20181017_083729.jpg

Flag icon Flag icon

Mona Ingebrigtsen

Seniorkonsulent
Institutt for samfunnsmedisin

Stillingsbeskrivelse:

Jobber for Allmenmedisinsk forskningsenhet - AFE

- Koordinator for PraksisNett Nord
- Nettsider
- Regnskap/budsjett
- Elektronisk fakturabehandling
- Rekvisisjon
- Timelønn
- Reiseregninger/reiseforskudd
- Fakturering
- Omposteringer
- Utenlandsstipend