Einar Arne Drivenes AHR
Foto: Torje Jenssen

Flag icon Flag icon

Einar-Arne Drivenes

Professor emeritus i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Stillingsbeskrivelse:

Stillingen dekker 1800- og 1900-tallet.
Forskningsinteresser

*Vitenskapshistorie knytta til utforskninga av Arktis og Antarktis i det 19. og 20. århundre.
* Sosialhistorie og økonomisk historie på 1800- og 1900-tallet særlig knytta til Nord-Norge og Nordområdene.
* Politisk historie knytta til arbeiderbevegelse og regional reisning i Nord-Norge.
* Minoritets- og etnohistorie særlig knytta til læstadianismen.

Arbeider i CRIStin


 • Drivenes, Einar-Arne. Mining and metallurgical industry. Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575.s 488 - 494.

 • Drivenes, Einar-Arne. Svalbardforskning og Svalbardpolitikk 1870-1925. Forskere som politiske aktører. Nordlit 2012 (29). ISSN 0809-1668.s 47 - 59.

 • Drivenes, Einar-Arne. Norsk polarvitenskap på 1900-tallet. Fra nasjonsbygging til internasjonalt forskningssamarbeid?. Ottar 2011 (5). ISSN 0030-6703.s 4 - 12.

 • Drivenes, Einar-Arne. Langt nord i Tåkeheimen. Klassekampen 2011. ISSN 0805-3839.

 • Drivenes, Einar-Arne. Adolf Hoel and the Norwegian "living space". Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2010 (12). ISSN 1503-1241.s 28 - 32.

 • Drivenes, Einar-Arne; Nansen, Fridtjof. Nansen og Vardø - porten til Polhavet. Akademisk Publisering 2009 ISBN 978-82-8152-025-7.s 400 - 415.

 • Drivenes, Einar-Arne. Polarmannen. 2007 ISBN 82-91167-09-5.s 75 - 83.

 • Drivenes, Einar-Arne. Gymnasiast i de gyldne sekstiåra. Det Norske Samlaget 2007 ISBN 9788252171389.s 248 - 264.

 • Goksøyr, Matti; Eriksen, Anne; Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. The memories. Gyldendal Akademisk 2006.s 451 - 479.

 • Drivenes, Einar-Arne. Kap V: The conquerors. Gyldendal Akademisk 2006 ISBN 8205361851.s 281 - 316.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. The history of Norway in the Polar Regions. Gyldendal Akademisk 2006 ISBN 8205361851.s 6 - 10.

 • Goksøyr, Matti; Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Kappløp i gamle spor. Gyldendal Akademisk 2004 (I).s 295 - 343.

 • Drivenes, Einar-Arne. Fra "Spitsbergen" til "Svalbard" - kulturell erobring i Arktis. 2004. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2004. ISSN 1503-1241.

 • Drivenes, Einar-Arne. Ishavsimperialisme. 2004 ISBN 8205326568.s 175 - 258.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. En polarnasjon?. 2004 ISBN 82-05-32654-1.s 6 - 11.

 • Drivenes, Einar-Arne. Høvedsmannen - et kulturhistorisk portrett. 2003 ISBN 82-7518-104-6.s 123 - 135.

 • Drivenes, Einar-Arne; Larsen, Rolf Inge. Norsk-finske relasjoner. 2010 (13) ISBN 978-82-92201-15-2. ISSN 1503-1241.s 5 - 6.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Into the Ice. The history of Norway and the Polar Regions. Gyldendal Akademisk 2006 ISBN 8205361851.s 409 - 450.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Norsk polarhistorie, bd. 2, Vitenskapene. 2004 ISBN 82-05-32656-8.s 258 - 327.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Norsk polarhistorie. III. Rikdommene. 2004 ISBN 82-05-32657-6.s 389 - 444.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Norsk polarhistorie I. Ekspedisjonene. 2004 ISBN 82-05-32654-1.s 173 - 223.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Norsk polarhistorie. Bd 2. Vitenskapene. 2004 ISBN 8205326568.s 175 - 258.

 • Drivenes, Einar-Arne. Kirka og fornorskningspolitikken. 2004 ISBN 8291378371.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Norsk polarhistorie, bd. 1, Ekspedisjonene. 2004 ISBN 82-05-32654-1.s 6 - 11.

 • Drivenes, Einar-Arne. " .. sa langt livet rakk, for Norges ære." Polarforskning og nasjonsbygging. P2-Akademiet. 2003 ISBN 82-7596-151-3.

