Gøril_sep_2015.jpg
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Flag icon Flag icon

Gøril Eide Flaten

Professor i forskningsgruppen for Drug Transport and Delivery
Institutt for farmasi
Forskningsinteresser

Permeabilitet over biologiske barrierer. (Snurr film under for mer informasjon)

 

The phospholipid vesicle-based permeation assay (PVPA)

Liposomer som legemiddelbærer

Liposomer som modellsystem for celler og bakterier i interaksjonsstudier

Delivery av lipofile virkestoff

 


Publikasjonsliste

Cand.Pharm. avhandling
Incorporation of Camptothecin in liposomes, metod development and incorporation efficacy screening using different liposome formulations (June 2003)

PhD avhandling
The Phospholipid Vesicle-Based Barrier: A Novel Method for Passive Drug Permeability Screening (June 2007)

 

Populærvitenskapelige publikasjoner online

Forskningspodcast fra UiT Norges arktiske universitet (2018)

Hvordan velge de beste kandidatene for fremtidens legemidler? (2018)

42 millioner kroner for utvikling av persontilpasset medisin (2018)

Så lenge holder solkremen din (2017)

Er det sant at man må kaste solkremen etter ett år? (2016)

Skammelig nedprioritering (2016)

Er kvinnesykdommer mindre viktige? (2016)

Skammelig nedprioritering av forskning på kvinnesykdommer (2016)

Finner de beste legemidlene- uten dyreforsøk (2015)

How long before it hits (2014)

Gjennombrudd: Dyreforsøk med brannskader kan erstattes (2014)

Hermer stoffopptak via hud og tarm (2012)

Legemidler og barrierer (2012)

 

