Bilde AJ.jpg

Flag icon Flag icon

Arne Johan Norheim

Professor NAFKAM
NAFKAM

Stillingsbeskrivelse:

Arne Johan Norheim er ansatt i 50% stilling ved NAFKAM som professor i helsetjenesteforskning - alternativ behandling.

Arbeidsoppgavene er å initiere og gjennomføre kliniske studier, samt å være involvert i allerede eksisterende prosjekter innenfor NAFKAM sin strategi og satsningsområder. Stillingen innebærer også veiledning av stipendiater og undervisning på Universitetet.
Forskningsinteresser

 • Pasientsikkerhet og bivirkninger ved bruk av alternativ behandling
 • Effekt ved bruk av alternativ behandling med spesifikk interesse for akupunktur
 • Klinisk pasientarbeid med hovedfokus på pasient-behandler relasjonen
 • Eksepsjonelle sykdomsforløp ved alternativ behandling
 • Alternativ behandling i den helsepolitiske hverdag
 • Placebo i forskning og klinisk pasientarbeid
 • Forebygging og behandling av frostskader

Alternativ kontaktinformasjon

Kontakt NAFKAM på 77 64 66 50 eller e-post nafkam@helsefak.uit.no.

Biografiske data

Arne Johan Norheim er utdannet sykepleier (1986) og utdannet lege ved Universitetet i Tromsø i 1996. Han er spesialist i allmennmedisin og godkjent flylege, dykkerlege, offshore- og sjømannslege. Han startet i 2010 Vitalisklinikken i Harstad som er et tverrfaglig privat helsesenter (www.vitalisklinikken.no). Han er avdelingslege i sjøforsvarets sanitet i Harstad/Ramsund.


Han er utdannet akupunktør fra Svenska Akupunkturskolan i Malmø i 1987, i tillegg til at han har utdanning fra Norsk akupunkturskole i Oslo i tida 1987-1990. Videre har han gjennomgått utdanning ved Beijing International Acupuncture College i Kina i 1988.

Han startet sin forskning innen akupunktur i 1992 ved institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø, og har gjennomført forskning på effekt ved akupunktur, flere holdningsstudier, og kunnskapskapsoppsummeringer i akupunkturfaget og alternativ behandling. Han har videre ett års forskningsopphold ved University of Auckland, New Zealand.

Arne Johan Norheim disputerte i januar 2005 for Dr Philos-graden ved NAFKAM med avhandlingen: "Acupuncture in health care - attitudes to, and experience with acupuncture in Norway". Han har vært forskningsleder for flere prosjekt ved NAFKAM og i Forsvaret, veileder for flere master og PhD kandidater og holdt faglige innlegg på en rekke nasjonale og internasjonale konferanser. 

Han har i en årrekke vært involvert i undervisning av medisinstudenter og på flere høyskoler og er mye brukt som foredragsholder på kurs og seminar for helsepersonell, forskere, pasienter og helsepolitiske aktører.

Munin registreringer

Klikk her

Undervisning

Undervisning om;

 • Holdninger til og erfaringer med AB
 • Bivirkninger og utfordringer med AB
 • Effekt og nytteverdi ved bruk av AB
 • Forskningsmetodiske utfordringer ved AB
 • Kontekst og placebo ved AB 

 

Arbeider i CRIStin


 • Norheim, Arne Johan; Borud, Einar Kristian; Wilsgaard, Tom; DeWeerd, Louis; Mercer, James. Variability in peripheral rewarming after cold stress among 255 healthy Norwegian army conscripts assessed by dynamic infrared thermography. International Journal of Circumpolar Health 2018; Volum 77. ISSN 1239-9736.

 • Norheim, Arne Johan; Borud, Einar Kristian. Frostskader i forsvaret. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018; Volum 138 (14). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.17.1070.

