Picture Anne.jpg

Flag icon Flag icon

Anne Høye

Undervisning, forskning
Institutt for klinisk medisin

Stillingsbeskrivelse:

Ansvarlig for undervisning psykiatri 2. og 4.år medisin. Forskningsgruppeleder Forskningsgruppe psykiatri. Forskningsansvarlig prosjekt Somatisk helse hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser.
Arbeider i CRIStin


 • Heiberg, Ina Heidi; Jacobsen, Bjarne K.; Balteskard, Lise; Bramness, Jørgen Gustav; Næss, Øyvind; Ystrøm, Eivind; Reichborn-Kjennerud, Ted; Hultman, Christina M.; Nesvåg, Ragnar; Høye, Anne. Undiagnosed cardiovascular disease prior to cardiovascular death in individuals with severe mental illness. (fulltekst) Acta Psychiatrica Scandinavica 2019; Volum 139 (6). ISSN 0001-690X.s 558 - 571.s doi: 10.1111/acps.13017.

 • Heiberg, Ina Heidi; Jacobsen, Bjarne K.; Nesvåg, Ragnar; Bramness, Jørgen Gustav; Reichborn-Kjennerud, Ted; Næss, Øyvind; Ystrøm, Eivind; Hultman, Christina M.; Høye, Anne. Total and cause-specific standardized mortality ratios in patients with schizophrenia and/or substance use disorder. (fulltekst) PLOS ONE 2018; Volum 13 (8). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0202028.

 • Høye, Anne; Nesvåg, Ragnar; Reichborn-Kjennerud, Ted; Jacobsen, Bjarne K.. Sex differences in mortality among patients admitted with affective disorders in North Norway: A 33-year prospective register study. Bipolar Disorders 2016; Volum 18 (3). ISSN 1398-5647.s 272 - 281.s doi: 10.1111/bdi.12389.

 • Nesvåg, Ragnar; Knudsen, Gun Peggy; Bakken, Inger Johanne; Høye, Anne; Ystrøm, Eivind; Surén, Pål; Reneflot, Anne; Stoltenberg, Camilla; Reichborn-Kjennerud, Ted. Substance use disorders in schizophrenia, bipolar disorder, and depressive illness: a registry-based study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2015; Volum 50 (8). ISSN 0933-7954.s 1267 - 1276.s doi: 10.1007/s00127-015-1025-2.

 • Hansen, Anne Helen; Høye, Anne. Gender differences in the use of psychiatric outpatient specialist services in Tromsø, Norway are dependent on age: a population-based cross-sectional survey. BMC Health Services Research 2015; Volum 15 (1). ISSN 1472-6963.s doi: 10.1186/s12913-015-1146-z.

 • Høye, Anne; Jacobsen, Bjarne K.; Hansen, Vidje. Sex differences in mortality of admitted patients with personality disorders in North Norway - a prospective register study. (fulltekst) BMC Psychiatry 2013; Volum 13:317. ISSN 1471-244X.s doi: 10.1186/1471-244X-13-317.

 • Lassen, Kristoffer; Høye, Anne; Myrmel, Truls. Randomised Trials in Surgery: The Burden of Evidence. Reviews on recent clinical trials 2012; Volum 7 (3). ISSN 1574-8871.s 244 - 248.

 • Høye, Anne; Jacobsen, Bjarne K.; Hansen, Vidje. Increasing mortality in schizophrenia: Are women at particular risk? A follow-up of 1111 patients admitted during 1980-2006 in Northern Norway. Schizophrenia Research 2011; Volum 132 (2-3). ISSN 0920-9964.s 228 - 232.s doi: 10.1016/j.schres.2011.07.021.

 • Høye, Anne; Hansen, Vidje; Olstad, Reidun E.. First-admission schizophrenic patients in northern Norway, 1980-95: Sex differences in diagnostic practice. Nordic Journal of Psychiatry 2000; Volum 54 (5). ISSN 0803-9488.s 319 - 325.

 • Grønli, Ole Kristian; Høye, Anne. Gammel og deprimert. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019; Volum 139 (16). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.19.0640.

 • Høifødt, Tordis Sørensen; Lund-Stenvold, Elisabeth; Høye, Anne. Ikke glem tennene. Tidsskriftet Den norske legeforening 2018.s doi: 10.4045/tidsskr.18.0581.

 • Høye, Anne; Hoven, Siren. Når jusen kommer i veien for kommunikasjonen. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018; Volum 138 (13). ISSN 0029-2001.s 1210 - 1210.s doi: 10.4045/tidsskr.18.0490.

 • Dale, Ola; Berntsen, Erik Magnus; Brekke, Mette; Høye, Anne; Iversen, Ole-Erik; Næss, Ane Brandtzæg; Wisborg, Torben. Har redaksjonskomiteen fortsatt betydning?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017; Volum 137 (17). ISSN 0029-2001.s 1262 - 1262.s doi: 10.4045/tidsskr.17.0342.

 • Marstein, Ola; Høye, Anne. Gender differences in psychiatric morbidity - an interview With Anne Høye. The Nordic Psychiatrist 2017 (2). ISSN 2001-2454.

 • Thoresen, Bente; Høye, Anne. Psykisk syke underbehandles: – Ta overdødelighet på alvor. Psykisk helse 2016 (5). ISSN 0805-5599.

 • Høye, Anne; Hansen, Vidje; Jacobsen, Bjarne K.. Schizophrenia: Gender differences in diagnosis and mortality in admitted patients. Psykiatriveka 2013 2013-03-11 - 2013-03-15 2013.

 • Høye, Anne. Diagnostisk avgrensning av schizofreni. BestPractice Psykiatri/Nevrologi/Geriatri 2013 (16).s 10 - 13.

 • Høye, Anne. Time for new thinking on psychiatric diagnoses. The Nordic Psychiatrist 2013. ISSN 2001-2454.s 8 - 11.

 • Høye, Anne. Interessant om psykiatrisk diagnostikk. Tidsskrift for Den norske legeforening 2013; Volum 133 (22). ISSN 0029-2001.s 2390 - .s doi: 10.4045/tidsskr.13.1216.

 • Høye, Anne. Tid for å tenke nytt om psykiatriske diagnoser. Tidsskrift for Den norske legeforening 2013; Volum 133 (12/13). ISSN 0029-2001.s 29 - 31.s doi: 10.4045/tidsskr.13.0327.

 • Høye, Anne; Jacobsen, Bjarne K.; Hansen, Vidje. MORTALITY IN SCHIZOPHRENIA OVER 27 YEARS, 1980-2006. European psychiatry 2012; Volum 27. ISSN 0924-9338.

 • Høye, Anne; Hansen, Vidje; Jacobsen, Bjarne K.. Increasing mortality in schizophrenia - are women in particular risk?. Nordic Congress of Psychiatry 2012-06-05 - 2012-06-08 2012.

 • Medlem i forskergruppe