 • Drivenes, Einar-Arne. Hvor vil UiT? (Publisert både i nettavisa Khrono og i avisa Nordlys). Khrono.no 2017. ISSN 1894-8995.

 • Drivenes, Einar-Arne. Minneord om Helge Vold. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. UiT - Quo vadis?. Avisa Tromsø 2016.

 • Drivenes, Einar-Arne. Is i magen. Dagavisen Nordlys 2016.

 • Drivenes, Einar-Arne. Enig og tro til Saltfjellet faller. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. Einar-Arne Drivenes 70 år. Universitetspioner, regionbygger og polarhistoriker. 2016.

 • Drivenes, Einar-Arne. Forskere som fornorskere. Forskningsdagene 2016 2016-10-01 - 2016.

 • Drivenes, Einar-Arne. Misjonærer for nordnorsk historie. 2015.

 • Drivenes, Einar-Arne. Kjenn din menighet: Om sogneprest i Talvik Anders Halvorsen. HIFO avd. Tromsø: Reiseseminar 2015 2015-05-29 - 2015-05-31 2015.

 • Drivenes, Einar-Arne. Historiker i lære. Seminar 2015-03-03 - 2015.

 • Drivenes, Einar-Arne. Adolf Hoel; polarhelt og landsforæder. Arktisk forening, Tromsø. 2015-12-02 - 2015.

 • Drivenes, Einar-Arne. Balansekunst i polarpolitikken. Dagavisen Nordlys 2014.

 • Drivenes, Einar-Arne. Katastrofe og jubel. Avisa Vårt land 2014.

 • Drivenes, Einar-Arne. Jubel i tårer. ( Innlegget publisert i avisene: Altaposten, Nordlys og Nordland.. Dagavisen Nordlys 2014.

 • Drivenes, Einar-Arne. John Giæver - polaraktivist og ekspedisjonsleder. Arktisk foreneing, Tromsø 2014-12-09 - 2014.

 • Drivenes, Einar-Arne. Jubel i tårer/Katastrofe og jubel. 2014.

 • Drivenes, Einar-Arne. Grønland-Det norske livsrom i Arktis. Det 28.Nordiska Historikermøtet 14-17 augusti 2014 2014-08-14 - 2014-08-17 2014.

 • Drivenes, Einar-Arne; Tjelmeland, Hallvard. Veiviser i det mangfoldige nord. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-244-5.s 9 - 15.

 • Drivenes, Einar-Arne. Science and politics: some aspects of Norwegian polar research in the twentieth century. Polar Record 2013; Volum 49 (250). ISSN 0032-2474.s 316 - 319.s doi: 10.1017/S0032247412000472.

 • Drivenes, Einar-Arne. Norge sett fra Nordpolen. Dagavisen Nordlys 2013.

 • Drivenes, Einar-Arne. Læstadianismen - etnisitetens forssvarsskanse ? Et histriografisk gjensyn. Gränsöverskridande kyrkohistoria. De språkliga minoriteterna på Nordkalotten 2013-12-04 - 2013-12-07 2013.

 • Bones, Stian; Drivenes, Einar-Arne. Om navnsettingas og kartleggingas politikk i polarområdene. 2013.

 • Bones, Stian; Drivenes, Einar-Arne. Om navnsettingas og kartleggingas politikk i polarområdene. 2013.

 • Drivenes, Einar-Arne. Science and politics. Some aspects of Norwegian polar research in the 1900s. Globalization and modernizing processes in the North 2012-11-14 - 2012-11-15 2012.

 • Drivenes, Einar-Arne. Forskere i hardt vær?. Dagavisen Nordlys 2012.

 • Drivenes, Einar-Arne. Harbalne polarkarer. Polar bokkafe 2012-08-30 - 2012-08-30 2012.

 • Drivenes, Einar-Arne. Vitenskap og politikk i Svalbard- og Grønlandssaka. Fagdager for videregående skoler 2012-01-20 - 2012-01-20 2012.

 • Drivenes, Einar-Arne. Trenger vi en sammenfattende framstilling av norsk polarpolitikks historie? Perspektiver på norsk politikk i Arktis og Antarktis. Norske historiedager Bodø 2012 2012-05-04 - 2012-05-06 2012.

