Velkommen til Institutt for arkeologi og sosialantropologi
Forskningsinteresser

Tematisk:
Generelt: kommunikasjon og samhandling, sosial endring, sosial differensiering og kategorisering, etnisitet og urfolk.
Mer spesifikt: problemstillinger knyttet til urfolk/minoritetssituasjon , menneskerettigheter, og forholdet stat-sivilt samfunn i Afrika, og spesielt San (Buskmenns) situasjon i sørlige Afrika.
Komparative perspektiver på betingelser for urfolksorganisasjoners fremvekst, virkemåte og strategier.
Gjennom mitt arbeid som koordinator på et NUFU finansiert samarbeidsprogram med University of Botswana er jeg også engasjert i mer problemorientert forskning, utdannelse som virkemiddel i empowerment for marginaliserte grupper, fattigdomsbekjempelse og rettighetsproblematikk.

Forskningsprosjekt Khoesan Culture and Memory 

Publikasjoner i forskningsdatabasen FRIDA

Publikasjoner i biblioteksdatabasen BIBSYS

Forskningsprosjekter

African Articulations of Indigenous Issues

Biografiske data

DEGREES

Dr. Philos University of Tromsø 1999, thesis "The Inconvenient Indigenous. Remote Area Development in Botswana, Donor Assistance and the First People of the Kalahari."

Magister Artium  in Social Anthropology University of Oslo 1973

Forskerprofil i Cristin

Klikk her

Arbeider i CRIStin


 • Saugestad, Sidsel. La collaboration Nord-Sud entre centres de recherche: expériences comparées, nouvelle attentes. L'Harmattan 2016 ISBN 978-2-343-10863-6.

 • Ramstad, Jorun Bræck; Saugestad, Sidsel. Samiske studier - et tidsbilde og noen analyseperspektiver. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2015; Volum 26 (2). ISSN 0802-7285.s 92 - 110.

 • Saugestad, Sidsel; Bolaane, Maitseo. Research On, With, and By indigenous peoples - Reflections on Research Ethics, Local Strategies and International Engagement. 2015 ISBN 9789176011379.s 169 - 192.

 • Saugestad, Sidsel. Regional and indigenous identities in the high north: enacting social boundaries. Polar Record 2012; Volum 48 (246). ISSN 0032-2474.s 229 - 235.s doi: 10.1017/S0032247411000696.

 • Saugestad, Sidsel. Impact of international mechanisms on indigenous rights in Botswana. International Journal of Human Rights 2011; Volum 15 (1). ISSN 1364-2987.s 37 - 61.s doi: 10.1080/13642987.2011.529688.

 • Saugestad, Sidsel; Bolaane, Maitseo. The University of Botswana and the University of Tromsø Collaborative Program: Its Relevance to Minority Education and San Youth Capacity Building. Diaspora, Indigenous and Minority Education 2011 (5). ISSN 1559-5692.s 119 - 125.s doi: 10.1080/15595692.2011.559785.

 • Saugestad, Sidsel. Besvärliga urfolksrättigheter i Afrika - fallet Kalahari. Ordfront förlag 2009 (8) ISBN 978-91-7037-516-3. ISSN 1653-4786.s 168 - 182.

 • Saugestad, Sidsel. Beyond the 'Columbus Context': New Challenges as the Indigeneous Discourse is Applied to Africa. 2008 ISBN 9789059722040.s 157 - 173.

 • Saugestad, Sidsel. San Development and Challenges in Development Cooperation. Senri Ethnological Studies 2006 (No 70). ISSN 0387-6004.s 171 - 180.

 • Saugestad, Sidsel. 'Improving their Lives'. State Policies and San Resistance in Botswana. (fulltekst) Before Farming 2005 (4). ISSN 1476-4253.s 123 - 133.

 • Saugestad, Sidsel. Khoe-San Languages, an Overview. 2004 ISBN 87-91563-08-9.s 250 - 252.

