Flag icon Flag icon

Kirsti Ludvigsen

Førstekonsulent
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Stillingsbeskrivelse:
  • Regnskap/økonomi
  • Personal
  • Lønn
  • Saksforberedelse til Instituttstyret IKO og Driftsrådet Tann-bygget
  • Innkjøp