Publikasjoner i internasjonale peer-reviewed journaler

36) M. Falavigna, M. Klitgaard, E. Steene and G. E. Flaten (2019) Mimicking regional and fasted/fed state conditions in the intestine with the mucus-PVPA in vitro model: the impact of pH and simulated intestinal fluids on drug permeability, European Journal of Pharmaceutical Sciences, accepted
35) S. Ternullo, P. Basnet, A. M. Holsæter, G. E. Flaten, L. de Weerd, N. Škalko-Basnet (2018) 
Deformable liposomes for skin therapy with human epidermal growth factor: The effect of liposomal surface charge. European Journal of Pharmaceutical Sciences, in press, doi:10.1016/j.ejps.2018.10.005
34) P. Berben, A. Bauer-Brandl, M. Brandl, B. Faller, G. E. Flaten, A. Jacobsen, J. Brouwers and P. Augustijns (2018)
Drug Permeability Profiling using Cell-Free Permeation Tools: An Overview and Their Applications, EurJPharmSci, 119, p 219-233 (open access)
33) M. Falavigna, M. Klitgaard, C.  Brase, S.  Ternullo, N. Škalko-Basnet, G. E. Flaten (2018)
Mucus-PVPA (Mucus Phospholipid Vesicle-based Permeation Assay): an artificial permeability tool for drug screening and formulation development, Int J Pharm, DOI: 10.1016/j.ijpharm.2017.12.038
32) S. Ternullo, L. de Weerd, A. M. Holsæter, G. E. Flaten, N. Škalko-Basnet (2017)
Going skin deep: a direct comparison of penetration potential of lipid-based nanovesicles on the isolated perfused human skin flap model, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 121, 14-23
30) J. Kumari, G. E. Flaten, N. Škalko-Basnet and H. Tveiten (2017) 
Molecular transfer to Atlantic salmon ovulated eggs using liposomes, Aquaculture, 479, 404–411
29) T. Andersen, E. Mishchenko, G. E. Flaten, J. Sollid, S. Mattsson, I. Tho and N. Skalko-Basnet (2017)
Chitosan-based nanomedicine to fight genital Candida infections: Chitosomes, Marine Drugs, 15, 64, doi:10.3390/md15030064
28) S. Ternullo, L. de Weerd, G. E. Flaten, A. M. Holsæter and N. Skalko-Basnet (2017)
The isolated perfused human skin flap model: A missing link in skin penetration studies? European Journal of Pharmaceutical Sciences,  96(1), 334-341
27) A. Engesland, N. Škalko-Basnet, G. E. Flaten (2016)
In vitro models to estimate drug penetration through the compromised stratum corneum barrier, Drug Development and Industrial Pharmacy, 421751, http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/03639045.2016.1171334
26) E. Naderkhani, T. Vasskog, G.E. Flaten (2015)Biomimetic PVPA in vitro model for estimation of the intestinal drug permeability using fasted and fed state simulated intestinal fluids, European Journal of Pharmaceutical Sciences, 73, 64-7
25) G.E Flaten, Z. Palac, A.Engesland, J. Filipović-Grčić, Ž. Vanić and N. Škalko-Basnet (2015) In vitro skin models as a tool in optimization of drug formulation, European Journal ofPharmaceutical Sciences, 75, 10–24
24) T. Andersen, S. Bleher, G.E. Flaten, I. Tho, S. Mattsson, N. Skalko-Basnet (2015) Chitosan in mucoadhesive drug delivery: Local vaginal therapy, Marine Drugs,13, 222-236
23) A. Engesland, N. Škalko-Basnet, G.E. Flaten (2015) PVPA and EpiSkin® in Assessment of Drug Therapies Destined for Skin Administration, Journal of Pharmaceutical Sciences, 104, 1119-1127
22) S.Fulsundar, K. Harms, G.E. Flaten, P. Johnsen, B. Chopade, and K. Nielsen (2014) Gene transfer potential of outer membrane vesicles of Acinetobacter baylyi and effects of stress on vesiculation, Applied and Environmental Microbiology, 80(11), 3469–3483 
21) E. Naderkhani , J. Isaksson, A. Ryzakov, G.E. Flaten (2014) Development of a biomimetic phospholipid vesicle-based permeation assay (PVPA) for the estimation of intestinal drug permeability, Journal of Pharmaceutical Sciences, 103:1882–1890
20) Z. Palac, A. Engesland, G.E. Flaten, N. Škalko-Basnet, J. Filipović-Grčić, Ž. Vanić (2014) Liposomes for (trans)dermal drug delivery: the skin-PVPA as a novel in vitro stratum corneum model in formulation development, Journal of Liposome Research,  24(4): 313–322
19)  E. Naderkhani,  A. Erber, N. Škalko-Basnet, G.E. Flaten (2014) Improved permeability of acyclovir: Optimization of mucoadhesive liposomes using the PVPA model,  Journal of Pharmaceutical Sciences, 103, 661-668
18) T. Andersen, Ž. Vanić, GE Flaten, S. Mattsson, I. Tho, N. Škalko-Basnet (2013) Pectosomes and chitosomes as delivery systems for metronidazole: The one-pot preparation method, Pharmaceutics, special issue on Liposome Technology, 5: 445-456 
17) Whitaker, RD.; Ingebrigsten, SG; Naderkhani, E; Skar, M L; Flaten, GE (2013) Investigation of parameters influencing incorporation, retention and cellular cytotoxicity in liposomal formulations of poorly soluble camptothecin, Journal of Liposome Research, 23(4), 298-310
16) Engesland, A.; Skar, M.; Hansen, T.; Skalko-Basnet, N.; Flaten, G. E. (2013) New Applications of PVPA: Permeation Model Mimicking Skin Barrier, Journal of Pharmaceutical Sciences, 102:1588-1600
15) Flaten, G. E.; Chang, T. T.; Phillips, W; Brandl, M.; Bao, A. and Goins, B Liposomal Formulations of Poorly Soluble Camptothecin -Drug Retention and Biodistribution, Journal of Liposome Research (2013),  23(1), 70-81
14) V. Tørfoss, J. Isaksson, D, Ausbacher, B.O. Brandsdal, G. E. Flaten, T. Anderssen,  C. de A. Cavalcanti-Jacobsen, M. Havelkova, L. T. Nguyen,  H. J. Vogel,M. B. Strøm Improved anticancer potency by head-to-tail cyclisation of short cationic anticancer peptides containing a lipophilic ß2,2-amino acid, Journal of Peptide Science (2012), 18(10), 609-619
13) J. Isaksson, B.O. Brandsdal, M. Engqvist, G. E. Flaten, J .S. Svendsen and W. Stensen A Synthetic Antimicrobial Peptidomimetic (LTX 109): Stereochemical Impact on Membrane Disruption, J Med Chem (2011) 54, 5786-5795
12) S.M. Fischer, G. E. Flaten, E. Hagesæther, G. Fricker, M. Brandl In Vitro Permeability of Poorly Water Soluble Drugs in the Phospholipid Vesicle-Based Permeation Assay (PVPA): The Influence of Non-Ionic Surfactants,  J Pharm Pharmacol 2011, 63, 1022-1030
11) G.E. Flaten, K. Gabor, W. Stensen, G. Isaksen, R. Karstad, J.S. Svendsen, H. Daniel, and J.Svenson In vitro characterisation of human peptide transporter hPEPT1 interactions and passive permeation studies of short cationic antimicrobial peptides, J Med Chem 2011 54(7), 2422-2432
10) T.Hansen, D.Ausbacher, G. E. Flaten, M. Havelkova, and M. B. Strøm Synthesis of cationic antimicrobial β2,2-amino acid derivatives with potential for oral administration, J Med Chem 2011 , 54 (3), 858–868
9) J.Kanzer, I. Tho, G.E. Flaten, M. Maegerlein, P. Hoelig, G. Fricker, M. Brandl In-vitro permeability screening of melt extrudate formulations containing poorly water-soluble drug compounds using the phospholipid veicle-based barrier, Journal of Pharmacy and Pharmacology,2010, 62: 1591–1598
8) J. Svenson,  R. Karstad, G. E. Flaten, B. Brandsdal, M. Brandl, J. S. Svendsen Altered activity and physico-chemical properties of short cationic antimicrobial peptides by incorporation of arginine analogs, Mol. Pharm, vol 6, no 3, 996-1005 (2009)
7) G. E. Flaten, O. Awoyemi, K. Luthman, M. Brandl, U. Massing The phospholipid vesicle-based permeability assay: 5. Development towards an automated procedure for high throughput permeability screening, JALA, 14, 12-21 (2009)
6) M. Brandl, G.E. Flaten and A. Bauer-Brandl Passive Diffusion Across Membranes in Hoboke (ed) Wiley Encyclopedia of Chemical Biology, John Wiley and Sons, 3, 541-550 (2009) 
5) G. E. Flaten, K. Luthman, T. Vasskog, M. Brandl  Drug permeability across a phospholipid vesicle-based barrier: 4. The effect of tensides, co-solvent and pH changes on barrier integrity and on drug permeability, Eur. J. Pharm. Sci. 34, 173-180 (2008)
4) G.E Flaten, M.L. Skar, K. Luthman, M. Brandl Drug permeability across a phospholipid vesicle-based barrier: 3. Characterization of drug-membrane interactions and the effect of agitation on barrier integrity and on the permeability, Eur. J. Pharm. Sci. 30, 324-332 (2007)
3) G. E. Flaten, H. Bunjes, K. Luthman, M. Brandl Drug permeability across a phospholipids vesicle-based barrier: 2. Characterization of barrier structure, storage stability and stability towards pH changes, Eur. J. Pharm. Sci. 28, 336-343 (2006).
2) G. E. Flaten, A.B. Dhanikula, K. Luthman, M.Brandl Drug permeability across a phospholipid vesicle barrier: a novel approach for studying passive diffusion, Eur. J. Pharm. Sci. 27, 80-90 (2006).
1) A.M. Sætern, G.E. Flaten, M. Brandl A method to determine the incorporation capacity of Camptothecin in liposomes AAPS PharmSciTech 5 (3) article 40 (2004)
 

