Roald-Kristiansen.jpg
Foto: Torje Jenssen

Flag icon Flag icon

Roald E Kristiansen

Førsteamanuensis i religionsvitenskap
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Stillingsbeskrivelse:

Hovedansvar for kursene REL1002 (Nordnorsk, samisk og sirkumpolare religioner) og REL1005 (Asias religioner).
Forskningsinteresser

Nordnorsk og samisk religionshistorie:

Samisk_roald

Sentralt i mine forskningsinteresser står forholdet mellom kirkelig (institusjonell) og folkelig (ikke-offisiell) religiøsitet. Kirkens og prestenes selvforståelse er ikke alltid den samme som folkets/menighetens forståelse av religiøse anliggender. Ulikhetene kan komme til uttrykk på flere måter, bl.a. i ulike former for "gjenstridighetspraksiser" og i fortellinger om "svartebokprester".

Det folkelige tradisjonen gjør ofte bruk av praksiser som står i et spenningsforhold til kirkens synspunkter. Praksisene kan bestå i f.eks. helbredelsesvirksomhet og har ofte forbindelser tilbake til førkristen praksis. Hvordan eldre og nyere religiøse praksiser forholder seg til hverandre, er et annet tema i mine forskningsinteresser.

nordnorsk_roald

En annen måte ulikheter mellom kirkelig og folkelig meningsdannelse kommer til uttrykk, er i de kristne vekkelsestradisjonene (f.eks. læstadianismen) som står i et klart spenningsforhold til den offisielle kirken. Læstadiansk historie og tradisjon har derfor en viktig plass i mitt forskningsarbeid.

Ett langsiktig prosjekt er arbeidet med en oversikt over predikanter som har virket innen norsk læstadiansk tradisjon.


Les:
Mer om Nordnorsk religionshistorie

Mer om Samisk religionshistorie
 

 Japansk religionshistorie:

Japansk religion er en "sidegren" av mine forskningsinteresser. Jeg er særlig opptatt av buddhistisk filosofi i møte med vestlig tradisjon, men også av buddhismens historie i Japan, samt shinto-religionens uttrykksformer i japansk samfunn i fortid og nåtid.

En relativt omfattende oversikt over japansk buddhisme er lagt ut på mine nettsider, og jeg vil fremover forsøke å bygge den videre ut også med andre sider fra japansk religionshistorie, for eksempel med materiale om Shinto-religionen.

Mer om Japansk religionshistorie

japansk_roald


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsprosjekter

2008-09 (forskningspermisjon):

Shinto i Japan: ideologi, uttrykksformer og praksiser i japansk shinto-tradisjon.

Sirkumpolare religioner (særlig sibirsk, grønlandsk, inuittisk og ainuenes religiøse tradisjoner). Lærebokprosjekt for samisk videregående skole (religion og etikk).

Biografiske data

Født 1953. Cand.theol Oslo 1979. Ph.D Emory University, USA 1987. Seminarlektor ved Metodistkirkens teologiske seminar, Bergen 1980-83 og 1986-91. Associate Researcher ved NCC Center for the Study of Japanese Religions i Kyoto, Japan, 1985-86. Førsteamanuensis ved Høgskolen i Finnmark 1991-97. Nåværende stilling ved Institutt for religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø fra 1. august 1997.

Medlem av Amercian Academy of Religion, USA og The Lomonosov Foundation, Russland.

Andre publikasjoner

1981
"Teilhard de Chardins evolusjonsteologi" i Kirke og Kultur, Vol. 86 (1981) 9: 544-558.

1983
"Teologi og naturvitenskap: Fiendskap eller Fellesskap" i Kirke og Kultur , Vol. 88 (1983) 1: 30-44.

1984
"Kristendommens holdninger til verdensreligionene" i Kirke og Kultur, Vol. 89 (1984) 5: 289-303.

"Overcoming Dichotomy in Creation" i Japanese Religions, Vol. 13 (1984) 3: 27-46.

 
1985
"Økologisk teologi som frigjøringsteologi" i Kirke og Kultur, Vol. 90 (1985) 6: 368-375.

1987
Creation and Emptiness: Transforming the Doctrine of Creation in Dialogue with the Kyoto School of Philosophy (Ann Arbor, MI: U.M.I., 1989). Ph.D. Dissertation, Emory University.

"Oxford Instituttet for Metodistiske Studier: En rapport" i Teologisk Forum, Vol. 1 (1987) 2: 20-29.

1988
Redaktør av Context: Essays in Honour of Peder Borgen , sammen med prof. Peter W. Bøckman. Trondheim: Universitetsforlaget Tapir.

"Skapelse og frelse hos Wesley, Kierkegaard og Bonhoeffer" i Teologisk Forum, Vol. 2 (1988) 1: 57-68.

1989
"Fra Jerusalem til Kyoto: kristendommens møte med buddhismen" i Kristendommen og Religionene, red. av Peter W. Bøckman. Trondheim: Tapir forlag, 1989, s. 65-82.

"World Religions in Christian Perspective" i Catalyst, Vol. 15 (Mars 1989) 3:1, 4-5 og (April 1989) 4:6­8.

"Hva kan vi lære av sørafrikansk teologi?" i Vitnesbyrd fra Sør-Afrika. Oslo: Kirkens Nødhjelp, 1989.

"Den tomme Gud: Kristen gudstro og buddhistisk tomhetslære" i Norsk Teologisk Tidsskrift, Vol. 90 (1989) 1:19-30.

"Kristen tro for vår tid: Engasjement og arbeidsformer i støpeskjeen" i Credo, Vol. 57 (Oktober 20, 1989) 9:9-11 og (Desember 1, 1989) 10: 18­21.

"Økologi og kristen tro" i Tidsskrift for Kirke, Religion og Samfunn, Vol. 2 (1989) 2: 83-93.

1990
"New Age: ny visjon eller gammelt nytt?" i Kirke og Kultur, Vol. 95 (1990) 1:65-81.

"Gudstjenestens teologi" i Teologisk Forum, Vol. 4 (1990) 1:18-32.

1991
"Ethics and Emptiness" i Japanese Religions, Vol. 16 (1991) 4:14-31.

1992
"Mission and Religious Dialogue" i The Mission of the Church in Methodist Perspective: The World is My Parish, kapittel 8, red. av Alan G. Padgett. Studies in the History of Missions, Vol. 10. Lewiston: Edwin Mellen Press, 1992, s. 149-176.

"World Religions in Christian Perspective" i Areopagus, Vol. 5 (1992), 2:17-21

"Ecology and Christian faith" in Catalyst, Vol. 18 (Febr. 1992) 2: 4-5, 8.

Bokanmeldelse: Cummings, Charles. "Eco-Spirituality: Toward a Reverent Life" i Center for Theology and the Natural Sciences Bulletin (CTNS).  Vol 12 (høst 1992) nr. 4.

1993
Økoteologi: Religiøsitet og Naturforståelse . Frederiksberg, Danmark: Anis Forlag, 1993.

"Kristendom og naturvitenskap i aktuell debatt" i Naturvitenskap og kristendom, red. av P. W. Bøckman. Trondheim: Tapir, 1993, s. 69-90.

"Samisk religion og læstadianismen" i Prismet, Årg. 44 (1993) 1: 18-20.

"Skapelse, Frelse og Helliggjørelse" i Teologisk Forum , Vol. 7 (1993), 1:29-55.

"Det ondes problem: en konsekvens av teologiske feilslutninger" i Akt, Vol. 7 (1993), nr. 2: 34-35.

"Kristen enhet og kirkelig mangfold" i Tidsskrift for Kirke, Religion og Samfunn, Årg. 6 (1993) 1: 38-46.

"Naturvitenskap og kristen tro: Fellesskap og brytninger" i Origo nr. 40, mars 1993, s. 21-27 og nr. 42, oktober 1993, s. 22-27.

"Vårherre, kysten og folket: Et gløtt inn i nordnorsk religiøsitet" i Tidsskrift for Kirke, Religion og Samfunn , Årg. 6 (1993) 2: 105-113.

