ISS Sissel H Eriksen.jpg
Foto: Torje Jenssen

Flag icon Flag icon

Eriksen, Sissel H

Førsteamanuensis, sosiologi
Institutt for samfunnsvitenskap
Forskningsinteresser

Frivillig arbeid, kvalitative forskningsmetoder, matvaner og forbruk, barnearbeid (Etiopia), mikrokreditt for kvinner (Etiopia).

Biografiske data

Dr. polit. Trondheim 1994. Forsker ved Senter for bygdeforskning, Trondheim 1985-91. NFR-stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin, Tromsø 1991-94. Nåværende stilling fra 1994.

Verv

Veiledning:
29 master- og hovedfagskandidater, 10 avlagte doktorgrader

Bedømmelser:
10 doktorgradskomitéer, av dette 5 eksterne.

Andre publikasjoner

Salamonsen, Anita; Kruse, Tove Elisabeth; Eriksen, Sissel H..
Uventet bedring av multippel sklerose etter bruk av alternativ behandling. BestPractice Psykiatri/Nevrologi/Geriatri 2012 ;Volum 3.(9) s. 28-30

Holtan, Amy; Strandbu, Astrid; Eriksen, Sissel H..
When emotions count - an analysis of construction of data. The International Congress of Qualitative Inquiry; 2012-05-16 - 2012-05-19 

Mulugeta, Emebet; Eriksen, Sissel H..
From childhood in the countryside to street work in Addis. 18th International Conference on Ethiopian Studies (ICES); 2012-10-29 - 2012-11-02

Undervisning

 • Kvalitative forskningsmetoder; Planlegging og gjennomføring av kvalitative studier, intervju, observasjon, feltarbeid, fokusgrupper samt analyse av ulike former for kvalitativt materiale, inklusive dokument.
 • Fritid og frivillig arbeid. Hva gjør vi i fritida, og hvorfor gjør vi frivillig arbeid?
 • Nettbasert undervisning: Ansvarlig for oppbygging og gjennomføring av flere nettbaserte emner: SVF-1051 Samfunnsvitenskapelige metoder, SOS-1012 Kultur, fritid og frivillig arbeid, SOS-1030 frivillig arbeid, samt nettbaserte bacheloroppgaver i sosiologi (SOS-2003) og i den integrerte lektorutdanninga i sosiologi (SOS-2004).

Arbeider i CRIStin


 • Mulugeta, Emebet; Eriksen, Sissel H.. Growing up Too Fast: Rural Children Working in Addis Ababa. Eastern Africa Social Science Research Review 2016; Volum 32 (1). ISSN 1027-1775.s 1 - 20.s doi: 10.1353/eas.2016.0003.

 • Eriksen, Sissel H.; Mulugeta, Emebet. Social networks for survival among working children in Addis Ababa. Childhood 2015; Volum 23 (2). ISSN 0907-5682.s 178 - 191.s doi: 10.1177/0907568215592684.

 • Holtan, Amy; Strandbu, Astrid; Eriksen, Sissel H.. When emotions count in construction of interview data. Nordic Social Work Research 2013. ISSN 2156-857X.s doi: 10.1080/2156857X.2013.812043.

 • Salamonsen, Anita; Kruse, Tove Elisabeth; Eriksen, Sissel H.. Modes of Embodiment in Breast Cancer Patients Using Complementary and Alternative Medicine. (data) Qualitative Health Research 2012; Volum 22 (11). ISSN 1049-7323.s 1497 - 1512.s doi: 10.1177/1049732312457077.

 • Nicolaisen, Magnhild; Thorsen, Kirsten; Eriksen, Sissel H.. Jump into the Void? Factors Related to Preferred Retirement Age: Gender, Work, and Leisure Activities. The International Journal of Aging & Human Development 2012; Volum 75 (3). ISSN 0091-4150.s 239 - 271.s doi: 10.2190/AG.75.3.c.

