Edmund-Edvardsen

Flag icon Flag icon

Edmund Edvardsen

Kulturpedagogikk/samfunnsaktiv skole
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Forskningsinteresser

kulturpedagogikk - klasseromsforskning (skoledisiplin, skolefravær) - ungdom og framtid - samfunnsaktiv skole (skole og samfunn) - skolehistorie - skriving

Arbeider i CRIStin


 • Edvardsen, Edmund. Den innbilte Andre. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02257-4.s 163 - 180.

 • Edvardsen, Edmund. Den nye skolen. 2011 ISBN 978-82-7780-061-5.s 232 - 239.

 • Edvardsen, Edmund. Verdens navle nordpå?. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-156-1.s 41 - 53.

 • Edvardsen, Edmund. Distriktsmedisin som kulturmøte. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2005 ISBN 8276346529.

 • Edvardsen, Edmund. Lars Berg, Elvis Presley og jeg. 2004 ISBN 82-91378-35-5.s 70 - 80.

 • Edvardsen, Edmund. Fiskeren og fengselsfuglen. Om lokal kunnskap og skole ved kysten. 2004; Volum 21. årgang (21. årgang) ISBN 82-7463-123-4.s 19 - 33.

 • Edvardsen, Edmund. En påle i verdenstrafikken. 2003 ISBN 82-7518-104-6.s 233 - 249.

 • Edvardsen, Edmund. "Praten". 2003 ISBN 82-7518-104-6.s 219 - 231.

 • Edvardsen, Edmund. Historiske protokollers partiskhet. 2001 ISBN 82-7518-092-9.s 138 - 158.

 • Edvardsen, Edmund. Angina P. 1999 ISBN 82-91378-22-3.s 86 - 104.

 • Edvardsen, Edmund. Kulturpedagogikk. Nytt Norsk Tidsskrift 1999; Volum 16.årgang (3). ISSN 0800-336X.s 251 - 254.

 • Edvardsen, Edmund. Skolefravær. Bedre Skole 1998 (4). ISSN 0802-183X.s 31 - 40.

 • Edvardsen, Edmund. Den sammensatte nordlendingen. 1998 ISBN 82-91233-34-9.s 9 - 19.

 • Edvardsen, Edmund. Fravær som er til stede. 1998 ISBN 82-4170878-5.s 77 - 99.

 • Edvardsen, Edmund. Finnmark og kunnskapen. 1997 ISBN 82-7374-273-3.s 9 - 13.

 • Edvardsen, Edmund. Båt?. 1997 ISBN 82-91378-13-4.s 13 - 23.

 • Edvardsen, Edmund. Lærerpraksis. Tapir Akademisk Forlag 1997 ISBN 82-519-1285-7.s 53 - 73.

 • Edvardsen, Edmund. Bør det etableres en "kontrakt" mellom unge mennesker og heimplassen?. Norsk pedagogisk tidsskrift 1996 (5). ISSN 0029-2052.s 264 - 271.

 • Edvardsen, Edmund. Om å opplyse en gjenstridig allmue. Gyldendal Norsk Forlag A/S 1994 ISBN 82-05-19361-4.

 • Edvardsen, Edmund. Samfunnets famntak. Det Norske Samlaget 1993 ISBN 82-521-4041-6.s 203 - 228.

 • Edvardsen, Edmund. Knektens dobbeltliv. 1992 ISBN 82-05-20735-6.s 119 - 132.

 • Edvardsen, Edmund. "Å lese" versus "å studere". UNIPED (Tromsø) 1988 (3). ISSN 1500-4538.

 • Edvardsen, Edmund. Universitetspedagogikkens muligheter. UNIPED (Tromsø) 1987 (2). ISSN 1500-4538.

 • Edvardsen, Edmund. Adresse-didaktikk. Norsk pedagogisk tidsskrift 1987 (3). ISSN 0029-2052.

 • Edvardsen, Edmund. Medløperiet i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift 1985 (1). ISSN 0029-2052.

