Flag icon Flag icon

Sørensen, Grethe

Førstekonsulent
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Stillingsbeskrivelse:
  • Studieveileder for studietilbud knyttet til filosofi og førstesem.studier.
  • Eksamensadministrasjon.
  • På/av-melding av seminargrupper for ex.phil.
  • Opptak til mastergradsprogrammene i filosofi.
  • Godkjenning av tidligere studier.