 • Lu, Chun-Li; Lui, Xue-han; Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Liang, Shi-bing; Wang, Xiao; Bai, Xue; Norheim, Arne Johan; Musial, Frauke; Alræk, Terje; Fønnebø, Vinjar; Liu, Jianping. Complementary and alternative medicine for treatment of atopic eczema in children under 14 years old: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Complementary and Alternative Medicine 2018; Volum 18 (1). ISSN 1472-6882.s 1 - 15.s doi: 10.1186/s12906-018-2306-6.

 • Liodden, Ingrid Elisabeth; Pripp, Are Hugo; Norheim, Arne Johan. Placebo by proxy expectations toward acupuncture change over time: A survey comparing parental expectations to acupuncture pre- and postoperatively. BMC Complementary and Alternative Medicine 2018; Volum 18 (1). ISSN 1472-6882.s doi: 10.1186/s12906-018-2248-z.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine; Musial, Frauke; Fønnebø, Vinjar; Lillenes, Ola; Norheim, Arne Johan. Prevalence and reasons for intentional use of complementary and alternative medicine as an adjunct to future visits to a medical doctor for chronic disease. BMC Complementary and Alternative Medicine 2018; Volum Mar 27 (8(1)). ISSN 1472-6882.s doi: 10.1186/s12906-018-2179-8.

 • Norheim, Arne Johan; Mercer, James; Musial, Frauke; de Weerd, Louis. A new treatment for frostbite sequelae; Botulinum toxin. International Journal of Circumpolar Health 2017; Volum 76 (1). ISSN 1239-9736.s 1 - 5.s doi: 10.1080/22423982.2016.1273677.

 • Norheim, Arne Johan; Liodden, Ingrid Elisabeth; Alræk, Terje. Acupuncture in ambulatory anesthesia: a review. Current Opinion in Anaesthesiology 2015. ISSN 0952-7907.

 • Liodden, Ingrid; Sandvik, Leiv; Norheim, Arne Johan. Placebo by proxy - The influence of parental anxiety and expectancy on postoperative morbidities in children. Forschende Komplementärmedizin 2015; Volum 22 (6). ISSN 1661-4119.s 381 - 387.s doi: 10.1159/000442565.

 • Liodden, Ingrid Elisabeth; Sandvik, Leiv; Valeberg, Berit Taraldsen; Borud, Einar Kristian; Norheim, Arne Johan. Acupuncture versus usual care for postoperative nausea and vomiting in children after tonsillectomy/adenoidectomy: a pragmatic, multicenter, double-blinded, randomized trial. Acupuncture in Medicine 2015; Volum 33. ISSN 0964-5284.s 196 - 203.s doi: 10.1136/acupmed-2014-010738.

 • White, Adrian; Boon, Heather; Alræk, Terje; Lewith, George; Liu, Jian Ping; Norheim, Arne Johan; Steinsbekk, Aslak; Yamashita, Hitoshi; Fønnebø, Vinjar. Reducing the risk of complementary and alternative medicine (CAM):Challenges and priorities. (fulltekst) European Journal of Integrative Medicine 2014; Volum 6 (4). ISSN 1876-3820.s 404 - 408.s doi: 10.1016/j.eujim.2013.09.006.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Norheim, Arne Johan; Fønnebø, Vinjar. Complementary and Alternative Medicine Use among Norwegian Cancer Survivors: Gender-Specific Prevalence and Associations for Use. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2013. ISSN 1741-427X.s doi: 10.1155/2013/318781.

 • Birch, Stephen; Alræk, Terje; Norheim, Arne Johan. Acupuncture adverse events in China: a glimpse of historical and contextual aspects. Journal of Alternative and Complementary Medicine 2013; Volum 19 (10). ISSN 1075-5535.s 845 - 850.s doi: 10.1089/acm.2012.0639.