"Sett fra undersiden: om metodistisk kontekstuell teologi i dag" i Teologisk Forum, Vol. 7 (1993) nr. 2, s. 25-40.

"Den nikenske bekjennelse i økumenisk perspektiv" i Kirke og Kultur, Vol. 98 (1993), nr. 6. s. 555-566.

1994
"Kirken i det nordnorske lokalsamfunn". Nordnorsk kulturhistorie. Bind 2. Red. Marit Hauan et al. Tromsø Museum. Oslo: Cappelen, 1994.

"God as Principle and Person" i Studies in Science and Theology. Vol. 2: Origins, Time and Complexity. Yearbook of the European Society for the Study of Science and Theology, red. George V. Coyne, SJ, Karl Schmitz-Moorman og Chr. Wassermann. Geneve: Labor et fides, 1994, s. 272-276.

"Vårherre, kysten og folket" i Credo, Vol. 62 (1994) 8: 4-6.

"Samisk religion i en økologisk sammenheng" i Kirke og Kultur, Vol. 99 (1994), nr. 2, s. 145-160.

"Naturen som norm i den økologiske debatt" i Natur og Kultur . FDH-rapport, red. av Stein R. Mathisen og Kjell Olsen, 1994: 1, s. 85-106.

"Økologisk kristendom: Naturfølelse og naturforståelse" i Ung Teologi. Vol. 27 (1994) nr. 3: 33-44.

1995
"Om å være from og framsynt: Nordnorsk natur og religiøsitet" i Mellom Sagn og virkelighet i nordnorsk virkelighet. Red. av Marit A. Hauan og Ann Helene Bolstad Skjelbred. Oslo: Vett og Viten, 1995.

"Ecology and Globalism: A Response to Prof. Eva H. Cadwallader's Paper 'Ultimate Meaning and Reality in the Battle between Globalism and Anti-Globalism'" i Ultimate Reality and Meaning: Interdisciplinary Studies in the Philosophy of Understanding, Vol. 17 (1995), nr. 4: 316-321.

"Worldviews and Ultimate Values in Ecology": A Further Contribution to Ecological Anthropology" i Ultimate Reality and Meaning: Interdisciplinary Studies in the Philosophy of Understanding, Vol. 18 (1995), nr. 3: 176-191.

"Odin and Thor in Cyberspace: Material on the Revival of Old Norse Religion, collected on the Internet". HIF-rapport 1995. 90 sider.

"Satan in Cyberspace I og II: Material on Satanism collected on the Internet". HIF-rapport 1995. H.h.vis 110 og 180 sider.

1996
Kontekstuell teologi: Bidrag til en nordnorsk kulturteologi . Norges Forskningsråd: KULTs skriftserie nr. 49, 1996. Innholder 7 egne kapitler.

"Han Petter og ho Dina: Om maskuline og feminine Åndelige univers" (s. 87-106) og "Trollsteinen, Paradiset og den nye våren" (s. 181-202)i Tore Meistad (red.), Religiøsitet og litteratur i regionalt perspektiv . Norges Forskningsråd, KULTs skriftserie nr. 68, 1996.

"Trollsteinen, Paradiset og den nye Våren" (s. 54-68) og "Evangelium og kultur i Alta" (s. 167-178) i Gud er løs: Artikler, foredrag og andre bidrag til den norske studieprosessen om evangelium og kulturer. Mellomkirkelig Råd, 1996.

"Western Science and Japanese Neo-Confucianism: A History of their Interaction and Transformation". Japanese Religions, Vol. 21, (Juli 1996) nr. 2: 253-282.

"Håp, religion og økologi" i Ad Lucem: tidsskrift för kultur och livsåskådning, nr. 4 (1996), s. 21-29.

1997
"Sacred Space: Towards a Theology of Place and Sacred Space" (s.7-31)og "Satan in Cyberspace: a Study of Satanism on the International Computer Network" (s.145-170) i Religion, Church, and Education in the Barents Region, red. av Roald E. Kristiansen og Nikolay M. Terebikhin. Arkhangelsk: Pomoruniversitetet, 1997.

1998
"Arktisk teologi: Is og sne som sakramentale symboler" og "Rapport från forskningsseminariet 'Turisten i Iskyrkan'" i Iskyrkan i Jukkasjärvi: Sakral symbol och pastoral funktion. Rapport fra Forskningsseminariet Turisten i Iskyrkan, 21-23. februari 1997, red. av Sölve Anderzén. Forskningsarkivet: Umeå Universitetet, 1998, s.5-17 og 75-81.

"An agenda for the Ecology of Spirit" (s.15-24) og "Religion in the North: Towards a Contextual Theology of the Arctic" (s.38-58) i Ecology of Spirit. Conference: Cultural Plurality and Religious Identity in the Barents Region, red. av Sölve Anderzén og Roald E. Kristiansen. Umeå 1996, September 19-21. Umeå: Album Religionum Umense 6, 1998.

"Læstadianismen som religion for kvenene" i Seminarrapport, Nordreisa, 19-21. september 1997. Nord-Troms Historielag 1998, s.155-166.

"Teologi på nordnorsk. Et bidrag til nordnorsk kontekstuell teologi" i Vardagskulturens teologi, red. av Sigurd Bergmann og Carl Reinhold Bråkenhielm. Falun: Bokförlaget Nye Doxa, 1998, s.173-191.

"Kirkens misjon og 'den gjenstridige menighet' i nord" i Foredrag om nordnorsk kontekstuell teologi. Oslo: Menighetsfakultetet 1998, s.1-10.

1999
"Gud på nordnorsk" i Gud, red. av Notto R. Thelle og Nils J. Riedl, Etterutdanning for prester Bd. 4. Universitetet i Oslo 1999, s. 147-168.

"Kysten, folket og gudstrua" i Kystsamfunn, gudstro og ressurser , red. av Harold Holtermann. Stamsund 1999, s. 92-104.

"En himmel i nord" i Rigmor Hansen, red., Odd Sivertsen: En himmel i nord, Utstillingskatalog fra Galleri Embla. Tromsø 1999, s.12-15.

"Kirkens misjon og den gjenstridige menighet i nord" i Vårherres verden, red. av Svein Malmbekk. Oslo: Presteforeningens studiebibliotek, nr. 44, s.91-106.

"Den religiøse helgelendingen" i Ivar Roger Hansen, red., Stemmer i stein: Et møte med middelalderkirkene i Alstahaug, Dønnes og Herøy. Kirkejubileet 1999. Sandessjøen 1999, s.143-164.

"Ekologiya duza" & "Tserkovnaja missija i 'eta svojenravnaja tserkovnaja obshina' na Severe" i Svetsa - 99: Ekologiya duza. Arkhangelsk, Russland 1999, s. 177-202.

Bokanmeldelse: "Lars Levi Læstadius: Fragmenter i Lappska Mythologien" (Åbo: NIF 1997) i Tradisjon, Årg. 29 (1999), nr. 1, s.43-46.

2000
"Om å være læstadiansk ungdom" og "Nordnorsk læstadianisme" i Læstadianismen - en tro på vandring. Troms Fylkesbibliotek, Tromsø, s. 2-7 og 8-24 (tekstene er også oversatt til samisk
og finsk).

"Åndelige sanger under vandringen i nord" i Vekkelse og Vitenskap: Lars Levi Læstadius 200 år, red. av Øyvind Norderval & Sigmund Nesset. Tromsø 2000, pp. 73-97.

"Arctic Ecotheology" i Ecotheology 9, pp. 7-25. England.

"Stedstilhørighet og religiøs identitet: Autonomi og relasjonalitet i en nordnorsk kontekst" i Sigurd Bergman, red., Man får inte tvinga någon.Torna Hällestad, Sverige, s. 104-118.

"Læstadianismen etter Læstadius" i Bårjås , Vol. 2 (2000), s.21-31.

"Buddhisme og natur" i Prismet, Vol. 51, nr. 6 (2000), s.262-264, 269-272.

"Laestadius i 200 år" i Tornionlaakson vuosikirja / Tornedalens årsbok. Tornio, Sverige, 2000, s.56-63.

