Velkommen til Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Bjørn Ola Tafjord IHR-2.jpg
Foto: Torje Jenssen

Flag icon Flag icon

Bjørn Ola Tafjord

Professor
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Forskningsinteresser

Religionar og endringsprosessar i Talamanca (Costa Rica)

Norsk misjon i Latin-Amerika

Religionar i Latin-Amerika

Bruk og omsetjingar av kategorien "indigenous religion(s)"

Antropologiske og historiske studiar av religionar

Teoriar og metodar i religionsvitskapen

Biografiske data

Dr.art., 2004, Universitetet i Bergen, med avhandlinga Ritualiserte forståingar: bribriar og bahai-trua. Tilsett ved UiT sidan 2007.

Verv

Fagkoordinator og leiar av programstyret for religionsvitskap ved UiT

Medlem av redaksjonsrådet for Din: tidsskrift for religion og kultur (Novus)

Medlem av redaksjonsrådet for Implicit Religion (Equinox)

Arbeider i CRIStin


 • Tafjord, Bjørn Ola. Towards a typology of academic uses of "indigenous religion(s)", or, eight (or nine) language games that scholars play with this phrase. In the Handbook of Indigenous Religion(s). Brill Handbooks on Contemporary Religion 2017. ISSN 1874-6691.s 25 - 51.s doi: 10.1163/9789004346710_003.

 • Alles, Gregory D.; Tafjord, Bjørn Ola. Mediating indigenous religions: by way of introduction. Religious Studies and Theology 2017; Volum 36 (1). ISSN 0829-2922.s 9 - 20.s doi: 10.1558/rsth.33481.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Norsk misjon i Latin-Amerika: frå sjømenn og pinsevener til utviklingsprosjekt og politikk. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202548483.s 221 - 249.s doi: https://doi.org/10.23865/noasp.27.

 • Tafjord, Bjørn Ola. How talking about indigenous religion may change things: An example from Talamanca. Numen 2016; Volum 63 (5-6). ISSN 0029-5973.s 548 - 575.s doi: 10.1163/15685276-12341438.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Scales, translations and siding effects: Uses of indígena and religión in Talamanca and beyond. In Religious Categories and the Construction of the Indigenous, ed. by C. Hartney & D. J. Tower. Supplements to Method & Theory in the Study of Religion 2016; Volum 7. ISSN 2214-3270.s 138 - 177.s doi: 10.1163/9789004328983.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Kva kan ein lære om kategorien gud dersom ein freistar å gå baklengs til verks? Eit eksperiment med Rosendo Jackson sin Sibö, min sibö og Inge Lønning sin Gud. (fulltekst) DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2013 (1). ISSN 1501-9934.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Indigenous religion(s) as an analytical category. Method & Theory in the Study of Religion 2013; Volum 25 (3). ISSN 0943-3058.s 221 - 243.s doi: 10.1163/15700682-12341258.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Nya religionsbildningar. Dialogos Förlag 2012 ISBN 978-91-7504-246-6.s 303 - 327.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Religionar og urfolk på bibliotek: Om klassifikasjonar i eit religionsvitskapleg landskap. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier 2011; Volum 1 (55). ISSN 0108-4453.s 71 - 90.

 • Tafjord, Bjørn Ola; Stausberg, Michael; Thomassen, Einar; Cavallin, Clemens; Hopland, Karstein Olav; Fuglestad, Morten; Dahl, Gina; Gilhus, Ingvild S.. Anmeldelse Arne Bugge Amundsen (red.), Norges religionshistorie, Universitetsforlaget, Oslo, 2005. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2008 (4). ISSN 1501-9934.s 60 - 78.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Religión og religiones i Talamanca: ei tileigningshistorie. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2008 (1-2). ISSN 1501-9934.s 75 - 96.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Om heimlege metodologiar. Lærdommar frå forsking med bribriar. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2007 (1+2). ISSN 1501-9934.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Refleksjonar kring refleksivitet / Metode i religionsvitenskap (red. Siv Ellen Kraft og Richard J. Natvig). Pax Forlag 2006.s 243 - 259.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Defining religion, defying tradition? : concord and conflict about the role of religion in a Costa Rican indigenous community. 2006 (19).s 374 - 392.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Religión en América Latina / Sociedad y cultura en América Latina (eds. Maria C. Álvarez-Solar y Elisabeth Fonseca). Vigmostad & Bjørke 2006 ISBN 82-450-0360-3.s 64 - 78.