 • Salamonsen, Anita; Launsø, Laila; Kruse, Tove Elisabeth; Eriksen, Sissel H.. Understanding unexpected courses of multiple sclerosis among patients using complementary and alternative medicine: A travel from recipient to explorer. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2010; Volum 5 (2). ISSN 1748-2623.s doi: 10.3402/qhw.v5i2.5032.

 • Flemmen, Anne Britt; Eriksen, Sissel H.. Omvei til kunnskap. Med tolk i møter med fremmede. Akademisk Publisering 2009 ISBN 978-82-8152-025-7.s 274 - 289.

 • Eriksen, Sissel H.. Street Vendors and Shopkeepers: The Change in Savings and Credit Activities in Addis Ababa. Addis Ababa University Press 2008 ISBN 978-99944-52-10-1.s 73 - 111.

 • Holtan, Amy; Eriksen, Sissel H. The brittle attraction: Women deprived of the custody of children. International Journal of Child & Family Welfare 2006; Volum 9 (3). ISSN 1378-286X.s 178 - 192.

 • Eriksen, Sissel H. Bønder, mat og kultur. Tapir Akademisk Forlag 2003 ISBN 82-519-1836-7.s 239 - 245.

 • Eriksen, Sissel H.. Kvinna tar ansvaret. Kvinners innsats for familie og helse. Nytt om Kvinneforskning 1988 (4). ISSN 0333-0265.

 • Eriksen, Sissel H.; Mulugeta, Emebet. They are still kids: Leisure time of working children in Addis Ababa. VII Conference on Childhood Studies 2016-06-06 - 2016-06-08 2016.

 • Eriksen, Sissel H.. Trender i norsk frivillighet. Seminar om frivillighet 2015-06-23 - 2015-06-23 2015.

 • Eriksen, Sissel H.. Arbeid - for nød og for lyst. Nordnorsk Magasin 2015 (1). ISSN 0332-6004.

 • Eriksen, Sissel H.. Social Networks among Children in Addis Ababa. Values of Childreood and Childhood Studies 2014-05-07 - 2014-05-09 2014.

 • Salamonsen, Anita; Kiil, Mona Anita; Eriksen, Sissel H.. Refleksive kroppsteknikker og helsestrategier blant brukere av konvensjonell og alternativ behandling. Årskonferanse for Norsk Antropologisk Forening 2013-05-03 - 2013-05-05 2013.

 • Eriksen, Sissel H.. Frivillighet - uuttømmelig ressurs eller begrenset gode?. Møte 2013-05-07 - 2013.

 • Mulugeta, Emebet; Eriksen, Sissel H.. From childhood in the countryside to street work in Addis Ababa. 3rd Global Conference Childhood 2013-07-18 - 2013-07-20 2013.

 • Eriksen, Sissel H.. Forskerkontakt, Holberg i skolen. Kvaløya videregående skole 2012-01-18 - 2012-04-15 2012.

 • Mulugeta, Emebet; Eriksen, Sissel H.. From childhood in the countryside to street work in Addis. 18th International Conference on Ethiopian Studies (ICES) 2012-10-29 - 2012-11-02 2012.

 • Holtan, Amy; Strandbu, Astrid; Eriksen, Sissel H.. When emotions count - an analysis of construction of data. The International Congress of Qualitative Inquiry 2012-05-16 - 2012-05-19 2012.

 • Salamonsen, Anita; Kruse, Tove Elisabeth; Eriksen, Sissel H.. Uventet bedring av multippel sklerose etter bruk av alternativ behandling. BestPractice Psykiatri/Nevrologi/Geriatri 2012; Volum 3 (9).s 28 - 30.

 • Salamonsen, Anita; Kruse, Tove Elisabeth; Eriksen, Sissel H.. Bodily experiences in various systems of treatment among patients with breast cancer. 4th European Congress for Integrative Medicine 2011-10-07 - 2011-10-08 2011.

 • Salamonsen, Anita; Launsø, Laila; Kruse, Tove Elisabeth; Eriksen, Sissel H.. From recipient to explorer. The choice and use of complementary and alternative medicine as a tool for coping with multiple sclerosis. ICCMR 2010 5th International Congress on Complementary Medicine Research 2010-05-19 - 2010-05-21 2010.