 • Edvardsen, Edmund. Kateteret og de anonyme levebrød. Aschehoug & Co 1983 ISBN 82-03-12487-9.

 • Edvardsen, Edmund. Kateteret som sted å se fra. Aschehoug & Co 1983 ISBN 82-03-12487-9.

 • Edvardsen, Edmund. Skolen som parentes i samfunnet. Norsk pedagogisk tidsskrift 1981 (7). ISSN 0029-2052.

 • Edvardsen, Edmund. Samfunnsfag må være det viktigste i skolen. Skolepsykologi 1978 (1). ISSN 0333-0389.

 • Edvardsen, Edmund; Holthe, Halgeir. Klientens stemme - hjelperens blikk. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02257-4.s 43 - 62.

 • Edvardsen, Edmund. Grassroots Resistance. School and Livlihood in a North Norwegian Coastal Community Circa 1850-1900. Solum 2011 ISBN 978-82-560-1703-4.

 • Edvardsen, Edmund. Samfunnsaktiv skole. En skole rik på handling. 2004 ISBN 82-7518-110-0.

 • Balto, Asta; Edvardsen, Edmund; Hanssen, Ketil. Kunnskap og hverdag i Finnmark. 1997 ISBN 82-7374-273-3.s 9 - 13.

 • Edvardsen, Edmund. Nordlendingen. Pax Forlag 1997 ISBN 82-530-1873-8.

 • Eikeland, Sveinung; Haavelsrud, Magnus; Edvardsen, Edmund. Evaluering av Finnmark som egen utdanningsregion. 1996.

 • Edvardsen, Edmund. Hav og himmel - et Finnmarksbrev. 1996 ISBN 82-7374-274-1.

 • Edvardsen, Edmund. Den gjenstridige allmue. Skole og levebrød i et nordnorsk kystsamfunn ca. 1850-1900. 1989 ISBN 82-560-1019-3.

 • Edvardsen, Edmund; Holthe, Halgeir. Innledning Klientens stemme - hjelperens blikk. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02257-4.s 11 - 27.

 • Edvardsen, Edmund. Hovedstad i Havlandet?. Dagavisen Nordlys 2012.

 • Edvardsen, Edmund. Masker. Avisa Tromsø 2012.

 • Edvardsen, Edmund. Masker og forflytninger. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.

 • Edvardsen, Edmund. Skam og skamløshet i riksoppdragelsen. Lørdagsuniversitetet 2009-01-10 - 2009-01-10 2009.

 • Edvardsen, Edmund. "Hvem skal hvor"? Friksjon og identitetsutforming. 2009.

 • Edvardsen, Edmund; Sojtaric, Maja. Blyantens terror. 2009.

 • Edvardsen, Edmund. Den handlingssøkende kroppen. Om frafall i vg. skole. Fagdag 2009-11-24 - 2009-11-24 2009.

 • Edvardsen, Edmund. Finnes ei nordlig sjel?. Blåfest/semesteråpning 2009-08-17 - 2009-08-17 2009.

 • Edvardsen, Edmund. Framtidas tilbakevirkende kraft. Personalseminar 2008-11-17 - 2008-11-17 2008.

 • Edvardsen, Edmund. Allmennskolelektor Ruklas paraply. Morgenbladet 2008. ISSN 0805-3847.

 • Edvardsen, Edmund. Om å skrive. Desentralisert utdanning 2008-08-27 - 2008-08-27 2008.

 • Edvardsen, Edmund. Kjærlighet til kysten. Lørdagsuniversitetet/Driv 2006-01-07 - 2006-01-07 2006.

 • Edvardsen, Edmund. Erfaring og valg av framtid. 2006.

 • Edvardsen, Edmund. 15-åringens skolevalg. 2006.

 • Edvardsen, Edmund. Folkevettets verden og asymmetriske kulturmøter. Et historisk perspektiv på legestandens syn på på folk i Nord-Norge, belyst gjennom medisinalberetninger fra omkring år 1900. Arbeidsmøte i Ekspertgruppe - sosiale ulikheter i helse. Sosial- og helsedirektøren 2006-04-06 - 2006-04-06 2006.

