Flag icon Flag icon

Lillian Abelsen

Seniorrådgiver i Faggruppe for forvaltning
Seksjon for personal og organisasjon

Stillingsbeskrivelse:
  • Organisasjonsutvikling/organisasjonsendringer
  • HR analyse/indikatorer/statistikk
  • Rapportering DBH
  • Universitetsranking
  • Web-redaktør HR-portal
  • Superbruker intranett/internett POA
  • Rådgiving fakulteter og enheter
  • Saksbehandling og utredningCV

Cand.polit. statsvitenskap UiT

Etterutdanning statistikk/metode/foresight UiT

Russisk mellomfag UiT

Markedsføring og ledelse Høgskolen i Harstad  

Russisk forretningsdrift, Høgskolen i Finnmark  

Publikasjoner utenfor Cristin

http://www.ub.uio.no/nora/search.html