 

Arbeider i CRIStin


 • Falavigna, Margherita; Klitgaard, Mette; Steene, Erik; Flaten, Gøril Eide. Mimicking regional and fasted/fed state conditions in the intestine with the mucus-PVPA in vitro model: The impact of pH and simulated intestinal fluids on drug permeability. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2019; Volum 132. ISSN 0928-0987.s 44 - 54.s doi: 10.1016/j.ejps.2019.02.035.

 • Falavigna, Margherita; Klitgaard, Mette; Brase, Christina; Ternullo, Selenia; Skalko-Basnet, Natasa; Flaten, Gøril Eide. Mucus-PVPA (mucus Phospholipid Vesicle-based Permeation Assay): An artificial permeability tool for drug screening and formulation development. International Journal of Pharmaceutics 2018; Volum 537 (1-2). ISSN 0378-5173.s 213 - 222.s doi: 10.1016/j.ijpharm.2017.12.038.

 • Berben, Philippe; Bauer-Brandl, Annette; Brandl, Martin; Faller, Bernard; Flaten, Gøril Eide; Jacobsen, Ann-Cathrine; Brouwers, Joachim; Augustijns, Patrick. Drug permeability profiling using cell-free permeation tools: Overview and applications. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2018; Volum 119. ISSN 0928-0987.s 219 - 233.s doi: 10.1016/j.ejps.2018.04.016.

 • Ternullo, Selenia; Basnet, Purusotam; Holsæter, Ann Mari; Flaten, Gøril Eide; de Weerd, Louis; Skalko-Basnet, Natasa. Deformable liposomes for skin therapy with human epidermal growth factor: The effect of liposomal surface charge. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2018; Volum 125. ISSN 0928-0987.s 163 - 171.s doi: 10.1016/j.ejps.2018.10.005.

 • Ternullo, Selenia; de Weerd, Louis; Flaten, Gøril Eide; Holsæter, Ann Mari; Skalko-Basnet, Natasa. The isolated perfused human skin flap model: A missing link in skin penetration studies?. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; Volum 96. ISSN 0928-0987.s 334 - 341.s doi: 10.1016/j.ejps.2016.10.003.

 • Ternullo, Selenia; de Weerd, Louis; Holsæter, Ann Mari; Flaten, Gøril Eide; Skalko-Basnet, Natasa. Going skin deep: a direct comparison of penetration potential of lipid-based nanovesicles on the isolated perfused human skin flap model. European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics 2017; Volum 121. ISSN 0939-6411.s 14 - 23.s doi: 10.1016/j.ejpb.2017.09.006.

 • Kumari, Jaya; Flaten, Gøril Eide; Skalko-Basnet, Natasa; Tveiten, Helge. Molecular transfer to Atlantic salmon ovulated eggs using liposomes. Aquaculture 2017; Volum 479. ISSN 0044-8486.s 404 - 411.s doi: 10.1016/j.aquaculture.2017.06.019.

 • Andersen, Toril; Mishchenko, Ekaterina; Flaten, Gøril Eide; Sollid, Johanna U Ericson; Mattsson, Sofia; Tho, Ingunn; Skalko-Basnet, Natasa. Chitosan-based nanomedicine to fight genital Candida infections: Chitosomes. (fulltekst) Marine Drugs 2017; Volum 15:64 (3). ISSN 1660-3397.s 1 - 12.s doi: 10.3390/md15030064.

 • Engesland, André; Skalko-Basnet, Natasa; Flaten, Gøril Eide. In vitro models to estimate drug penetration through the compromised stratum corneum barrier. Drug Development and Industrial Pharmacy 2016; Volum 42 (11). ISSN 0363-9045.s 1742 - 1751.s doi: 10.3109/03639045.2016.1171334.

 • Engesland, André; Skalko-Basnet, Natasa; Flaten, Gøril Eide. Phospholipid Vesicle-Based Permeation Assay and EpiSkin in Assessment of Drug Therapies Destined for Skin Administration. Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; Volum 104 (3). ISSN 0022-3549.s 1119 - 1127.s doi: 10.1002/jps.24315.

 • Naderkhani, Elenaz; Vasskog, Terje; Flaten, Gøril Eide. Biomimetic PVPA in vitro model for estimation of the intestinal drug permeability using fasted and fed state simulated intestinal fluids. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; Volum 73. ISSN 0928-0987.s 64 - 71.s doi: 10.1016/j.ejps.2015.03.017.

 • Flaten, Gøril Eide; Palac, Zora; Engesland, André; Filipović-Grčić, Jelena; Vanić, Željka; Skalko-Basnet, Natasa. In vitro skin models as a tool in optimization of drug formulation. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; Volum 75. ISSN 0928-0987.s 10 - 24.s doi: 10.1016/j.ejps.2015.02.018.

