Forskningsinteresser

Bruk av tvang i det psykiske helsevernet, Rusmidler, Psykiatriens historie, medisinsk forskningsetikk.

Arbeider i CRIStin


 • Riley, Henriette; Sharashova, Ekaterina; Rugkåsa, Jorun; Nyttingnes, Olav; Christensen, Tore Buer; Austegard, Ann-Torunn Andersen; Løvsletten, Anna Maria; Lau, Bjørn; Høyer, Georg. Out-patient commitment order use in Norway: incidence and prevalence rates, duration and use of mental health services from the Norwegian Outpatient Commitment Study. BJPsych Open 2019; Volum 5. ISSN 2056-4724.s 1 - 7.s doi: 10.1192/bjo.2019.60.

 • Riley, Henriette; Lorem, Geir F; Høyer, Georg. Community treatment orders – what are the views of decision makers?. Journal of Mental Health 2018; Volum 27 (2). ISSN 0963-8237.s 97 - 102.s doi: 10.1080/09638237.2016.1207230.

 • Rugkåsa, Jorun; Nyttingnes, Olav; Simonsen, Tone Breines; Saltyte Benth, Jurate; Lau, Bjørn; Riley, Henriette; Løvsletten, Anna Maria; Christensen, Tore Buer; Austegard, Ann-Torunn Andersen; Høyer, Georg. The use of outpatient commitment in Norway: Who are the patients and what does it involve?. (fulltekst) International Journal of Law and Psychiatry 2018; Volum 62. ISSN 0160-2527.s 7 - 15.s doi: 10.1016/j.ijlp.2018.11.001.

 • Riley, Henriette; Straume, Bjørn; Høyer, Georg. Patients on outpatient commitment orders in Northern Norway. BMC Psychiatry 2017; Volum 17 (157). ISSN 1471-244X.s 1 - 9.s doi: 10.1186/s12888-017-1331-1.

 • Stensrud, Bjørn; Høyer, Georg; Beston, Gro; Granerud, Arild; Landheim, Anne. “Care or control?”: a qualitative study of staff experiences with outpatient commitment orders. (fulltekst) Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2016; Volum 51 (5). ISSN 0933-7954.s 747 - 755.s doi: 10.1007/s00127-016-1193-8.

 • Stensrud, Bjørn; Høyer, Georg; Granerud, Arild; Landheim, Anne. "Life on Hold": A Qualitative Study of Patient Experiences with Outpatient Commitment in Two Norwegian Counties. (data) Issues in Mental Health Nursing 2015; Volum 36 (3). ISSN 0161-2840.s 209 - 216.s doi: 10.3109/01612840.2014.955933.

 • Stensrud, Bjørn; Høyer, Georg; Granerud, Arild; Landheim, Anne. ‘Responsible, but Still not a Real Treatment Partner’: A Qualitative Study of the Experiences of Relatives of Patients on Outpatient Commitment Orders. (data) Issues in Mental Health Nursing 2015; Volum 36 (8). ISSN 0161-2840.s 583 - 591.s doi: 10.3109/01612840.2015.1021939.

 • Riley, Henriette; Høyer, Georg; Lorem, Geir F. 'When coercion moves into your home’ – a qualitative study of patient experiences with outpatient commitment in Norway. Health and Social Care in the community 2014; Volum 22 (5). ISSN 0966-0410.s 506 - 514.s doi: 10.1111/hsc.12107.

 • Høyer, Georg. Rus og avhengighet. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2011 ISBN 9788205399150.s 216 - 237.

 • Høyer, Georg. Tjenester for svakstilte grupper - Integrasjon eller særomsorg?. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2011 ISBN 9788205399150.s 110 - 119.

 • Krokstad, Steinar; Høyer, Georg. Sosial ulikhet i helse. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2011 ISBN 9788205399150.s 43 - 57.

 • Mæland, John Gunnar; Haug, Kjell; Høyer, Georg; Krokstad, Steinar. Hva er sosialmedisin?. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2011 ISBN 9788205399150.s 17 - 26.

 • Iversen, Knut Ivar; Høyer, Georg; Sexton, Harold. Rates for civil commitment to psychiatric hospitals in Norway. Are registry data accurate?. Nordic Journal of Psychiatry 2009; Volum 63 (4). ISSN 0803-9488.s 301 - 307.s doi: 10.1080/08039480902730607.

 • Høyer, Georg. Involuntary hospitalization in contemporary mental health care. Some (still) unanswered questions. Journal of Mental Health 2008; Volum 17 (3). ISSN 0963-8237.s 281 - 292.s doi: 10.1080/09638230802156723.

 • Iversen, KI; Høyer, Georg; Sexton, Harold. Coercion and patient satisfaction on psychiatric acute wards. International Journal of Law and Psychiatry 2007; Volum 30. ISSN 0160-2527.s 504 - 511.s doi: 10.1016/j.ijlp.2007.09.001.

 • Mæland, John Gunnar; Haug, Kjell; Høyer, Georg; Krokstad, Steinar. Sosialmedisin. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2011 ISBN 9788205399150.s 17 - 26.

 • Mæland, John Gunnar; Fugelli, Per; Høyer, Georg; Westin, Steinar. Sosialmedisin - i teori og praksis. (omtale) Gyldendal Akademisk 2004 ISBN 8205315329.s 101 - 117.

 • Høyer, Georg. Herman Wedel Major - personen, legen og reformatoren. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016; Volum 136 (12-13). ISSN 0029-2001.s 1106 - 1108.s doi: 10.4045/tidsskr.15.0937.

 • Medlem i forskergruppe