Flag icon Flag icon

Bror-Magnus S. Strand

Stipendiat i allmenn språkvitenskap
Institutt for språk og kultur

Stillingsbeskrivelse:

I mitt forskningsprosjekt ønskjer eg å beskriva og analysera rolleleikspråk hos norske ungar. Det har lenge vore kjent at når norske ungar frå utanfor Oslo-området leikar rolleleik, har dei ein tendens til å ha rolleytringar i noko som høyrest ut som «standard austnorsk». Ein veit derimot lite om korleis denne rolleleikvarieteten ser ut og korleis han blir tileigna. Desse spørsmåla forsøker eg å svara på.
Forskningsinteresser

Språkleg variasjon, språktileigning, barnespråk, syntaks, morfologi, prosodi, fonetikk, infinitivskonstruksjonar

Undervisning

 • NOR 1012/1022 – Talemål og språkleg mangfald
 • NOR 1011/1021 – Moderne språkstrukturar
 • Nynorsk rettskriving og språkføring for lektorstudentar (ekstraresurs i NOR 1012)

Arbeider i CRIStin


 • Strand, Bror-Magnus S.. Root Infinitives in Norwegian Child Language. Cambridge Scholars Publishing 2019 ISBN 978-1-5275-2190-2.s 169 - 186.

 • Ribu, Ingeborg Sophie; Simonsen, Hanne Gram; Løver, Morten Aase; Strand, Bror-Magnus S.; Kristoffersen, Kristian Emil. N-LARSP: A Developmental Language Profile for Norwegian. Multilingual Matters 2019 ISBN 9781788924382.s 1 - 28.

 • Strand, Bror-Magnus S.. Morfologi og pronomen i ein nordnorsk rolleleik-varietet. Møte om norsk språk 18 2019-11-27 - 2019-11-29 2019.

 • Strand, Bror-Magnus S.. The Root Infinitive in Norwegian Child Language Is an Overgeneralisation of a Non-Finite Structure Already Present in the Available In- and Output. NoSLiP 2018 – 3rd Norwegian Graduate Student Conference in Linguistics and Philology 2018-02-15 - 2018-02-16 2018.

 • Strand, Bror-M. S.. The Northern Norwegian Roleplay Variety – with emphasis on nominal morphology and syntax. iCLaVE 2017-06-06 - 2017-06-09 2017.

 • Strand, Bror-M. S.. The Norwegian roleplaying register. Structural and Developmental Aspects of Bidialectalism 2017-10-25 - 2017-10-26 2017.

 • Strand, Bror-M. S.. Root Infinitives in Norwegian Child Language. Generative Approaches to Language Acquisition 2017-09-07 - 2017-09-09 2017.

 • Strand, Bror-M. S.. The roleplaying variety of Northern Norwegian preschool children. Methods in Dialectology XVI 2017-08-07 - 2017-08-11 2017.

 • Strand, Bror-M. S.. «Jeg lese denne» – om barnespråk og verbbøying. Masterbloggen.no. (fulltekst) 2017.

 • Ribu, Ingeborg Sophie; Simonsen, Hanne Gram; Løver, Morten Aase; Strand, Bror-Magnus Sviland; Kristoffersen, Kristian Emil. N-LARSP: Adaptation of the LARSP profile chart to Norwegian. ICPLA 16 (International Clinical Phonetics and Linguistics Association) 2016-06-15 - 2016-06-18 2016.

 • Strand, Bror-Magnus Sviland. The roleplaying register of Norwegian pre-school and early school children. NoSlip (Norwegian Graduate Student conference in Linguistics and Philology) 2016-10-05 - 2016-10-07 2016.

 • Strand, Bror-Magnus Sviland. «Jeg lese denne» – om barnespråk og verbbøying. Mål og makt 2016; Volum 46 (2). ISSN 0332-7744.s 48 - 53.

 • Strand, Bror-Magnus Sviland. «Jeg lese denne» – Root infinitives in Norwegian child language and the functions of finiteness. Universitetet i Oslo 2015.

 • Strand, Bror-Magnus Sviland. Finittheit i norsk barnespråk - ei empirisk undersøking. Møte om norsk språk 16 2015-11-25 - 2015-11-27 2015.

 • Strand, Bror-Magnus Sviland. Variasjon i infinitivsmerket på Sørvestlandet. Møte om norsk språk 16 2015-11-25 - 2015-11-27 2015.

 • Medlem i forskergruppe