 • Bones, Stian; Drivenes, Einar-Arne. Polarkanalen. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. Innlegg boklansering Arktiske Diskurser. Boklansering 2011-01-06 - 2011-01-06 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne; Bull, Tove. Universitetet i Tromsø ved en skillevei?. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. Rekorder og vitenskap. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. Amundsen og ishavsmiljøet i Tromsø. Amundsenseminaret Tromsø 2011 2011-12-13 - 2011-12-13 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Innledning på Amundsenseminar Tromsø 2011. Amundsenseminar Tromsø 2011 2011-12-13 - 2011-12-13 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Innlegg seminar om teaterstykket Nansen versus Amundsen. Seminar Hifo Tromsø 2011-12-10 - 2011-12-10 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Porten til Ishavet. Utstillingsåpning Porten til Ishavet 2011-12-08 - 2011-12-08 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Inventing Polar Nations - politics and polar science in the Arctic. Den 4. nasjonale konferansen i vitenskapshistorie 2011-11-20 - 2011-11-20 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. " ... så langt livet rakk, for Norges ære." Polarforskning og nasjonsbygging. Svabard Museum i Adventstiden 2011-12-01 - 2011-12-01 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. " ... så langt livet rakk, for Norges ære." Polarforskning og nasjonsbygging. Fagdag for lærere i videregående skole 2011-11-11 - 2011-11-11 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Fridtjov Nansens bok "Nord i Tåkeheimen". Et vendepunkt i polarlitteraturen?. Nansen -Amundsen-seminar Vadsø 2011 2011-10-28 - 2011-10-28 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Nord i Tåkeheimen, et vendepunkt i polarlitteraturen. Utstillingsåpning 2011-02-25 - 2011-02-25 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Innledning på NHNs Svaldbardkonferanse 2011. NHNs Svaldbardkonferanse 2011 2011-09-06 - 2011-09-06 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Svalbardforskere som politiske aktører. NHNs Svalbardkonferanse 2011 2011-09-06 - 2011-09-09 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Fra nasjonsbygging til internasjonalt forskningssamarbeid. Utviklingstrekk i norsk polarforskning. Nordiske historikermøte 2011-08-11 - 2011-08-14 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Nord i Tåkeheimen. Polarfrokost 2011-02-18 - 2011-02-18 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Vitenskap i politikkens tjeneste? Svalbardsaka 1870-1925. Konferanse Tartu 2011-05-25 - 2011-05-28 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Lyngenlæstadianisme- teologi, lederskap, religion og politikk. Kirkehistorisk seminar 2011-03-16 - 2011-03-16 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne; Bones, Stian. Polarkanalen. Dagavisen Nordlys 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne; Bull, Tove. Språkleg underskott Kronikk Aftenposten 16/4 2011. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011. ISSN 0804-3116.

 • Drivenes, Einar-Arne. Norske polareksepidsjoenr. Vitenskap eller rekorder?. Pensjonistuniversitetet i Harstad 2011-10-23 - 2011-10-23 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Amundsen ekspedisjoner. Vitenskap og rekorder. Lørdagsuniversitetet 2011-03-19 - 2011-03-19 2011.

 • Bones, Stian; Drivenes, Einar-Arne. Polarkanalen. Fremover 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Introduksjon Nansenseminaret 2011. Nansenseminaret 2011 2010-10-10 - 2011-10-10 2010.

 • Drivenes, Einar-Arne; Tjelmeland, Hallvard. Kvendebatten og boka "Den finske arven". Finnmarken 2010. ISSN 0805-4681.

 • Drivenes, Einar-Arne; Tjelmeland, Hallvard. Kvendebatten og boka "Den finske arven". Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.

 • Wærp, Henning Howlid; Drivenes, Einar-Arne; Friedman, Robert Marc. "Narrating the High North". Dagavisen Nordlys 2010 (199).s 3 - 3.

 • Larsen, Rolf Inge; Drivenes, Einar-Arne. Norsk-finske relasjoner. Innledning. 2010 (13) ISBN 978-82-92201-15-2. ISSN 1503-1241.s 5 - 6.

 • Drivenes, Einar-Arne. The Norwegian living space. Norway and Russia in the Arctic 2009-08-25 - 2009-08-28 2009.

 • Drivenes, Einar-Arne. Ulike typer biografier. De norske historikerdager 2009-06-19 - 2009-06-21 2009.

 • Drivenes, Einar-Arne. Hva er spesielt med lyngenlæstadianerne?. Storfjorddagene 2008-11-17 - 2008.