"Åndelig kultur og materiell uttrykksform i læstadiansk forsamlingskultur" i Kulturens materialisering: Identitet og uttrykk, red. av Stein R. Mathisen. Norsk Forskningsråd: Program for kulturstudier nr. 13: Kristiansand: Høgskoleforlaget, s.67-90.

2001
"Ved nordenlands nordlige ende" i Læstadius ropar ännu. En serie föreläsningar om Lars Levi Laestadius, framförda i Pajala under Laestadiusåret 2000. Luleå 2001, s.19-38.

"Tysfjord-samene og kristendommen i nyere tid" i Foredrag ved seminar i Tysfjord 27. og 28. oktober 2000. (Tysfjord-samene og kristendommen gjennom 1000 år). Kjøpsvik: Den norske kirke, 2001, s.26-48.

"Med Erik Johnsen på kristendomstur vinteren 1903/4" i Skånland kirke gjennom hundre år. Per og Asbjørg Skåden, red. Skånland menighetsråd 2001, s.59-66.

"Økologi og stedtilhørighet. Et topofilt blikk på stedets hellighet" i Hans-Jürgen Schorre og Tom Sverre Tomren (red), Grønn postill: Økoteologi og kirkehverdag (Oslo: Verbum, 2001), s.92-122.

Svecha-2000 (Candle-2000) Vol. 3. Science and Religion. Evgenij Arinin, (red.), Arkhangelsk, Pomor State University Publishing House, 2001. Tre artikler: "Religija, pripoda i ekologija" (s.134-157), "Arktitsjeskaja ekoteologija" (s.158-174) og "Rolj nauki i religii v obsjestve bulusjevo" (s. 175-184).

«Nordnorsk læstadianisme» i Synd og tilgivelse: Læstadianismen i samfunn og ordkunst på Nordkalotten, Reidun Mellem og Anitta Viinikka-Kallinen (red.). Lakselv 2001, s.16-19.

Bokanmeldelse: Kuoljok, Kerstin Eidlitz. Moder jord och andra mödrar: Föreställningar om verkligheten bland folken i norr och vår syn på den . Stockholm: Carlssons Bokförlag, 1999, i Tradisjon 30/31 (2000/1) 2/1: 43-45.

Bokanmeldelse: Bengt Jonsell, Inger Nordal & Håkan Rydving, red. Lars Levi Læstadius: botaniker - lingvist - etnograf - teolog . Det Norske Videnskaps-Akademi. I. Mat.-Naturv. Klasse, Skrifter, Ny Serie 40 / II. Hist.-Filos. Klasse, Skrifter, Ny Serie 24 / Kungl. Svenska Vetenskapsakaemien: 13-32. Oslo: Novus forlag, 2000, i Din , nr. 4, 2001, s.58-61. Skrevet i samarbeid med Geir Lorem.

2002
"Ved nordenlands nordlige ende: Om læstadiansk tolkning av rom og tid" i Trond Thuen (red.), Fortidsforståelser. Norges forskningsråd og Høyskoleforlaget, Kulturstudier nr. 18, 2002, s.161-190.

"Samisk religion" i Geir Winje, Guddommelige skjønnhet: Kunst i religionene. Oslo: Universitetsforlaget, 2002, s.231-239.

"Mennesket - skapningens hersker?" i Som Gud på jorden...: Etikk og naturforvaltning. Rapport fra konferanse i Trondheim 7-8. november 2001. Utgitt av Nord- og Sør- Trøndelag fylker og Nidaros bispedømme, 2001, s.33-43.

Väckelse utan gränser: Lars Levi Læstadius og den læstadianske bevegelsen. Rapport fra seminar i Pajala, Sverige, 23-24. januar 2001. Universitetet i Tromsø, Samfunnsvitenskapelig fakultet. Stensilserie D nr. 1. Ansvarlig redaktør og forfatter av kapitlet: "På kristendomstur med Erik Johnsen: En læstadiansk misjonsreise vinteren 1903/4", s.71-99.

Ekoteologija. Arkhangelsk, Russland: Pomoruniversitetes forlag. 246s. (Oversettelse av boken Økoteologi: Religiøsitet og Naturforståelse. Frederiksberg, Danmark: Anis Forlag, 1993.

"Religiovedtseskije issledovanija v Norvegii" i Svjetsa 2002. Istoki: Sever - Tsentr. Arkhangelsk, Russland: Pomoruniversitetes forlag, s. 190-196.

"Åndelig identitet i det grenseløse nord" i Tornionlaakson vuosikirja (Tornedalens årbok) 2002, s.100-118.

Bokanmeldelse: Andersen, Vagn (red.). Religionsvidenskabelige sonderinger. Festskrift i anledning af et 10 års jubilæum. Religionsvidenskabelige Skrifter nr. 5. Aarhus universitetsforlag, 2001, i Tidsskrift for Kirke, Religion og Samfunn, nr. 2, 2002, s. 169-172

2003
Elverhøy kirke 1803 - 2003. Bengt Norbakken og Roald E. Kristiansen, red. Elverhøy menighetsråd, Tromsø. Forfatter av kapitlene: "Fra kongelig misjonskapell til moderne folkekirke" (sammen med Bengt Norbakke), s.17-34; "Ole Audunsens prestetavle i Elverhøy kirke" (s.79-86) og "Prestene i 'Schjelderup-kirken' fra 1803-2003" (s.87-96).

"Ulvepresten i Lappmarken [Oluf Sciermo]" i Din, Religionsvitenskapelig tidsskrift nr. 4 (2002) + 1 (2003), s.51-55.

"De gjenstridige prestene: Svartebokpresten som tricksterfigur" i Jens-Ivar Nergård og Sigmund Nesset (red.), Det Gjenstridige. Edmund Edvardsen 60 år. Vallset: Oplandske bokforlag, s.135-148.

"Deep Ecology" og "Anthropocentrism". Leksikalske artikler for Encyclopedia of Science and Religion. Vol. 1. New York: Macmillan Reference USA, s.18-20 og s.205-206.

"Gudelæren i L.L. Læstadius' Fragmenter i lappska mytologien" i Lars Levi Læstadius: Fragmenter i Lappska Mythologien. Gudalära, red. av Per Posti og Nils M. Knutsen. Tromsø: Angelica, s.175-184.

"'En elskov til det Folk i Danske Finmarks Land' Knud Leems Beskrivelse over Finmarkens Lapper 1767" i Jan R. Hagland og Steinar Supphellen (red.), Knud Leem og det samiske. Foredrag holdt ved et seminar i regi av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 11-12. oktober 2002. Skrifter 2 (2003), s.61-78.

"Johnsen, Erik". Biografisk artikkel for Norsk Biografisk Leksikon. Bind 5. Oslo: Kunnskapsforlaget Aschehoug & Gyldendal, 2002, s.136-137.

2004
Preliminær matrikkel over læstadianske predikanter i Norge 1850 - 2000. Tromsø: Institutt for religionsvitenskap / SVF, Universitetet i Tromsø 2004. 174 s. Stensilserie D-03. 173 s.

Davviguovlluid eamiálbmogiid oskkut ja sámi dološ osku. Oversatt av Berit Margrethe Oskal. Karasjok: CálliidLágádus 2004. 95 s.

Leastadianisma. Oahppogirji nuoraidskuvlii. Oversatt av Berit Margrethe Oskal. Karasjok: CállidLágádus 2004. 76 s.

Máilmmi oskkut. Oahppogirji nuoraidskuvlii. Oversatt av Berit Margrethe Oskal. Karasjok: CállidLágádus 2004. 71 s.

"Schytte, Erik Gerhard" i: Norsk Biografisk Leksikon. Bind 8: Sand-Sundquist. Oslo: Kunnskapsforlaget 2004, s.130-131.

"Skanke, Hans" i: Norsk Biografisk Leksikon. Bind 8: Sand-Sundquist. Oslo: Kunnskapsforlaget 2004, s.247.

The Legitimacy and Autonomy of Religion: Lectures given at an international Symposium for Philosophy of Religion at the University of Tromsø, Norway, in August / September 2001. Ketil Bonaunet og Roald E. Kristiansen (red.).Tromsø 2004.