 • Tafjord, Bjørn Ola. La religionización de tradiciones indígenas en Talamanca. XI Congreso de la Red Centroamericana de Antropología 2017-02-27 - 2017-03-03 2017.

 • Tafjord, Bjørn Ola. "Costa Rica, indigenous peoples, really?". AAA panel on Costa Rica's social imaginary 2017-11-29 - 2017-12-03 2017.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Indigenous methodologies: local/global and religious terminology. AAR roundtable on indigenous methodologies 2017-11-18 - 2017-11-21 2017.

 • Nikanorova, Liudmila; Tafjord, Bjørn Ola. Indigenous religions and the work of scholars in Sakha, Talamanca, and Tromsø. BU-RVS religion and work 2017-11-13 - 2017-11-15 2017.

 • Tafjord, Bjørn Ola. The constitutions of religions in the construction and destruction of Santiago de Talamanca (1605 - 1610). Depictions of Indigenous Identities in the North and the South 2017-10-13 - 2017.

 • Longkumer, Arkotong; Tafjord, Bjørn Ola; Robertson, David. What do we mean by indigenous religion(s)?. (data) 2017.

 • Porsanger, Jelena; Tafjord, Bjørn Ola. A conversation about indigenous methodologies and translation. Theorising and applying critical indigenous philosophies 2017-09-29 - 2017.

 • Brew, May-Lisbeth; Tafjord, Bjørn Ola. Practices of consultation with indigenous peoples in Indigenous/Latin America. Practices of consultation with indigenous peoples in Indigenous/Latin America 2017-09-18 - 2017-09-19 2017.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Indigenous methodologies and religious terminologies. Indigenous Research Methods in Indigenous Studies 2017-05-31 - 2017.

 • Tafjord, Bjørn Ola; Kraft, Siv Ellen. Co-production of knowledge, from the local to the global. Thinking together: new directions in performing participatory research 2017-05-18 - 2017.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Translating God, converting Sibö, or turning Him into an akeköl. Translating God 2017-05-04 - 2017-05-05 2017.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Some challenges that indigenous methodologies pose for the INREL project. INREL and indigenous methodologies 2016-04-14 - 2016.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Religion in Talamanca. American Indian Religious Traditions (RLST 2700) 2016-02-10 - 2016.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Translations of the treatment of the dead. The body in translation 2016-02-04 - 2016-02-06 2016.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Opponent på prøvedisputas i kulturhistorie, Universitetet i Oslo. Avhandling: Åmund Norum Resløkken, Forskningsobjektene i Ord og Sed. Prøvedisputas 2016-11-10 - 2016.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Om ulik bruk av ordet "religion". Fiesta No Siesta 2016-10-29 - 2016.

 • Tafjord, Bjørn Ola; Dahl, Gina; Farstad, Mona Helen. Perspektiveringar. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2016 (2). ISSN 1501-9934.

 • Tafjord, Bjørn Ola; Nikanorova, Liudmila; Brew, May-Lisbeth. Research collaboration in the INREL project. Religions, Values, Societies 2016-11-07 - 2016-11-08 2016.

 • Tafjord, Bjørn Ola; Dahl, Gina; Farstad, Mona Helen. Redaksjonelt. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2016 (1). ISSN 1501-9934.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Discourses on indigenous religions in Talamanca (Costa Rica) and Tromsø (Norway): some critical comments about the contributions of academics. The Center for Native American and Indigenous Studies and the Department of Religious Studies 2016-02-09 - 2016.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Norsk misjon i Latin-Amerika. NorLARNet conference 2016: Latin America research for a troubled world 2016-08-31 - 2016-09-02 2016.

 • Tafjord, Bjørn Ola; Alles, Gregory D.. Performances and mediatizations of indigenous religion(s). EASR 2016 conference: Relocating Religion 2016-06-28 - 2016-07-01 2016.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Directionality and domains: translations toward religion and indigeneity. Translations: Indigenous, Religion, Tradition, Culture 2016-08-17 - 2016-08-19 2016.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Review of Critical Reflections on Indigenous Religions, ed. by James L. Cox, Farnham 2013, Ashgate. Temenos 2015; Volum 51 (2). ISSN 0497-1817.s 284 - 289.

 • Tafjord, Bjørn Ola; Dahl, Gina; Farstad, Mona Helen. Redaksjonelt. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2015 (2). ISSN 1501-9934.

