Velkommen til Institutt for arkeologi og sosialantropologi

Asgeir-Svestad.jpg-Bredde-280px-
Foto: Ingrid Sommerseth

Flag icon Flag icon

Asgeir Svestad

Førsteamanuensis
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Forskningsinteresser

Arkeologisk disiplinærhistorie, arkeologisk teori, norrøn og samisk arkeologi, samisk gravskikk og repatriering.

Forskningsprosjekter

Sámi grave, Kirkegårdsøya, Finnmark, North Norway.jpg (Bredde: 280px)
1) Overgangen til kristen samisk gravskikk etter 1600: En undersøkelse av materialitetens konstituernde rolle. Prosjektet samarbeider med Sámediggi - Sametinget, humanosteolog Niels Lynnerup, Antropologisk laboratorium, Universitetet i København og osteolog Torstein Sjøvold, Stockholms Universitet.

2) Samisk bosetting i jernalder og mellomalder i indre Troms. Delprosjekt av LARM project
 
 3) Grensesoner i nord-norsk jernalder. (Under forberedelse.)
 

 

    

 

                                                                                                        

Biografiske data

Mag.art. Universitetet i Tromsø, 1993. Dr. art. Universitetet i Tromsø, 2004. Nåværende stilling sia 2007.

Gjesteforsker Columbia University, 2011/2012, Postdoktor (NFR) UiT, 2005-2007. Gjesteforsker City University of New York (CUNY), 2006. Prosjektleder NIKU, 2004. Universitetetslektor UiT, 2002-2003. Prosjektleder Sámediggi-Sametinget, 2002. Stipendiat (NFR) UiT, 1997-2002. Fylkesarkeolog/1.konsulent Finnmark fylkeskommune, 1995-1997. Fylkesarkeolog Troms fylkeskommune, 1993-1994.

Verv

Instituttleder IAS, 01.08.2015-

Leder av programstyret i arkeologi (IAS), 01.01.2014-31.07.2015.

Medlem av Nasjonalt fagråd for arkeologi og konservering, 01.01.2014-31.07.2015.

Medlem av instututtstyret for arkeologi og sosialantropologi, UiT, 2013-2015.

Medlem av Internationales Sachsensymposion, 2010-.

Andre publikasjoner

2013
Svestad, A. 2013. Reply to Comments from Kjell-Åke Aronsson, Lynne Goldstein, Håkan Karlsson, Ducan Sayer and Larry J. Zimmerman. Norwegian Archaeological Review, 46(2): 37-49.

Svestad, A. 2013. What Happened in Neiden? On the Question of Reburial Ethics. Norwegian Archaeological Review, 46(2): 1-25.

Svestad, A. 2013. Sámi Burials and Sacred Landscape: Aspects of the Impact of Materiality on Sámi Religious Conceptions and Practices. In: Nordeide, S.W. & Brink, S. (eds.), Sacred Sites and Holy Places: Exploring the Sacralization of Landscape through Space and Time. Turnhout: Brepols. 111-140.

2011
Svestad, A. 2011. The Impact of Materiality on Sámi Burial Customs and Religious Concepts. Fennoscandia Archaeologica, XXVIII: 39-56.

2010
Svestad, A. 2010. De døde skjuler mange ting - Arkeologiske undersøkelser på Gullholmen kirkegård. Tana-årboka - Deanu jahkegirji, 77-91.

2007
Svestad, A. 2007. "Folk er vanligvis ikke så villige til å prate om de døde" - Synspunkter på materialitet og samiske gravskikk. Arkeologi i Norr 10: 41-76.

2005
Svestad, A. 2005. "Til helvete med Thomsen" - En siste replikk. META - medeltidsarkeologisk tidskrift (4): 14-17.

2004
Svestad, A. 2004. Hvorfor oldsakene må komme først? META - medeltidsarkeologisk tidskrift (3): 38-47.

2003
Svestad, A. 2003. Finn din egen filosof. Konfrontasjoner og kontradiksjoner i den arkeologiske teoridebatten. Dr. Art. Thesis, University of Tromsø. http://www.ub.uit.no/munin/handle/10037/285

Svestad, A. & S. Barlindhaug. 2003. Samiske kirkegårder. Registreringer av automatisk freda samiske kirkegårder i Nord-Troms og Finnmark. NIKU rapport 4. Oslo: NIKU.

2002
Svestad, A. 2002. Pettvik - eit muligheitenes hus frå mellomalderens Lofoten. In P. Simonsen (ed.): Tromura 35, Kulturhistorie. Tromsø: Tromsø Museum.

