Flag icon Flag icon

Olsen, Hanne Sofie Otta Seljebu

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
Seksjon for økonomi og innkjøp

Stillingsbeskrivelse:

Gir bistand og veiledning om regelverk og administrasjon av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Kan blant annet gi bistand om:

- Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (F 07-13) og Retningslinje for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved UiT

- Klassifisering av prosjekter (bidrag/oppdrag/salg og med tanke på merverdiavgift)

- Budsjettering (beregning av kostnader, bruk av budsjettmaler, registrering av budsjetter i Planlegger)

- Bruk av kontrakts- og eierprosjekter

- Bruk av rapporteringsmal for NFR-prosjekter

- Spørringer i økonomisystemet i saldotabell og begrepsverdier

- Retningslinje for beregning av lønn i FP7- og H2020-prosjekter

 

Andre oppgaver:

Superbruker Planlegger (budsjettmodulen i UBW on!)

Oppretting av prosjekter i økonomisystemet

Diverse kontroller knyttet til BOA

Budsjettering, rapportering og annen økonomioppfølging for prosjekter i sentraladministrasjonen