 • Saugestad, Sidsel. The Indigenous Peoples of Southern Africa: An Overview. 2004 ISBN 87-91563-08-9.s 22 - 41.

 • Saugestad, Sidsel; Selolwane, Onalenna Doo. Introduction Special Issue: Basarwa (Khoe and San) Studies in Botswana. Pula. Botswana Journal of African Studies 2002; Volum 16 (2). ISSN 0256-2316.s 72 - 75.

 • Saugestad, Sidsel. The need for standardisation of references to Khoesan languages - A user's perspective. 2000 ISBN 99912-952-0-8.s 163 - 169.

 • Saugestad, Sidsel. Dilemmas in Norwegian Development Assistance to Indigneous Peoples: A Case-study from Botswana. Forum for Development Studies 2000 (2). ISSN 0803-9410.s 205 - 234.

 • Saugestad, Sidsel. Contested Images: Indigenous Peoples in Africa. Indigenous Affairs 1999 (2). ISSN 1024-3283.s 6 - 9.

 • Saugestad, Sidsel. Kvinnekultur og arbeidsliv. 1989 ISBN 82-417-0005-9.s 33 - 39.

 • Ingstad, Bendicte; Saugestad, Sidsel. Unmarried mothers in changing Tswana Society - Implications for household form and viability. Forum for utviklingsstudier 1987 (4). ISSN 0332-8244.s 3 - 25.

 • Saugestad, Sidsel. The Glorious Twelfth: the politics of legitimation in Kilbroney. Manchester University Press 1982 ISBN 0-7190-0859-X.s 278 - 291.

 • Saugestad, Sidsel. The two sides of the house: identity and social organisations in Kilbroney, Northern Ireland. Manchester University Press 1982 ISBN 0-7190-0859-X.s 131 - 164.

 • Saugestad, Sidsel. La collaboration Nord-Sud entre centres de recherche: expériences comparées, nouvelles attentes. L'Harmattan 2016 ISBN 978-2-343-10863-6.

 • Kiema, Kuela; Saugestad, Sidsel. Preface: Tears For My Land. A Social History of the Kua of the Central Kalahari Game Reserve, Tc'amnqoo. 2010 ISBN 9789991252612.s 5 - 7.

 • Saugestad, Sidsel; Willet, Shelagh; Monageng, Stella; Hermans, Janet. The Khoe and San. An Annotated Bibliography. 2002 ISBN 99912-71-26-0.s 1 - 8.

 • Saugestad, Sidsel. Contested Images: 'First Peoples' or 'Marginalised Minorities' in Africa?. 2001 ISBN 0952791757.

 • Saugestad, Sidsel. The Inconvenient Indigenous. Remote Area Development, Donor Assistance and the First People of the Kalahari. Nordiska Afrikainstitutet 2001 ISBN 9171064753.

 • Saugestad, Sidsel. A turn of the pendulum: The rise and fall of Norwegian policy attention to Sami and indigenous issues.. Finding New Paths for Cooperation: Indigenous Peoples, Academia and Business 2016-01-25 - 2016-01-26 2016.

 • Saugestad, Sidsel. Panel discussion on epistemological and political configurations of anthropology in Norway, comparison Norwegian and British anthopological practice. Norwegian Anthropology Day at Royal Anthropological Institute 2015-10-30 - 2015-10-30 2015.

 • Saugestad, Sidsel. Panel:. Roundtable Conference on Indigenous Peoples and the New Post-2015 Development Agenda 2015-10-08 - 2015-10-09 2015.

 • Saugestad, Sidsel. Paper: Theory and Practice in San Research- Panel: Research and Activism among the Kalahari San today: Ideals, Challenges and Debates.. Conference on Hunter and Gathering Societies (CHAGS 11) 2015-11-07 - 2015-11-11 2015.

 • Saugestad, Sidsel. Book Review. Transforming law and institution: Indigenous Peoples, The United Nations and human rights.By Rhiannon Morgan. Anthropological Forum: a journal of social anthropology and comparative sociology 2014; Volum 24 (1). ISSN 0066-4677.s 110 - 112.