 • Andersen, Toril; Bleher, Stefan; Flaten, Gøril Eide; Tho, Ingunn; Mattsson, Sofia; Skalko-Basnet, Natasa. Chitosan in Mucoadhesive Drug Delivery: Focus on Local Vaginal Therapy. Marine Drugs 2015; Volum 13 (1). ISSN 1660-3397.s 222 - 236.s doi: 10.3390/md13010222.

 • Naderkhani, Elenaz; Erber, Astrid; Skalko-Basnet, Natasa; Flaten, Gøril Eide. Improved Permeability of Acyclovir: Optimization of Mucoadhesive Liposomes Using the Phospholipid Vesicle-Based Permeation Assay. Journal of Pharmaceutical Sciences 2014; Volum 103 (2). ISSN 0022-3549.s 661 - 668.s doi: 10.1002/jps.23845.

 • Fulsundar, Shweta; Harms, Klaus; Flaten, Gøril Eide; Johnsen, Pål Jarle; Chopade, Balu Ananda; Nielsen, Kaare Magne. Gene transfer potential of outer membrane vesicles of Acinetobacter baylyi and effects of stress on vesiculation. Applied and Environmental Microbiology 2014; Volum 80 (11). ISSN 0099-2240.s 3469 - 3483.s doi: 10.1128/AEM.04248-13.

 • Naderkhani, Elenaz; Isaksson, Johan; Ryzhakov, Alexey; Flaten, Gøril Eide. Development of a biomimetic phospholipid vesicle-based permeation assay for the estimation of intestinal drug permeability. Journal of Pharmaceutical Sciences 2014; Volum 103 (6). ISSN 0022-3549.s 1882 - 1890.s doi: 10.1002/jps.23954.

 • Palac, Zora; Engesland, André; Flaten, Gøril Eide; Skalko-Basnet, Natasa; Filipovic-Grcic, Jelena; Vanic, Zeljka. Liposomes for (trans)dermal drug delivery: the skin-PVPA as a novel in vitro stratum corneum model in formulation development. Journal of liposome research 2014; Volum 24 (4). ISSN 0898-2104.s 313 - 322.s doi: 10.3109/08982104.2014.899368.

 • Engesland, André; Skar, Merete L.; Hansen, Terkel; Skalko-Basnet, Natasa; Flaten, Gøril Eide. New Applications of Phospholipid Vesicle-Based Permeation Assay: Permeation Model Mimicking Skin Barrier. Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; Volum 102 (5). ISSN 0022-3549.s 1588 - 1600.s doi: 10.1002/jps.23509.

 • Whitaker, Ragnhild; Ingebrigtsen, Sveinung Gaarden; Naderkhani, Elenaz; Skar, Merete L.; Flaten, Gøril Eide. Investigation of parameters influencing incorporation, retention and cellular cytotoxicity in liposomal formulations of poorly soluble camptothecin. Journal of liposome research 2013; Volum 23 (4). ISSN 0898-2104.s 298 - 310.s doi: 10.3109/08982104.2013.805338.

 • Andersen, Toril; Vanic, Zeljka; Flaten, Gøril Eide; Mattsson, S.; Tho, Ingunn; Skalko-Basnet, Natasa. Pectosomes and Chitosomes as Delivery Systems for Metronidazole: The One-Pot Preparation Method. Pharmaceutics 2013; Volum 5. ISSN 1999-4923.s 445 - 456.s doi: 10.3390/pharmaceutics5030445.

 • Flaten, Gøril Eide; Chang, Ting-Tung; Phillips, William T.; Brandl, Martin; Bao, Ande; Goins, Beth. Liposomal formulations of poorly soluble camptothecin: drug retention and biodistribution. Journal of liposome research 2013; Volum 23 (1). ISSN 0898-2104.s 70 - 81.s doi: 10.3109/08982104.2012.742537.

 • Tørfoss, Veronika; Isaksson, Johan; Ausbacher, Dominik; Brandsdal, Bjørn Olav; Flaten, Gøril Eide; Anderssen, Trude; Cavalcanti Jacobsen, Cristiane de Albuquerque; Havelkova, Martina; Nguyen, Leonard T.; Vogel, Hans J.; Strøm, Morten B.. Improved anticancer potency by head-to-tail cyclization of short cationic anticancer peptides containing a lipophilic b2,2-amino acid. Journal of Peptide Science 2012; Volum 18 (10). ISSN 1075-2617.s 609 - 619.s doi: 10.1002/psc.2441.

 • Hansen, Terkel; Ausbacher, Dominik; Flaten, Gøril Eide; Havelkova, Martina; Strøm, Morten B.. Synthesis of Cationic Antimicrobial beta(2,2)-Amino Acid Derivatives with Potential for Oral Administration. Journal of Medicinal Chemistry 2011; Volum 54 (3). ISSN 0022-2623.s 858 - 868.s doi: 10.1021/jm101327d.

 • Fischer, Sarah Maud; Flaten, Gøril Eide; Hagesæther, Ellen; Fricker, Gert; Brandl, Martin. In-vitro permeability of poorly water soluble drugs in the phospholipid vesicle-based permeation assay: the influence of nonionic surfactants. Journal of Pharmacy and Pharmacology (JPP) 2011; Volum 63 (8). ISSN 0022-3573.s 1022 - 1030.s doi: 10.1111/j.2042-7158.2011.01301.x.

 • Fischer, Sarah Maud; Flaten, Gøril Eide; Hagesæter, Ellen; Fricker, Gert; Brandl, Martin. In Vitro Permeability of Poorly Water Soluble Drugs in the Phospholipid Vesicle-Based Permeation Assay (PVPA): The Influence of Non-Ionic Surfactants. Journal of Pharmacy and Pharmacology (JPP) 2011 (63). ISSN 0022-3573.s 1022 - 1030.