 • Liodden, Ingrid Elisabeth; Norheim, Arne Johan. Acupuncture and related techniques in ambulatory anesthesia. Current Opinion in Anaesthesiology 2013; Volum 26 (6). ISSN 0952-7907.s 661 - 668.s doi: 10.1097/ACO.0000000000000017.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Norheim, Arne Johan; Fønnebø, Vinjar. Any difference? Use of a CAM provider among cancer patients, coronary heart disease (CHD) patients and individuals with no cancer/CHD. BMC Complementary and Alternative Medicine 2012; Volum 12. ISSN 1472-6882.s doi: 10.1186/1472-6882-12-1.

 • Norheim, Arne Johan; Mercer, James. Can medical thermal images predict acupuncture adverse events? A case history. Acupuncture in Medicine 2012; Volum 30 (1). ISSN 0964-5284.s 51 - 52.s doi: 10.1136/aim.2011.010079.

 • Liodden, Ingrid; Howley, Michael; Grimsgaard, Sameline; Fønnebø, Vinjar; Borud, Einar Kristian; Alræk, Terje; Norheim, Arne Johan. Perioperative acupuncture and postoperative acupressure can prevent postoperative vomiting following paediatric tonsillectomy or adenoidectomy: a pragmatic randomised controlled trial. Acupuncture in Medicine 2011; Volum 29 (1). ISSN 0964-5284.s 9 - 15.s doi: 10.1136/aim.2010.002915.

 • Ytrehus, ingunn; Norheim, Arne Johan; Emaus, Nina; Fønnebø, Vinjar. Physicians Become Acupuncture Patients-Not Acupuncturists. Journal of Alternative and Complementary Medicine 2010; Volum 16 (4). ISSN 1075-5535.s 449 - 455.s doi: 10.1089/acm.2008.0634.

 • Norheim, Arne Johan; Liodden, Ingrid; Howley, Michael. Implementation of acupuncture and acupressure under surgical procedures in children: a pilot study. Acupuncture in Medicine 2010; Volum 28 (2). ISSN 0964-5284.s 71 - 73.s doi: 10.1136/aim.2009.002220.

 • Liodden, Ingrid Elisabeth; Howley, Michael; Grimsgaard, Sameline; Fønnebø, Vinjar; Borud, Einar Kristian; Alræk, Terje; Norheim, Arne Johan. Perioperative acupuncture and postoperative acupressure can prevent postoperative vomiting following paediatric tonsillectomy or adenoidectomy: a pragmatic randomised controlled trial. Acupuncture in Medicine 2010. ISSN 0964-5284.s doi: 10.1136/aim.2010.002915.

 • Kristoffersen, agnete e; Fønnebø, Vinjar; Norheim, Arne Johan. Do cancer patients with a poor prognosis use Complementary and Alternative Medicine more often than others?. Journal of Alternative and Complementary Medicine 2009; Volum 15 (1). ISSN 1075-5535.s 35 - 40.s doi: 10.1089/acm.2008.0262.

 • Norheim, Arne Johan. Mirakuløs helbredelse i Lourdes?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2009. ISSN 0029-2001.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Fønnebø, Vinjar; Norheim, Arne Johan. Use of Complementary and Alternative Medicine Among Patients: Classification Criteria Determine Level of Use. Journal of Alternative and Complementary Medicine 2008; Volum 14 (8). ISSN 1075-5535.s 911 - 919.s doi: 10.1089/acm.2008.0127.

 • Boon, Heather; MacPherson, Hugh; Fleishman, Sue; Grimsgaard, Sameline; Koithan, Mary; Norheim, Arne Johan; Walach, Harald. Evaluating complex healthcare systems: A critique of four approaches. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2007; Volum 4. ISSN 1741-427X.s 279 - 285.s doi: 10.1093/ecam/nel079.

 • Fønnebø, Vinjar; Grimsgaard, sameline; Walach, Harald; Ritenbaugh, Cheryl; Norheim, Arne Johan; MacPherson, Hugh; Lewith, George; Launsø, Laila; Koithan, Mary; Falkenberg, Torkel; Boon, Heather; Aickin, Mikel. Researching complementary and alternative treatments - the gatekeepers are not at home. BMC Medical Research Methodology 2007; Volum 7. ISSN 1471-2288.s doi: 10.1186/1471-2288-7-7.

