P1020485.JPG

Flag icon Flag icon

Geir Sørensen

Seksjonsleder
Seksjon for økonomi og innkjøp

Stillingsbeskrivelse:
  • Seksjonsleder for økonomi og innkjøpCV

Utdanning:

1998 – 2003  Siviløkonomstudiet, spesialisering:

  • Kunnskapsledelse
  • Informasjonsteknologi og ledelse

Stillinger ved UiT:

2019 – d.d.    Seksjonsleder økonomi og innkjøp

2011 – 2018  Seksjonsleder økonomi,  (ØA)

2008 – 2011 Teamleder, økonomi/IKT (TMU) 

2004 – 2008  Innkjøpssjef (UiT)

2003 – 2004  Innkjøpsrådgiver (ØA)