 • Saugestad, Sidsel. Bokanmeldelse av Jens Dahl: The Indigenous Space and Marginalized Peoples in the United Nations. Palgrave Macmillian 2012. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2014; Volum 25 (3-4). ISSN 0802-7285.s 292 - 295.

 • Skandfer, Marianne; Saugestad, Sidsel. Komparativ urfolksforskning og diakront blikk på samisk landskapsbruk. Fakultetsworkshop om samisk og urfolksforskning 2013-10-07 - 2013-10-07 2013.

 • Saugestad, Sidsel. Research on, with and by Indigneous peoples. Trying out a model in North-South cooperation. Global Indigenous Preparatory Conference, Side-event, Alta 2013 2013-06-10 - 2013-06-11 2013.

 • Saugestad, Sidsel; Bolaane, Maitseo. Reflections on research ethics, local strategies and donor engagement. Sustainable Development for Indigneous Peoples 2013-03-04 - 2013-03-08 2013.

 • Saugestad, Sidsel. Borders within states. Discrimination in the name of non-differentiation. 'Bewildering Borders'. Transnational Conservation and Resource Governance in Africa 2013-10-27 - 2013-10-29 2013.

 • Saugestad, Sidsel. State codification of indigeneity and access to development. EASA 2012: Uncertainty and disquiet 2012-07-10 - 2012-07-13 2012.

 • Saugestad, Sidsel. Indigeneity in the Courtroom. Law, Culture and the Production of Difference in North American Courts. Ethnos 2011; Volum 76 (4). ISSN 0014-1844.s 553 - 555.s doi: 10.1080/00141844.2010.501897.

 • Saugestad, Sidsel. Indigenous Peoples' Rights. Sage Publications 2011 ISBN 9781412959636.s 1170 - 1173.

 • Saugestad, Sidsel. Current Issues for Indigenous Peoples in Africa. Indigenous Peoples in Africa - Els Pobles Indígenes a l'Àfrica (sammendrag) 2011-06-27 - 2011-06-29 2011.

 • Saugestad, Sidsel; Swanson, Shanley. Stakes Replacing Rights. New Pathways for Indigenous Peoples in Development Cooperation? Conference Report 2011. 2011.

 • Saugestad, Sidsel. Book review: Indigeneity in the Courtroom. Law Culture and the Production of Difference in North American Courts. By Jennifer A. Hamilton. New York:Routledge 2008. Ethnos 2011; Volum 76 (4). ISSN 0014-1844.

 • Saugestad, Sidsel. Background to the Centre for San Studies. The responsibility of academia. Official launch of the Research Centre for San Studies 2010-04-19 - 2010-04-19 2010.

 • Saugestad, Sidsel. Indigeneity in the Courtroom. Law, Culture and the Production of Difference in North American Courts. Ethnos 2010; Volum 75 (4). ISSN 0014-1844.s 522 - 524.s doi: 10.1080/00141844.2010.501897.

 • Saugestad, Sidsel. Preface to Kuela Kiema: Tears For My Land. A Social History of the Kua of the Central Kalahari Game Reserve, Tc'amnqoo. 2010 ISBN 9789991252612.s 5 - 7.

 • Saugestad, Sidsel. Different Borders: Regional and Indigenous Identities in the High North. Conference and PhD course 2009-09-23 - 2009-09-25 2009.

 • Saugestad, Sidsel. Indigenous Rights in Botswana. Nordic Africa Days, Trondheim, 2009 2009-10-01 - 2009-10-03 2009.

 • Saugestad, Sidsel; Bolaane, Maitseo. Academy meets Advocacy: University Collaboration on Indigenous Issues. Guest lecture 2008-02-22 - 2008-02-22 2008.

 • Saugestad, Sidsel. Impact of International Mechanisms on Indigeneous Rights in Botswana. AAA annual meeting in San Fransisco. Theme: Inclusion, Collaboration & Engagement 2008-11-19 - 2008-11-23 2008.