 • Flaten, Gøril Eide; Kottra, Gabor; Stensen, Wenche; Isaksen, Geir Villy; Karstad, Rasmus Tørnes; Svendsen, John Sigurd; Daniel, Hannelore; Svenson, Johan. In Vitro Characterization of Human Peptide Transporter hPEPT1 Interactions and Passive Permeation Studies of Short Cationic Antimicrobial Peptides. Journal of Medicinal Chemistry 2011; Volum 54 (7). ISSN 0022-2623.s 2422 - 2432.s doi: 10.1021/jm1015704.

 • Isaksson, Johan; Brandsdal, Bjørn Olav; Engqvist, Stig Olov Magnus; Flaten, Gøril Eide; Svendsen, John Sigurd; Stensen, Wenche. A Synthetic Antimicrobial Peptidomimetic (LTX 109): Stereochemical Impact on Membrane Disruption. Journal of Medicinal Chemistry 2011; Volum 54 (16). ISSN 0022-2623.s 5786 - 5795.s doi: 10.1021/jm200450h.

 • Kanzer, Johanna; Tho, Ingunn; Flaten, Gøril Eide; Mägerlein, Markus; Hölig, Peter; Fricker, Gert; Brandl, Martin. In-vitro permeability screening of melt extrudate formulations containing poorly water-soluble drug compounds using the phospholipid vesicle-based barrier. Journal of Pharmacy and Pharmacology (JPP) 2010; Volum 62 (11). ISSN 0022-3573.s 1591 - 1598.s doi: 10.1111/j.2042-7158.2010.01172.x.

 • Brandl, Martin; Flaten, Gøril Eide; Bauer-Brandl, Annette. Passive Diffusion Across Membranes. John Wiley & Sons 2009 ISBN 978-0-471-75477-0.s 541 - 550.

 • Svenson, Johan; Karstad, Rasmus Tørnes; Flaten, Gøril Eide; Brandsdal, Bjørn Olav; Brandl, Martin; Svendsen, John Sigurd. Altered Activity and Physicochemical Properties of Short Cationic Antimicrobial Peptides by Incorporation of Arginine Analogues. Molecular Pharmaceutics 2009; Volum 6 (3). ISSN 1543-8384.s 996 - 1005.s doi: 10.1021/mp900057k.

 • Flaten, Gøril Eide; Awoyemi, Opeyemi Linda Ronke; Luthman, Kristina; Brandl, Martin; Massing, U.. The Phospholipid Vesicle-Based Drug Permeability Assay: 5. Development Toward an Automated Procedure for High-Throughput Permeability Screening. Journal of the Association for Laboratory Automation 2009; Volum 14 (1). ISSN 1535-5535.s 12 - 21.s doi: 10.1016/j.jala.2008.04.002.

 • Flaten, Gøril Eide; Luthman, Kristina; Vasskog, Terje; Brandl, Martin. Drug permeability across a phospholipid vesicle-based barrier: 4. The effect of tensides, co-solvent and pH changes on barrier integrity and on drug permeability. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2008; Volum 34 (2-3). ISSN 0928-0987.s 173 - 180.s doi: 10.1016/j.ejps.2008.04.001.

 • Flaten, Gøril Eide; Skar, Merete L.; Luthman, Kristina; Brandl, Martin. Drug permeability across a phospholipid vesicle based barrier: 3. Characterization of drug-membrane interactions and the effect of agitation on the barrier integrity and on the permeability. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2007; Volum 30. ISSN 0928-0987.s 324 - 332.s doi: 10.1016/j.ejps.2006.11.017.

 • Flaten, Gøril Eide. Legemidlers permeabilitet over en liposombasert barriere: En ny in vitro-metode for å studere passiv diffusjon. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2006; Volum 114 (1). ISSN 0029-1935.s 27 - 28.

 • Flaten, Gøril Eide; Dhanikula, Anand Babu; Luthman, Kristina; Brandl, Martin. Drug permeability across a phospholipid vesicle based barrier: A novel approach for studying passive diffusion. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2006; Volum 27 (1). ISSN 0928-0987.s 80 - 90.

 • Flaten, Gøril Eide; Bunjes, Heike; Luthman, Kristina; Brandl, Martin. Drug permeability across a phospholipid vesicle-based barrier - 2. Characterization of barrier structure, storage stability and stability towards pH changes. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2006; Volum 28. ISSN 0928-0987.s doi: 10.1016/j.ejps.2006.03.008.

 • Sætern, Ann Mari; Flaten, Gøril Eide; Brandl, Martin. A method to determine the incorporetion capacity of camptothecin in liposomes. AAPS PharmSciTech 2004; Volum 5 (3). ISSN 1530-9932.

 • Sætern, Ann Mari; Flaten, Gøril Eide; Brandl, Martin. A Method to Determine the Incorporation Capacity of Camptothecin in Liposomes. AAPS PharmSciTech 2004; Volum 5 (3). ISSN 1530-9932.s 1 - 7.

 • Falavigna, Margherita; Klitgaard, Mette; Steene, Erik; Flaten, Gøril Eide. Simulating the intestinal environment with the mucus-PVPA in vitro model: the impact of pH and simulated intestinal fluids on drug permeability. 1st Nordic-POP Annual Meeting 2019-01-14 - 2019-01-16 2019.

