Velkommen til Institutt for samfunnsmedisin

Augdal.jpg

Flag icon Flag icon

Bente Angell Augdal

Ledende forskningstekniker
Institutt for samfunnsmedisin

Stillingsbeskrivelse:

Daglig drift Helsefak. Biobank (50%)

ISM Kvinner og kreft (50%)
Skip to main content