Arbeider i CRIStin


 • Solberg, Mariann; Breivik, Jens. Digitale verktøy og læring i høyere utdanning. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-52728-0.s 231 - 248.

 • Breivik, Jens. Critical Thinking in Online Educational Discussions Measured as Progress through Inquiry Phases: A Discussion of the Cognitive Presence Construct in the Community of Inquiry Framework. (fulltekst) International journal of e-learning & distance education 2016; Volum 31 (1). ISSN 1916-6818.

 • Solberg, Mariann; Breivik, Jens. Kritisk tenkning. Forskningsdagene 2018 2018-09-29 - 2018-09-29 2018.

 • Eriksen, Anne; Opdal, Pål anders; Breivik, Jens. Fra undervisning til læring i et kurs i universitetspedagogikk for stipendiater.. Danning og utdanning 2016-05-02 - 2016-05-04 2016.

 • Lund, Øystein; Fossland, Trine; Breivik, Jens. Utvikling av mod, ul 3 uDig: Nettbaserte diskusjoner og webmøter i undervisning. Nettmodul utviklet ved Result 2015-01-15 - 2015-12-30 2015.

 • Breivik, Jens. Hvor digital er høyere utdanning?. Forskerforum 2012 (1). ISSN 0800-1715.

 • Breivik, Jens; Løkke, Håvard. Filosofi i skolen - en kunnskapsoversikt. (fulltekst) (omtale) 2007.

 • Publikasjoner utenfor Cristin

  • Breivik, Jens (2012) “Hvor digital er høyere utdanning?” Kronikk i Forskerforum 1/2012
  • Ørnes, Hilde, Janne Wilhelmsen, Jens Brevivik og Kristin Solstad (2011): Digital tilstand i høyere utdanning – Norgesuniversitetets monitor Norgesuniversitetets skriftserie 1/2011
  • Jens Breivik (2010): “Great expectations – and small steps. Critical factors for integrating ICT in higher education.” Konferansebidrag påEDEN 2010 Annual Conference (9.-12. June 2010, Valencia) Media Inspirations for Learning. What makes the impact? Utgitt på konferansens CD-rom.
  • Wilhelmsen, Janne , Hilde Ørnes, Jens Breivik og Tove Kristiansen (2009): Digitale utfordringer i høyere utdanning – Norgesuniversitetets IKT-monitor Norgesuniversitetets skriftserie 1/2009
  • Breivik, Jens og Håvard Løkke (2007) Filosofi i skolen (2007) Analyserapport nr 1, 2007. Kunnskapsdepartementet
  Medlem i forskergruppe