"Religious Philosophy for Fools: On the Philosophical Basis for L.L. Læstadius' Theology" i The Legitimacy and Autonomy of Religion: Lectures given at an international Symposium for Philosophy of Religion at the University of Tromsø, Norway, in August/September 2001, Ketil Bonaunet og Roald E. Kristiansen (red.). Tromsø 2004, s.65-82.

"Satan i Cyberspace: A Study of Satanism on the Internet in the 1990's" i Satanism (A Special Issue of SYZYGY: Journal of Alternative Religion and Culture. Redigert av Jesper A. Petersen. Stevens Point, MI: Academic Publishing, 2004, s.11-36. (Tidligere publisert i Religion, Church, and Education in the Barents Region, red. av Roald E. Kristiansen og Nikolay M. Terebikhin. Arkhangelsk: Pomor University Publ. House, 1997.)

"Arctandrias skapelse: Om bibelen og Den nordlandske trompet" i Petter Dass - omkring Nordlands trompet i Sven Erik Forfang og Ivar Roger Hansen (red.). Rapport fra Petter Dass-seminaret i Alstahaug 2003. Høgskolen i Nesna 2004, s.130-152.

"Fra noaidens datter til de kristnes mor: Om læstadianismens fremvekst i Sør-Troms og Ofoten" i Per Axelsson & Peter Sköld (red.), Ett land, ett folk. Sápmi i historia och nutid. Umeå 2005, s.85-100.

2005
Samisk religion - Læstadianisme. Bergen: Fagbokforlaget 2005. ISBN 82-450-0155-4. 95 s.

"Fra noaidens datter til de kristnes mor: Om læstadianismens fremvekst i Sør-Troms og Ofoten". I: Ett land, ett folk. Sápmi i historia och nutid. Umeå: Umeå universitet 2005. ISBN 91-974468-2-3. s. 85-100.

"Økologiske perspektiver på Lappmarkens religion". I: Livsfrågor i Lappland. Kyrkan och kolonisationen. Forskarsymposium i Vilhelmina 30 september - 1 oktober 2004. Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2005. ISBN 91-975772-2-7.

Perceptions of nature in the context of XIX-XXI centuries. I: Svjetsa-2005. Istoki: Religija i litsnost v proshlom i nastojatchjem. Tom 13. Vladimir, Russland: Vladimir Universitet 2005. ISBN 5-89368-630-6. s. 315-337.

Religioznje issledovanija v Norvegii. I: Religiovedenije: Akademitseskij lektsij v dvuch tsatjach. Vladimir, Russland: Vladimir Universitet 2005. ISBN 5-89368-620-9. s. 101-108.

2006
Om samisk spiritualitet - sett utenfra. Praktisk kirkelig årbok 2006(1):39-46.

Bokanmeldelse: Juha Pentikäinen & Peter Simoncsics (red.), Shamanhood: An Endangered Language. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Oslo: Novus forlag, 2005. Norsk lingvistisk tidsskrift 2006;24(1):124-128.

2007
Økoteologi anno 2007. I: Økoteologi: Kontekstuelle perspektiver på miljø og teologi. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag 2007. ISBN 9788251922395. s. 11-27

Kirka som brobygger: Religiøse kontakter i et øst/vest-perspektiv. I: Forpost mot øst: Fra Vardø og Finnmarks historie 1307-2007. Rapport fra det XXXII nordnorske historieseminar. Vardø 21-23. september 2007. Stamsund: Orkana 2008 ISBN 978-82-8104-081-6. s. 179-190.

Økoteologi anno 2007. I: Økoteologi: Kontekstuelle perspektiver på miljø og teologi. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 9788251922395. s. 11-27.

Bokanmdelelse: Leif Lindin & Håkan Rydving: Samisk kyrkohistorisk bibliografi (Sámi girkohistorijjálaš bibliografija). Centrum för Samisk Forskning.. Norsk Teologisk Tidsskrift 2008; Volum 109.(1) s. 115-116.

2008
Misjon, pietisme og stat blant arktiske urfolk. I: Fra opprører til apostel: Hans Egedes liv og kirken på Grønland. Kabelvåg: Egedejubileet 2008 ISBN 978-82-303-1061-8. s. 91-106.

Natur og gudstro. I: Praktisk kirkelig årbok 2008: Praktisk-kirkelig teologi nedenfra. Tromsø: KUN: Kirkelig Utdanningssenter i Nord 2008 ISBN 978-82-997821-0-4. s. 91-101.

På seidejakt i Tromsdalen. Et mulig offersted ved Salasoaivi. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2007 (4) s. 43-52.

Hjemmesider / Sosiale medier

Blogg / Hjemmeside: http://www.love.is/roald/

Arbeider i CRIStin


 • Kristiansen, Roald E. Læstadianismens Jerusalem: Om konstruksjoner av hellige steder. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2018 (1). ISSN 1501-9934.s 121 - 129.

 • Kristiansen, Roald E. Die Mission der Samen in einem postreformatorischen Kontext. Michael Imhof Verlag 2017 ISBN 978-3-7319-0043-6.s 134 - 139.

 • Storm, Dikka; Bergesen, Rognald Heiseldal; Kristiansen, Roald E. Innledning. Den langstrakte reformasjonen.. (data) (prosjekt) Ottar 2017; Volum 317 (4). ISSN 0030-6703.s 2 - 2.

 • Kristiansen, Roald E. Den norske kirken og det samiske. Artos & Norma bokförlag 2016 ISBN 9789175807959.s 1053 - 1084.

 • Kristiansen, Roald E. Lappmarkens kristendom og de førstefødtes menighet. (fulltekst) Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2016; Volum 70 (2-3). ISSN 1504-6605.s 37 - 47.

 • Attius-Sohlman, Margareta; Erik, Carlquist; Terebikhin, Nikolay M.; Kristiansen, Roald E; Anderzen, Sølve; Tuominen, Marja; Yalovitsyna, Svetlana E.. Religion. Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575.s 210 - 221.

 • Kristiansen, Roald E. Black Book Ministers in Northern Norway. Wehrhahn Verlag 2016 ISBN 978–3–86525–537–2.s 99 - 128.

 • Kristiansen, Roald E. Kirken og det samiske. 2014 ISBN 978-82-7693-203-4.s 218 - 238.

 • Kristiansen, Roald E; Nielsen, Jens Petter; Egeberg, Erik Haakon. Kirkelige og religiøse berøringspunkter. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3749-3.s 290 - 317.

 • Kristiansen, Roald E. Clergy Networks Around Vestfjorden 1650-1750. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-241-4.s 123 - 146.

 • Kristiansen, Roald E. Two Northern Grimoires: The Trondenes and Vesteralen Black Books. Acta Borealia 2013; Volum 30 (2). ISSN 0800-3831.s 209 - 222.s doi: 10.1080/08003831.2013.813779.

 • Kristiansen, Roald E. Церковная миссия и "эта своенравная церковная община" на севере. Отрывок из северо-норвежской контекстуальной теологии. 2012 ISBN 978-5-9984-0354-5.s 352 - 367.

 • Kristiansen, Roald E. Сакральное пространство (теология места и сакрального пространства в русско-норвежском контексте). 2012 ISBN 978-5-9984-0354-5.s 330 - 352.

 • Kristiansen, Roald E. Миссионерская деятельность, диалог и сила: условия мирного сосуществования религий. 2012 ISBN 978-5-9984-0346-0.s 108 - 114.

 • Kristiansen, Roald E.. Western Science and Japanese Neo-Confucianism: A History of Their Interaction and Transformation. Brill Academic Publishers 2012 ISBN 9789004229709.s 253 - 282.

 • Kristiansen, Roald E.. Vietnamisisk religion : en oversikt med kommentarer til nyere forskning. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2011 (3/4). ISSN 1501-9934.s 99 - 124.

 • Spein, Anna Rita; Melhus, Marita; Kristiansen, Roald E.; Kvernmo, Siv. The influence of religious factors on drinking behavior among young indigenous Sami and non-Sami peers in Northern Norway. Journal of religion and health 2011; Volum 50 (4). ISSN 0022-4197.s 1024 - 1039.s doi: 10.1007/s10943-010-9335-x.

