ILP, Jens Ivar Nergård
Foto: Torje Jenssen

Flag icon Flag icon

Jens Ivar Nergård

Kulturpedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Arbeider i CRIStin


 • Nergård, Jens Ivar. Kongens beklagelse. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-224-7.s 445 - 454.

 • Nergård, Jens Ivar. Fremmedgjøringen av samisk selvforståelse. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-223-0.s 47 - 64.

 • Nergård, Jens Ivar. Etterord - Fortellingens refleksivitet. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01854-6.s 248 - 257.

 • Nergård, Jens Ivar. Kulturforskjeller på Freuds divan. Abstrakt forlag 2012 ISBN 9788279353324.

 • Nergård, Jens Ivar. Samiske pasienters møte med norsk helsevesen. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 47 - 56.

 • Jentoft, Svein; Nergård, Jens Ivar; Røvik, Kjell Arne. Institusjonelt blikk på Nord-Norge. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 11 - 22.

 • Nergård, Jens Ivar. Når slutter en koloniprosess?. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-156-1.s 119 - 128.

 • Røvik, Kjell Arne; Jentoft, Svein; Nergård, Jens Ivar. Nord-Norge: Fra utkant til global arena. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-156-1.s 13 - 22.

 • Sørlie, Tore; Nergård, Jens Ivar. Treatment satisfaction and recovery in Saami and Norwegian patients following psychiatric hospital treatment. Transcultural Psychiatry 2005; Volum 42 (2). ISSN 1363-4615.s 295 - 316.

 • Nergård, Jens Ivar. The sacred landscape. 2004 (3) ISBN 0000000000000. ISSN 0332-7779.s 85 - 92.

 • Nergård, Jens Ivar. Andres kontekster og egne. kulturforskning på fremmede egner. 2002 ISBN 82-7671-242-8.s 11 - 28.

 • Nergård, Jens Ivar. Feltarbeidet som kulturmøte. 2001 ISBN 82-7518-092-9.s 159 - 168.

 • Nergård, Jens Ivar. Læstadianismen - kristendom i et samisk kulturlandskap. 2000 (23) ISBN 82-91378-26-6. ISSN 0804-4554.s 208 - 224.

 • Nergård, Jens Ivar. Tradisjon og fortelling i samisk medisin. 2000 ISBN 0000000000000.s 73 - 87.

 • Nergård, Jens Ivar. De samiske grunnfortellingene. 1997 ISBN 82-91378-13-4.

 • Nergård, Jens Ivar. Shamanen - tolkare av den samiska gemenskapen. Natur och kultur 1996 ISBN 9127073297.s 104 - 123.

 • Nergård, Jens Ivar. Det psykotiske - vår tids shaman?. Matrix 1996 (4). ISSN 0109-646X.

 • Nergård, Jens Ivar. Undergrev skolen kulturvariasjonane?. Syn og Segn 1982. ISSN 0039-7717.

 • Soleim, Marianne Neerland; Nergård, Jens Ivar; Andersen, Oddmund. Grenselos i grenseland. Samisk og norsk losvirksomhet i nordre Nordland og Sør-Troms 1940-1945. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-252-0.

 • Jentoft, Svein; Nergård, Jens Ivar; Røvik, Kjell Arne. Hvor går Nord-Norge? Bind 3. Politiske tidslinjer. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-224-7.s 11 - 25.

 • Jentoft, Svein; Røvik, Kjell Arne; Nergård, Jens Ivar. Hvor går Nord-Norge? Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 169 - 180.s doi: http://www.orkana.no/index.php/nettbutikk/product/view/2/14.

 • Nergård, Jens Ivar. Psychology and Ecology. 2011 ISBN 0000000000000.

 • Jentoft, Svein; Nergård, Jens Ivar; Røvik, Kjell Arne. Hvor går Nord-Norge? Tidsbilder fra en landsdel i forandring. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-156-1.s 129 - 138.

 • Nergård, Jens Ivar. Jens Eiriks bok. Svarte historier om hvite løgner. 2010 ISBN 9788282161237.

 • Nergård, Jens Ivar. Den levende erfaring. Cappelen Damm Akademisk 2006 ISBN 978-82-02-25665-4.

 • Nergård, Jens Ivar; Nesset, Sigmund. Det gjenstridige. Edmund Edvardsen 60 år. 2003 ISBN 82-7518-104-6.s 123 - 135.

