IMG_7999.TK..jpg

Flag icon Flag icon

Trine Krane

Kontorsjef
Institutt for psykologi

Stillingsbeskrivelse:

Kontorsjefen har det overordnet ansvaret for alle funksjoner tillagt administasjonen ved instituttet og er nærmeste leder for ansatte i administrasjonen.

Videre ligger det til stillinga som kontorsjef å utøve lederstøtte til instituttleder og sammen med ledergruppa ved IPS bidra til daglig- og strategisk drift av instituttet innen utdanning, forskning, økonomi og utvikling.

Kontorsjefen fungerer som sekretær for instituttstyret og har kontakt med studentorganisasjoner og bistår i kvalitetssikringsarbeid.

Deltakelse i  forum/råd:

  • Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning (2011- )
  • Ledergruppen ved IPS (2012 - )
  • Administrativt lederforum ved Helsefak
  • Instituttstyret ved IPS, sekretær (2013- )
  • Personalforum ved Helsefak (2012 - )
  • Økonomiforum ved Helsefak (2012 - )
  • Forskningsadministrativt forum ved Helsefak (2012 - )
  • Formidlingsforum ved Helsefak (2012 - )
  • Studieadminitrativt forum ved Helsefak (2012 -)CV

Cand.polit. i sosiologi

Praktisk pedagogisk utdanning