Gerd-Pedersen-02.jpg

Flag icon Flag icon

Gerd Irene Pedersen

Økonomi/regnskap
Seksjon for rekruttering

Stillingsbeskrivelse:

Reiseregninger  og lønnsbilag. Paga - Inn og utgåenda fakturaer - omposteringsbilag