Flag icon Flag icon

Harald Egilsrud Helland

Lønnssystem (PagaWeb/Paga-Klient), Rådgivning, Lønn (fast og variabel), Utvikling, Risikovurdering, MinTid (tidregistrering)
Seksjon for personal og organisasjon