 • Falavigna, Margherita; Klitgaard, Mette; Skalko-Basnet, Natasa; Flaten, Gøril Eide. Mucus-PVPA: an in vitro permeability screening tool for the investigation of intestinal drug absorption. 3rd European Conference on Pharmaceutics 2019-03-25 - 2019-03-26 2019.

 • Falavigna, Margherita; Klitgaard, Mette; Steene, Erik; Flaten, Gøril Eide. Simulating the intestinal environment with the mucus-PVPA in vitro model: the impact of pH and simulated intestinal fluids on drug permeability.. UNGAP Spring meeting 2019 2019-02-12 - 2019-02-13 2019.

 • Flaten, Gøril Eide; Øvreberg, Elisabeth. 42 millioner kroner for utvikling av persontilpasset medisin. 2018.

 • Flaten, Gøril Eide. Hvordan velge de beste kandidatene for fremtidens legemidler?. 2018.

 • Flaten, Gøril Eide; Hauan, Marit Anne; Ringvold, Geir Hevnskjel. Observatoriet. 2018.

 • Flaten, Gøril Eide; Hauan, Marit Anne; Ringvold, Geir Hevnskjel. Jubileumspodcast. 2018.

 • Falavigna, Margherita; Brase, Christina; Klitgaard, Mette; Skalko-Basnet, Natasa; Flaten, Gøril Eide. Mucus-PVPA : a permeability-screening tool for drug discovery and formulation development in mucosal tissues. First all WGs UNGAP Meeting. Intestinal absorption: what is happening inside and beyond? 2018-03-08 - 2018-03-09 2018.

 • Falavigna, Margherita; Klitgaard, Mette; Brase, Christina; Ternullo, Selenia; Skalko-Basnet, Natasa; Flaten, Gøril Eide. The mucus-PVPA (phospholipid vesicle-based permeation assay) as a permeability-screening tool to elucidate essential drug properties in drug discovery and formulation development in mucosal tissues. Northern Pharma Network and Nordic POP Kick off-meeting 2018 2018-01-29 - 2018-01-31 2018.

 • Flaten, Gøril Eide. Drug permeability across biological barriers estimated by the PVPA. Norecopa’s 10 year Anniversary 2017-10-08 - 2017-10-08 2017.

 • Flaten, Gøril Eide. PVPA in drug screening and formulation development. Invitert foredrag 2017-09-01 - 2017-09-01 2017.

 • Ternullo, Selenia; de Weerd, Louis; Holsæter, Ann Mari; Flaten, Gøril Eide; Skalko-Basnet, Natasa. A Nano-Approach to Improve Local Skin Therapy: Isolated Perfused Human Skin Flap as a Tool in Optimization. 2017 AAPS Annual Meeting and Exposition 2017-11-12 - 2017-11-15 2017.

 • Hansen, Anette Holte; Flaten, Gøril Eide. Så lenge holder solkremen din. 2017.

 • Falavigna, Margherita; Brase, Christina; Klitgaard, Mette; Skalko-Basnet, Natasa; Flaten, Gøril Eide. How is mucus influencing drug permeability in the PVPA?. 6th FIP Pharmaceutical Sciences World Congress 2017-05-21 - 2017-05-24 2017.

 • Ternullo, Selenia; de Weerd, Louis; Flaten, Gøril Eide; Holsæter, Ann Mari; Skalko-Basnet, Natasa. Isolated perfused human skin flap model: a novel tool to evaluate drug penetration through the skin II. The 8th National PhD Conference in Medical Imaging 2016-11-21 - 2016-11-22 2016.

 • Ternullo, Selenia; de Weerd, Louis; Flaten, Gøril Eide; Holsæter, Ann Mari; Skalko-Basnet, Natasa. Isolated perfused human skin flap model: a novel tool to evaluate drug penetration through the skin. The 8th National PhD Conference in Medical Imaging 2016-11-21 - 2016-11-22 2016.

 • Flaten, Gøril Eide; Øvreberg, Elisabeth. Er det sant at solkrem slutter å virke etter 1 år?. 2016.

 • Flaten, Gøril Eide. Jo, man kan bruke solkrem fra i fjor. 2016.

 • Flaten, Gøril Eide. Hvor lenge holder solkrem seg?. 2016.

 • Flaten, Gøril Eide. Er det sant at vi må kaste solkrem etter ett år?. 2016.

 • Flaten, Gøril Eide. Hvor lenge er solkrem holdbar?. 2016.

 • Naderkhani, Elenaz; Engesland, André; Skalko-Basnet, Natasa; Flaten, Gøril Eide. The Phospholipid vesicle-based permeation assay (PVPA) to determine drug permeability across different biological barriers. Nordic Innovative Drug Delivery meeting 2016-06-01 - 2016-06-03 2016.

 • Ternullo, Selenia; de Weerd, Louis; Flaten, Gøril Eide; Holsæter, Ann Mari; Skalko-Basnet, Natasa. Isolated perfused human skin flap model: A novel tool to evaluate drug penetration through the skin. Skin Forum 2016 Annual Meeting 2016-06-21 - 2016-06-22 2016.

 • Flaten, Gøril Eide; Øvreberg, Elisabeth. Er det sant at man må kaste solkremen etter ett år?. 2016.

 • Flaten, Gøril Eide. Skammelig nedprioritering av forskning på kvinnesykdommer. Tidsskrift for kjønnsforskning 2016. ISSN 0809-6341.

 • Flaten, Gøril Eide. Skammelig nedprioritering. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Øvreberg, Elisabeth; Flaten, Gøril Eide; Skalko-Basnet, Natasa. Er kvinnesykdommer mindre viktige?. 2016.