 • Spein, Anna Rita; Melhus, Marita; Kristiansen, Roald E.; Kvernmo, Siv. The Influence of Religious Factors on Drinking Behavior Among Young Indigenous Sami and Non-Sami Peers in Northern Norway. Journal of religion and health 2010; Volum 49 (4). ISSN 0022-4197.s doi: 10.1007/s10943-010-9335-x.

 • Kristiansen, Roald E.. Fra vikingetidens religionsmøter. Haaløygminne : Håløygminne 2009; Volum 23 (3). ISSN 0333-0931.s 79 - 92.

 • Kristiansen, Roald E.. Kirka som brobygger: Religiøse kontakter i et øst/vest-perspektiv. 2008 ISBN 978-82-8104-081-6.s 179 - 190.

 • Kristiansen, Roald E.. Natur og gudstro. 2008 (3) ISBN 978-82-997821-0-4. ISSN 1890-1255.s 91 - 101.

 • Kristiansen, Roald E.. Misjon, pietisme og stat blant arktiske urfolk. 2008 ISBN 978-82-303-1061-8.s 91 - 106.

 • Kristiansen, Roald E.. Økoteologi anno 2007. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 9788251922395.s 11 - 27.

 • Kristiansen, Roald E.. På seidejakt i Tromsdalen. Et mulig offersted ved Salasoaivi. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2007 (4). ISSN 1501-9934.s 43 - 52.

 • Kristiansen, Roald E.. Noaiden i samisk tradisjon. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2006; Volum 18 (2). ISSN 0802-8214.s 6 - 13.

 • Kristiansen, Roald E.. Fra noaidens datter til de kristnes mor: Om læstadianismens fremvekst i Sør-Troms og Ofoten. 2005 (3) ISBN 91-974468-2-3. ISSN 1651-5455.s 85 - 100.

 • Kristiansen, Roald E.. Økologiske perspektiver på Lappmarkens religion. 2005 (27) ISBN 91-975772-2-7. ISSN 0348-6664.

 • Kristiansen, Roald E.. Perceptions of nature in the context of XIX-XXI centuries. 2005 ISBN 5-89368-630-6.s 315 - 337.

 • Kristiansen, Roald E.. Religioznje issledovanija v Norvegii. 2005 ISBN 5-89368-620-9.s 101 - 108.

 • Kristiansen, Roald E.. Religious Philosophy for Fools: On the Philosophical Basis for L.L. Læstadius� Theology. 2004 ISBN 82-91636-11-7.s 65 - 82.

 • Kristiansen, Roald E.. Arctandrias skapelse: Om bibelen og Den nordlandske trompet. 2003 ISBN 82-7569-099-4.s 130 - 152.

 • Kristiansen, Roald E.. "En elskov til det folk i danske Finmarks land" : om Knud Leem, samene og samemisjonen. Tapir Akademisk Forlag 2003 (2) ISBN 82-519-1898-7. ISSN 0368-6310.s 61 - 77.

 • Kristiansen, Roald E.. Gudelæren i L.L. Læstadius' Fragmenter i lappska mytologien. 2003 ISBN 82-994016-8-2.s 175 - 184.

 • Kristiansen, Roald E.. De gjenstridige prestene: Svartebokpresten som tricksterfigur. 2003 ISBN 82-7518-104-6.s 135 - 148.

 • Kristiansen, Roald E.. Ole Audunsens prestetavle i Elverhøy kirke. 2003.s 79 - 86.

 • Kristiansen, Roald E.; Norbakken, Bengt. Fra kongelig misjonskapell til moderne folkekirke. 2003.s 17 - 34.

 • Kristiansen, Roald E.. Prestene i "Schjelderup-kirken" fra 1803-2003. 2003.s 87 - 97.

 • Kristiansen, Roald E.. Satan in Cyberspace: A Study of Satanism on the Internet in the 1990's. 2002; Volum 11 (Special issue). ISSN 1059-6860.s 11 - 36.

 • Kristiansen, Roald E.. På kristendomstur med Erik Johnsen: Misjon og splittelse i læstadianismen. 2002 (01). ISSN 1502-9093.s 61 - 85.

 • Kristiansen, Roald E.. Rolj nauki i religii v obsjestve bulusjevo. 2001 ISBN 5-88086-256-9.s 175 - 184.

 • Kristiansen, Roald E.. "Ved nordenlands nordlige ende" : om læstadiansk tolkning av rom og tid. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2001 (18) ISBN 82-7634-376-7. ISSN 1904-5352.s 161 - 190.

 • Kristiansen, Roald E.. Samisk religion. Universitetsforlaget 2001 ISBN 82-15-00053-3.s 231 - 239.

 • Kristiansen, Roald E.. Religija, pripoda i ekologija. 2001 ISBN 5-88086-256-9.s 134 - 157.

 • Kristiansen, Roald E.. Arktitsjeskaja ekoteologija. 2001 ISBN 5-88086-256-9.s 158 - 174.

 • Kristiansen, Roald E.. Åndelig og materiell uttrykksform i læstadiansk forsamlingskultur. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2000 (13) ISBN 82-7634-375-9. ISSN 1904-5352.s 67 - 90.

 • Kristiansen, Roald E.. Gud på nordnorsk. 1998 (4) ISBN 82-91397-07-4. ISSN 0804-502X.s 147 - 167.

 • Kristiansen, Roald E.. Arktisk teologi: Is og sne som sakramentale symboler. 1998 (45).s 5 - 17.

 • Kristiansen, Roald E.. An Agenda for the Ecology of Spirit. 1998 (6) ISBN 91-88608-04-2. ISSN 1104-1978.s 15 - 24.

 • Kristiansen, Roald E.. Religion in the North: Towards a Contextual Theology of the Arctic. 1998 (6) ISBN 91-88608-04-2. ISSN 1104-1978.s 38 - 59.

 • Kristiansen, Roald E.. Læstadianismen som religion for kvenene. 1998 ISBN 82-994638-0-7.s 155 - 166.

 • Kristiansen, Roald E.. Teologi på nordnorsk. Et bidrag til nordnorsk kontekstuell teologi. 1998 ISBN 91-578-0028-6.s 173 - 191.

 • Kristiansen, Roald E.. Evangelium og kultur i Alta. 1996.s 167 - 178.

 • Kristiansen, Roald E.. Trollsteinen, Paradiset og den nye Våren. 1996.s 54 - 68.

 • Berg, Sigrun Høgetveit; Bergesen, Rognald Heiseldal; Kristiansen, Roald E. The Protracted Reformation in Northern Norway. Vol. 2: Towards a Protestant North. Wehrhahn Verlag 2016 ISBN 978–3–86525–537–2.s 19 - 46.

 • Kristiansen, Roald E. Risttalašvuohta & eallinoaidnu 8-10c. 2012 ISBN 9788282630672.

 • Kristiansen, Roald E. Filosofija & Etihkka 8-10.c. 2012 ISBN 9788282630542.

 • Kristiansen, Roald E.; Henriksen, Rávdná Turi. Oskkoldat ja etihkka J3 : joatkkaskuvlla oskkoldat ja etihka oahppogirji. 2011 ISBN 978-82-8263-046-7.

 • Kristiansen, Roald E.. Samisk religion - Læstadianisme. Fagbokforlaget 2005 ISBN 82-450-0155-4.

 • Bonaunet, Ketil; Kristiansen, Roald E.. The Legitimacy and Autonomy of Religion. Lectures given at an international Symposium for Philosohy of Religion at the University of Tromsø, Norway in August/September 2001. 2004 ISBN 82-91636-11-7.s 25 - 42.

 • Kristiansen, Roald E.. Davviguovlluid eamiálbmogiid oskkut ja sámi dolo� osku. CálliidLágádus 2004 ISBN 82-92044-15-9.

 • Kristiansen, Roald E.. Leastadianisma. Oahppogirji nuoraidskuvlii. 2004 ISBN 82-92044-19-1.

 • Kristiansen, Roald E.. Máilmmi oskkut. Oahppogirji nuoraidskuvlii. 2004 ISBN 82-92044-16-7.