 • Tafjord, Bjørn Ola; Dahl, Gina; Farstad, Mona Helen. Redaksjonelt. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2015 (1). ISSN 1501-9934.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Indigenous rights and the religionification of Talamancan traditions. Law and Religious (un) Freedom in the Global Era 2015-06-18 - 2015-06-20 2015.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Words of continuity and change: "indigenous" and "religion" in Talamanca. Bergen Summer Research School 2015-06-17 - 2015.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Academics and indigenous methodologies, colonization and decolonization, in/from/between Talamanca and Tromsø. Why should universities and academics in the North and South collaborate? Knowledge, development, strategy and/or competition? 2015-06-15 - 2015-06-16 2015.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Om "Scales, translations, and siding effects: uses of indígena and religión in Talamanca and beyond". Doktorandseminar, religionsvetenskap, Umeå Universitet 2015-12-10 - 2015.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Om religionsvitskap og religionifisering i Talamanca og Tromsø. Folkloristiske fortellinger og antropologiske problemer 2015-12-08 - 2015.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Religious studies, religiologies, imagined religiographies, reification, and resistance. Comparative Perspectives on the Formatting of Religion in Modern Society 2015-12-03 - 2015-12-04 2015.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Toward a typology of academic uses of "indigenous religion(s)", or, six language games that scholars play with this phrase. XXI World Congress of the International Association for the History of Religions 2015-08-23 - 2015-08-29 2015.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Metodologías indígenas contextuales: acercamientos bribris. (Conversatorio) Metodologías indígenas contextuales: acercamientos bribris 2015-10-16 - 2015.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Tradiciones indígenas, ambientalismos y religiones en las luchas por recursos en Talamanca, Costa Rica. Tradiciones indígenas, ambientalismos y religiones en las luchas por recursos en Talamanca, Costa Rica 2015-10-15 - 2015.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Toward a typology of academic uses of "indigenous religion(s)". Forskingsseminar, sosialantropologi 2015-05-22 - 2015.

 • Tafjord, Bjørn Ola. To what extent may “the informant” be a master of methods and methodologies?. The informant as a source of knowledge - history and theory 2015-03-18 - 2015-03-20 2015.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Relaciones entre religiones y tradiciones indígenas en Talamanca. Consulta con maestros de cultura indígena 2015-02-13 - 2015.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Translating Sibö: An example of how Bribris have indigenised the Bahá'í Faith in Talamanca. University of Edinburgh Religious Studies Seminar 2014-02-05 - 2014.

 • Tafjord, Bjørn Ola; Kraft, Siv Ellen. Redaksjonelt. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2014 (2). ISSN 1501-9934.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Litt om religio(ni)fisering. Religionsvitskapleg forum, AHKR, UiB 2014-06-04 - 2014.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Review of James L. Cox (ed.) Critical Reflections on Indigenous Religions (Ashgate 2013). Indigeneity Goes Global - An Interdisciplinary Workshop 2014-05-29 - 2014.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Negotiating indigeneity through a new world religion: Bribris and their Bahá'í Faith. Indigeneity Goes Global - An Interdisciplinary Workshop 2014-05-29 - 2014.

 • Tafjord, Bjørn Ola. "The uses of 'indigenous religion': an interview with Bjørn Ola Tafjord. (data) 2014.

 • Tafjord, Bjørn Ola; Tandberg, Håkon; Melvær, Knut Leikvoll. Guder II. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2013 (1). ISSN 1501-9934.

 • Tafjord, Bjørn Ola. It means a lot: Bribri uses of religión, indígena and religión indígena. EASR annual conference 2013-09-03 - 2013-09-06 2013.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Indigenous religion(s) as an analytical category. Högre seminariet i religionsvetenskap 2013-04-26 - 2013.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Om korleis snakk om ein religión indígena kan vere med og endre ting: eit døme frå Talamanca, Costa Rica. Instituttseminar sosialantropologi 2013-04-05 - 2013.

 • Tafjord, Bjørn Ola. On othering and opportunism brought about by religion and poverty and politics thereof: examples from Talamanca, Costa Rica. Religion, poverty, and politics: multi-disciplinary conference 2013-02-21 - 2013-02-22 2013.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Bokmelding av Christine Jacobsen si bok Islamic Traditions and Muslim Youth in Norway (Leiden 2011, Brill). DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2012 (1). ISSN 1501-9934.s 152 - 156.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Religious change in Talamanca. Indigenous religions of the world 2012-11-13 - 2012.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Religions, politics, and rights: A case from Talamanca, Costa Rica. Religions, politics, and rights: Two cases from Latin America 2012-11-14 - 2012.

