Velkommen til Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Nina H Teistevoll
Foto: Torje Jenssen

Flag icon Flag icon

Nina H. Teistevoll

Studieleder
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Biografiske data

Cand.polit.sosiologi Universitetet i Tromsø 2006.

Høgskolekandidat i administrasjon og økonomi med reiseliv, Oppland Distriktshøgskole 1985.

10 Merkantil engelsk 

10 vt Prosjektledelse

10 vt Prosjektstyring

Grunnfag bedriftsøkonomi

2010  Studieleder alu/pelu/etter- og videreutdanning

2007 - 2010  Universitetslektor , Institutt for sosiologi, UiT

1992 - 2005  Kirkenes kompetansesenter - økonomi og kursplanlegging

1986 - 1992  Sør-Varanger kommune - næringssjef, prosjektleder for omstilling, prosjektleder for reiselivsutvikling.

1985 - 1986  Finnmark Reiselivsråd, prosjektleder

Interesser

Helse, miljø og sikkerhet  i ett bredt perspektiv.

Arbeidssosiologi.

Etter- og videreutdanning for offentlig og privat sektor.

Fleksibilisering av utdanningstilbud.

Skip to main content