 • Kristiansen, Roald E.; Norbakken, Bengt. Elverhøy kirke 1803-2003. 2003.s 87 - 97.

 • Kristiansen, Roald E.. Ekoteologija. 2002 ISBN 5-88086-322-0.

 • Kristiansen, Roald E. The Sacred Geography of Western Laestadianism. Religion Around the Arctic 2018-09-10 - 2018-09-12 2018.

 • Kristiansen, Roald E. Lappmarken som hellig rom i læstadiansk tradisjon. Rituella rum och heliga platser: Spatiala perspektiv på religion i norr 2018-09-06 - 2018-09-07 2018.

 • Kristiansen, Roald E. Laestadianism - a protective resource for well-being or a source for suffering?. Religious Healing and Wellbeing: Historical and contemporary perspectives 2018-09-03 - 2018-09-04 2018.

 • Kristiansen, Roald E. Religiøst liv i nord. Fagseminar for religionslærere i Norge 2017-03-24 - 2017-03-25 2017.

 • Kristiansen, Roald E. De lærde prestene i nord. (data) (prosjekt) Ottar 2017; Volum 317 (4). ISSN 0030-6703.s 43 - 51.

 • Kristiansen, Roald E. The Reformation and the Sacred Kingship Tradition. Internasjonal konferanse "Northern Reformations" 2017-09-20 - 2017-09-22 2017.

 • Kristiansen, Roald E. Luther i dagens læstadianisme. Lutherseminar 2017-08-30 - 2017-08-30 2017.

 • Kristiansen, Roald E. The Sacred Geography of Firstborn Laestadianism. Det 29- Nordiske historikermøde 2017-08-15 - 2017-08-18 2017.

 • Spein, Anna Rita; Lorem, Geir F; Kristiansen, Roald E. Religion og helse i Nord-Norge. Epidemiologisk data fra SAMINOR 2 studien.. Forskersamling i Finnmarkssykehuset 2016-04-28 - 2016-04-29 2016.

 • Kristiansen, Roald E. Religiøs mobilisering og læstadianisme i historieforskningen. Haaløygminne : Håløygminne 2016; Volum 97 (4). ISSN 0333-0931.s 460 - 464.

 • Kristiansen, Roald E. Fra hedendom til kristendom. Regionalt seminar 2016-09-16 - 2016-09-18 2016.

 • Kristiansen, Roald E. Jens Kildahl - den glemte misjonæren. Fagdag 2016-05-28 - 2016-05-28 2016.

 • Kristiansen, Roald E. Fra noaidens datter til de kristnes mor: Om læstadianismens fremvekst i Sør-Troms og Ofoten (2 forelesninger). Samiske kulturdager i Snubba og Grovfjord 2015-06-26 - 2015-06-27 2015.

 • Kristiansen, Roald E. Læstadianismen: Vekkelsesbevegelsen mellom tradisjonalisme og modernitet. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2015; Volum 27 (3). ISSN 0802-8214.s 23 - 32.

 • Kristiansen, Roald E. The "Firstborn" - A Historical Survey of the Old Apostolic Lutheran Church. Making Cultural Heritage Online: Lars Levi Laestadius 2015-10-29 - 2015-10-30 2015.

 • Jensen, Ellen Marie; Kristiansen, Roald E; Hagen, Rune Blix; Solbakk, Aage. What We Believe In: Sámi Religious Experience and Beliefs from 1593 to the Present. 2015 ISBN 9788282631778.s 5 - 8.

 • Kristiansen, Roald E. Church and State in the Context of Northern Post-Reformation Society. The Protracted Reformation in Northern Norway St. Petersburg workshop 2015-06-03 - 2015-06-08 2015.

 • Kristiansen, Roald E. Jerpe-Gáddjá - noaidens datter og de kristnes mor. Læstadiansk kristendom i Sør-Troms våren 1848. Fagkonferanse om religion og kjønn 2014-12-11 - 2014-12-12 2014.

 • Kristiansen, Roald E. Læstadianismen som utfordring for dagens samfunn. Fagdag 2014-10-08 - 2014-10-08 2014.

 • Kristiansen, Roald E. Svarteboka fra Trondenes. Fagkveld 2014-11-09 - 2014-11-09 2014.

 • Kristiansen, Roald E. Mathias Bonsach Krogh. Helgelands Blad 2014; Volum 111 (102).s 22 - 25.

 • Kristiansen, Roald E. Mindfulness i øst og vest: samme praksis, mange drakter?. Skandinavisk konferanse om mindfulness: Nærvær i liv og helse 2014-09-03 - 2014-09-05 2014.

 • Kristiansen, Roald E. Reforming a Nation: The Introduction of Lutheranism to the Far North. The Protracted Reformation 2nd Seminar Paderborn - Eisenach - Erfurt, 21-26.5.2014 2014-05-22 - 2014-05-23 2014.

 • Kristiansen, Roald E. The Post-Reformation Clergy and the Northern Black Book Priest Tradition. The Protracted Reformation 2nd Seminar Paderborn - Eisenach - Erfur, 21-26.5.2014 2014-05-21 - 2014-05-26 2014.

 • Madsen, Linn Sollied; Kristiansen, Roald E.. Norsk julefeiring (foreløpig tittel). 2013.

 • Kristiansen, Roald E.. Teologia ecologica e etica ambientale in Scandinavia. Quaerentibus. Teología y Ciencias 2013; Volum 2 (3).

 • Kristiansen, Roald E.. Prost Jakob Anderssen i Ofoten: en prest til besvær?. Fagkveld 2013-11-25 - 2013.

 • Kristiansen, Roald E.. Underveis. 2013.

 • Kristiansen, Roald E.. Samisk spiritualitet – mellom hellige fjell og hellig skrift. Reicheltdagene 2013 2013-04-24 - 2013-04-25 2013.

 • Kristiansen, Roald E.. Frigjøring i buddhismen. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2013; Volum 24 (2). ISSN 0802-8214.s 23 - 28.

 • Kristiansen, Roald E.. Kirkens geistlighet rundt Vestfjorden 1650-1750. Forskningsdagene 2013 2013-09-29 - 2013.

 • Kristiansen, Roald E.. Kirkens geistlighet rundt Vestfjorden 1650-1750. Forskningsdagene 2013 2013-09-28 - 2013.

 • Kristiansen, Roald E. The Kautokeino Rebellion 1852. (data) 2013.

 • Kristiansen, Roald E. Svarteboka fra Vesteraalen. Reginedagan i Bø 2013-07-29 - 2013-07-29 2013.

 • Kristiansen, Roald E. Clergy Networks Around the Vestfjord 1650-1750. Prosjektseminar 2013-01-31 - 2013-02-01 2013.

 • Kristiansen, Roald E. Den første samiske presten i Norge: Anders Porsanger. Samiske kulturdager i Bjerkvik 2013 2013-02-06 - 2013-02-10 2013.

 • Kristiansen, Roald E.. To nordnorske svartebøker. Ottar 2012; Volum 291 (3). ISSN 0030-6703.s 20 - 27.

 • Kristiansen, Roald E. Samiske prester i Den norske kirke: Fra Anders Porsanger til Samisk Kirkeråd. Det 36.nordnorske historieseminar 2012-11-09 - 2012-11-11 2012.

 • Kristiansen, Roald E. Fra noaidens datter til de kristnes mor: om læstadianismens første tid i Sør-Troms. Lørdagsseminar 2012-05-12 - 2012.

 • Kristiansen, Roald E. Fra noaidensdater til de kristnes mor. Lokalhistoriedag 2012-09-22 - 2012.

 • Kristiansen, Roald E. Om svartebøker og trolldom. Forskningsdagene i Midt-Troms 2012 2012-09-29 - 2012.

 • Kristiansen, Roald E. Læstadianismens betydning for bevaringen av minoritetsspråkene. Konferanse 2012-07-10 - 2012-07-12 2012.

 • Kristiansen, Roald E.. Nordnorske reformasjonsdypdykk. Forskningsseminar 2011-03-30 - 2011-03-31 2011.

 • Kristiansen, Roald E.. Sogneprest Olaf A. Holm i Tysfjord: en moderne mystiker. Bårjås 2011; Volum 12. ISSN 1502-0002.s 14 - 23.