 • Saugestad, Sidsel. Urfolk i sørlige Afrika - Kapasitetsoppbygging for framtida. Internasjonal uke 2008-06-06 - 2008.

 • Saugestad, Sidsel. Urfolk i Afrika: Sanfolket i Kalahari. MR dagarna i Luleä - Forum för mänskliga rättigheter 2008-11-13 - 2008-11-14 2008.

 • Saugestad, Sidsel. Impact of the International Indigenous Process in Botswana - Botswana's Impact on the International Process. Global and Local Policies Impacting the San 2007-11-07 - 2007-11-08 2007.

 • Saugestad, Sidsel. Comments on Horwood's interview with Corry. (data) Mmegi 2007; Volum 24 (191).

 • Saugestad, Sidsel; Bolaane, Maitseo. Worlds Apart. (data) Global Knowledge 2007 (2). ISSN 1503-2876.

 • Saugestad, Sidsel. Words or Action? Transition from Indigenous Activism to Political Power - Challenges form South America. (data) 2007.

 • Saugestad, Sidsel. Indigenous Rights in Botswana?. Workshop on 'Legal Pluralities' 2007-06-01 - 2007-06-03 2007.

 • Saugestad, Sidsel; Bolaane, Maitseo; Rantsudu, Molefe. University Collaboration on Indigenous Issues: Where Academy meets Advocacy. NUFU Dissemination Seminar 2007-06-04 - 2007-06-05 2007.

 • Saugestad, Sidsel. Words or Action? As the International Indigenous Discourse meet Political Realities. Forum Conference 2006 2006-10-04 - 2006-10-06 2006.

 • Saugestad, Sidsel; Bolaane, Maitseo. Mother Tongue. Old Debates and New Initiatives in San Education. Indigenous Affairs 2006 (1). ISSN 1024-3283.s 46 - 54.

 • Koulandi, Jean; Saugestad, Sidsel. Rural Resettlement, Cotton Cultivation and Coping Strategies in the Benue River Basin, Northern Cameroon. 2006 ISBN 82-91636-41-9.

 • Saugestad, Sidsel. An update on the situation for indigenous peoples in Southern Africa. Seminar NAMAS: Indigenous Peoples Program 2005-10-10 - 2005.

 • Saugestad, Sidsel. Knut Nustad: Gavens makt. Norsk utviklingshjelp som formynderskap. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2005 (4). ISSN 0802-7285.s 272 - 273.

 • Saugestad, Sidsel. James Suzman: 'Things from the Bush.' A contemporary history of the Omaheke Bushmen. Africa 2005; Volum 75 (3). ISSN 0001-9720.s 464 - 465.

 • Saugestad, Sidsel. Conference Report 2004, Forum for Development Cooperation with Indigenous Peoples: Indigenous Rights and Gendered Representations. (data) 2005.

 • Saugestad, Sidsel. "Når støtten tar overhand." Ytring. 2005.

 • Saugestad, Sidsel. Hunter-gatherers in the courtroom. Facts, knowledge and admissible evidence. Gjesteforelesning, Aberdeen 2005-10-25 - 2005.

 • Saugestad, Sidsel. Hunter-gatherers in the courtroom. Facts, knowledge and admissible evidence. Gjesteforelesning Edinburgh 2005-04-21 - 2005.

 • Saugestad, Sidsel. Beyond the 'Columbus context': New challenges as the indigenous discourse is applied to Africa. The Discourse of 'Indigenism'. 2005-10-03 - 2005-10-04 2005.

 • Saugestad, Sidsel. Discussion 'On the Return of the Native'. Current Anthropology 2004; Volum Vol. 45 (No. 2). ISSN 0011-3204.s 261 - 267.

 • Monageng, Stella; Saugestad, Sidsel. Introduction. 2002 ISBN 99912-71-26-0.s 1 - 8.

 • Relaterte lenker
  Skip to main content