Greiner-Tollersrud Ole K - Face-1.jpg

Flag icon Flag icon

Ole K Greiner-Tollersrud

Professor i biokjemi
Lysosomal forskningsgruppe

Stillingsbeskrivelse:

50% undervisning og administrasjon; 50% Forskning.  Hovedinteressefelt: Glykobiologi
Forskningsinteresser

Organismen kan deles inn i det indre og ytre miljø.  Det indre miljøet er inne i cellen, cytosol, kjernen, mitokondriene osv., hvor energiproduksjon, transkripsjon av DNA osv. foregår.  Det ytre miljø har med kommunikasjon, interaksjoner med mikroorgansimer, ukjente molekyler osv.  Det ytre miljøet består av det ekstracellulære miljøet,  samt spesialiserte rom inne i cellene, det sekretoriske/lysosomale system, hvor syntesen av proteiner som skal ut av cellen eller til lysosomene (det sekretoriske system) og degradering (lysosomene) foregår.

Jeg forsker på proteiner som finnes i det sekretoriske miljøet i eukaryote organismer, med hovedvekt på menneske.  Hovedinteressen er struktur og funksjon av N-glykanene i disse proteinene. 

 

N-glykanene er festet på nesten alle proteinene i det sekretoriske miljøet, hvor de gjennom stor sekvens- og strukturvariasjon, kan ha mange funksjoner.  Vi kan kalle det et glykan-språk. Mitt mål er å tyde dette glykan-språket.  For tiden studerer jeg de to lysosomale proteinene lysosomal alfa-mannosidase, arylsulfatase B, som lages i alle celletyper, samt cellemembranproteinet eNPP6 som finnes i hjerne, lever og nyre, men mest i hjerne.

 

 

Undervisning

Kjemi for tannpleiere, TANN-1; lipider og karbohydrater for medisinere og biologer, MED-1501, MBI-1001, MBI-2001;; Kommunikasjon og etikk for helsearbeidere, HEL-700; Bioteknologi

Arbeider i CRIStin


 • Tollersrud, ole kristian. The non-classical N-glycan processing pathway of bovine brain ecto-nucleotide phosphodiesterase/pyrophosphatase 6 (eNPP6) is brain specific and not due to mannose-6-phosphorylation. Neurochemical Research 2014; Volum 39 (11). ISSN 0364-3190.s 2025 - 2029.s doi: 10.1007/s11064-014-1412-1.

 • Greiner-Tollersrud, Linn; Berg, Thomas; Stensland, Hilde Monica Frostad Riise; Evjen, Gry; Tollersrud, Ole Kristian. Bovine Brain Myelin Glycerophosphocholine Choline Phosphodiesterase is an Alkaline Lysosphingomyelinase of the eNPP-Family, Regulated by Lysosomal Sorting. Neurochemical Research 2013; Volum 38 (2). ISSN 0364-3190.s 300 - 310.s doi: 10.1007/s11064-012-0921-z.

 • Casteinovo, G; Levade, T; Stensland, hilde frostad riise; Nonnon, MJ; Berges, MA; Tollersrud, ole kristian; Labauge, P. Adult leukoencephalopathy caused by alpha-mannosidosis deficiency. Revue neurologique (Paris) 2007; Volum 163. ISSN 0035-3787.

 • Faid, V; Evjen, gry; Tollersrud, ole kristian; Michalski, JC; Morelle, W. Site-specific glycosylation analysis of the bovine lysosomal alpha-mannosidase. Glycobiology 2006; Volum 16. ISSN 0959-6658.

 • Roces, DP; Lullmann-Rauch, R; Peng, JH; Balducci, C; Andersson, C; Greiner-Tollersrud, Ole K; Fogh, J; Orlacchio, A; Beccari, T; Saftig, P; von Figura, K. Efficacy of enzyme replacement therapy in alpha-mannosidosis mice: a preclinical animal study. Human Molecular Genetics 2004; Volum 13. ISSN 0964-6906.s 1979 - 1988.

 • Hansen, Gaute; Berg, Thomas; Riise Stensland, Hilde; Heikinheimo, Pirkko A; Klenow, Helle Bagterp; Evjen, Gry; Nilssen, Øivind; Greiner-Tollersrud, Ole K. Intracellular transport of human lysosomal alpha-mannosidase and alpha-mannosidosis-related mutants. Biochemical Journal 2004; Volum 381. ISSN 0264-6021.s 537 - 546.

 • Sørensen, Karen Kristine; Tollersrud, ole kristian; Evjen, gry; Smedsrød, Bård. Mannose-receptor-mediated clearance of lysosomal -mannosidase in scavenger endothelium of cod endocardium. Comparative Biochemistry and Physiology - Part A: Comparative Physiology 2001; Volum 129. ISSN 0300-9629.s 615 - 630.