 • Tafjord, Bjørn Ola; Tandberg, Håkon; Melvær, Knut Leikvoll. Guder I. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2012 (2). ISSN 1501-9934.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Norsk misjon i Latin-Amerika i seinare år: kven, kvar og med kven?. Norsk misjon i Latin-Amerika 2012-05-14 - 2012-05-15 2012.

 • Tafjord, Bjørn Ola. The MA programme in The study of religions at the University of Tromsø. EASR 2012 - roundtable discussion 2012-08-23 - 2012-08-26 2012.

 • Tafjord, Bjørn Ola. What can we learn about "god" from doing it backwards?. EASR 2012 2012-08-23 - 2012-08-26 2012.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Melding av James L. Cox. From Primitive to Indigenous: The Academic Study of Indigenous Religions. Aldershot 2007: Ashgate. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier 2011; Volum 1 (53). ISSN 0108-4453.s 165 - 170.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Kva syner seg om ein freistar å gå baklengs til verks? Inge Lønning sin Gud som sibö. "Gud" som analytisk kategori 2011-09-05 - 2011-09-06 2011.

 • Tafjord, Bjørn Ola. From tradición indigena to religión indígena - about changes in political discourse and its consequences among the Bribri. Solstrand-seminaret: Forskyvninger mellom det religiøse og det sekulære 2011-11-14 - 2011-11-15 2011.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Religion and politics in Talamanca. Collaborators or Contenders? Norwegian Research, Business & Politics in Latin America 2011-10-26 - 2011-10-27 2011.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Review of Oliver Grasmück. Eine Marienerscheinung in Zeiten der Diktatur. Der Konflikt um Peñablanca, Chile: Religion und Manipulation unter Pinochet. Berlin 2009: Walter de Gruyter. Numen 2011; Volum 58 (4). ISSN 0029-5973.s 580 - 583.

 • Tafjord, Bjørn Ola; Kraft, Siv-Ellen. Redaksjonelt. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2011 (3-4). ISSN 1501-9934.s 5 - 5.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Omtale av Aparecida Vilaca & Robin M. Wright (red.). Native Christians: Modes and Effects of Christianity Among Indigenous Peoples of the Americas. Surrey 2009: Ashgate. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier 2011 (52). ISSN 0108-4453.s 142 - 143.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Omtale av Genaro Zalpa & Hans Egil Offerdal (red.). ?El reino de Dios es de este mundo? El papel ambiguo de las religiones en la lucha contra la pobreza. Bogotá 2008: Siglo del Hombre/CLACSO-CROP. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier 2011; Volum 1 (53). ISSN 0108-4453.s 179 - 180.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Religionar og urfolk på bibliotek. Chaos-symposiet 2010 2010-05-07 - 2010-05-08 2010.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Religionsstudiar i Talamanca, Costa Rica. Högre seminar, Södertörns högskola 2010-02-11 - 2010.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Religionar og religionsstudiar i Latin-Amerika. Religion i Latin-Amerika 2010-02-10 - 2010.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Religiøs fundamentalisme og sanninga, bokstavleg tala. Lørdagsuniversitetet 2010-03-13 - 2010.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Bente Gullveig Alver 2009. Anna Elisabeth Westerlund: En fortelling. Oslo: Spartacus. 299 s. Ill. Tidsskrift for kulturforskning 2010; Volum 9 (3). ISSN 1502-7473.s 62 - 64.

 • Tafjord, Bjørn Ola; Kolstrup, nils; Lopez, Tania. Health care practices, offers, and choices among Mayan mothers in Guatemala and Mexico. Connecting research on poverty, development & health in Latin America - a synergy conference 2009-10-01 - 2009-10-02 2009.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Urfolk, religionar og klassifikasjon i religionsvitskapen. Forum for fagbibliotekarar i teologi og religionsvitskap 2009-10-30 - 2009-10-30 2009.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Å klassifisere er å verdsetje: religionar og urfolk på bibliotek. Verdsetting av religion i offentligheten - taus aksept og heftig debatt 2009-11-16 - 2009-11-17 2009.

 • Tafjord, Bjørn Ola. It used to be taboo to say who all of our methodology teachers are. Gender and/in indigenous ways of living and knowing 2009-09-30 - 2009-10-02 2009.

 • Tafjord, Bjørn Ola; Kolstrup, nils; Lopez, Tania. Health care practices, offers, and choices among Mayan mothers in Guatemala and Mexico II. First annual Norwegian Latin America research conference: Contributing to a better future? The role of Norway based Latin America research 2009-11-12 - 2009-11-13 2009.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Old and new indigenous religions and the future. Nordic Latin America Research Network Conference (NOLAN): Latin American Futures 2008-09-10 - 2008-09-12 2008.