 • Drivenes, Einar-Arne. Hastverk er lastverk. Dagavisen Nordlys 2008.

 • Drivenes, Einar-Arne. Innocents in the Arctic: The 1951 Spitsbergen Expedition. Colin Bull: Fairbanks, University of Alaska Press, 2005. Book Review. Acta Borealia 2008. ISSN 0800-3831.

 • Drivenes, Einar-Arne. Adolf Hoel 1879-1964. (data) 2008.

 • Drivenes, Einar-Arne. Adolf Hoel. Polarforskeren i politikkens tjeneste. (data) 2008.

 • Drivenes, Einar-Arne. Inventing polar nations - politics and science in the Arctic. Cultural Production and Negotiation of Borders: The 2008 European Conference of the Association of Borderland Studies 2008-09-11 - 2008-09-13 2008.

 • Drivenes, Einar-Arne. Roald Amundsens polarekspedisjoner. Rekorder eller vitenskap?. Lunchforedrag Norsk Polarinstitutt 2008-11-07 - 2008.

 • Drivenes, Einar-Arne. Roald Amundsens polarekspedisjoner. Rekorder eller vitenskap?. Barents Spektakel 2008-10-03 - 2008.

 • Drivenes, Einar-Arne. Lyngenlæstadianisme. Ekskursjon. Norske Historiedager 2008-06-19 - 2008-06-22 2008.

 • Drivenes, Einar-Arne. Polarvitenskapen i politikkens tjeneseste. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. Deltakelse i NRK-program (Verdt å vite) om konflikten på Øst-Grønland. 2007.

 • Drivenes, Einar-Arne. Norsk imperialist inn fra kulden. 2007.

 • Drivenes, Einar-Arne. Polarimperialisten. 2007.

 • Drivenes, Einar-Arne. Polarimperialisten. 2007.

 • Drivenes, Einar-Arne. Historia om antihelten. "Kven kan skrive eit liv". Seminar om biografisjangeren. 2007-03-21 - 2007-03-21 2007.

 • Drivenes, Einar-Arne. Norske polarekspedisjoner. Rekorder eller vitenskap?. Reasearchers night 2007-09-28 - 2007-09-28 2007.

 • Drivenes, Einar-Arne. Aant Elzinga, Torgny Nordin, David Turner & Urban Wråkberg (Eds.): Antarctic challenges. Historical and current perspectives on Otto Nordenskiöld's Antarctic Expedition 1901-1903. Scandinavian Journal of History 2006 (3/4). ISSN 0346-8755.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Innslag Nordnytt (NRK)om norsk forskning i Antarktis. 2006.

 • Drivenes, Einar-Arne; Hansen, Lars Ivar. Intervju om Cash, Dylan og Det andre Amerika i NRK Troms og Finnmark. 2006.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Intervju i avisa Nordlys om boka Into the Ice. 2006.

 • Drivenes, Einar-Arne. Norsk polarrevansjisme i ly av tyske bajonetter? Norsk aktivitet på Øst-Grønland under 2. verdenskrig. Medlemsmøte 2006-10-21 - 2006.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Presentasjon av Into the Ice for utenriksminister Jonas Gahr Støre. Møte med utenriksminister Jonas Gahr Støre, representanter fra UiT, forfattere og andre innbudte. 2006-12-01 - 2006.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Presentasjon av boka: Into the Ice. The History of Norway and the Polar Regions. Norges Forskningsråds Nordområdekonferanse. 2006-10-13 - 2006-10-14 2006.

 • Drivenes, Einar-Arne; Hansen, Lars Ivar. Cash, Dylan og Det andre Amerika. Åpent møte 2006-05-18 - 2006.

 • Drivenes, Einar-Arne. Lyngenlæstadianismen. Åpent møte 2006-06-09 - 2006.

 • Drivenes, Einar-Arne. Norsk polarhistorie. Bokdag 2006-05-06 - 2006.

 • Drivenes, Einar-Arne. Nordnorsk teaterhistorie - ei dramatisk historie. En kommentar til Jens Harald Eilertsens 2 bindsverk om Nordnorsk teaterhistorie. Åpent møte 2006-03-30 - 2006.

 • Drivenes, Einar-Arne. Vitenskap og ishavsimperialisme. Foredrag 2005-01-24 - 2005-01-24 2005.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Lindberg i polarhistorien. Dagbladet 2005. ISSN 0805-3766.