 • Kristiansen, Roald E.. Saami Mission as Post-Reformation History. International Medieval Congress 2011-07-11 - 2011-07-14 2011.

 • Kristiansen, Roald E.. Nordnorsk religionshistorie: et lokalhistorisk perspektiv. Nordnorsk religionshistorie 2011-03-16 - 2011-03-17 2011.

 • Kristiansen, Roald E.. Læstadiansk sangtradisjon i nord. Petter Dass-dagene 2011 2011-09-14 - 2011-09-15 2011.

 • Kristiansen, Roald E.. Bokmelding: Håkan Rydving, "Tracing Sami Traditions" (2010). DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2011 (3-4). ISSN 1501-9934.s 162 - 164.

 • Kristiansen, Roald E.. Tracing Sami Traditions: In Search of the Indigenous Religion among the Western Sami during the 17th and 18th Centuries. Acta Borealia 2011; Volum 28 (1). ISSN 0800-3831.s 114 - 117.s doi: 10.1080/08003831.2011.575662.

 • Kristiansen, Roald E.. Pionerkvinner i læstadianismen. 2011 ISBN 9788254311820.s 225 - 241.

 • Kristiansen, Roald E.. Om vegetarianisme og kjøttspising. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2011; Volum 42 (2). ISSN 0802-9504.s 56 - 58.

 • Kristiansen, Roald E.. Læstadianisme / Sirkumpolare urfolksreligioner. Fagdag for lærere i videregående skoler i Nord-Troms 2010-02-12 - 2010-02-12 2010.

 • Kristiansen, Roald E.. Ecological Theology and Environmental Ethics in Scandinavia. Science and faith after Darwin: European and Russian schools in dialogue 2010-02-19 - 2010-02-20 2010.

 • Kristiansen, Roald E.. Jens Kildal (1683-1767): En enfoldig og ubegavet misjonær i Ofoten?. Bårjås 2010; Volum 12. ISSN 1502-0002.s 72 - 83.

 • Kristiansen, Roald E.. Nordnorsk spiritualitet i kirkehistorisk perspektiv. Petter Dass-seminar 2010-09-15 - 2010-09-16 2010.

 • Kristiansen, Roald E.. Spiritualitet - hva er det?. Petter Dass-seminaret 2010-09-15 - 2010-09-16 2010.

 • Kristiansen, Roald E.. Ecological Theology and Environmental Ethics in Scandinavia: A Historical Survey. III colloqio italo - russo "Darwin, la scienza e la fede: scuole europee e russe a confronto centocinquanta anni dopo l'origine delle specie" 2010-02-19 - 2010-02-20 2010.

 • Kristiansen, Roald E.. Kongzi (Konfusius). Faglig presentasjon 2010-12-01 - 2010.

 • Kristiansen, Roald E.. Olaf A. Holm: En moderne prest i Tysfjord. Temakveld 2010-08-31 - 2010.

 • Kristiansen, Roald E.. Religiøs geografi i Tromsø-regionen. Fagforeningsmøte 2010-02-14 - 2010-02-14 2010.

 • Kristiansen, Roald E.. Jens Kildal (1683-1767): En enfoldig og ubegavet misjonær i Ofoten?. Temakveld 2010-02-08 - 2010-02-08 2010.

 • Kristiansen, Roald E.. Læstadianske tradisjoner, utvikling over tid. Tro og livstolkning i Sápmi 2009-01-15 - 2009-01-15 2009.

 • Kristiansen, Roald E.. Leif Lindin & Håkan Rydving: Samisk kyrkohistorisk bibliografi (Sámi girkohistorijjálaš bibliografija). Centrum för Samisk Forskning. Norsk Teologisk Tidsskrift 2008; Volum 109 (1). ISSN 0029-2176.s 115 - 116.

 • Kristiansen, Roald E.. Gods, Gadzes and Kamuis: On the Naming of the Divine. Doktorgradsseminar 2008-12-10 - 2008-12-12 2008.

 • Kristiansen, Roald E.. Kautokeino-opprøret 1852: De vaktes selvforståelse. Festivalseminar 2008-01-16 - 2008-01-16 2008.

 • Kristiansen, Roald E.. Miljøutfordringene i religionene. Lærerkurs 2008-05-07 - 2008-05-07 2008.

 • Kristiansen, Roald E.. Samisk tro og mytologi. Lokalhistoriske fagdager 2008-05-24 - 2008-05-25 2008.

 • Kristiansen, Roald E.. Pietistisk misjon blant urfolk i nord. Seminar 2008-06-05 - 2008-06-05 2008.

 • Kristiansen, Roald E.. Hans Egede og misjonen på Grønland. Egede-jubileet 2008 2008-06-14 - 2008-06-15 2008.

 • Kristiansen, Roald E.. Lars Levi Læstadius: et portrett. Kvenstafetten: Festivalen Kippari 2008-07-25 - 2008-07-28 2008.

 • Kristiansen, Roald E.. Religion, livssyn og miljøperspektiver. Seminar 2008-08-01 - 2008-08-03 2008.

 • Kristiansen, Roald E.. Fra “noaidens datter” til “de kristnes mor”: Læstadianismens rolle i religionsskiftet i Sør-Troms. Lokalhistorisk fagdag 2008-08-17 - 2008-08-17 2008.

 • Kristiansen, Roald E.. Læstadianere og Haugianere: Perspektiver på teologiske og sosiale interessemotsetninger. Fagdag 2008-09-04 - 2008-09-05 2008.

 • Kristiansen, Roald E.. Læstadianismens rolle i samisk kirkeliv. Etterutdanning 2007-11-20 - 2007-11-20 2007.

 • Kristiansen, Roald E.. Svartebokpresten som mytisk motiv i religionsforskningen. Fagdag 2007-04-10 - 2007-04-10 2007.

 • Kristiansen, Roald E.. Kinesisk medisin og dens religiøse røtter. Etterutdanningskurs 2007-03-07 - 2007-03-07 2007.

 • Kristiansen, Roald E.. Økoteologi anno 2007: Tilbakeblikk og perspektiver på veien fremover. Fagkonferanse om 2007-03-16 - 2007-03-18 2007.

 • Kristiansen, Roald E.. Petter Dass som svartebokprest. Petter Dass-seminaret 2007 2007-05-21 - 2007-05-22 2007.

 • Kristiansen, Roald E.. Kirken som brobygger i øst/vest-perspektiv. Det XXXII. Nordnorske historieseminar 2007-09-21 - 2007-09-23 2007.

 • Kristiansen, Roald E.. Prost Andersen - en prest til besvær?. Mandagskåseri 2007-11-05 - 2007.

 • Kristiansen, Roald E.. Samisk religionshistorie. Fagdag 2007-09-30 - 2007-09-30 2007.

 • Kristiansen, Roald E.. Læstadianismens utvikling og utbredelse. Mandagskåseri 2007-02-26 - 2007-02-26 2007.

 • Kristiansen, Roald E.. Bare en gud men mange religioner. Foredrag 2007-01-17 - 2007-01-17 2007.

 • Kristiansen, Roald E.. Læstadianismen. Foredrag 2007-02-26 - 2007-02-26 2007.

 • Kristiansen, Roald E.. "Tradisjonell samisk religion - en presentasjon" og "Samisk religion og kristendommen - brudd eller kontinuitet?". Fagdag 2006-09-14 - 2006.

 • Kristiansen, Roald E.. Juha Pentikäinen & Peter Simoncsics (red.), Shamanhood: An Endangered Language. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Oslo: Novus forlag, 2005. Norsk lingvistisk tidsskrift 2006; Volum 24 (1). ISSN 0800-3076.s 124 - 128.

 • Kristiansen, Roald E.. Om samisk spiritualitet - sett utenfra. Praktisk kirkelig årbok 2006 (1). ISSN 1890-1255.s 39 - 46.

 • Kristiansen, Roald E.; Krupka, Bernd. Barn Urfolk Distrikt: Internasjonale og nordnorske perspektiver på trosopplæring. 2006 (1). ISSN 1890-1255.