 • Kumari, Jaya; Flaten, Gøril Eide; Skalko-Basnet, Natasa; Tveiten, Helge. Liposomes: a vehicle for molecular/passive transport in salmon eggs. 5th International Workshop on Biology of Fish Gametes (IWBFG) 2015-09-07 - 2015-09-11 2015.

 • Ternullo, Selenia; de Weerd, Louis; Mercer, James; Flaten, Gøril Eide; Holsæter, Ann Mari; Skalko-Basnet, Natasa. Isolated perfused human skin flap model: Innovative approach to improve skin therapy. 24th Liposome Workshop Ameland 2015-10-05 - 2015-10-09 2015.

 • Flaten, Gøril Eide. Økt kunnskap gir grunnlag for utvikling og innovasjon. 2015.

 • Naderkhani, Elenaz; Flaten, Gøril Eide. Development of biomimetic phospholipid vesicle-based permeation assays (PVPA) as screening tool in drug development. 2015 ISBN 978-82-7589-462-3.

 • Palac, Zora; Engesland, André; Flaten, Gøril Eide; Skalko-Basnet, Natasa; Vanic, Zeljka. Optimization of dermal drug delivery nanosystems. 5th Croatian Congress on Pharmacy 2015-05-21 - 2015-05-24 2015.

 • Øvergård, Renate Alsén; Naderkhani, Elenaz; Flaten, Gøril Eide. Finner de beste legemidlene – uten dyreforsøk. 2015.

 • Palac, Zora; Engesland, André; Flaten, Gøril Eide; Skalko-Basnet, Natasa; Filipovic-Grcic, Jelena; Vanic, Zeljka. Assesment of liposomes for trans(dermal) drug delivery: The skin-PVPA as a novel in vitro model for the stratum corneum. Central European Symposium on Pharmaceutical Technology 2014-09-18 - 2014-09-20 2014.

 • Engesland, André; Riaz, Samia; Fedreheim, Elena; Skalko-Basnet, Natasa; Flaten, Gøril Eide. Artificial in vitro models mimicking healthy and compromised skin. Liposome research days 2014-08-04 - 2014-08-07 2014.

 • Engesland, André; Riaz, Samia; Fedreheim, Elena; Skalko-Basnet, Natasa; Flaten, Gøril Eide. Artificial in vitro model mimicking burned skin. Liposome Research Days 2014: Living Innovation 2014-08-04 - 2014-08-07 2014.

 • Naderkhani, Elenaz; Erber, Astrid; Skalko-Basnet, Natasa; Flaten, Gøril Eide. Improved permeability of acyclovir: Optimization of mucoadhesive liposomes using the PVPA model. Liposome Research Days 2014: Living Innovation 2014-08-04 - 2014-08-07 2014.

 • Naderkhani, Elenaz; Erber, Astrid; Skalko-Basnet, Natasa; Flaten, Gøril Eide. Improved permeability of acyclovir: Optimization of mucoadhesive liposomes using the phospholipid vesicle-based permeation assay. 9th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology 2014-03-31 - 2014-04-04 2014.

 • lynch, matt; Flaten, Gøril Eide. How long before it hits?. 2014.

 • Engesland, André; Riaz, Samia; Fedreheim, Elena; Skalko-Basnet, Natasa; Flaten, Gøril Eide. Artificial in vitro model mimicking burned skin. World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology 2014-03-31 - 2014-04-03 2014.

 • Flaten, Gøril Eide. Webpages for Drug Transport and Delivery Research Group. 2012.

 • Flaten, Gøril Eide. Legemidler og barrierer. 2012.

 • Flaten, Gøril Eide. Hermer stoffopptak via hud og tarm. 2012.

 • Flaten, Gøril Eide. Impuls. Imouls 2012-03-01 - 2012.

 • Naderkhani, Elenaz; Engesland, André; Ryzhakov, Alexey; Flaten, Gøril Eide. The phospholipid vesicle-based permeation assay (PVPA) for screening of drug permeability. CRS Nordic 2012-06-03 - 2012.

 • Naderkhani, Elenaz; Skalko-Basnet, Natasa; Flaten, Gøril Eide. Improved prediction of intestinal permeability using the phospholipid vesicle-based permeation assay. 9th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology 2012-09-20 - 2012-09-22 2012.

 • Engesland, André; Skar, Merete L.; Hansen, Terkel; Skalko-Basnet, Natasa; Flaten, Gøril Eide. Development of an artificial in vitro permeation skin model. 9th Central Symposium on Pharmaceutical Technology 2012-09-20 - 2012.

 • Isaksson, Johan; Flaten, Gøril Eide; Brandsdal, Bjørn Olav; Svendsen, John Sigurd. Studies of Small Synthetic Anti-microbial Peptides by NMR and Molecular Modeling. Joint EUROMAR 2010 + ISMAR 2010 2010-07-05 - 2010-07-09 2010.

 • fischer, sarah; Flaten, Gøril Eide; Brandl, Martin; Fricker, Gert. The effects of various non-ionic surfactants on the permeation of nadolol across Caco-2 cell monolayers and Phospholipid vesicle-based barriers. AAPS Annel Meeting and Exposition 2009-09-01 - 2009.

 • fischer, sarah; Flaten, Gøril Eide; Luthman, Kristina; Fricker, Gert; Brandl, Martin. Oral bioavailability screening: Comparison of the Phospholipid vesicle-based permeation barrier with the Caco-2 cell model. Phospholipid Symposium 2009-03-01 - 2009.

