Velkommen til Ledelsen ved KSA

Asbjørn-Bartnes.jpg-Bredde-180px-
Foto: Torbein Kvil Gamst

Flag icon Flag icon

Asbjørn Ivar Bartnes

Avdelingsdirektør
Ledelsen ved KSA

Stillingsbeskrivelse:

Kommunikasjonsdirektøren har overordna ansvar for avdelingas arbeidsområder, som er strategiske og administrative oppgaver innafor ekstern kommunikasjon, samfunnskontakt og formidling. Herunder har kommunikasjonsdirektøren blant anna ansvar for å:

 • Utøve ledelse av avdelinga.
 • Bidra til utvikling og implementering av universitetets strategier og mål.
 • Bistå universitetsdirektøren i arbeidet med å forberede saker for universitetsstyret og iverksette vedtak.
 • Bidra til at universitetet har kommunikasjonsstrategier og handlingsplaner som understøtter universitetets mål.
 • Bidra til å utvikle omfang, kvalitet og organisering på universitetets formidlingsvirksomhet, samfunnskontakt, institusjonsprofilering og relasjonsbygging.
 • Bidra til godt samarbeid og hensiktsmessig arbeidsdeling i forhold til øvrige enheter og nivåer ved universitetet.
 • Ivareta mediekontakt og tilrettelegging av mediekontakt for universitetets ledelse.
 • Ivareta redaktøransvar for internavis, universitetets hjemmesider, kunnskapsmagasinet Labyrint og eventuelle andre publikasjoner.
 • Ivareta koordinerende ansvar for studentrekruttering, allmennretta formidling av forskning og utviklingsarbeid, intern informasjon, informasjonsmateriell, grafisk utforming og universitetets presentasjon på internett.
 • Ivareta avdelingas bistand ved fellesarrangementer og konferanser, blant annet Forskningsdagene.
 • Ivareta systemeieransvar for aktuelle datasystemer.
 • Sikre at organisasjonen har høy kompetanse innen strategisk informasjonsarbeid, og gi støtte til og være pådriver for utviklings- og forbedringstiltak i alle deler av virksomheten.
 • Ivareta oppgaver i henhold til universitetets beredskapsplaner.CV

Tidligere yrkeserfaring:

Biografiske data

Asbjørn Ivar Bartnes er utdanna cand.philol. fra Universitetet i Tromsø (2002), med videreutdanning i ledelse og prosjektstyring.

Verv

 • Medlem av styret i Khrono, uavhengig avis ved Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Nestleder i styret for Polaria AS

 • Medlem av styret for Studentsamfunnet driv

   

  Tidligere verv:

  Medlem av styret i forskning.no

  Medlem av styret for UiT

Skip to main content