 • Arntzen, Arthur; Nergård, Jens Ivar; Norderval, Øyvind. Sin neste som seg selv. Ole D. Mjøs 60 år. 1999 ISBN 82-91378-22-3.s 163 - 175.

 • Nergård, Jens Ivar. Det skjulte Nord-Norge. 1994 ISBN 8241704518.

 • Nergård, Jens Ivar. Den vuxna barndomen. Den psykotiska personen som vägvisare i vår kultur. 1992 ISBN 918785208X.

 • Nergård, Jens Ivar. Människans möte med sig själv. 1988 ISBN 9129587301.

 • Nergård, Jens Ivar. Socialpraktik en socialfilosofisk utmaning. 1986 ISBN 9185258199.

 • Nergård, Jens Ivar. Samfunn og meningsdanning. 1983 ISBN 0000000000000.

 • Nergård, Jens Ivar. Språk og praksisformer. Om språkets plass i handling, forståelse og sosial forandring. 1980 ISBN 0000000000000.

 • Nergård, Jens Ivar. En annen historie. (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Nergård, Jens Ivar. Om arbeidet med prosjekt om grenseloser i Tysfjord, Hamarøy, Ballangen. Andre verdenskrig 1940-1945 og samenes forhold til okkupasjonsmakten 2016-06-03 - 2016.

 • Nergård, Jens Ivar. The Long Term Listener. Piers' Best Fest - Piers Vitebsky Festschrift 2016-09-28 - 2016-09-29 2016.

 • Nergård, Jens Ivar. Nyansering av fornorskningspolitikken?. (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Nergård, Jens Ivar. Historiefortelling på tomgang. (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Nergård, Jens Ivar. Det utenkelige. (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Nergård, Jens Ivar. Fornorskningspolitikk til kaffen?. (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Nergård, Jens Ivar. Erfaringens spirituelle rom i samisk tradisjon. Seminar ved Umeå universitet 2015-04-17 - 2015.

 • Nergård, Jens Ivar. Hvem er vi – hvor går vi?. ILP-konferanse 2014-04-01 - 2014.

 • Nergård, Jens Ivar. Hva er forskning. Forskningsdagene 2014-09-17 - 2014.

 • Nergård, Jens Ivar. Spiritualitet og tradisjonell samisk naturforståelse. Seminar 2014-10-03 - 2014.

 • Nergård, Jens Ivar. Om å skamme seg over seg selv. Samiske selvbilder i fornorskningspolitikkens ånd. Seminar 2014-10-01 - 2014.

 • Nergård, Jens Ivar. Norsk kolonipolitikk i Sapmi. Historiekonferansen Grunnloven og Nord-Norge 2014-09-19 - 2014-09-21 2014.

 • Nergård, Jens Ivar. Det skjulte Nord-Norge. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Nergård, Jens Ivar. Den vanskelige omsorgen. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.

 • Nergård, Jens Ivar. Hus og sjel / Viessu ja siellu / House and Soul. CálliidLágádus 2013 ISBN 9788282631297.s 65 - 101.

 • Nergård, Jens Ivar. Tillitskrisen ved UNN. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Nergård, Jens Ivar. Profesjonell folkelighet. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Olsen, Per Kristian; Nergård, Jens Ivar. Tilbakeslaget. 2012.

 • Nergård, Jens Ivar; Nergård, Jens Ivar. Gråt, elskede. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.

 • Nergård, Jens Ivar. Ghost and Psyciatrists in Sapmi. Scott Polar Research Institute 2010-06-04 - 2010-06-04 2010.

 • Nergård, Jens Ivar. Sami patients in psychiatry and traditional medicines. 4th conference on psychiatric research in the North 2002-09-03 - 2002-09-06 2002.

 • Nergård, Jens Ivar. Andres kontekster og egne. Skisser fra feltarbeid i samiske samfunn. Kulturell identitet og regional utvikling 2002-01-09 - 2002-01-11 2002.

 • Nergård, Jens Ivar. Cultural diversity and the conseption of reality. 3rd conference on psychiatric research in the north 2001-03-28 - 2001-04-01 2001.

 • Nergård, Jens Ivar. Identitet, samfunn og skole. 1983.

 • Nergård, Jens Ivar. When Cultural Background Becomes Deviant Behaviour. Lappish Children in the Norwegian School. The Inter-University Consortium for international Socail Development 1982-08-12 - 1982-08-22 1982.

 • Nergård, Jens Ivar. Virksomhet, konvensjonalitet og menneske. 1979.