 • Norheim, Arne Johan; Fønnebø, Vinjar. Attitudes to the contribution of placebo in acupuncture – a survey. Complementary Therapies in Medicine 2002. ISSN 0965-2299.

 • Norheim, Arne Johan; Skutlaberg, Dag Harald; Holmboe, JH. The interaction between military education and health - A survey among conscripts undergoing officer training in Norway. Military medicine 2002. ISSN 0026-4075.

 • Norheim, Arne Johan; Pedersen, Erik J; Fønnebø, Vinjar; Berge, Lillian N.. Acupressure for morning sickness in pregnancy - A randomised, double-blind, placebo-controlled study. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2001. ISSN 0281-3432.

 • Ytterstad, Børge; Norheim, Arne Johan. The epidemiology of injuries in Svalbard compared with Harstad. International Journal of Circumpolar Health 2001. ISSN 1239-9736.

 • Ytterstad, Børge; Norheim, Arne Johan. Snowmobile injuries in Svalbard – A three year study. International Journal of Circumpolar Health 2001. ISSN 1239-9736.

 • Norheim, Arne Johan; Fønnebø, Vinjar. A survey of acupuncture patients - Results from a questionnaire among a random sample in the general population in Norway. Complementary Therapies in Medicine 2000. ISSN 0965-2299.

 • Syverstad, Dag Eivind; Norheim, Arne Johan; Fønnebø, Vinjar. Changes in Medical Students’ Attitudes Towards Acupuncture: The Possible Impact of Role Models. Education for Health 1999. ISSN 1357-6283.

 • Norheim, Arne Johan; Fønnebø, Vinjar. Doctors' attitudes to acupuncture, and their experience as acupuncture patient. Social Science and Medicine 1998. ISSN 0277-9536.

 • Norheim, Arne Johan; Fønnebø, Vinjar. Acupuncture adverse effects are more than occasional case reports. Results from questionnaires among 1135 randomly selected doctors, and 197 acupuncturists. Complementary Therapies in Medicine 1996. ISSN 0965-2299.

 • Norheim, Arne Johan; Fønnebø, Vinjar. Acupuncture adverse effects. The Lancet 1995. ISSN 0140-6736.

 • Norheim, Arne Johan. Komplikasjoner ved akupunkturbehandling - Litteraturstudie for årene 1981-92. Tidsskrift for Den norske legeforening 1994. ISSN 0029-2001.

 • Norheim, Arne Johan. Holdninger til akupunktur - en spørreundersøkelse blant medisinstudentene i Tromsø. Tidsskrift for Den norske legeforening 1993. ISSN 0029-2001.

 • Norheim, Arne Johan; Befring, Anne Kjersti; Braut, Geir Sverre; Bruset, Stig; Fønnebø, Vinjar; Steinsbekk, Aslak. Komplementær og alternativ medisin – en innføring for helsepersonell. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2009 ISBN 9788276345896.s 61 - 70.

 • Norheim, Arne Johan. Dette bør du vite om akupunktur. 1989 ISBN 8210032038.

 • Johansson, Solveig; Salamonsen, Anita; Norheim, Arne Johan. Register for eksepsjonelle sykdomsforløp: RESF årsrapport for 2017. 2018.

 • Norheim, Arne Johan; Borud, Einar Kristian; Wilsgård, Tom; DeWeerd, Louis; Mercer, James. Variability in peripheral rewarming after cold stress among 255 healthy Norwegian army conscripts assessed by dynamic infrared thermography.. Thermology International 2018; Volum 28 (2). ISSN 1560-604X.s 83 - 84.

