Anne-Husebekk.jpg

Flag icon Flag icon

Anne Husebekk

Rektor
Universitetsledelsen

Stillingsbeskrivelse:


Rektors hovedoppgaver:

 • Rektor er styrets leder. Rektor har på styrets vegne det overordnede ansvar for og ledelse av institusjonens virksomhet og fører tilsyn med denne. Rektor, og i dennes sted prorektor, har rett til å delta i møter i alle institusjonens styrer, råd og utvalg.
 • Rektor er institusjonens rettslige representant og institusjonens talsperson overfor offentlige myndigheter og allmennheten.
 • Rektor avgjør saker i det omfang disse ikke kan utsettes til styret kan komme sammen i møte.
 • Rektor kan også gis fullmakt til å avgjøre løpende saker som bør avgjøres før neste ordinære styremøte, og som ikke anses som viktige nok til at ekstraordinært møte innkalles. I personalsaker kan rektor bare beslutte kortvarig suspensjon i tjenesten, i påvente av styrets behandling.
 • Har rektor forfall eller fratrer vervet i løpet av det siste året av sin funksjonstid, overtar prorektor. Fratrer rektor før dette tidspunkt, velges ny rektor.
 • Rektor fritas etter styrets bestemmelse helt eller delvis fra undervisning og forskning i funksjonsperioden. Når den er ute, har rektor rett til forskning eller faglig oppdatering i to semestre.Forskningsinteresser

Basal immunologi med vekt på trombcyttimmunologi
Neonatal alloimmun trombocyttopeni
Translasjonsforskning

Alternativ kontaktinformasjon


Kontor/besøksadresse
UNN, A8

Biografiske data

Anne Husebekk, født 1955, er norsk akademiker og rektor ved UiT Norges arktiske universitet. Hun er medisiner og spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin, og har vært professor i immunologi siden 2002.

Som forsker har hun spesielt arbeidet med blodplater og hvordan gravide kvinner kan danne antistoffer mot blodplater som kan føre til blodplatemangel og blødning hos fostre og nyfødte (føtal/neonatal alloimmune trombocytopeni), og har arbeidet med å utvikle en vaksine. Hun har også vært engasjert i Tromsø Mineskadesenter som har som formål å styrke kompetansen til lokale medisinske nettverk i krigssoner. Hun har gjennomført flere forskningsopphold i utlandet og vært visepresident i den internasjonale forening for transfusjonsmedisin (ISBT). Hun har hatt mange verev i Norges forskningsråd og vært med på to offentlige utredninger som la grunnlaget for Biobankloven og Helseforskningsloven.

Husebekk har utdannelsen sin fra Universitetet i Tromsø, hvor hun ble cand.med. i 1982 og tok medisinsk doktorgrad i 1989. Hun har bakgrunn som overlege i immunologi og transfusjonsmedisin og fag og forskningssjef ved Universitetssykehuset Nord-Norge. I 2013 ble hun valgt til rektor ved Universitetet i Tromsø.

Verv

Styremedlem Norinnova TT
Styremedlem Divisjonsstyret samfunn og helse, NFR
Styremedlem Tromsø mineskadesenter 
Visepresident International Society for Blood Transfusion
Del av Landsfunksjon for avansert tromocyttimmunologi

Interesser

Sport, politikk, litteratur og friske diskusjoner.

Arbeider i CRIStin


 • Debska, Marzena; Uhrynowska, Małgorzata; Guz, Katarzyna; Kopec, Izabella; Lachert, Elzbieta; Orzinska, Agnieszka; Kretowicz, Piotr; Antoniewicz-Papis, Jolanta; Debski, Romuald; Letowska, Magdalena; Husebekk, Anne; Brojer, Ewa. Identification and follow-up of pregnant women with platelet-type human platelet antigen (HPA)-1bb alloimmunized with fetal HPA-1a. Archives of Medical Science 2018; Volum 14 (5). ISSN 1734-1922.s 1041 - 1047.s doi: 10.5114/aoms.2016.63600.

 • Orzińska, Agnieszka; Guz, Katarzyna; Uhrynowska, Małgorzata; Dȩbska, Marzena; Mikula, Michal; Ostrowski, Jerzy; Ahlen, Maria Therese; Husebekk, Anne; Brojer, Ewa. Noninvasive prenatal HPA-1 typing in HPA-1a negative pregnancies selected in the Polish PREVFNAIT screening program. Transfusion 2018. ISSN 0041-1132.s 1 - 7.s doi: 10.1111/trf.14963.

 • Guz, Katarzyna; Uhrynowska, Małgorzata; Kopeć, Izabella; Dębska, Marzena; Husebekk, Anne; Brojer, Eva. Recent advances in understanding the clinical relevance of antiplatelet alloantibodies. Polish Archives of Internal Medicine 2017; Volum 127 (3). ISSN 0032-3772.s 190 - 194.s doi: 10.20452/pamw.3932.

 • Kjær, Mette; Tiller, Heidi; Heide, Gøril; Kjeldsen-Kragh, Jens; Skogen, Bjørn Ragnar; Husebekk, Anne. Fetal exposure to maternal human platelet antigen-1a does not induce tolerance. An analytical observational study. PLoS ONE 2017; Volum 12:0182957 (8). ISSN 1932-6203.s 1 - 9.s doi: 10.1371/journal.pone.0182957.

 • Dahl, Jesper; Refsum, Erle; Ahlen, Maria Therese; Egeland, Torstein; Jensen, Tore; Viken, Marte K; Stuge, Tor Brynjar; Acharya, Ganesh; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar; Tiller, Heidi. Unraveling the role of maternal anti-HLA class I antibodies in fetal and neonatal thrombocytopenia?Antibody specificity analysis using epitope data. Journal of Reproductive Immunology 2017; Volum 122. ISSN 0165-0378.s 1 - 9.s doi: 10.1016/j.jri.2017.06.003.

 • Eksteen, Mariana; Heide, Gøril; Tiller, Heidi; Zhou, Yan; Nedberg, Nora Hersoug; Martinez, Inigo Zubiavrre; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar; Stuge, Tor Brynjar; Kjær, Mette. Anti-human platelet antigen (HPA)-1a antibodies may affect trophoblast functions crucial for placental development: A laboratory study using an in vitro model. Reproductive Biology and Endocrinology 2017; Volum 15:28. ISSN 1477-7827.s 1 - 8.s doi: 10.1186/s12958-017-0245-6.

 • Tiller, Heidi; Husebekk, Anne; Ahlen, Maria Therese; Stuge, Tor Brynjar; Skogen, Bjørn Ragnar. Current perspectives on fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia - Increasing clinical concerns and new treatment opportunities. International Journal of Women's Health 2017; Volum 9. ISSN 1179-1411.s 223 - 234.s doi: 10.2147/IJWH.S90753.

 • Dahl, J; Husebekk, Anne; Acharya, Ganesh; Flo, Kari; Stuge, Tor Brynjar; Skogen, Bjørn Ragnar; Straume, Bjørn; Tiller, Heidi. Maternal anti-HLA class I antibodies are associated with reduced birthweight in thrombocytopenic neonates. Journal of Reproductive Immunology 2016; Volum 113. ISSN 0165-0378.s 27 - 34.s doi: 10.1016/j.jri.2015.10.003.

 • Blix, Egil Støre; Husebekk, Anne. Raiders of the lost mark – endothelial cells and their role in transplantation for hematologic malignancies. Leukemia and Lymphoma 2016; Volum 57 (12). ISSN 1042-8194.s 2752 - 2762.s doi: 10.1080/10428194.2016.1201566.