 • Drivenes, Einar-Arne. Kong Haakon og Grønlandssaken. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Nordlys sin nordområde-retorikk. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. Forskning og fornorskning. Adolf Hoel og opprettelsen av Norges Svalbard- og Ishavsundersøkelser (NSIU). Foredrag 2005-12-09 - 2005.

 • Drivenes, Einar-Arne. Polarforskning i politikkens tjeneste? Norsk ishavspolitikk og norske polarforskere 1905-1940. Norge 1905-2005. Unionsoppløsningen og norsk nordområde - politikk gjennom hundre år. 2005-02-11 - 2005-02-13 2005.

 • Drivenes, Einar-Arne. Foredrag "Lørdagsuniversitetet": Vitenskap og ishavsimperialisme. Lørdagsuniversitetet 2005-01-15 - 2005-01-15 2005.

 • Drivenes, Einar-Arne. Presentasjon av Norsk Polarhistorie. Ordkalotten 2005-09-04 - 2005.

 • Drivenes, Einar-Arne. Norge - en polarnasjon?. Hundreårsfestivalen Magisk mangfold 2005-08-15 - 2005.

 • Drivenes, Einar-Arne. Vitenskap i politikkens tjeneste. Villmarksmessa i Brønnøysund 2005-03-12 - 2005-03-13 2005.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Presentasjon av Norsk Polarhistorie. Polarkonferansen 2005 2005-02-08 - 2005-02-08 2005.

 • Drivenes, Einar-Arne. Intervju på Lørdagsrevyen om Norsk polarhistorie. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Intervju i Nordlys ang. Norsk polarhistorie. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Intervju NRK-Troms ang. Norsk polarhistorie. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Intervju Nordlys om bd. 3 Norsk polarhistorie. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Intervju i Tromsø ang. Norsk Polarhistorie. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Intervju i Dagbladet om Norsk polarhistorie. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Intervju NRK-Troms. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Intervju Dagbladet ang. norsk polarpolitikk og kong Haakons rolle. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Intervju Svalbardposten ang. bd. 2 Norsk polarhistorie. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Intervju i Tromsøflaket (nettutgaven) ang. Norsk polarhistorie. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Intervju i Dagbladet om Norsk polarhistorie. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Intervju i Nordlys ang. Norsk polarhistorie. 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Intervju i Tromsø ang. Norsk Polarhistorie. 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Intervju i Tromsøflaket ang. Norsk polarhistorie. 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Intervju NRK-Troms. 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Intervju angående Norsk polarhistorie i Kulturbeite, NRK P2. 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Intervju NRK-Troms ang. Norsk polarhistorie. 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Intervju på Lørdagsrevyen, NRK 1 om Norsk polarhistorie. 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Intervju Svalbardposten ang. bd. 2 Norsk polarhistorie. 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Hemmelig klimaforskning, intervju i Aftenposten i forbindelse med bind 2 av Norsk polarhistorie. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Polarforskning og ishavsimperialisme. Seminar Vitenskapsteoretisk forum , Oslo 2004-11-03 - 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Polarmannen. Seminar: Maskuliniteter i nord. 2004-10-21 - 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Lansering og presentasjon av Norsk polarhistorie, bd. 2. Pressekonferanse 2004-12-14 - 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Lansering og presentasjon av Norsk polarhistorie, bd. 3. Pressekonferanse 2004-11-04 - 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Presentasjon av Norsk polarhistorie, bind 1. Pressekonferanse 2004-09-21 - 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Læstadius, Recherche-ekspedisjonen og vitenskapen. HIFO's eksursjon til Tornedalen 2004-09-02 - 2004-09-05 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Lansering og presentasjon av bd. 2 av Norsk polarhistorie. Longyearbyen. Lansering og presentasjon av Norsk polarhistorie bd. 2. 2004-12-14 - 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Lansering og presentasjon av bd. 3 av Norsk polarhistorie. Lansering bd. 3 av Norsk polarhistorie 2004-11-04 - 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Presentasjon av Norsk polarhistorie. Bok i sentrum, Oslo 2004-10-23 - 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Norsk polarhistorie. Orientering for Finnfjordbotn vid. skole 2004-03-31 - 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Presentasjon av Norsk polarhistorie. Bokhandlermøte. Bodø. 2004-09-28 - 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Presentasjon av Norsk polarhistorie. Bokhandlermøte. Tromsø. 2004-09-23 - 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Presentasjon av Norsk polarhistorie. Pressekonferanse Oslo. Pressekonferanse Oslo. 2004-09-21 - 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. "... saa langt livet rakk, for Norges ære." Polarforsking og nasjonsbygging. 2003.

