Ingeborg_Hellemo.jpg

Flag icon Flag icon

Hellemo, Ingeborg Østrem

IT-medarbeider gruppe for datasenter
Seksjon for digitale basistjenester

Stillingsbeskrivelse:
  • Arbeider med monitorering av UiTs datanett og lagringskomponenter
  • Tjenesteansvarlig for UiTs navnetjeneste (DNS)
  • Ansvarlig for operativ IT-sikkerhet