 • Weng, Ying-Jan; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar; Kjær, Mette; Lin, Liang-Tzung; Burnouf, Thierry. Anti-human platelet antigen-1α immunoglobulin G preparation intended to prevent fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia. PLoS ONE 2016; Volum 11 (9). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0162973.

 • Ahlen, Maria Therese; Husebekk, Anne; Killie, Ida Løken; Skogen, Bjørn Ragnar; Stuge, Tor Brynjar. T cell responses to human platelet antigen-1a involve a unique form of indirect allorecognition. JCI Insight 2016; Volum Sep 8 (1). ISSN 2379-3708.s e86558 - .s doi: 10.1172/jci.insight.86558.

 • Tiller, Heidi; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar; Kjeldsen-Kragh, Jens; Killie, Mette Kjær. True risk of fetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia in subsequent pregnancies: a prospective observational follow-up study. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology 2016; Volum 123 (5). ISSN 1470-0328.s 738 - 744.s doi: 10.1111/1471-0528.13343.

 • Flo, Kari; Blix, Egil Støre; Husebekk, Anne; Thommassen, Anders; Uhre, Andreas Tendeland; Wilsgaard, Tom; Vårtun, Åse; Acharya, Ganesh. A longitudinal study of maternal endothelial function, inflammatory response and uterine artery blood flow during the second half of pregnancy. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2016; Volum 95 (2). ISSN 0001-6349.s 225 - 232.s doi: 10.1111/aogs.12802.

 • Blix, Egil Støre; Kildal, Anders Benjamin; Bertelsen, Eirin Listau; Waage, Anders; Myklebust, June; Kolstad, Arne; Husebekk, Anne. Content of endothelial progenitor cells in autologous stem cellgrafts predict survival after transplantation for multiplemyeloma. Biology of blood and marrow transplantation 2015; Volum 21 (5). ISSN 1083-8791.s 840 - 847.s doi: 10.1016/j.bbmt.2014.12.027.

 • Chong, Winnie; Turro, Ernest; Metcalfe, Paul; Yusuf, Rizwan; Mérieux, Yves; Rigal, Dominique; Porcelijn, Leendert; Huiskes, Elly; Lucas, Geoff; Bendukidze, Nina; Green, Ann; Fontão-Wendel, Rita; Husebekk, Anne; Dixey, Jonathan; Guest, Alan; Mushens, Rosey; Ouwehand, Willem H.; Navarrete, Cristina V.. A multicenter validation of recombinant β3 integrin-coupled beads to detect human platelet antigen-1 alloantibodies in 498 cases of fetomaternal alloimmune thrombocytopenia. Transfusion 2015; Volum 55 (11). ISSN 0041-1132.s 2742 - 2751.s doi: 10.1111/trf.13222.

 • Brojer, Eva; Husebekk, Anne; Debska, Marzena; Uhrynowska, Malgorozata; Guz, Katarzyna; Orzinska, Agnieszka; Debski, Romuald; Maslanka, Krystyna. Fetal/Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia: Pathogenesis, Diagnostics and Prevention. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 2015; Volum Published ahead of print. ISSN 0004-069X.s doi: 10.1007/s00005-015-0371-9.

 • Eksteen, Mariana; Tiller, Heidi; Averina, Maria; Heide, Gøril; Killie, Mette Kjær; Ghevaert, Cedric; Michaelsen, Terje Einar; Ihle, Øistein; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar; Stuge, Tor Brynjar. Characterization of a human platelet antigen-1a-specific monoclonal antibody derived from a B cell from a woman alloimmunized in pregnancy. Journal of Immunology 2015; Volum 194 (12). ISSN 0022-1767.s 5751 - 5760.s doi: 10.4049/jimmunol.1401599.

 • Le, Viet; Husebekk, Anne; Husum, Hans; Skjerve, Eystein. Stochastic model for estimating the risk of transfusion-transmitted hepatitis B in Vietnam. Transfusion Medicine 2013; Volum 23 (6). ISSN 0958-7578.s 423 - 431.s doi: 10.1111/tme.12053.

 • Ahlen, Maria Therese; Husebekk, Anne; Killie, Mette Kjær; Kjeldsen-Kragh, Jens; Olsson, Martin L.; Skogen, Bjørn Ragnar. The Development of Severe Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia due to Anti-HPA-1a Antibodies Is Correlated to Maternal ABO Genotypes. (fulltekst) Clinical & Developmental Immunology 2012. ISSN 1740-2522.s doi: 10.1155/2012/156867.

 • Husebekk, Anne; El Ekiaby, M; Gorgy, G; Killie, Mette Kjær; Hansen, Camilla Uhlin; Salma, Wahida; Navarrete, C.; El Afandi, M; Skogen, Bjørn Ragnar; Ahlen, Maria Therese. Foetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia in Egypt; human platelet antigen genotype frequencies and antibody detection and follow-up in pregnancies. Transfusion and Apheresis Science 2012; Volum 47 (3). ISSN 1473-0502.s 277 - 282.s doi: 10.1016/j.transci.2012.04.001.

 • Blix, Egil Støre; Irish, Jonathan M.; Husebekk, Anne; Delabie, Jan; Forfang, Lise; Tierens, Anne; Myklebust, June; Kolstad, Arne. Phospho-spesific flow cytometry identifies aberrant signaling in indolent B-cell lymphoma. BMC Cancer 2012; Volum 12 (478). ISSN 1471-2407.s doi: 10.1186/1471-2407-12-478.

 • Fadnes, Bodil Irene; Husebekk, Anne; Svineng, Gunbjørg; Rekdal, Øystein; Yanagishita, Masaki; Kolset, Svein Olav; Uhlin-Hansen, Lars. The proteoglycan repertoire of lymphoid cells. Glycoconjugate Journal 2012; Volum 29 (7). ISSN 0282-0080.s 513 - 523.s doi: 10.1007/s10719-012-9427-9.

 • Tiller, Heidi; Killie, Mette Kjær; Chen, Pingguo; Eksteen, Mariana; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar; Kjeldsen-Kragh, Jens; Ni, Heyu. Toward a prophylaxis against fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia: induction of antibody-mediated immune suppression and prevention of severe clinical complications in a murine model. Transfusion 2012; Volum 52 (7). ISSN 0041-1132.s 1446 - 1457.s doi: 10.1111/j.1537-2995.2011.03480.x.

 • Viet, Le; Nguyen, Thi Ngoc Lan; Ty, Phung Xuan; Bjørkvoll, Bjørn; Hoel, Hedda B; Gutteberg, Tore Jarl; Husebekk, Anne; Larsen, Stig; Skjerve, Eystein; Husum, Hans. Prevalence of hepatitis B & hepatitis C virus infections in potential blood donors in rural Vietnam. (fulltekst) Indian Journal of Medical Research (IJMR) 2012; Volum 136 (1). ISSN 0971-5916.s 74 - 81.

 • Tiller, Heidi; Killie, Mette Kjær; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar; Ni, Heyu; Kjeldsen-Kragh, Jens; Øian, Pål. Platelet antibodies and fetal growth: maternal antibodies against fetal platelet antigen 1a are strongly associated with reduced birthweight in boys. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2012; Volum 91 (1). ISSN 0001-6349.s 79 - 86.s doi: 10.1111/j.1600-0412.2011.01269.x.

 • Stuge, Tor Brynjar; Skogen, Bjørn Ragnar; Ahlen, Maria Therese; Husebekk, Anne; Urbaniak, SJ; Bessos, H. The Cellular immunobiology associated with fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia. Transfusion and Apheresis Science 2011; Volum 45 (1). ISSN 1473-0502.s 53 - 59.s doi: 10.1016/j.transci.2011.06.003.