 • Norheim, Arne Johan; Borud, Einar Kristian; Wilsgård, Tom; DeWeerd, Louis; Mercer, James. Variability in peripheral rewarming after cold stress among 255 healthy Norwegian army conscripts assessed by dynamic infrared thermography.. XIV Congress of the European Association of Thermology 2018-07-04 - 2018-07-07 2018.

 • Norheim, Arne Johan; Alræk, Terje. Acupuncture for frostbite sequel - A case report. European Journal of Integrative Medicine 2018; Volum 17. ISSN 1876-3820.s 102 - 106.s doi: 10.1016/j.eujim.2017.12.003.

 • Johansson, Solveig; Salamonsen, Anita; Norheim, Arne Johan. Register for eksepsjonelle sykdomsforløp. RESF årsrapport for 2017. Tromsø: Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin. 2017. 14 sider.. 2018.

 • Salamonsen, Anita; Johansson, Solveig; Norheim, Arne Johan. Registrer dine erfaringer med MS og alternativ behandling!. MS-bladet 2017 (1). ISSN 1500-659X.s 36 - 37.

 • Norheim, Arne Johan; Heyerdahl, Oscar; Lystad, Nils; Alræk, Terje. Virker akupunktur?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017; Volum 137 (22). ISSN 0029-2001.s 1764 - 1766.s doi: 10.4045/tidsskr.17.0478.

 • Salamonsen, Anita; Johansson, Solveig; Norheim, Arne Johan. Registrer dine erfaringer med kreft og alternativ behandling!. (data) PUST Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre 2017 (3).s 12 - 14.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Norheim, Arne Johan. Hvem bruker alternativ behandling?. Kreftsykepleien 2017 (1). ISSN 0804-0567.s 23 - 27.

 • Norheim, Arne Johan; Salamonsen, Anita. Samler historier om sykdomsforløp. (data) (fulltekst) Kreftsykepleien 2017; Volum 1. ISSN 0804-0567.s 38 - 40.

 • Norheim, Arne Johan; Alræk, Terje. Acupuncture for frostbite sequel – a case report. 2017 World Congress on Integrative Medicine & Health 2017-05-03 - 2017-05-05 2017.

 • Norheim, Arne Johan; Alræk, Terje. Acupuncture for frostbite sequel – a case report. SAR's 2017 International Research Conference 2017-04-27 - 2017-04-29 2017.

 • Liodden, Ingrid Elisabeth; Norheim, Arne Johan. Placebo by Proxy; Expectancy changes over time. 1st official Society for Interdisciplinary Placebo Studies (SIPS) conference on placebo studies 2017-04-02 - 2017-04-04 2017.

 • Norheim, Arne Johan. Akupunktur mot forstoppelse?. 2017.

 • Norheim, Arne Johan; Fønnebø, Vinjar; Salamonsen, Anita. Eksepsjonelt sykdomsforløp ved bruk av alternativ behandling?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016; Volum 136 (6). ISSN 0029-2001.s 525 - 526.s doi: 10.4045/tidsskr.15.1351.

 • Norheim, Arne Johan. Can dynamic infrared thermography be used to assess the risk of cold injuries in the Norwegian armed forces?. Foredrag 2016-06-17 - 2016-06-18 2016.

 • Norheim, Arne Johan. Forebygging av frostskader i forsvaret ved bruk av termografi?. Foredrag 2016-05-03 - 2016-05-03 2016.

 • Norheim, Arne Johan. Frostskader i forsvaret - Kan vi identifisere risikoindivider?. Seminar 2016-10-20 - 2016-10-20 2016.

 • Norheim, Arne Johan. Can thermography identify subjects under high risk of cold injury. European Congress of Aerospace Medicine 2016-09-15 - 2016-09-18 2016.

 • Johansson, Solveig; Norheim, Arne Johan; Salamonsen, Anita. Bedring eller forverring etter bruk av alternativ behandling for astma- og allergipasienter?. Fagbladet Allergi i praksis 2016 (3). ISSN 0806-5462.s 46 - 47.

