HSL, Leif Magne Martinsen.jpg
Foto: Torje Jenssen

Flag icon Flag icon

Leif Magne Martinsen

Overingeniør
Seksjon for forskning, utdanning og kommunikasjon

Stillingsbeskrivelse:
  • leder av HSL-trykkeriet
  • Trykking av dr.avhandlinger, masteroppgaver, kompendier, brosjyrer, visittkort, posters.