 • Berg, Thomas; King, Barbara; Meikle, Peter; Nilssen, Øivind; Tollersrud, ole kristian; Hopwood, John. Purification and Characterization of Recombinant Human Lysosomal alpha-Mannosidase. Molecular Genetics and Metabolism 2001; Volum 73. ISSN 1096-7192.s 18 - 29.s doi: 10.1006/mgme.2001.3173.

 • Frostad Riise, Hilde Monica; Hansen, Gaute; Tollersrud, ole kristian; Nilssen, Øivind. Characterization of a novel alpha-mannosidosis-causing mutation and its use in leukocyte genotyping after bone marrow transplantation. Human Genetics 1999; Volum 104 (1). ISSN 0340-6717.s 106 - 107.s doi: PMID:10071201.

 • Berg, Thomas; Hansen, Gaute; Malm, Dag; Tranebjærg, Lisbeth; Tollersrud, ole kristian; Nilssen, Øivind. Spectrum of mutations in alpha-mannosidosis. American Journal of Human Genetics 1999; Volum 64 (1). ISSN 0002-9297.s 77 - 88.s doi: PMID:9915946.

 • Berg, Thomas; Tollersrud, ole kristian; Walkley, Steven U.; Siegel, Donald S.; Nilssen, Øivind. Purification of feline lysosomal alpha-mannosidase, determination of its cDNA sequence and identification of a mutation causing alpha-mannosidosis i Persian cats. Biochemical Journal 1997; Volum 15 (328). ISSN 0264-6021.s 863 - 870.

 • Tollersrud, ole kristian; Berg, Thomas; Healy, Peter; Evjen, gry; Ramachandran, Umayal; Nilssen, Øivind. Purification of bovine lysosomal alpha-mannosidase, characterization of its gene and determination of two mutations that cause alpha-mannosidosis. European Journal of Biochemistry (EJB) 1997; Volum 246 (2). ISSN 0014-2956.s 410 - 419.s doi: 10.1111/j.1432-1033.1997.00410.x.

 • Frostad Riise, Hilde Monica; Berg, Thomas; Nilssen, Øivind; Romeo, Giovanno; Tollersrud, ole kristian; Ceccherini, Isabella. Genomic structure of the human lysosomal alpha-mannosidase gene (MAN2B1). Genomics 1997; Volum 42 (2). ISSN 0888-7543.s 200 - 207.s doi: PMID:9192839.

 • Nilssen, Øivind; Berg, Thomas; Frostad Riise, Hilde Monica; Ramachandran, Umayal; Evjen, gry; Hansen, Gaute; Malm, Dag; Tranebjærg, Lisbeth; Tollersrud, ole kristian. alpha-mannosidosis: functional cloning of the lysosomal alpha-mannosidase cDNA and identification of a mutation in two affected siblings. Human Molecular Genetics 1997; Volum 6 (5). ISSN 0964-6906.s 717 - 726.s doi: 10.1093/hmg/6.5.717.

 • Berg, Thomas; Healy, Peter J; Tollersrud, ole kristian; Nilssen, Øivind. Molecular heterogeneity for bovine alpha-mannosidosis: PCR based assays for breed-specific mutations. Research in Veterinary Science 1997; Volum 63 (3). ISSN 0034-5288.s 279 - 282.s doi: PMID:9491457.

 • Saftig, P; Tollersrud, ole kristian; Berg, T. Lysosomal Storage Disorders (Review). Springer 2005 ISBN 0387255621.

 • Tollersrud, ole kristian; Evjen, gry; Berg, thomas; Stensland, hilde frostad riise. Characterisation of two new enzymes involved in lysosomal phospholipid degradation. The FEBS Journal 2010; Volum 277. ISSN 1742-464X.s 112 - 112.

 • Tollersrud, ole kristian. The mannose 6-phosphate dependent sorting of lysosomal proteins: Changing a dogma. IMB-seminar 2006-11-10 - 2006-11-10 2006.

 • Heikinheimo, Pirkko a; Helland, Ronny; Leiros, Hanna-Kirsti S.; Leiros, Ingar; Karlsen, Solveig; Evjen, gry; Ravelli, Raimond; Schoehn, Guy; Ruigrok, Rob; Tollersrud, ole kristian; McSweeney, Sean; Hough, Edward. Structure of the Bovine Lysosomal a-Mannosidase, the Enzyme Involved in the Lysosomal Storage Disease a-Mannosidosis. ESRF Highlights 2002 2003.s 12 - 13.

 • Medlem i forskergruppe