/ UiT Norges arktiske universitet
 

Sørensen, Grethe


Førstekonsulent
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier


Telefon: 776 44857
Mobil jobb / Mobil privat: /
Epost : grethe.sorensen@uit.no
Campus: Tromsø
Kontor/besøksadresse : TEO-H1 1.517 / Teorifagbygget hus 1
Funksjon : Førstekonsulent

Stillingsbeskrivelse:
  • Studieveileder for studietilbud knyttet til filosofi og førstesem.studier.
  • Eksamensadministrasjon.
  • På/av-melding av seminargrupper for ex.phil.
  • Opptak til mastergradsprogrammene i filosofi.
  • Godkjenning av tidligere studier.