Forskningsinteresser

  • Uheldige hendelser og medisinske feil i helsetjenesten
  • Prehospitale akuttmedisinske tjenester, spesielt bruk av legebemannet ambulansehelikopter. P.t. "Konsekvens for pasientene når rekvirert legehelikopter ikke kunne komme". 
  • Klinisk, pasientnær helsetjenesteforskning. P.t. "Behandling av ikke-rumperte intrakranielle aneurysmer, Nevrokirurgisk avd., UNN, 2006-2010".

Arbeider i CRIStin


  • Zakariassen, Erik; Østerås, Øyvind; Nystøyl, Dag Ståle; Breidablik, Hans Johan; Solheim, Eivind; Brattebø, Guttorm; Ellensen, Vegard Skalstad; Hoff, Jana Midelfart; Hordnes, Knut; Aksnes, Arne; Heltne, Jon-Kenneth; Hunskaar, Steinar; Hotvedt, Ragnar. Loss of life years due to unavailable helicopter emergency medical service: a single base study from a rural area of Norway. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2019; Volum 37 (2). ISSN 0281-3432.s 233 - 241.s doi: 10.1080/02813432.2019.1608056.

  • Hotvedt, ragnar; Førde, Olav Helge. Doctors are to blame for perceived medical adverse events. A cross sectional population study. The Tromsø study. BMC Health Services Research 2013; Volum 13 (46). ISSN 1472-6963.s doi: 10.1186/1472-6963-13-46.

  • Hotvedt, ragnar; Lossius, Hans Morten; Kristiansen, Ivar Sønbø; Steen, Petter Andreas; Søreide, Eldar; Førde, Olav Helge. Are expert panel judgements of medical benefits reliable?. International Journal of Technology Assessment in Health Care 2003; Volum 19 (1). ISSN 0266-4623.s 158 - 974.

  • Bolle, Stein Roald; Halvorsen, Kjersti Engeseth; Tveita, torkjel; Hotvedt, ragnar; Bjertnaes, Lars J.. Abstracts from the 26th congress of The Scandinavian Society of Anaesthesiology, and Intensive Care Medicine. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2001; Volum 45. ISSN 0001-5172.

  • Mercer, James B.; Johnsen, Helge K.; Blix, Arnoldus S; Hotvedt, ragnar. Central control of expired air temperature and other thermoregulatory effectors in reindeer.. American Journal of Physiology. Regulatory Integrative and Comparative Physiology 1985; Volum 248. ISSN 0363-6119.s 679 - 685.

  • Medlem i forskergruppe