Mary-S-Raste.jpg
Foto: Torje Jenssen

Flag icon Flag icon

Raste, Mary S

Økonomi/regnskap
Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak

Stillingsbeskrivelse:
  • Bilagsbehandling (reiser/honorar/refusjoner/forskudd/fakturaer)
  • Prosjektoppfølging på CPS, IFF og AHR