 • Edvardsen, Edmund. Om kulturmøter i helsetjenesten. Undervisning 2006-02-16 - 2006-02-16 2006.

 • Edvardsen, Edmund. Å bli sett. Verdensdagen for psykisk helse 2006-10-10 - 2006-10-10 2006.

 • Edvardsen, Edmund. Skitvær nordpå?. Senioruniversitetet45+ 2006-03-29 - 2006-03-29 2006.

 • Edvardsen, Edmund. Til Kysten. "Gården og kysten som læringsrom", studiesamling 2006-03-31 - 2006-03-31 2006.

 • Edvardsen, Edmund. Godord til kysten. Distriktsårsmøte NSSR/Troms 2006-03-18 - 2006-03-18 2006.

 • Edvardsen, Edmund. Friksjon og sjel. Utdanning i "Relasjons- og nettverksarbeid" 2005-05-26 - 2005-05-26 2005.

 • Edvardsen, Edmund. "Hva er sjel under våre himmelstrøk?". Pensjonistuniversitetet Harstad 2005-05-09 - 2005-05-09 2005.

 • Edvardsen, Edmund. "Finnes det en nordlig sjel?". Lørdagsuniversitetet 2005-03-05 - 2005-03-05 2005.

 • Edvardsen, Edmund. Top - down. Et pip fra neden. Tromsøboka 2004 (6). ISSN 1501-7516.

 • Edvardsen, Edmund. Farlig humor?. Dagbladet 2004. ISSN 0805-3766.

 • Edvardsen, Edmund. Skamme seg!. Bladet Tromsø 2004.

 • Edvardsen, Edmund. Som skrift i vann (roman) ISBN 82-8104-016-5. 2004.

 • Edvardsen, Edmund. Værsjuke/Klimapsyke. 2004.

 • Edvardsen, Edmund; Ertesvik, Frank; Aamodt-Hansen, Ida. Vi vil ha mer disiplin (VG). 2004.

 • Edvardsen, Edmund; Gjertsen Skonhoft, Anniken (avisa Tromsø). "Team Antonsen" går hjem tross hets. 2004.

 • Edvardsen, Edmund. Disiplin i skolen. 2004.

 • Edvardsen, Edmund. "Å komme til verden". Videreutdanning 2004-04-15 - 2004-04-15 2004.

 • Edvardsen, Edmund. Faglig essay. Internseminar 2004-04-16 - 2004-04-16 2004.

 • Edvardsen, Edmund. Narrativ. Videreutdanning 2004-11-17 - 2004-11-17 2004.

 • Edvardsen, Edmund. "Det gode liv i Nord-Norge". Nordnorgekonferansen 2004 2004-01-18 - 2004-01-20 2004.

 • Edvardsen, Edmund. Klassereise. Undervisningssamling 2004-04-20 - 2004-04-20 2004.

 • Edvardsen, Edmund. Boston (roman) (ISBN 82-91233-97-7). 2003.

 • Edvardsen, Edmund; Tverrå Løkås, Mariell (avisa Nordlys. Ikke værsyk, men klima-psyk. (Lørdagsuniversitetet). 2003.

 • Edvardsen, Edmund; Sander Meling, Hilde (avisa Tromsø). Latterlig om været. 2003.

 • Edvardsen, Edmund; Matland, Helge (avisa Tromsø). Moden debut. 2003.

 • Edvardsen, Edmund; Myhre, Tove (avisa Nordlys). Intens barndom. 2003.

 • Edvardsen, Edmund. Fagbokforfatteren som romanforfatter. Regionalt årsmøte/Tromsø NFF 2003-11-06 - 2003-11-06 2003.

 • Edvardsen, Edmund. Diskene. Voksenpedagogikk 2003-10-24 - 2003-10-24 2003.

 • Edvardsen, Edmund. Værsjuke (klima-psyke). Lørdagsuniversitetet 2003-03-08 - 2003-03-08 2003.