 • Olsen, Karina; Dahl, Per Erling; Paulssen, Eyvind Jakob; Husebekk, Anne; Widell, Anders; Busund, Rolf. Increased risk of transmission of hepatitis C in open heart surgery compared with vascular and pulmonary surgery. Annals of Thoracic Surgery 2010; Volum 90. ISSN 0003-4975.s 1425 - 1431.s doi: 10.1016/j.athoracsur.2010.06.053.

 • Husebekk, Anne; Ahlen, Maria Therese; Killie, Mette Kjær; Tiller, Heidi; Eksteen, Mariana; Killie, Ida Løken; Heide, Gøril; Kjeldsen-Kragh, Jens; Skogen, Bjørn Ragnar; Stuge, Tor Brynjar. Blood group antigens and immune responses-detailed knowledge is necessary to prevent immunization and to follow up immunized individuals. ISBT Science Series 2010; Volum 5 (1). ISSN 1751-2816.s 24 - 26.

 • Skogen, Bjørn Ragnar; Killie, Mette Kjær; Kjeldsen-Kragh, Jens; Ahlen, Maria Therese; Tiller, Heidi; Stuge, Tor Brynjar; Husebekk, Anne. Reconsidering fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia with a focus on screening and prevention. Expert Review of Hematology 2010; Volum 3 (5). ISSN 1747-4086.s 559 - 566.s doi: 10.1586/EHM.10.49.

 • Killie, Mette Kjær; Salma, Wahida; Bertelsen, eirin listau; Skogen, Bjørn Ragnar; Husebekk, Anne. Quantitative MAIPA: Comparison of different MAIPA protocols. Transfusion and Apheresis Science 2010; Volum 43 (2). ISSN 1473-0502.s 149 - 154.s doi: 10.1016/j.transci.2010.07.001.

 • Bjørkvoll, Bjørn; Le, Viet; Ol, Ha Sam; Nguyen, Thi Ngoc Lan; Sothy, Sin; Hoel, Hedda B; Gutteberg, Tore Jarl; Husebekk, Anne; Larsen, Stig; Husum, Hans. Screening test accuracy among potential blood donors of HBsAG, anti-HBc and anti-HCV to detect Hepatitis B and C virus infection in rural Cambodia and Vietnam. (fulltekst) Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2010; Volum 41 (5). ISSN 0125-1562.s 1127 - 1135.

 • Husebekk, Anne; Killie, Mette Kjær; Kjeldsen-Kragh, Jens; Skogen, Bjørn Ragnar. Is it time to implement HPA-1 screening in pregnancy?. Current opinion in hematology 2009; Volum 16 (6). ISSN 1065-6251.s 497 - 502.s doi: 10.1097/MOH.0b013e3283317be9.

 • Skogen, Bjørn Ragnar; Husebekk, Anne; Killie, Mette Kjær; Kjeldsen-Kragh, J. Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia is Not What It was A Lesson Learned from a Large Prospective Screening and Intervention Program. Scandinavian Journal of Immunology 2009; Volum 70 (6). ISSN 0300-9475.s 531 - 534.s doi: 10.1111/j.1365-3083.2009.02339.x.

 • Olsen, Trine; Cui, Guanglin; Goll, Rasmus; Husebekk, Anne; Florholmen, Jon. Infliximab therapy decreases the levels of TNF- and IFN- mRNA in colonic mucosa of ulcerative colitis. Scandinavian Journal of Gastroenterology 2009; Volum 44 (6). ISSN 0036-5521.s 727 - 735.s doi: 10.1080/00365520902803507.

 • Ahlen, Maria Therese; Husebekk, Anne; Killie, Mette Kjær; Skogen, Bjørn Ragnar; Stuge, Tor Brynjar. T-cell responses associated with neonatal alloimmune thrombocytopenia: isolation of HPA-1a-specific, HLA-DRB3*0101-restricted CD4+ T cells. Blood 2009; Volum 113 (16). ISSN 0006-4971.s 3838 - 3844.s doi: 10.1182/blood-2008-09-178475.

 • Ol, HS; Bjoerkvoll, B; Sothy, S; Van Heng, Y; Hoel, H; Husebekk, Anne; Gutteberg, tore jarl; Larsen, S; Husum, Hans. PREVALENCE OF HEPATITIS B AND HEPATITIS C VIRUS INFECTIONS IN POTENTIAL BLOOD DONORS IN RURAL CAMBODIA. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2009; Volum 40 (5). ISSN 0125-1562.s 963 - 971.

 • Tiller, Heidi; Killie, Mette Kjær; Skogen, Bjørn Ragnar; Øian, Pål; Husebekk, Anne. Neonatal alloimmune thrombocytopenia in Norway: poor detection rate with nonscreening versus a general screening programme. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology 2009; Volum 116 (4). ISSN 1470-0328.s 594 - 598.s doi: 10.1111/j.1471-0528.2008.02068.x.

 • Killie, Mette Kjær; Husebekk, Anne; Kjeldsen-Kragh, Jens; Skogen, Bjørn Ragnar. A prospective study of maternal anti-HPA1a antibody level as a potential predictor for alloimmune thrombocytopenia in the newborn. Haematologica 2008; Volum 93. ISSN 0390-6078.s doi: 10.3324/haematol.12515.

 • Goll, Rasmus; Cui, Guanglin; Olsen, Trine; Isaksen, vidar; Gruber, Franz; Husebekk, Anne; Florholmen, Jon. Alterations in antral cytokine gene expression in peptic ulcer patients during ulcer healing and after Helicobacter pylori eradication. Scandinavian Journal of Immunology 2008; Volum 67 (1). ISSN 0300-9475.s 57 - 62.s doi: 10.1111/j.1365-3083.2007.02037.x.

 • Johnsen, H.; Husebekk, Anne; Skjelbakken, Tove. Severe antibody-mediated agranulocytosis. International Journal of Laboratory Hematology 2008; Volum 30. ISSN 1751-5521.s 71 - 74.s doi: 10.1111/j.1365-2257.2007.00899.x.

 • Kjeldsen-Kragh, J; Husebekk, Anne; Killie, Mette Kjær; Skogen, Bjørn Ragnar. Is it time to include screening for neonatal alloimmune thrombocytopenia in the general antenatal health care programme?. Transfusion and Apheresis Science 2008; Volum 38. ISSN 1473-0502.s 183 - 188.s doi: 10.1016/j.transci.2008.04.010.

 • Yuan, Aping; Steigen, sonja eriksson; Goll, Rasmus; Vonen, B; Husebekk, Anne; Cui, Guanglin; Florholmen, Jon. Dendritic cell infiltration pattern along the colorectal adenoma-carcinoma sequence. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS) 2008; Volum 116. ISSN 0903-4641.s 445 - 456.

 • Bessos, H; Killie, Kette Kjær; Matviyenko, Maryana; Husebekk, Anne; Urbaniak, SJ. Direct comparison between two quantitative assays in the measurement of maternal anti-HPA-1a antibody in neonatal alloimmune thrombocytopenia (NAIT). Transfusion and Apheresis Science 2008; Volum 39. ISSN 1473-0502.s 221 - 227.s doi: 10.1016/j.transci.2008.09.006.

 • Kanhai, HHH; Porcelijn, L; Engelfriet, CP; Reesink, HW; Panzer, S; Ulm, B; Goldman, M; Bonacossa, I; Richard, L; David, M.L.; Taaning, E; Hedegaard, M; Kaplan, C; Kiefel, V; Meyer, O; Salama, A; Morelati, F; Greppi, N; Marconi, M.; Tassis, B; Tsuno, NH; Takahashi, K; Oepkes, D; Porcelijn, L; Kanhai, H; Osnes, LTN; Husebekk, Anne; Killie, MK; Kjeldsen-Kragh, Jens; Zupanska, B; Muñiz-Diaz, E; Nogués, N; Parra, J; Urbaniak, SJ; Cameron, A. Management of alloimmune thrombocytopenia. Vox Sanguinis 2007; Volum 93. ISSN 0042-9007.s 370 - 385.

