/ UiT Norges arktiske universitet
 

Nina-H-teistevoll.jpg

Teistevoll, Nina H.


Studieleder
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk


Telefon: 776 46116
Mobil jobb / Mobil privat: 92695503 /
Epost : nina.teistevoll@uit.no
Campus: Tromsø
Kontor/besøksadresse : A 212 / Mellomvegen 110
Funksjon : Studieleder ALU/PELU/EVU

Biografiske data

Cand.polit.sosiologi Universitetet i Tromsø 2006.

Høgskolekandidat i administrasjon og økonomi med reiseliv, Oppland Distriktshøgskole 1985.

10 Merkantil engelsk 

10 vt Prosjektledelse

10 vt Prosjektstyring

Grunnfag bedriftsøkonomi

2010  Studieleder alu/pelu/etter- og videreutdanning

2007 - 2010  Universitetslektor , Institutt for sosiologi, UiT

1992 - 2005  Kirkenes kompetansesenter - økonomi og kursplanlegging

1986 - 1992  Sør-Varanger kommune - næringssjef, prosjektleder for omstilling, prosjektleder for reiselivsutvikling.

1985 - 1986  Finnmark Reiselivsråd, prosjektleder

Interesser

Helse, miljø og sikkerhet  i ett bredt perspektiv.

Arbeidssosiologi.

Etter- og videreutdanning for offentlig og privat sektor.

Fleksibilisering av utdanningstilbud.