1999
Svestad, A. 1999. Review of Brian Leigh Molyneaux (ed. 1997): The Cultural Life of Images. Visual Representation in Archaeology. Norwegian Archaeological Review, 32(2): 117-19

1995
Svestad, A. 1995. Mefjordvær. In the footprints of hunters and fishermen. Footprints to the North -A Guide to the History of North Norway and Nord-Trøndelag. Tromsø: Troms County Administration.

Svestad, A. 1995. Mefjordvær - I fangstfolks og fiskeres fotefar. Fotefar mot nord - En veiviser til historien i Nord-Norge og Namdalen. Tromsø: Troms fylkeskommune.

Svestad, A. 1995. Oldsakenes orden. Om tilkomsten av arkeologi. Oslo: Universitetsforlaget.

1994
Olsen, B. & A. Svestad. 1994. Creating Prehistory: Archaeology and the Discourse of Modernism. Nordisk museologi, 1: 3-20.

1991
Brattli, T. & A. Svestad. 1991. Forskningshistoria og den arkeologiske praksisen. Viking, LLIV: 105-112.

registered in BIBSYS

Munin registreringer

Klikk her

Arbeider i CRIStin


 • Svestad, Asgeir. Entering other realms: Sámi burials in natural rock cavities and caves in northern Fenno-Scandinavia between 900 BC and AD 1700. Oxbow Books 2018 ISBN 978-1-78570-832-9.s 13 - 31.

 • Svestad, Asgeir. Svøpt i myra - Synspunkter på Skjoldehamnfunnets etniske og kulturelle tilknytning. Viking 2017; Volum LXXX. ISSN 0332-608X.s 129 - 156.s doi: 10.5617/viking.5476.

 • Svestad, Asgeir. Sámi Burials and Sacred Landscape: Aspects of the Impact of Materiality on Sámi Religious Conceptions and Practices. Brepols 2013 (11) ISBN 9782503541006.s 111 - 140.

 • Svestad, Asgeir. What Happened in Neiden? On the Question of Reburial Ethics. Norwegian Archaeological Review 2013; Volum 46 (2). ISSN 0029-3652.s 194 - 222.s doi: 10.1080/00293652.2013.839575.

 • Svestad, Asgeir. The Impact of Materiality on Sámi Burial Customs and Religious Concepts. Fennoscandia Archaeologica 2011; Volum XXVIII. ISSN 0781-7126.s 39 - 56.

 • Svestad, Asgeir. "Folk er vanligvis ikke særlig villige til å snakke om de døde" - Synspunkter på materialitet og samisk gravskikk. Arkeologi i Norr 2007; Volum 10. ISSN 0284-558X.s 41 - 76.

 • Svestad, Asgeir. Til helvete med Thomsen. Meta : Medeltidsarkeologisk tidskrift 2005 (4). ISSN 0348-7903.s 14 - 17.

 • Svestad, Asgeir. Hvorfor oldsakene må komme først. Svar til Jes Wienberg. Meta : Medeltidsarkeologisk tidskrift 2004 (3). ISSN 0348-7903.s 38 - 47.

 • Svestad, Asgeir. Pettvik - eit muligheitenes hus frå mellomalderens Loftoen. Tromura. Kulturhistorie 2002 (35). ISSN 0333-2802.s 41 - 48.

 • Olsen, Bjørnar; Svestad, Asgeir. Creating prehistory: archaeology museums and the discourse of modernism. Nordisk Museologi 1994 (1). ISSN 1103-8152.s 3 - 20.

 • Svestad, Asgeir; Brattli, Terje. Forskingshistoria og den arkeologiske praksisen. Viking 1991; Volum LLIV. ISSN 0332-608X.s 105 - 112.

 • Svestad, Asgeir. Oldsakenes orden. Om tilkomsten av arkeologi. Universitetsforlaget 1995 ISBN 82-00-22450-3.

 • Svestad, Asgeir. Samisk og nordisk gravskikk i vikingtid og tidlig mellomalder. Workshop om Skjoldehamnfunnet 2014-11-04 - 2014-11-05 2014.

 • Lorentzen, Erling; Svestad, Asgeir. Kampen om knoklane. (data) 2013.

 • Rødsmoen, Trond; Svestad, Asgeir. Greit å forske på knokler?. 2013.

 • Svestad, Asgeir. Reply to Comments from Kjell-Åke Aronsson, Lynne Goldstein, Håkan Karlsson, Duncan Sayer and Larry J. Zimmerman. Norwegian Archaeological Review 2013; Volum 46 (2). ISSN 0029-3652.s 236 - 242.s doi: 10.1080/00293652.2013.839582.

 • Svestad, Asgeir. On the Ethics of Reburials: A Case Study from Sápmi – The Land of the Sámi. Talk/seminar 2012-05-04 - 2012-05-04 2012.