 • Cui, Guanglin; Goll, Rasmus; Olsen, T; Steigen, SE; Husebekk, Anne; Vonen, Barthold; Florholmen, Jon. Reduced expression of microenvironmental Th1 cytokines accompanies adenomas-carcinomas sequence of colorectum. Cancer Immunology and Immunotherapy 2007; Volum 56. ISSN 0340-7004.s doi: 10.1007/s00262-006-0259-y.

 • Killie, MK; Kjeldsen-Kragh, J; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar; Olsen, Jan Abel; Kristiansen, ivar sØnbØ. Cost-effectiveness of antenatal screening for neonatal alloimmune thrombocytopenia. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology 2007; Volum 114. ISSN 1470-0328.s doi: 10.1111/j.1471-0528.2007.01289.x.

 • Goll, Rasmus; Gruber, Franz; Olsen, Trine; Cui, Guanglin; Raschpichler, Gabriele; Buset, Magne; Asfeldt, anne mette; Husebekk, Anne; Florholmen, Jon. Helicobacter pylori stimulates a mixed adaptive immune response with a strong T-regulatory component in human gastric mucosa. Helicobacter 2007; Volum 12. ISSN 1083-4389.s 185 - 192.

 • Killie, Mette Kjær; Husebekk, Anne; Kaplan, Cecilie; Taaning, Ellen; Skogen, Bjørn Ragnar. Maternal human platelet antigen-1a antibody level correlates with the platelet count in the newborns: a retrospective study. Transfusion 2007; Volum 47. ISSN 0041-1132.s doi: 10.1111/j.1537-2995.2007.01063.x.

 • Olsen, Trine; Goll, Rasmus; Cui, Guanglin; Husebekk, Anne; Vonen, Barthold; Birketvedt, Grethe S; Florholmen, Jon. Tissue levels of tumor necrosis factor-alpha correlates with grade of inflammation in untreated ulcerative colitis. Scandinavian Journal of Gastroenterology 2007; Volum 42. ISSN 0036-5521.s 1312 - 1320.s doi: 10.1080/00365520701409035.

 • Cui, Guanglin; Yuan, Aping; Goll, Rasmus; Olsen, Trine; Husebekk, Anne; Vonen, Barthold; Florholmen, Jon. Distinct changes of dendritic cell number and IL-12 mRNA level in adjacent mucosa throughout the colorectal adenoma-carcinoma sequence. Cancer Immunology and Immunotherapy 2007; Volum 52 (12). ISSN 0340-7004.s 1993 - 2001.s doi: 10.1007/s00262-007-0345-9.

 • Kaplan, C; Freedman, J; Foxcroft, Z; Husebekk, Anne; Metcalfe, P; Munin-Diaz, E; Ouwehand, W; Panzer, S; Rozman, P; Skogen, Bjørn Ragnar. Monoclonal platelet antigen capture assays (MAIPA) and reagents: a statement. Vox Sanguinis 2007; Volum 93. ISSN 0042-9007.s 298 - 299.s doi: 10.1111/j.1423-0410.2007.00943.x.

 • Kjeldsen-Kragh, Jens; Killie, Mette Kjær; Tomter, G; Golebiowska, E; Randen, I; Hauge, R; Aune, Berit; Øian, Pål; Oian, P; Dahl, Lauritz Bredrup; Pirhonen, J; Lindeman, R; Husby, H; Haugen, G; Grønn, M; Skogen, Bjørn Ragnar; Husebekk, Anne. A screening and intervention program aimed to reduce mortality and serious morbidity associated with severe neonatal alloimmune thrombocytopenia. Blood 2007; Volum 110. ISSN 0006-4971.s 833 - 839.s doi: 10.1182/blood-2006-08-040121.

 • Husebekk, Anne; Killie, Mette Kjær; Kjeldsen-Kragh, Jens; Skogen, Bjørn Ragnar. Treatment and prevention of alloimmune thrombocytopenias. Hematology education 2007; Volum 1 (1). ISSN 1872-5503.s 294 - 298.

 • Kanhai, HH; Porcelijn, L; Engelfriet, CP; Reesink, HW; Panzer, S; Ulm, B; Goldman, M; Bonacossa, I; Richard, L; David, M; Taaning, E; Hedegaard, M; Kaplan, Cecilie; Kiefel, V; Meyer, O; Salama, A; Morelati, F; Greppi, N; Marconi, M; Tassis, B; Tsuno, NH; Takahashi, K; Oepkes, D; Porcelijn, L; Kanhai, H; Osnes, LT; Husebekk, Anne; Killie, Mette Kjær; Kjeldsen-Kragh, Jens; Zupanska, B; Muniz-Diaz, E; Nogues, N; Parra, J; Urbaniak, SJ; Cameron, A. Management of alloimmune thrombocytopenia. Vox Sanguinis 2007; Volum 93 (4). ISSN 0042-9007.s 370 - 385.

 • Husebekk, Anne; Killie, Mette Kjær; Kjeldsen-Kragh, Jens; Skogen, Bjørn Ragnar. Screening of anti-HPA-1a antibodies in HPA-1a-negative mothers. ISBT Science Series 2007; Volum 2 (1). ISSN 1751-2816.s 111 - 113.

 • Husebekk, Anne; Kjeldsen-Kragh, Jens. Screening for antistoff mot blodplater hos gravide. Tidsskrift for Den norske legeforening 2007 (18). ISSN 0029-2001.s 2351 - .

 • Skogen, Bjørn Ragnar; Husebekk, Anne. A strategy for platelet transfusion in patients with alloantibodies to platelets. Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine 2006; Volum 8 (2). ISSN 1295-9022.s 114 - 120.

 • Husebekk, Anne. Editorial: the art of platelet transfusion. Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine 2006; Volum 8 (2). ISSN 1295-9022.s 77 - 78.

 • Goll, Rasmus; Husebekk, Anne; Isaksen, Vidar; Kauric, G.; Hansen, Torfinn; Florholmen, Jon. Increased frequency of antral CD4(+) T and CD19(+) B cells in patients with Helicobacter pylori-related peptic ulcer disease. Scandinavian Journal of Immunology 2005; Volum 61. ISSN 0300-9475.s 92 - 97.

 • Bertrand, G; Jallu, V; Gouet, M; Killie, Mette K.; Lambin, P; Husebekk, Anne; Kaplan, C. Quantification of anti-HPA 1a antibodies using MAIPA procedure. Transfusion 2005; Volum 45 (8). ISSN 0041-1132.s 1319 - 1323.

 • Killie, Mette K.; Kjeldsen-Kragh, J; Randen, I; Skogen, Bjørn Ragnar; Husebekk, Anne. Evaluation of a new flow cytometric HPA 1a screening method - A rapid and reliable tool for HPA 1a screening of blood donors and pregnant women. Transfusion and Apheresis Science 2004; Volum 30. ISSN 1473-0502.s 89 - 92.

 • Killie, Mette Kjær; Kjeldsen-Kragh, Jens; Randen, Ingrid; Skogen, Bjørn; Husebekk, Anne. Evaluation of a new flow cytometric HPA 1a screening method. A rapid and reliable tool for HPA 1a screening of blood donors and pregnant women. Transfusion and Apheresis Science 2004; Volum 30 (2). ISSN 1473-0502.s 89 - 92.