 • Hagen, Roar; Eriksen, Sissel H.. Kjønn, sannhet og sosiologi. Dagavisen Nordlys 2010.

 • Mulugeta, Emebet; Eriksen, Sissel H.. Social networks among working children in Addis Ababa. 17th International Conference of Ethiopian Studies 2009-11-02 - 2009-11-06 2009.

 • Flemmen, Anne Britt; Eriksen, Sissel H.. Detour towards knowledge - use of interpreter in research. 9th Conference of the European Sociological Association 2009-09-02 - 2009-09-05 2009.

 • Salamonsen, Anita; Launsø, Laila; Kruse, Tove Elisabeth; Eriksen, Sissel H.. Unexpected courses of Multiple Sclerosis among patients using complementary and alternative treatment. BSA Medical Sociology Group 41st Annual Conference 2009-09-03 - 2009-09-05 2009.

 • Eriksen, Sissel H.. Bygda og reiselivet. Møte 2009-03-10 - 2009.

 • Eriksen, Sissel H.. Hva skjer hvis det ikke gjøres? Frivillig arbeid - mellom statlig og privat virksomhet. Åpent møte 2009-03-25 - 2009.

 • Eriksen, Sissel H.. Street Vendors and Shopkeepers: The Change in Savings and Credit Activities in Addis Ababa. Dissemination Seminar for published book 2008-11-14 - 2008.

 • Eriksen, Sissel H.; Flemmen, Anne Britt; Mulugeta, Emebet; Zenebe, Mulumebet. Urban Poverty in Ethiopia: The Economic and Social Adaptations of Women. 10th International Interdisciplinary Congress,Women's Worlds 2008 2008-07-03 - 2008-07-09 2008.

 • Eriksen, Sissel H.. Ledermangel i frivillige organisasjoner. LHL Regionsamling Nord-Norge 2008-04-25 - 2008-04-25 2008.

 • Eriksen, Sissel H.. Håp for framtida? Mikrokreditt for kvinner i Etiopia. Folkeakademiet i Tranøy 2007-02-20 - 2007.

 • Eriksen, Sissel H.. Bokanmeldelse: Sykdom i Nord-Norge før 1940 av Ingunn Elstad og Torunn Hamran. Nordnorsk Magasin 2007; Volum 30 (1). ISSN 0332-6004.

 • Eriksen, Sissel H.. Bokanmeldelse: Spor etter krigen. Livshistorier. Av Tone Schou-Wetlesen of Haldis Hjort. Nordnorsk Magasin 2007; Volum 30 (2). ISSN 0332-6004.

 • Eriksen, Sissel H.. Fokusgrupper. Kurs 2007-11-20 - 2007-11-29 2007.

 • Eriksen, Sissel H.. Gruppeintervju, fokusgruppeintervju og online/virtuelle fokusgrupper. Dagskurs 2007-10-29 - 2007-10-29 2007.

 • Eriksen, Sissel H.. Charity and business. Microfinance in Ethiopia. 16th International Conference of Ethiopian Studies (ICES 16) 2007-07-02 - 2007-07-06 2007.

 • Eriksen, Sissel H.. Samfunnsvitenskapelig skriving. Forskningsseminar 2006-11-15 - 2006-11-15 2006.

 • Eriksen, Sissel H. Saving and Credit Groups for Women; the Presence of NGOs and Hope for the Future. XI World Congress of Rural Sociology 2004-07-25 - 2004-07-30 2004.

 • Eriksen, Sissel H. Income-Generating Groups for Women in Ethiopia. Women's World Conference 2002-07-20 - 2002-07-25 2002.

 • Eriksen, Sissel H. En kultursosiologisk studie av matvaner blant bønder. 1994 ISBN 82-90896-11-5.

 • Eriksen, Sissel H.. Bokanmeldelse: Regulating Markets - Regulating People av Unni Kjærnes m.fl. (eds). Sosiologisk Tidsskrift 1994; Volum 2 (4). ISSN 0804-0486.