 • Lybæk, Lena; Tafjord, Bjørn Ola. En undersøkelse av praktisk implementering av ny læreplan i KRL-faget ved seks skoler. 2008.

 • Kraft, Siv Ellen; Tafjord, Bjørn Ola. Urfolk. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2008; Volum 2007/1+2. ISSN 1501-9934.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Sentral-Amerika. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2008 (1-2). ISSN 1501-9934.s 1 - 2.

 • Stausberg, Michael; Thomassen, Einar; Cavallin, Clemens; Hopland, Karstein Olav; Fuglestad, Morten; Dahl, Gina; Gilhus, Ingvild S.; Tafjord, Bjørn Ola. Anmeldelse Arne Bugge Amundsen (red.), Norges religionshistorie, Universitetsforlaget, Oslo, 2005. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2008 (3). ISSN 1501-9934.s 60 - 78.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Margit Warburg, Citizens of the World: A History and Sociology of the Baha'is from a Globalisation Perspective. Numen 2008; Volum 55 (1). ISSN 0029-5973.s 112 - 114.s doi: 10.1163/156852708X271332.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Subjectivity and objectivity in the social sciences. PhD-kurs i vitskapsteori 2008-03-07 - 2008-03-07 2008.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Om heimlege metodologiar. Forskingsseminar 2008-05-19 - 2008-05-19 2008.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Etikk her og etikk der - lærdommar frå feltstudiar. Laurdagsuniversitetet 2008-11-15 - 2008-11-15 2008.

 • Tafjord, Bjørn Ola. "Indigenous religions" as an analytical category. Useful for what?. The academic study of indigenous religions 2008-12-10 - 2008-12-12 2008.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Santería: eit rørleg grensetilfelle i det cubanske samfunnet gjennom historien. Seminar om Cuba 2007-05-16 - 2007.

 • Lybæk, Lena; Tafjord, Bjørn Ola. KRL-Faget. Eit mislukka eksperiment. Vårt land 2007. ISSN 0805-5424.

 • Kraft, Siv Ellen; Tafjord, Bjørn Ola. åpent nummer. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2007 (4). ISSN 1501-9934.

 • Tafjord, Bjørn Ola; Lybæk, Lena. KRL-faget - i praksis eit mislukka eksperiment?. Vårt land 2007. ISSN 0805-5424.

 • Tafjord, Bjørn Ola; Lybæk, Lena. KRL-praksiser: En undersøkelse av praktisk implementering av ny læreplan i KRL-faget ved seks skoler. 2007.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Olsok i Valldal: religiøst entreprenørskap i regi av kommunen. Prosjektseminar om religion og økonomi 2007-09-10 - 2007-09-11 2007.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Latin American politics of sex, gender and religion. Seminarrekke om religion og kjønn 2007-02-27 - 2007-02-27 2007.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Feltarbeid: etikk her og etikk der. Forum for religion og etikk 2007-06-01 - 2007-06-01 2007.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Learning methods, methodologies and ethics as "pupils" in the field. International Association for the History of Religions special conference 2007 2007-04-19 - 2007-04-22 2007.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Defining religion, defying tradition? Concords and conflicts in discourses about the role of religion in a Costa Rican indigenous community. EASR conference 2005 2005-08-17 - 2005-08-19 2005.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Pueden extranjeros llegar a hacer metodologias indigenas? Can outsiders set about doing indigenous methodologies?. - Doing Ethnography in Latin America, Young Scholars Forum, Senter for fransk-norsk forskningssamarbeid innen samfunnsvitensk p og humaniora, Centre de recherche du Bresil contemporain, Institute des hautes etu 2005-10-13 - 2005-10-14 2005.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Turisme, et religionsvitenskaplig forskningsprosjekt. Hybrid Encounters: Religion and Tourism in Global Culture. Religion, populærkultur og globalisering II. 2005-12-01 - 2005-12-02 2005.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Lokale og globale autoritetar - Don Rosendo versus Det universelle rettferdshuset. LatinAmerika 2005 (2). ISSN 0807-996X.s 10 - 13.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Ritualiserte forståingar: bribriar og bahá'í-trua. (omtale) Universitetet i Bergen 2004.

 • Tafjord, Bjørn Ola. Truande sanningar. Vagant 2004 (4). ISSN 0802-0736.s 63 - 67.

 • Skip to main content