 • Johansson, Solveig; Norheim, Arne Johan; Salamonsen, Anita. RESF - Et register for gode og dårlige pasienterfaringer med alternativ behandling. Forskningskonferansen 2016 2016-11-02 - 2016-11-03 2016.

 • Norheim, Arne Johan; Fønnebø, Vinjar; Salamonsen, Anita. Exceptional courses of disease related to the use of complementary and alternative medicine?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016; Volum 136 (6). ISSN 0029-2001.s 525 - 526.s doi: 10.4045/tidsskr.15.1351.

 • Salamonsen, Anita; Norheim, Arne Johan. "Det virker for meg"! - Kan kunnskap om bruk og brukere av alternativ behandling være relevant for helsetjenesten?. (data) (fulltekst) Dagens medisin 2015. ISSN 1501-4290.s 34 - .

 • Norheim, Arne Johan; Borud, Einar Kristian; Sagen, Thomas; Helle, D; Mercer, James; DeWeerd, Louis. “Normal” thermography among 122 soldiers in the Norwegian armed forces. XIII Congres of the European Association of Thermology 2015-09-03 - 2015-09-05 2015.

 • Myrbakken, Malin; Mercer, James; Norheim, Arne Johan; de Weerd, Louis. Skaper internasjonal intresse - Bruker Setermoensoldater til forskning av frostskader. 2015.

 • Tverås, Terje; Mercer, James; Norheim, Arne Johan; de Weerd, Louis. Gir kuldeforskerne en håndsrekning. 2015.

 • Norheim, Arne Johan. Kalde Lanker. Forsvarets forum 2014; Volum 11 (14). ISSN 0809-845X.s 18 - 21.

 • Salamonsen, Anita; Drageset, brit johanne; Norheim, Arne Johan; Eriksen, Leila. Du kan bidra til forskning på alternativ behandling!. (data) (fulltekst) 2014.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Norheim, Arne Johan; Fønnebø, Vinjar. COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE USE AMONG NORWEGIAN CANCER SURVIVORS. Gender specific prevalence and Association for use. 11th International Conference of the Society for Integrative Oncology 2014-10-26 - 2014-10-28 2014.

 • Norheim, Arne Johan; Mercer, James; de Weerd, Louis; Borud, Einar Kristian; Sagen, Terje; Hjelle, Dag. Termografi ved frostskader i Forsvaret. Tidsskrift for Den norske legeforening 2014; Volum 134 (17). ISSN 0029-2001.s 1645 - .s doi: 10.4045/tidsskr.14.0634.

 • Salamonsen, Anita; Norheim, Arne Johan; Wicklund, Miriam. Mellom himmel og jord: NAFKAM om helbredelse. 2014.

 • Salamonsen, Anita; Norheim, Arne Johan; Drageset, brit johanne. Du kan bli med på forskning. Dynamis 2014; Volum 28 (2). ISSN 0801-6046.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Norheim, Arne Johan; Fønnebø, Vinjar. Gender specific prevalence and associations for CAM use in a large population study. 8th annual congress of the International Society for Complementary Medicine Research (ISCMR) 2013-04-11 - 2013-04-13 2013.

 • Norheim, Arne Johan. Commentary - "Placebo Use Is Common. Is It also Ethical?". Forschende Komplementärmedizin 2013; Volum 2013 (20). ISSN 1661-4119.s doi: DOI: 10.1159/000351155.

 • Norheim, Arne Johan. Placebo Use Is Common. Is It also Ethical?. Forschende Komplementärmedizin 2013; Volum 20 (2). ISSN 1021-7096.s 154 - 155.

 • Norheim, Arne Johan. Placeboeffekt - ja takk!. (fulltekst) Dagbladet 2012. ISSN 0805-3766.

