Håkon1.jpg

Flag icon Flag icon

Håkon Sandbukt Johnsen

Stipendiat
Institutt for klinisk medisin
Arbeider i CRIStin


  • Bjøri, Esben; Johnsen, Håkon Sandbukt; Hansen, John-Bjarne; Brækkan, Sigrid Kufaas. Hospitalization as a trigger for venous thromboembolism – Results from a population-based case-crossover study. Thrombosis Research 2019; Volum 176. ISSN 0049-3848.s 115 - 119.s doi: 10.1016/j.thromres.2019.02.024.

  • Johnsen, Håkon Sandbukt; Hindberg, Kristian; Bjøri, Esben; Brodin, Ellen Elisabeth; Brækkan, Sigrid Kufaas; Morelli, Vania Maris; Hansen, John-Bjarne. D-Dimer Measured at Diagnosis of Venous Thromboembolism is Associated with Risk of Major Bleeding. TH Open 2019. ISSN 2512-9465.s doi: 10.1055/s-0039-1683395.

  • Bjøri, Esben; Johnsen, Håkon Sanbukt; Hansen, John-Bjarne; Brækkan, Sigrid Kufaas. D-dimer at venous thrombosis diagnosis is associated with risk of recurrence. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2017; Volum 15 (5). ISSN 1538-7933.s 917 - 924.s doi: 10.1111/jth.13648.

  • Bjøri, Esben; Arshad, Nadia; Johnsen, Håkon Sandbukt; Hansen, John-Bjarne; Brækkan, Sigrid Kufaas. Hospital-related first venous thromboembolism and risk of recurrence. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2016; Volum 14 (12). ISSN 1538-7933.s 2368 - 2375.s doi: 10.1111/jth.13492.

  • Johnsen, Håkon Sandbukt. Kreft og blodpropp; Hvem bør få blodfortynnende behandling?. (fulltekst) 2019.

  • Johnsen, Håkon Sandbukt. Aktive forskere er gode forskere. (fulltekst) 2016.

  • Johnsen, Håkon Sandbukt. En forsker(linjestudents) hverdag: tirsdag 8. mars. (fulltekst) 2016.

  • Johnsen, Håkon Sandbukt. Bør man gi brobehandling ved operasjon av pasienter på blodfortynnende behandling?. (fulltekst) 2015.

  • Jørgensen, Helle; Høiland, Ina Isabella; Isaksen, Trond; Brodin, Ellen Elisabeth; Johnsen, Håkon Sandbukt; Dziewiecka, Olga. Verdens Trombosedag 2015. Verdens Trombosedag 2015 2015-10-13 - 2015-10-13 2015.