Arbeider i CRIStin


  • Myrstad, Johan Arnt. Kant og Kratylos. Unipub forlag 2010 ISBN 978-82-303-1614-6.s 119 - 142.

  • Myrstad, Arnt. Kant's Treatment of the Bocardo and Barocco Syllogisms. Walter de Gruyter 2008 ISBN 978-3-11-018368-9.s 163 - 174.

  • Myrstad, Arnt; Jørgensen, Sissel Redse. En filosofisk inngang til tegnspråk. Gyldendal Akademisk 2006 ISBN 9788205358287.

  • Jørgensen, Sissel Redse; Myrstad, Arnt Johan. En filosofisk inngang til tegnspråk. En diskusjon med utgangspunkt i Platons dialog Kratylos. Gyldendal Akademisk 2006 ISBN 978-82-05-35828-7.s 176 - 198.

  • Myrstad, Arnt. The Use of Converse Abduction in Kepler. Foundations of Science 2004; Volum 9. ISSN 1233-1821.s 321 - 338.

  • Myrstad, Arnt. The Indexicality of Perception and Perceptual Objects. 2003 ISBN 82-7477-118-4.

  • Danielsen, Inger Jorun; Olsen, Ruth Helene; Lindseth, anders; Myrstad, Johan Arnt. Handlingsrommets evidens - om praktisk kunnskap i nyfødtintensivsykepleien. 2013 ISBN 978-82-93196-06-8.