Nina_Smaadal-4.jpg

Flag icon Flag icon

Nina Smaadal

Leder IT-stab
Seksjon for rådgivning og forvaltning

Stillingsbeskrivelse:
  • Leder for staben ved Avdeling for IT
  • Ledelse og ansvar for stabens arbeidsområder
  • Rådgivning innen HR
  • Strategisk områdeansvarlig ITA mennesker i organisasjonen