 • Svestad, Asgeir. Árran-undersøkelser i indre Dividal (LARM). Forskningsseminar, arkeologi 2011-05-13 - 2011-05-13 2011.

 • Thunold, Astri; Svestad, Asgeir. Førsteretten. (data) 2011.

 • Svestad, Asgeir. De døde skjuler mange ting - Arkeologiske undersøkelser på Gullholmen kirkegård. 2010 ISBN 978-82-997724-3-3.s 77 - 91.

 • Svestad, Asgeir. Et forsøk til árran-typologi. Registreringer i indre Dividal (LARM). Forskningsseminar i arkeologi 2010-03-26 - 2010-03-26 2010.

 • Svestad, Asgeir. We are not allowed to rebury our forefathers without doing research - that’s the least we owe them. The Neiden Case. Sámi Archeology and Contemporary Society 2010-05-31 - 2010-06-01 2010.

 • Svestad, Asgeir. Transition to Sámi Christian Burial Custom. On the work of materiality. Networks, Interaction and Emerging Idenities in Fennoscandia and Beyond 2009-10-13 - 2009-10-16 2009.

 • Svestad, Asgeir. Overgangen til kristen gravskikk. Samisk tro og mytologi 2008-05-22 - 2008-05-23 2008.

 • Svestad, Asgeir. Museum. 2008.

 • Svestad, Asgeir. Samiske etterkommere åpner for forskning på skjelettene fra Universitetet i Oslo. 2008.

 • Svestad, Asgeir. Gravplassen i Neiden. Forskningsseminar 2008-03-14 - 2008.

 • Svestad, Asgeir. Sámi graves and sacred landscape during Christianization. Sacralisation of Landscape 2007-09-19 - 2007-09-20 2007.

 • Svestad, Asgeir. Tilbakeføring av skjeletter til Neiden. Dagavisen Nordlys 2007.s 3 - 3.

 • Svestad, Asgeir. Tilbakeføring av skjeletter til Neiden. Ságat - Samisk avis 2007.

 • Svestad, Asgeir. Tilbakeføring av skjeletter til Neiden. Sør-Varanger Avis 2007.

 • Svestad, Asgeir. The Sámi Conversion to Christianity: On the Constructive Work of Sámi Mortuary Practices, AD 1600-1950. Seminar 2006-05-10 - 2006-05-10 2006.

 • Svestad, Asgeir. Arkeologisk utgraving på kirkegården ved Gullholmen, Tana. Åpent informasjonsmøte om forskningsprosjekt og planlagt utgraving 2005-11-15 - 2005-11-15 2005.

 • Tombre, Ingunn; Andersen, Oddgeir; Barlindhaug, Stine; Bjerke, Jarle W.; Erikstad, Lars; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar; Sloreid, Svein Erik; Strann, Karl Birger; Svestad, Asgeir; Tømmervik, Hans. Snefjord Vindpark. Vurdering av konsekvenser for landskap, flora, fauna, friluftsliv, kulturminner og reindriftsnæring. 2005 (23) ISBN 82-426-1540-3. ISSN 1504-3312.

 • Svestad, Asgeir. Overgangen til kristen samisk gravskikk etter 1600 - foreløpige resultater. Forskningsseminar ved UiTø 2005-11-25 - 2005-11-25 2005.

 • Svestad, Asgeir. "Samiske graver på Kirkegårdsøya åpnes". 2005.

 • Svestad, Asgeir. "Arkeologisk utgraving på kirkegården ved Gullholmen". 2005.

 • Svestad, Asgeir. "Arkeologer ønsker å åpne gamle samiske graver i Tana". 2005.

 • Svestad, Asgeir. "Arkeologisk utgraving på kirkegården ved Gullholmen". 2005.

 • Svestad, Asgeir. "Arkeologer vil åpne gamle samiske graver i Tana". 2005.

 • Svestad, Asgeir; Barlindhaug, Stine. Samiske kirkegårder. Registreringer av automatisk freda samiske kirkegårder i Nord-Troms og Finnmark. 2003 (4) ISBN 82-8101-013-4. ISSN 1503-4895.

 • Svestad, Asgeir. Review. Brian Leigh Molyneaux (ed.), The Cultural Life of Images. Visual Representation in Archaeology. Routledge, London, 1997. 262 pp., 100 illustrations, 1 table. ISBN 0-415-10675-3. Norwegian Archaeological Review 1999; Volum 32 (2). ISSN 0029-3652.s 117 - 120.

 • Svestad, Asgeir. In the Footprints of Hunters and Fishermen. Fotefar mot nord 1995.

 • Svestad, Asgeir. I fangstfolk og fiskeres fotefar. Fotefar mot nord 1995.

 • Skip to main content