 • Fagerli, Ingvild Karin; Kristiansen, Roald E.. Kirkelig Barentssamarbeid gjennom 10 år: En historisk redegjørelse og undersøkelse av Samarbeidsrådet for Kristne Kirker i Barentsregionen (SKKB). 2006.

 • Gunnes, Gyrid; Kristiansen, Roald E.. De marginalisertes teologi. Hiv/adis-problematikk og kirkens teologi: en case-studie av fem teologiske samtaler ført med mennesker som lever med hiv. 2006.

 • Kristiansen, Roald E.. Fra noaidens datter til de kristnes mor: Om læstadianismens fremvekst i Sør-Troms og Ofoten. Samisk forskningsdag 2006-12-14 - 2006-12-14 2006.

 • Kristiansen, Roald E.. Fra noaidens datter til de kristnes mor: Om læstadianismens fremvekst i Sør-Troms og Ofoten. Lokalhistorisk månedsmøte 2006-11-13 - 2006-11-13 2006.

 • Kristiansen, Roald E.. Teologisk og kirkelig utdannelse og samarbeid i Barentsregionen. 10-årsjubileum for Samarbeidsrådet for Kristne Kirker i Barentsregionen 2006-10-05 - 2006-10-08 2006.

 • Kristiansen, Roald E.. Trosopplæring i et nordnorsk perspektiv. Regional erfaringskonferanse for kirkelige ansatte 2006-10-09 - 2006-10-10 2006.

 • Kristiansen, Roald E.. Nysjamanisme i Nord-Troms. Spildraseminaret 2006 2006-06-09 - 2006-06-11 2006.

 • Kristiansen, Roald E.. Religious Transformation in Southern Troms 1848-1900. Vaartoe - Saami Research in the Future 2006-08-21 - 2006-08-23 2006.

 • Kristiansen, Roald E.. Zen-buddhisme: en religion uten belønning. Ordkalotten 2006 2006-10-05 - 2006-10-08 2006.

 • Norderval, Øyvind; Kristiansen, Roald E.. "Statskirkeordningen sett fra nordnorsk perspektiv." Skrevet på oppdrag av Stat-kirke kommisjonen. 2005.

 • Kristiansen, Roald E.. Perceptions of nature in the context of XIX-XXI centuries. Istoki: Svjetsa-2005 2005-11-14 - 2005-11-16 2005.

 • Kristiansen, Roald E.. Contextual Theology in Northern Norway. ERASMUS-møte 2005-09-26 - 2005.

 • Kristiansen, Roald E.. Religion som middel for tvang til tro: Om statsmaktens overgrep mot samisk religion og kultur, og om hvordan religion fortsatt brukes som middel til å fremme politiske og kulturelle mål. Olsokdagene i Gildeskål 2005-07-24 - 2005-07-30 2005.

 • Kristiansen, Roald E.. Det nye KRL-faget i skolen. Lærerkurs 2005-10-07 - 2005.

 • Kristiansen, Roald E.. Det nye KRL-faget i skolen. Lærerkurs 2005-10-27 - 2005.

 • Kristiansen, Roald E.. Presten i nordnorsk tradisjon. Kirkelig foreningsmøte 2005-02-23 - 2005.

 • Kristiansen, Roald E.. Preliminær matrikkel over læstadianske predikanter i Norge 1850 - 2000. 2004 (03). ISSN 1502-9093.

 • Kristiansen, Roald E.. Sykdomsforståelser i samisk og folkelig nordnorsk tradisjon. Psykologistudiet, Universitetet i Tromsø 2004-10-20 - 2004.

 • Kristiansen, Roald E.. Økologiske perspektiver på Lappmarkens religion. Symposiet "Livsfrågor i Lappland - Kyrkan och Kolonisationen", Vilhelmina, Sverige 2004-09-30 - 2004-10-01 2004.

 • Kristiansen, Roald E.. Fra noaidens datter til de kristnes mor: læstadianismen som katalysator i en religionsendringsprosess. KRL-konferanse, Tromsø 2004-09-10 - 2005-09-11 2004.

 • Kristiansen, Roald E.. Samisk religion. Lærerutdanningen, Høgskolen i Finmark 2004-04-28 - 2004.

 • Kristiansen, Roald E.. Kulturrelasjoner i et komparativt perspektiv. Doktorgradsseminar i arkeologi, Tromsø 2004-02-20 - 2004.

 • Norderval, Øyvind; Kristiansen, Roald E.. "Hans Egede i tekst og bilder". Foredrag i Harstad kirkeforum 2004-01-25 - 2004.

 • Kristiansen, Roald E.. Skapelsesmyter. Regionalt seminar, Human-Etisk Forbund, Tromsø 2004-11-20 - 2004.

 • Kristiansen, Roald E.. Fra trommetid til kirketid. Forskningsdagene i Nordreisa 2004-09-22 - 2004.

 • Kristiansen, Roald E.. Hellige steder i Tromsø-området. KRL-konferanse 2004-09-10 - 2004-09-11 2004.

 • Kristiansen, Roald E.. Læstadius og læstadianismen. Tromsø Seniorforum 2004-06-01 - 2004.

 • Kristiansen, Roald E.. Pilgrimsveier i nord. Hålogaland bispedømme 200 år, Kabelvåg 2004-05-28 - 2004-05-30 2004.

 • Kristiansen, Roald E.. Samisk spiritualitet i kirken - kritikk og fornyelse. Seminar v/Emmaus-senterets kunstutstilling i Oslo 2004-02-11 - 2004.

 • Kristiansen, Roald E.. Ved nordenlands nordlige ende: nord-forståelsen i læstadiansk tradisjon. Lørdagsuniversitetet i Tromsø 2004-10-23 - 2004.

 • Kristiansen, Roald E.. Schytte, Erik Gerhard. 2004 ISBN 82-573-1010-7.s 130 - 131.

 • Kristiansen, Roald E.. Skanke, Hans. 2004 ISBN 82-573-1010-7.s 247 - .

 • Kristiansen, Roald E.. Deep Ecology. 2003 ISBN 0-02-865704-7.s 205 - 206.

 • Kristiansen, Roald E.. Anthropocentrism. 2003 ISBN 0-02-865704-7.s 18 - 20.

 • Kristiansen, Roald E.. Ulvepresten i Lappmarken [Oluf Sciermo]. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2002 (4). ISSN 1501-9934.s 51 - 55.

 • Kristiansen, Roald E.. Åndelig identitet i det grenseløse nord. Tornedalens årsbok / Tornionlaakson vuosikirja 2002; Volum 40. ISSN 0787-197X.s 110 - 117.

 • Kristiansen, Roald E.. "Väckelsen utan gränser": Lars Levi Læstadius og den læstadianske bevegelsen. Rapport fra seminar i Pajala, Sverige, 23-24. januar 2001. 2002 (01). ISSN 1502-9093.s 61 - 85.

 • Andreassen, Bengt-Ove; Kristiansen, Roald E.. Vekkelse med grenser. Lyngen-læstadianismens utforming. 2002 (1). ISSN 1502-9093.

 • Kristiansen, Roald E.. Johnsen, Erik. 2002 ISBN 82-573-1007-7.s 136 - 137.

 • Kristiansen, Roald E.; Lorem, Geir F. Lars Levi Læstadius 200 år. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2001 (4). ISSN 1501-9934.s 58 - 61.

 • Kristiansen, Roald E.. "Mennesket - skapningens hersker?". Etikk og naturforvalining 2001-11-07 - 2001-11-08 2001.

 • Kristiansen, Roald E.. Laestadius i 200 år. Tornedalens årsbok / Tornionlaakson vuosikirja 2000; Volum 36. ISSN 0787-197X.s 56 - 63.

 • Kristiansen, Roald E.; Anderzen, Sølve. Ecology of Spirit: Cultural Plurality and Religious Identity in the Barents Region. 1998 (6) ISBN 91-88608-04-2. ISSN 1104-1978.s 38 - 59.

 • Kristiansen, Roald E.; Malmbekk, Svein; Fossland, Ingunn; Elvebakk, Gunn; Dalheim, Anne. Foredrag om nordnorsk kontekstuell teologi. 1998.