 • Norheim, Arne Johan; Norheim, Tove Karin. Leprakolonien på Spinalonga. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012; Volum 132 (23). ISSN 0029-2001.s 2646 - 2649.s doi: 10.4045/tidsskr.12.0607.

 • Norheim, Arne Johan. Overvekt hos barn i Pakistan. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012; Volum 132 (4). ISSN 0029-2001.s 408 - 408.s doi: 10.4045/tidsskr.12.0095.

 • Norheim, Arne Johan. Bruk av urtemedisin hos hivpasienter i Uganda. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012; Volum 132 (8). ISSN 0029-2001.s 946 - 946.s doi: 10.4045/tidsskr.12.0364.

 • Norheim, Arne Johan. Antikoagulasjon i utviklingsland. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012; Volum 132 (12-13). ISSN 0029-2001.s 1443 - 1443.s doi: 10.4045/tidsskr.12.0666.

 • Norheim, Arne Johan. Sinktilskudd i brød. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012; Volum 132 (17). ISSN 0029-2001.s 1955 - 1955.s doi: 10.4045/tidsskr.12.0961.

 • Norheim, Arne Johan. Metabolsk syndrom i Sri Lanka. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012; Volum 132 (22). ISSN 0029-2001.s 2485 - 2485.s doi: 10.4045/tidsskr.12.1223.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Fønnebø, Vinjar; Norheim, Arne Johan. Gender and CAM use in cancer patients:prevalence and correlations in a large population study. European Journal of Integrative Medicine 2012; Volum 4. ISSN 1876-3820.s 101 - 101.

 • Norheim, Arne Johan. Alternativ behandling ved kronisk utmattelsesyndrom. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012; Volum 132 (1). ISSN 0029-2001.s 28 - 28.s doi: 10.4045/tidsskr.11.1381.

 • Norheim, Arne Johan. Integrert medisin i London. Tidsskrift for Den norske legeforening 2011; Volum 131 (7). ISSN 0029-2001.s 714 - 715.s doi: 10.4045/tidsskr.10.1303.

 • Norheim, Arne Johan. Helseatferd hos diabetikere i Uganda. Tidsskrift for Den norske legeforening 2011; Volum 131 (23). ISSN 0029-2001.s 2326 - 2326.s doi: 10.4045/tidsskr.11.1279.

 • Norheim, Arne Johan. Vitamintilskudd til gravide i utviklingsland. Tidsskrift for Den norske legeforening 2011; Volum 131 (12). ISSN 0029-2001.s 1176 - 1176.s doi: 10.4045/tidsskr.11.0525.

 • Norheim, Arne Johan. Akupunktur kan hjelpe mot postoperativt oppkast. Tidsskrift for Den norske legeforening 2011; Volum 131 (4). ISSN 0029-2001.s 326 - 326.s doi: 10.4045/tidsskr.11.0056.

 • Norheim, Arne Johan. Flere sykehusinnleggelser for malaria i Uganda. Tidsskrift for Den norske legeforening 2011; Volum 131 (15). ISSN 0029-2001.s 1408 - 1408.s doi: 10.4045/tidsskr.11.0673.

 • Norheim, Arne Johan. Egenandeler på helsetjenester i utviklangland. Tidsskrift for Den norske legeforening 2011; Volum 131 (17). ISSN 0029-2001.s 1632 - 1632.s doi: 10.4045/tidsskr.11.0795.

 • Norheim, Arne Johan. Integrating the results of research on acupuncture for nausea at the research site. Acupuncture in Medicine 2011; Volum 29 (1). ISSN 0964-5284.s 3 - 4.s doi: 10.1136/aim.2011.003988.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Fønnebø, Vinjar; Norheim, Arne Johan. Hva er en bruker av alternativ medisin?. Forskningsdagene 2011 2011-09-27 - 2011-09-27 2011.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Norheim, Arne Johan; Fønnebø, Vinjar. Any difference? Use of a CAM provider among cancer patients, coronary heart disease (CHD) patients and individuals with no cancer/no CHD. 4. European Congress for Integrative Medicine 2011-10-07 - 2011-10-08 2011.