 • Lyngstadaas, Anita; Husebekk, A; Funderud, Steinar; Brinch, Lorentz. Clinical use of haematopoietic stem cells from cord blood. Tidsskrift for Den norske legeforening 2004; Volum 124 (22). ISSN 0029-2001.s 2928 - 2931.

 • Lindemann, Rolf; Svenningsen, Leif; Kjeldsen-Kragh, Jens; Stiris, Tom; Killie, Mette K; Husebekk, Anne. Tre spesielle graviditetsforløp til ettertanke. Tidsskrift for Den norske legeforening 2004; Volum 124 (17). ISSN 0029-2001.s 2244 - 2245.

 • Husebekk, Anne; Skaug, K; Kolstad, A; Dahl, Inger Marie; Gutteberg, Tore Jarl; Skogen, Bjørn Ragnar. Hepatitis B virus-infected peripheral blood progenitor cell harvests in liquid nitrogen freezer containing non-infectious products. Transfusion 2004; Volum 44 (6). ISSN 0041-1132.s 942 - 3.

 • Nylenna, M; Bovim, G; Fjellanger, G; Hanestad, B; Hanssen, LE; Husebekk, Anne; Kvinnsland, S; Rognum, TO; Scartum, DW; Stoltenberg, C; Sundrehagen, E; Wesenberg, GR; Aasen, HS. God forskning – bedre helse. Lov om medisinsk og helsefaglig forskning som involverer mennesker, humant biologisk materiale og helseopplysninger. 2005 ISBN 82-583-0818-1.

 • Byklum, Kari; Andersen, Anders; Engeseth, Kolbjørn; Husebekk, Anne. Etterlyser flere helseteknologer. (fulltekst) 2018.

 • Kjær, Mette; Kjeldsen-Kragh, Jens; Fiskum, Cathrine; Leinan, Irene; Skogen, Bjørn; Husebekk, Anne. Screening for fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia ? lessons learned from a Norwegian screening program. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2018; Volum 97 (6). ISSN 0001-6349.s 766 - 767.s doi: 10.1111/aogs.13320.

 • Husebekk, Anne; Kolsvik, Elin; Paulsen, Victoria S.; Fylling-Jensen, Øyvind. Et hav av muligheter. (fulltekst) Bladet Nordlys 2017.s 36 - .

 • Kolsvik, Elin; Paulsen, Victoria; Husebekk, Anne; Fylling-Jensen, Øyvind. Et hav av muligheter. (fulltekst) iTromsø 2017.s 28 - 29.

 • Tiller, Heidi; Killie, Mette Kjær; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar; Kjeldsen-Kragh, Jens. The natural course of HPA-1a-immunized subsequent pregnancies and clinical outcome of neonates. American Journal of Obstetrics and Gynecology 2014; Volum 210 (1). ISSN 0002-9378.s S89 - S89.

 • Killie, Ida Løken; Ahlen, Maria Therese; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar; Stuge, Tor Brynjar. Induction and detection of in vivo immune responses to HPA-1a in a novel murine model of fetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT). European symposium on platelet and granulocyte immunology 2014-07-03 - 2014-07-06 2014.

 • Dahl, Jesper; Husebekk, Anne; Acharya, Ganesh; Flo, Kari; Stuge, Tor Brynjar; Skogen, Bjørn Ragnar; Straume, Bjørn; Tiller, Heidi. Maternal anti-HLA class 1 antibodies are associated with reduced birth weight in thrombocytopenic neonates. 39th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology 2014-06-10 - 2014-06-12 2014.

 • Heide, Gøril; Stuge, Tor Brynjar; Skogen, Bjørn Ragnar; Husebekk, Anne; Ahlen, Maria Therese. The DR7-DQ2 Haplotype in a Native Norwegian Population. Scandinavian Journal of Immunology 2013; Volum 77 (5). ISSN 0300-9475.s 429 - 430.s doi: 10.1111/sji.12031.

 • Flo, Kari; Husebekk, Anne; VÅrtun, Åse; Blix, Egil Støre; Wilsgaard, Tom; Acharya, Ganesh. A longitudinal study of maternal vascular reactivity, circulating endothelial progenitor celss and inflammatory response during the second half of pregnancy. Pregnancy Hypertension 2013; Volum 3 (2). ISSN 2210-7789.s 62 - .

 • Killie, Ida Løken; Husebekk, Anne; Ahlen, Maria Therese; Roalso, M.; Skogen, Bjørn Ragnar; Stuge, Tor Brynjar. ARE CURRENT MURINE MODELS OF FETAL/NEONATAL ALLOIMMUNE THROMBOCYTOPENIA BRINGING US CLOSER TO A BETTER UNDERSTANDING OF PATHOPHYSIOLOGY AND TREATMENT OF THE DISEASE?. Vox Sanguinis 2013; Volum 105. ISSN 0042-9007.s 252 - 252.

 • Eksteen, Mariana; Killie, Mette Kjær; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar; Stuge, Tor Brynjar. A NOVEL HUMAN MONOCLONAL HPA-1A-SPECIFIC ANTIBODY IS A USEFUL TOOL FOR DIAGNOSTICS IN FETAL AND NEONATAL ALLOIMMUNE THROMBOCYTOPENIA. Vox Sanguinis 2013; Volum 105. ISSN 0042-9007.s 240 - 240.

 • Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar. Får 6 millioner Euro for å utvikle nyfødt vaksine. Universitetet i Tromsø 2012.

 • Skogen, Bjørn Ragnar; Husebekk, Anne. Fikk nei to ganger før gjennombrudd. Inntervju Dagens Næringsliv 2012.s 16 - 17.

 • Blix, Egil Støre; Irish, Jonathan M.; Husebekk, Anne; Delabie, Jan; Tierens, Anne; Myklebust, June; Kolstad, Arne. Altered BCR and CD40 signalling are associated with clinical outcome in small lymphocytic lymphoma/chronic lymphocytic leukaemia and marginal zone lymphoma patients. British Journal of Haematology 2012; Volum 159 (5). ISSN 0007-1048.s 604 - 608.s doi: 10.1111/bjh.12073.

 • Njølstad, Inger; Husebekk, Anne. Befolkningsundersøkelser - nyttig for den enkelte, nyttig for folkehelsa, eller bare en Sareptas krukke for forskning?. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 23 - 34.

 • Husebekk, Anne; Tiller, Heidi; Killie, Mette Kjær; Eksteen, Mariana; Ahlen, Maria Therese; Stuge, Tor Brynjar; Ni, H; Kjeldsen-Kragh, Jens; Skogen, Bjørn Ragnar. TOWARDS A PROPHYLACTIC TREATMENT OF HPA-1A-RELATED FETAL AND NEONATAL ALLOIMMUNE THROMBOCYTOPENIA (FNAIT). Vox Sanguinis 2012; Volum 103. ISSN 0042-9007.s 48 - 48.

 • Tiller, Heidi; Edsteen, M; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar; Killie, A; Chen, P; Ni, H; Kjeldsen-Kragh, Jens. Foetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT) - immunological basis and prevention. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2012; Volum 91. ISSN 0001-6349.s 52 - 53.

