Sølvi-Bersås-v2.jpg

Flag icon Flag icon

Sølvi Liss Bersås

Informasjons- og formidlingsansvarlig ITA
Ledelse og stab ved ITA

Stillingsbeskrivelse:
  • Arbeider med informasjon og formidling internt i ITA og eksternt til brukerne ved UiT
  • Ansvarlig for innholdsproduksjon av ITAs nyhetsbrev