 • Norheim, Arne Johan. Medisinsk termografi - alternativ diagnostikk?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2011; Volum 131 (18). ISSN 0029-2001.s 1758 - 1759.s doi: 10.4045/tidsskr.11.0628.

 • Norheim, Arne Johan. Urtemedisin mot malaria?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2011; Volum 131 (18). ISSN 0029-2001.s 1736 - 1736.s doi: 10.4045/tidsskr.11.0936.

 • Norheim, Arne Johan. Hornhinnesår som årsak til blindhet. Tidsskrift for Den norske legeforening 2011; Volum 131 (5). ISSN 0029-2001.s 436 - 436.s doi: 10.4045/tidsskr.11.0168.

 • Norheim, Arne Johan. Klumpfot i Uganda. Tidsskrift for Den norske legeforening 2011; Volum 131 (1). ISSN 0029-2001.s 8 - 8.s doi: 10.4045/tidsskr.10.1246.

 • Flåøyen, Arne; Fønnebø, Vinjar; Jæger, Gry Tove; Norheim, Arne Johan; Ranheim, Birgit; Braastad, Bjarne Olai; Hjeltnes, Brit; Hoel, Kristian; Håstein, Tore; Olsen, Rolf Erik; Rimstad, Espen; Waagbø, Rune; Østerås, Olav; Farstad, Wenche Kristin. Risikovurdering - bruk av akupunkturbehandling av dyr. Uttalelse fra Faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. (fulltekst) (omtale) 2010 (2010:05) ISBN 978-82-8082-377-9. ISSN 2535-4019.

 • Norheim, Arne Johan. Allmennlege på New Zealand. Tidsskrift for Den norske legeforening 2010; Volum 130 (15). ISSN 0029-2001.s 1496 - 1498.s doi: 10.4045/tidsskr.10.0411.

 • Norheim, Arne Johan. Prehospital akuttmedisin på Madagaskar. Tidsskrift for Den norske legeforening 2010; Volum 130 (21). ISSN 0029-2001.s 2102 - 2102.s doi: 10.4045/tidsskr.10.0980.

 • Norheim, Arne Johan. Forskning på Snåsamannen. VG : Verdens gang 2009. ISSN 0805-5203.

 • Norheim, Arne Johan; Alræk, Terje; Borud, Einar Kristian; Grimsgaard, Sameline. Virker akupunktur?. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Norheim, Arne Johan. Komplementær og alternativ medisin (KAM): Vil rydde opp i definisjonskaoset. 2008.

 • Norheim, Arne Johan; Ramstad, Susanne. Opplevde sammenhenger mellom amalgam og helse i den norske befolkning. 2006; Volum 1 (2) ISBN 978-82-92672-01-3. ISSN 1504-4327.

 • Launsø, Laila; Drageset, brit johanne; Norheim, Arne Johan; Jacobson, Judith S; Lee, Colleen; Salamonsen, Anita. Exceptional disease courses after the use of CAM and CIM - a window to the Collection of new knowledge?. The North American Research Conference on Complementary and Alternative Medicine 2006-05-25 - 2006.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Norheim, Arne Johan; Fønnebø, Vinjar. Is CAM Use among Cancer Patients Associated with Poor Prognosis of Disease?. Society for Integrative Oncology 2nd International Conference 2005-11-10 - 2005-11-12 2005.

 • Norheim, Arne Johan; Fønnebø, Vinjar. Acupuncture in health care : attitudes to, and experience with acupuncture in Norway. 2005; Volum 1 (1) ISBN 82-92672-00-1. ISSN 1504-4327.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Fønnebø, Vinjar; Norheim, Arne Johan. Use of CAM among cancer patients. Classification criteria determine level of use. 12th Annual Symposium on Complementary Health Care 2005-09-19 - 2005-09-21 2005.