 • Ackerman, W.E.; Bulmer, J.N.; Carter, A.M.; Chaillet, J.R.; Chamley, L.; Chen, C.P.; Chuong, E.B.; Coleman, S.J.; Collet, G.P.; Croy, B.A.; de Mestre, A.M.; Dickinson, H.; Ducray, J.; Enders, A.C.; Fogarty, N.M.E.; Gauster, M.; Golos, T.; Haider, S.; Heazell, A.E.; Holland, O.J.; Huppertz, B.; Husebekk, Anne; John, R.M.; Johnsen, Guro Mørk; Jones, C.J.P.; Kalionisv, B.; König, J.; Lorenzon, A.R.; Moffett, A.; de Mello, J.C. Moreira; Nuzzo, A.M.; Parham, P.; Parolini, O.; Petroff, M.G.; Pidoux, G.; Ramírez-Pinilla, M.P.; Robinson, W.P.; Rolfo, A.; Sadoysky, Y.; Soma, H.; Southcombe, J.H.; Tilburgs, T.; Lash, G.E.. IFPA Meeting 2011 workshop report III: Placental immunology; epigenetic and microRNA-dependent gene regulation; comparative placentation; trophoblast differentiation; stem cells. Placenta 2012; Volum 33. ISSN 0143-4004.s S15 - S22.s doi: 10.1016/j.placenta.2011.11.022.

 • Olsen, Trine; Rismo, Renathe; Cui, Guanglin; Goll, Rasmus; Christiansen, ingrid b; Husebekk, Anne; Florholmen, Jon. TH1 and TH17 interactions in untreated inflamed mucosa of inflammatory bowel disease, and their potential to mediate the inflammation. Inflammatory Bowel Diseases 2011; Volum 17. ISSN 1078-0998.s S16 - S16.

 • Husebekk, Anne. Nobelprisen i medisin 2011. Tidsskrift for Den norske legeforening 2011 (23). ISSN 0029-2001.s 131 - 131.

 • Husebekk, Anne; Ahlen, Maria Therese; Killie, Mette Kjær; Tiller, Heidi; Eksteen, Mariana; Killie, Ida Løken; Heide, Gøril; Skogen, Bjørn Ragnar; Kjeldsen-Kragh, Jens; Stuge, Tor Brynjar. MATERNAL ALLOIMMUNE RESPONSE DURING PREGNANCY: BRAKE OF MATERNAL TOLERANCE TO FETAL HUMAN PLATELET ANTIGEN 1A ANTIGEN MAY BE ASSOCIATED WITH REDUCED PLACENTAL FUNCTION. Placenta 2011; Volum 32 (9). ISSN 0143-4004.s A121 - A121.

 • Husebekk, Anne. FETAL/NEONATAL ALLOIMMUNE THROMBOCYTOPENIA (FNAIT). Vox Sanguinis 2011; Volum 101. ISSN 0042-9007.s 1 - 1.

 • Wiig, Ole; Husebekk, Anne. Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene: Rapport fra en arbeidsgruppe. (fulltekst) 2011 (22) ISBN 978-82-7218-761-2. ISSN 1892-2597.

 • Kjeldsen-Kragh, Jens; Husebekk, Anne; Killie, Mette Kjær; Skogen, Bjørn Ragnar. The pathophysiology of FNAIT cannot be deduced from highly selected retrospective data. Blood 2011; Volum 118 (9). ISSN 0006-4971.s 2638 - 2639.s doi: 10.1182/blood-2011-06-360404.

 • Husebekk, Anne. BLOOD GROUP ANTIGENS AND IMMUNE RESPONSES - DETAILED KNOWLEDGE IS NECESSARY TO PREVENT IMMUNISATION AND TO FOLLOW UP IMMUNISED INDIVIDUALS. Vox Sanguinis 2010; Volum 99 (Supp. 1). ISSN 0042-9007.s 4 - 4.

 • Husebekk, Anne. Alvorlig immunreaksjon uten mikrober. Tidsskrift for Den norske legeforening 2010; Volum 130 (18). ISSN 0029-2001.s 1832 - 1833.s doi: 10.4045/tidsskr.10.0780.

 • Bjørkvoll, Bjørn; Viet, Le; Ol, Ha Sam; Lan, Nguyen Thi Ngoc; Husebekk, Anne; Hoel, Hedda B; Larsen, Stig; Sothy, S; Gutteberg, tore jarl; Husum, Hans. Screening test accuracy among potential blood donors of HBSAg, Anti-HBC and Anti-HCV to detect hepatitis B and C virus infection in rural Cambodia and Vietnam. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2010; Volum 41 (5). ISSN 0125-1562.s 1127 - 1135.

 • Eksteen, Mariana; Tiller, Heidi; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar; Stuge, Tor Brynjar. GENERATION OF MONOCLONAL ANTI-HPA-1A ANTIBODIES BY IMMORTALIZATION OF MEMORY B CELLS FROM A WOMAN ALLOIMMUNIZED IN CONNECTION WITH PREGNANCY. Vox Sanguinis 2010; Volum 99. ISSN 0042-9007.s 52 - 53.

 • Ol, Ha Sam; Bjørkvoll, Bjørn; Sothy, Sin; Heng, Yang Van; Hoel, Hedda; Husebekk, Anne; Gutteberg, Tore; Larsen, Stig; Husum, Hans. Prevalence of hepatitis B and hepatitis C virus infections in potential blood donors in rural Cambodia. ? 2009; Volum 40 (5).s 963 - 971.

 • Tiller, Heidi; Chen, Pingguo; Skogen, Bjørn Ragnar; Killie, Mette Kjær; Husebekk, Anne; Eksteen, Mariana; Kjeldsen-Kragh, Jens; Ni, Heyu. Administration of Anti-Platelet Antibodies Prevents the Anti-Platelet Immune Response and Bleeding Complications of Neonatal Immune Thrombocytopenia in a Murine Model. Blood 2009; Volum 114 (22). ISSN 0006-4971.s 97 - 97.

 • Tiller, Heidi; Killie, Mette Kjær; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar; Ni, Heyu; Kjeldsen-Kragh, Jens; Øian, Pål. Association Between Maternal Anti-HPA1a Antibodies and Birth Weight of the Newborn. Blood 2009; Volum 114 (22). ISSN 0006-4971.s 949 - 950.

 • Kjeldsen-Kragh, J; Kim, Michael; Killie, Mette Kjær; Husebekk, Anne; Freedman, J; Semple, John W. In HPA 1a-immunized women the decrease in anti-HPA 1a antibody level during pregnancy is not associated with anti-idiotypic antibodies. Haematologica 2009; Volum 94 (3). ISSN 0390-6078.s 441 - 443.s doi: 10.3324/haematol.13827.

 • Husebekk, Anne; Mk, K; Stuge, Tor Brynjar; Tiller, H; Mt, A; Kjeldsen-Kragh, J; Skogen, Bjørn Ragnar. The knowledge of the pathophysiology of fetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia is of importance to prevent immunization and to handle the immunized pregnancies in order to prevent hemorrhage. Vox Sanguinis 2008; Volum 95. ISSN 0042-9007.

 • Husebekk, Anne; Killie, Mette Kjær; Stuge, T; Tiller, Heidi; Ahlen, MT; Kjeldsen-Kragh, Jens; Skogen, Bjørn. The knowledge of the pathophysiology of fetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia is of importance to prevent immunization and to handle the immunized pregnancies in order to prevent hemorrhage. Vox Sanguinis 2008; Volum 95. ISSN 0042-9007.s 203 - 203.

 • Killie, MK; Kjeldsen-Kragh, J; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar; Olsen, Jan Abel; Kristiansen, IS. Cost-effectiveness analysis of screening for neonatal alloimmune thrombocytopenia was based on invalid assumption - Reply. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology 2008; Volum 115. ISSN 1470-0328.s doi: 10.1111/j.1471-0528.2007.01612.x.

 • Bessos, H; Matviyenko, Maryana; Brown, P; Husebekk, Anne; Killie, MK; Seghatchian, J; Santoso, S; Urbaniak, SJ. What's happening - Probing of HPA-1a antigen-antibody interaction by surface plasmon resonance technology. Transfusion and Apheresis Science 2008; Volum 39 (2). ISSN 1473-0502.s 179 - 182.s doi: 10.1016/j.transci.2008.06.005.