 • Drivenes, Einar-Arne. "Adolf Hoel, polarforsker og ishavsimperialist" Foredrag i Forum for universitetshistorie, Universitetet i Oslo. Seminar, Forum for universitetshistorie 2002-04-29 - 2002.

 • Publikasjoner utenfor Cristin

  Publikasjoner fra 1996: 

  La Recherche-ekspedisjonen  -- sett i vitenskapshistorisk lys. 19 s. Trykt i boka Ultima Thule, Tromsø 1996.

  Nordnorsk arbeiderbevegelse mellom region og nasjon. Art. i boka Spenningenes land. Nord-Norge etter 1945.Red. Jostein Lorås og Øyvind Thomassen. Oslo 1997. Medforfatter: Hallvard Tjelmeland.

  Er også trykket i det tysk tidsskriftet: Mitteilungsblatt des Instituts zur Erforschung der europäischen Arbeiterbewegung uttgitt ved Ruhr-Universitet.1997.

  Sorgen over de tapte lus. Anmeldelse av boka Nordlendingen av Edmund Edvardsen. Nytt norsk tidskrift nr 1. 1998.

  Om å velge perspektiv. Anmeldelse av bind 8 av Ashehougs Norges-historie. HIFO-nytt 1997.

  Anmeldelse av Altas historie bind 3. 1998.Heimen nr 3. 1999.Også av denne verden? Etnisitet, geografi og læstadianisme mellom tradisjon og modernitet. Trykket i boka: Vekkelse og vitenskap. Lars Levi Læstadius 200 år. Tromsø 2000.

  Medforfatter: Einar Niemi

  Artikler til Norsk Biografisk leksikon om Adolf Hoel og

  Hans Jacob Horst. 2002.

  Høvedsmannen - et kulturhistorisk portrett. Art. trykt i festskrift til Edmund Edvardsen. Oplandske Bokforlag. 2003.

  Voyages de la commission scientifique du nord, en scandinavie, en laponie, au Spitsberg et aux Feroe, pendant les années 1838,1939 et 1840. Trykt i Inter-Nord no 20. 2002. Paris.

  " .. sa langt livet rakk, for Norges ære." Polarforskning og nasjonsbygging. P2-Akademiet.. Oslo. 2003.

  Fra "Spitsbergen" til "Svalbard" - kulturell erobring i Arktis. Speculum Boreale 2004. Tromsø

  Kirka og fornorskningspolitikken. Ravnetrykk nr 32. Tromsø 2004.

  Ishavsimperialisme.  Kap. 3 i Norsk polarhistorie. Bd 2. Vitenskapene. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 2004.

  En polarnasjon?  Norsk polarhistorie, bd. 1, Ekspedisjonene.  Gyldendal Norsk Forlag 2004. Oslo.

  The Conquerors. Kap. 5  Into the Ice. The History of Norway and the Polar Regions. Gyldendal Norsk Forlag. 2006. Oslo

  The History of Norway in the Polar Regions. Innledning til The History of Norway and the Polar Regions. Gyldendal Norsk Forlag. 2006. Oslo.

  Polarmannen. Artikkel i boka: Maskuliniteter i Nord,  red. Marit Anne Hauan. Kvinnforsks skriftserie. 6/2007. Tromsø.

  Gymnasiast i de gylne sekstiåra. Artikkel i boka: Landsgymnaset, red. Gudleif Forr og Helge Vold. Samlaget 2007. Oslo.

  Nansen og Vardø - porten til Polhavet. Artikkel i festskriftet til Randi Rønning Balsvik. Det hjemlige og det globale. Red Einar Niemi og Crristine Smith Simonsen (red). Akademisk publisering 2009.

  Redaksjonelt arbeid:

  Norsk polarhistorie, bd. 1, Ekspedisjonene. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 2004. Red. Drivenes/Jølle. 477 s.

  Norsk polarhistorie, bd. 2, Vitenskapene. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 2004. Red. Drivenes/Jølle. 569 s.

  Norsk polarhistorie. III. Rikdommene. Oslo: Gyldendal Forlag 2004. Red. Drivenes/Jølle. 596 s.

  Into the Ice. The History of Norway and the Polar Regions. Gyldendal Norsk Forlag. 2006. Oslo. 557 s.