 • Flaten, Gøril Eide; Luthman, Kristina; Vasskog, Terje; Brandl, Martin. The phospholipid vesicle-based barrier: Effect of solubility enhancing agents and pH changes on barrier integrity and on drug permeability. 6th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology 2008-04-07 - 2008-04-11 2008.

 • Flaten, Gøril Eide; Luthman, Kristina; Vasskog, Terje; Brandl, Martin. The phospholipid vesicle-based barrier: Effect of pH changes, tensides and co-solvents on barrier integrity and on drug permeability. 2nd midnightsun meeting on drug transport and delivery 2008-06-25 - 2008-06-27 2008.

 • Flaten, Gøril Eide; Awoyemi, Opeyemi Linda Ronke; Luthman, Kristina; Brandl, Martin; Massing, U.. Development towards an automated drug permeability assay based on immobilized phospholipid vesicles. AAPS 2008 2008-11-16 - 2008-11-20 2008.

 • Flaten, Gøril Eide; Bunjes, Heike; Luthman, Kristina; Brandl, Martin. Drug permeability across a phospholipid vesicle based barrier: barrier structure characterization and effect of agitation on barrier integrity and drug permeability. CRS 2007 2007-07-07 - 2007-07-11 2007.

 • Flaten, Gøril Eide. Virkestoffers permeabilitet over en liposombasert barriere: en ny metode for å studere passiv diffusjon. Norsk Farmasøytisk Tidsskrift 2007 (12).s 25 - 26.

 • Flaten, Gøril Eide. The Phospholipid Vesicle-Based Barrier, A Novel Method For Passive Drug Permeability Screening. 2007 ISBN 978-82-7589-179-0.

 • Flaten, Gøril Eide; Skar, Merete L.; Luthman, Kristina; Brandl, Martin. The phospholipid vesicle based barrier; a model for drug permeability screening. PSWC 2007 2007-04-22 - 2007-04-25 2007.

 • Flaten, Gøril Eide; Luthman, Kristina; Brandl, Martin. Virkestoffers permeabilitet over en liposombasert barriere: en ny metode for å studere passiv diffusjon. Farmasidagen 2007 2007-10-25 - 2007-10-27 2007.

 • Flaten, Gøril Eide; Dhanikula, Anand Babu; Luthman, Kristina; Brandl, Martin. The phospholipid vesicle based barrier: a novel in vitro model for studying passive drug permeability. EUFEPS/AAPS Conference on Optimisation of Drug-Like Properties of Leads in Discovery: Fine-Tuning the Physchem-Biopharmaceutical-ADME-Tox Profile 2006-03-01 - 2006-03-03 2006.

 • Flaten, Gøril Eide; Dhanikula, Anand Babu; Luthman, Kristina; Brandl, Martin. The phospholipid vesicle based membrane: a novel in vitro model for studying passive drug permeability. Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology 2006-03-26 - 2006-03-30 2006.

 • Flaten, Gøril Eide; Dhanikula, Anand Babu; Luthman, Kristina; Brandl, Martin. A Novel in vitro Model for Studying Passive Drug Permeability / Absorbability: The Phospholipid Vesicle-Based Membrane. Annual Meeting of the Controlled Release Society 2006-07-22 - 2006-07-26 2006.

 • Flaten, Gøril Eide; Dhanikula, Anand Babu; Luthman, Kristina; Brandl, Martin. The phospholipid vesicle based membrane, a novel model for studying passive drug permeability. 1st PharmSciFair 2005-06-12 - 2005-06-17 2005.

 • Flaten, Gøril Eide; Dhanikula, Anand Babu; Luthman, Kristina; Brandl, Martin. LEGEMIDDLERS PERMEABILITET OVER EN LIPOSOMBASERT BARRIERE: EN NY METODE FOR Å STUDERE PASSIV DIFFUSJON. Farmasidagene 2005 2005-10-27 - 2005-10-29 2005.

 • Flaten, Gøril Eide; Dhanikula, Anand Babu; Luthman, Kristina; Brandl, Martin. THE PHOSPHOLIPID VESICLE BASED MEMBRANE: A NOVEL MODEL FOR STUDYING PASSIVE DRUG PERMEABILITY. Farmasidagene 2005 2005-10-27 - 2005-10-29 2005.

 • Flaten, Gøril Eide; Sætern, Ann Mari; Brandl, Martin. Camptothecin-Lactone Incorporation in Liposomes - A Phase Solubility Study. International Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology 2004-03-27 - 2004-03-30 2004.

 • Sætern, Ann Mari; Flaten, Gøril Eide; Brandl, Martin. Incorporation Efficacy of Camptothecin into Liposomes. 2004 AAPS Annuel Meeting and Exposition 2004-11-07 - 2004-11-07 2004.

 • Sætern, Ann Mari; Sveinbjørnsson, Baldur; Flaten, Gøril Eide; Brandl, Martin. Camptothecin-in-liposomes: Incorporation capacity and in vitro cytotoxicity. The Midnight Sun Meeting on Drug Transport and Drug Delivery 2004-07-01 - 2004-07-03 2004.

 • Flaten, Gøril Eide; Dhanikula, Anand Babu; Luthman, Kristina; Brandl, Martin. A NEW APPROACH FOR MEASURING DRUG PERMEABILITY ACROSS PHOSPHOLIPID MEMBRANES. The Midnight Sun Meeting on Drug Transport and Drug Delivery 2004-07-01 - 2004-07-03 2004.

 • Flaten, Gøril Eide. Incorporation of Camptothecin in liposomes, method devlopment and incorporation efficacy screening using different liposome formulations. 2003.

 • Medlem i forskergruppe