Velkommen til Institutt for samfunnsmedisin


Flag icon Flag icon

Bente A. Augdal

Ledende forskningstekniker
Institutt for samfunnsmedisin

Stillingsbeskrivelse:

Planlegging, utførelse, logistikk og dokumentasjon ved innsamling av blod og spørreskjema i fobindelse med forskningsprosjekt: Kvinner og kreft - v/Eiliv Lund, Miljøgifter i svangerskap og ammeperiode i Norge MISA - Argentina Emasar - v/Jon Øyvind Odland. Innsamling Mammogram i EU-prosjekt -v/Inger T Gram

Biobank
Medlem i forskergruppe
Skip to main content