 • Edvardsen, Edmund. Elever som ikke lar seg temme. Vårt land 2002. ISSN 0805-5424.

 • Edvardsen, Edmund. Skolefolkets skole. Morgenbladet 2001. ISSN 0805-3847.

 • Edvardsen, Edmund. Oppdratt til forhandlingsbarn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2001. ISSN 0804-3116.

 • Edvardsen, Edmund. Skolens tid. Lørdagsuniversitetet 2001-03-03 - 2001-03-03 2001.

 • Edvardsen, Edmund; Bråthen, Torgeir (avisa Nordlys). Vi oppdrar barna til å mislike Nord-Norge. 2000.

 • Edvardsen, Edmund. Flua og hestelorten. Dagavisen Nordlys 2000.

 • Edvardsen, Edmund. Lengselen etter bakkekontakt?. Morgenbladet 2000. ISSN 0805-3847.

 • Edvardsen, Edmund. Nederlenderne!. Dagavisen Nordlys 2000.

 • Edvardsen, Edmund. Hvor finner vi verdensborgerskapets kilde?. Curriculum Vitae. Tidsskrift for folkeopplysning og voksnes læring - i lys av kultur, politikk og pedagogikk 2000 (2).s 22 - 25.

 • Edvardsen, Edmund. Lærebøker - jo eldre dess bedre?. Dagavisen Nordlys 1999.

 • Edvardsen, Edmund. Frykman, Jonas: Ljusnande framtid! Skola, social mobilitet ochkulturell identitet. Tradisjon 1999; Volum 29 (2). ISSN 0332-5997.s 40 - 42.

 • Edvardsen, Edmund. Etterord. 1998 ISBN 82-518-3775-8.s 105 - 110.

 • Edvardsen, Edmund; Bjåen, Bjørgulf K. (avisa Vårt Land). JE' HØRE Å DU KJÆN IFRÅ. 1997.

 • Edvardsen, Edmund; Moe, Ingeborg (avisa Nordlys). TROMSØ ER BARNEFIENDTLIG. 1997.

 • Edvardsen, Edmund; Hestvik, Britt Sofie (NTB). NRK som skammekrok. 1997.

 • Edvardsen, Edmund; Mørch Larsen, Bjørn O.. Nordlendingen i skammekroken. 1997.

 • Edvardsen, Edmund; Jaklin, Asbjørn (avisa Nordlys). Nordlendingen i skammekroken. 1997.

 • Edvardsen, Edmund. Syn for sagn? Forsøk med ungdomsråd i ETS 1989-1994. 1995.

 • Edvardsen, Edmund. Nordnorsk selvbeskrivelse. Dagavisen Nordlys 1994.

 • Edvardsen, Edmund. Å temme troll. Dagavisen Nordlys 1994.

 • Edvardsen, Edmund. By i barns bilde? Barne- og ungdomsplanlegging i Tromsø. 1993.

 • Edvardsen, Edmund. Barndom og favntak. Om verdensborgerskapets lokale forankring. 1992.

 • Edvardsen, Edmund. Fra glemmebok til huskeseddel. Om å innstifte nye toner i barne- og ungdomsplanlegging. 1990.

 • Edvardsen, Edmund. Fra streifdyr til standfugl? Identitetsdanning og rekruttering i distriktene. 1990.

 • Edvardsen, Edmund. Dirigent uten orkester? En studie av målbærere og målgrupper i et regionalt utviklingsprosjekt. 1988.

 • Edvardsen, Edmund. Tromsø-studenten - studievilkår og studieframgang. 1987.

 • Edvardsen, Edmund. Kvartfinalekampen på Alfheim. Bladet Tromsø 1987.

 • Edvardsen, Edmund. Skolens femte funksjon. 1986.

 • Edvardsen, Edmund. Å føye sammen det atskilte. 1985.

 • Edvardsen, Edmund. Treenighetsproblemet i det 3-delte samfunnet. 1985.

 • Edvardsen, Edmund. "Det er Næringen hvorom alt dreier sig..." Levebrød og skole i Karlsøyområdet 1850-1900. 1980.