 • Killie, Mette Kjær; Kjeldsen-Kragh, Jens; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar; Olsen, Jan Abel; Kristiansen, ivar sØnbØ. Cost-effectiveness of screening for neonatal alloimmune thrombocytopenia was based on invalid assumption. Authors Reply. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology 2008. ISSN 1470-0328.

 • Husebekk, Anne; Killie, Mette Kjær; Kjeldsen-Kragh, Jens; Skogen, Bjørn Ragnar. Treatment and prevention of alloimmune thrombocytopenias. 12th congress of the european hematology association 2007-06-07 - 2007-06-10 2007.

 • Husebekk, Anne; Killie, Mette Kjær; Skogen, Bjørn Ragnar; Kjeldsen-Kragh, Jens. Screening of anti-HPA-1a in HPA-1a negative mothers. Vox Sanguinis 2007; Volum 93. ISSN 0042-9007.s 18 - .

 • Ahlen, Maria Therese; Killie, Mette Kjær; Skogen, Bjørn Ragnar; Husebekk, Anne; Stuge, Tor Brynjar. Isolation and Characterization of CD4+ T Cells Specific for the HPA 1a Epitope Associated with Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia. Blood 2007; Volum 110 (11). ISSN 0006-4971.s 623a - 624a.

 • Ahlen, Maria Therese; Killie, Mette Kjær; Husebekk, Anne; Kjeldsen-Kragh, Jens; Olsson, ML; Skogen, Bjørn Ragnar. The Development of Severe Anti-HPA 1a-Related Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia Is Influenced by the Maternal ABO Type. Blood 2007; Volum 110 (11). ISSN 0006-4971.s 623a - 623a.

 • Husebekk, Anne; Killie, Mette Kjær. Analysis of HPA-1a antigen-antibody interaction by surface plasmon resonance technology. Transfusion 2007; Volum 47. ISSN 0041-1132.s 139A - 139A.

 • Husebekk, Anne; Killie, Mette Kjær; Skogen, Bjørn; Kjeldsen-Kragh, Jens. Screening of anti-HPA-1a in HPA-1a negative mothers. Vox Sanguinis 2007; Volum 93. ISSN 0042-9007.s 18 - 18.

 • Killie, Mette Kjær; Kjeldsen-Kragh, Jens; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn; Olsen, Jan Abel; Kristiansen, Ivar Sønbø. Author response to: Cost-effectiveness analysis of screening for neonatal alloimmune thrombocytopenia was based on invalid assumption. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology 2007; Volum 115. ISSN 1470-0328.s 413 - 414.

 • Matviyenko, Maryana; Husebekk, Anne. Application of the Biacore system to study affinity of anti-HPA-1a antibodies. 2007.

 • Husebekk, Anne. Neonatal alloimmune thrombocytopenia (NAIT) and alloimmune neutropenia (NAN). International Congress on Transfusion Medicine 2007-05-11 - 2007-05-13 2007.

 • Salma, Wahida; Uhlin Hansen, Camilla; Killie, Mette K.; El Ekiaby, M; Husebekk, Anne. Frequencies of the platelet type HPA 1-5 and 15 and anti-HPA 5b antibodies in an Egyptian population of pregnant women. 9th European Symposium on Platelet and Granulocyte Immunobiology 2006-06-15 - 2006-06-18 2006.

 • Killie, Mette K.; Kjeldsen-Kragh, Jens; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar; Olsen, Jan Abel; Kristiansen, Ivar Sønbø. Cost-utility analysis of antenatal screening for Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia. Regional forskningskonferanse innen medisin og helse 2006.

 • Kjeldsen-Kragh, Jens; Killie, Mette K.; Tomter, G; Golebiowska, E; Pedersen, Helene; Randen, I; Hauge, R; Aune, Berit; Øian, Pål; Dahl, Lauritz Bredrup; Pirhonen, J; Lindemann, R; Husby, H; Grønn, M; Skogen, Bjørn Ragnar; Husebekk, Anne. A screening and intervention program that significantly reduces mortality and serious morbidity associated with grave neonatal alloimmune thrombocytopenia. Regional forskningskonferanse innen medisin og helse 2006.

 • Blix, Egil Støre; Husebekk, Anne. Endothelial progenitor cells (EPC)- expression and function in cancer. Regional forskningskonferanse innen medisin og helse 2006.

 • Husebekk, Anne; Killie, Mette K.; Kjeldsen-Kragh, Jens; Skogen, Bjørn Ragnar. General overview over screening programs. Vox Sanguinis 2006; Volum 91. ISSN 0042-9007.s 15 - 15.

 • El Ekiaby, M; Husebekk, Anne; Killie, Mette K.; El Afandi, M; Gorgy, G. Antenatal and neonatal diagnosis and management of neonatal alloimmune thrombocytopenia (NAITP), in a random population of Egyptian pregnant females. Regional forskningskonferanse innen medisin og helse 2006.s 131 - 132.

 • Salma, Wahida; Uhlin Hansen, Camilla; Killie, Mette K.; Gorgy, G; El Ekiaby, M; Husebekk, Anne. Frequencies of the platelet type HPA 1-5 and 15 and anti-HPA 5b antibodies in an Egyptian population of pregnant women. Vox Sanguinis 2006; Volum 91. ISSN 0042-9007.s 19 - 19.

 • Husebekk, A; Kille, M*; Kjeldsen-Kragh, Jens; Skogen, B.. General overview over screening programs. Vox Sanguinis 2006; Volum 91. ISSN 0042-9007.s 15 - 19.

 • Kjeldsen-Kragh, Jens; Killie, M*; Skogen, B.; Husebekk, A. A screening and intervention program that significantly reduces mortality and serious morbidity associated with grave neonatal alloimmune thrombocytopenia. Vox Sanguinis 2006; Volum 91. ISSN 0042-9007.s 15 - 19.

 • Kjeldsen-Kragh, Jens; Killie, Mette K.; Skogen, Bjørn Ragnar; Husebekk, Anne. A screening and intervention program that significantly reduces mortality and serious morbidity associated with grave neonatal alloimmune thrombocytopenia. Vox Sanguinis 2006; Volum 91. ISSN 0042-9007.s 15 - 15.

 • Killie, Mette K.; Kjeldsen-Kragh, Jens; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar; Olsen, Jan Abel; Kristiansen, ivar sØnbØ. Cost-utility analysis of antenatal screening for neonatal alloimmune thrombocytopenia. Vox Sanguinis 2006; Volum 91. ISSN 0042-9007.s 263 - 263.

 • Hasvold, Toralf; Husebekk, Anne. Er Nord-Norge klar for nedbygging av medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø?. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.

 • Husebekk, Anne; Sundsfjord, arnfinn; Hasvold, Toralf; Schrøder, Knut; Huseby, nils-erik; Vorland, LH; Aarbakke, Jarle. Kan vi ha tillit til medisinsk forskning?. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.

 • Salma, Wahida; Husebekk, Anne. Comparison of two ELISA procedures for detection and quantification of platelet specific antibodies in neonatal alloimmune thrombocytopenia: Application of the best method for anti-HPA 5b antibody detection. 2006.

 • Skogen, Bjørn Ragnar; Husebekk, Anne; Killie, Mette K.; Kjeldsen-Kragh, Jens. Preparation useful for, and method for treatment of neonatal alloimmune thrombocytopenia (NAIT). 2006.

 • Kjeldsen-Kragh, Jens; Killie, Mette K.; Skogen, Bjørn Ragnar; Husebekk, Anne. A sreening and intervention program that significantly reduces mortality and serious morbidity associated with grave neonatal alloimmune thrombocytopenia. 9th European Symposium on Platelet and Granulocyte Immunobiology 2006-06-15 - 2006-06-18 2006.

 • Kjeldsen-Kragh, Jens; Killie, Mette K.; Tomter, G; Golebiowska, E; Pedersen, H; Randen, I; Hauge, R; Aune, Berit; Øian, Pål; Dahl, Lauritz Bredrup; Pirhonen, J; Lindemann, R; Husby, H; Grønn, M; Skogen, Bjørn Ragnar; Husebekk, Anne. A screening and intervention program that significantly reduces mortality and serious morbidity associated with grave neonatal alloimmune thrombocytopenia. Regional forskningskonferanse innen medisin og helse 2006-11-01 - 2006-11-02 2006.

 • Husebekk, Anne; Killie, Mette K.; Kjeldsen-Kragh, Jens; Skogen, Bjørn Ragnar. General overview over screening programs. 9th European Symposium on platelet and Granulocyte Immunobiology 2006-06-15 - 2006-06-18 2006.

 • Husebekk, Anne. Hemoterapi i framtiden. Seminar i klinisk transfusjonsmedisin 2006-10-12 - 2006-10-12 2006.

 • Husebekk, Anne. Transfusjoner av trombocytter til voksne og barn: Immunologiske forhold, kvalitets- og resultatindikatorer, "point-of-care"-testing. Kurs i hemoterapi 2006-10-03 - 2006-10-06 2006.

 • El Ekiaby, M; Husebekk, Anne; Killie, Mette K.; El Afandi, M; Gorgy, G. Antenatal and neonatal diagnosis and management of neonatal alloimmune thrombocytopenia (NAITP), in a random population of Egyptian pregnant females. Regional forsknings konferanse innen medisin og helse 2006-11-01 - 2006-11-02 2006.

 • Killie, Mette K.; Kjeldsen-Kragh, Jens; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar; Olsen, Jan Abel; Kristiansen, Ivar Sønbø. Cost-utility analysis of antenatal screening for Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia. Regional forskningskonferanse innen medisin og helse 2006-11-01 - 2006-11-02 2006.

 • Ahlen, Maria Therese; Killie, Mette K.; Kjeldsen-Kragh, Jens; Husebekk, Anne; Olsson, ML; Skogen, Bjørn Ragnar. HPA-1a immuniserte mødre med blodtype A har større risiko for å føde barn med alvorlig NAIT enn mødre med blodtype 0. Regional forskningskonferanse innen medisin og helse 2006-11-01 - 2006-11-02 2006.

 • Blix, Egil Støre; Husebekk, Anne. Endothelial progenitor cells (EPC)-expression and function in cancer. Regional forskningskonferanse innen medisin og helse 2006-11-01 - 2006-11-02 2006.

 • Nordøy, Tone; Aaberge, I; Husebekk, Anne; Kolstad, Arne. Satisfactory vaccination responses against pneumococcal antigens achieved by combining conjugate- and polysaccharide vaccines in lymphoma patients after high-dose therapy and peripheral stem cell transplantation. Bone Marrow Transplantation 2005; Volum 35. ISSN 0268-3369.

 • Husebekk, Anne. HPA studiet – endelige resultater. Et studium av konsekvenser av alloantistoff mot blodplater av gravide. Nasjonal Blodbankkonferanse 2005-09-22 - 2005-09-24 2005.

 • Husebekk, Anne. Neonatal alloimmun thrombocytopenic purpura (NAITP): State of art and future directions. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, 6th International Scientific Meeting. 2005-09-27 - 2005-09-30 2005.

 • Husebekk, Anne; Kjeldsen-Kragh, J; Killie, Mette K.; Skogen, Bjørn Ragnar. Thrombocyte immunology – the role of antibodies related to transfusion and pregnancy. 15th ISBT European regional Conference 2005-07-04 - 2005-07-06 2005.

 • Kjeldsen-Kragh, J; Killie, Mette K.; Tomter, G; Golebiowska, E; Pedersen, H; Randen, I; Hauge, R; Aune, B; Oian, P; Dahl, LB; Pirhonen, J; Svennigsen, L; Wergeland, H; Lindeman, R; Husby, H; Gronn, M; Skogen, Bjørn Ragnar; Husebekk, Anne. A screening and intervention program reducing mortality and serious morbidity associated with neonatal alloimmune thrombocytopenia. American society of hematology 2005-12-10 - 2005-12-13 2005.

 • Olsen, T; Goll, Rasmus; Cui, H; Husebekk, Anne; Florholmen, Jon. The Th1 cytokines, TNFa and INFy, and the upstream regulator IL-18 are upregulated in modest to severe untreated ulcerative colitis. UEGV, internasjonalt møte 2005-05-23 - 2005-05-25 2005.

 • Husebekk, Anne. Genetikk og etikk. Menighetsmøte 2005-01-31 - 2005-01-31 2005.

 • Husebekk, Anne. Kvinnebrystet – en kilde til liv, begjær, til lykke og sorg. Senioruniversitetet i Tromsø 2005-01-26 - 2005-01-26 2005.

 • Husebekk, Anne. Blodet vårt – rødt som vin og mer dyrebart en gull. Seniouniversitetet i Tromsø 2005-10-26 - 2005-10-26 2005.

 • Aune, B.; Kjeldsen-Kragh, Jens; Killie, Mette Kjær; Øian, P; Dahl, L. B.; Pirhonen, Jouko; Svenningsen, Leif; WERGELAND, HÅKON; Lindemann, Rolf; Husby, H; Haugen, Guttorm; Grønn, Morten; Skogen, Bjørn; Husebekk, Anne. An intervention program for reducing morbidity and mortality associated with neonatal allo-immune thrombocytopenic purpura (NAITP). the 34th Congress of Nordic Federation of Societies of Obstretics and Gynecology 2004-06-12 - 2004-06-15 2004.

 • Brinch, Lorentz; Husebekk, A; Funderlund, S; Lyngstadås, A. Therapeutic use of haematopoietic stem cells from cord blood: Medical technology assessment based on a literature review. Report 4/2004. 2004 ISBN 82-14-02971-6.s 60 - 78.

 • Gasior-Chrzan, Barbara; Husebekk, Anne. Reticular erythematous mucinosis syndrome: report of a case with positive immunofluorescence. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 2004; Volum 18. ISSN 0926-9959.s 375 - 378.

 • Killie, Mette Kjær; Kjeldsen-Kragh, Jens; Skogen, Bjørn; Husebekk, Anne. Maternal anti-HPA 1a antibody level as predictive value in neonatal alloimmune thrombocytopenic purpura (NAITP). Blood 2004; Volum 104. ISSN 0006-4971.s 570a - 571a.

 • Killie, Mette Kjær; Husebekk, Anne; Kjeldsen-Kragh, Jens; Skogen, Bjørn. The natural course of anti-HPA 1a antibody levels in subsequent non-compatible pregnancies. Platelets 2004; Volum 15. ISSN 0953-7104.s 250 - .

 • Kjeldsen-Kragh, Jens; Killie, Mette Kjær; Aune, B.; Oian, P; Dahl, L; Pirhonen, Jouko; Svenningsen, Leif; WERGELAND, HÅKON; Lindemann, Rolf; Husby, H; Haugen, Guttorm; Grønn, Morten; Skogen, Bjørn; Husebekk, Anne. An intervention program for reducing morbidity and mortality associated with neonatal alloimmune thrombocytopenic purpura (NAITP). Platelets 2004; Volum 15. ISSN 0953-7104.s 250 - .

 • Medlem i forskergruppe