Karin Eilertsen 2017.png

Flag icon Flag icon

Karin Eilertsen

Seniorrådgiver
Institutt for medisinsk biologi

Stillingsbeskrivelse:

Våren 2019 arbeider jeg 50% ved Institutt for medisinsk biologi (IMB) og 50% i Seksjon for personal og organisasjon.

 

Institutt for medisinsk biologi

På IMB er jeg teamleder for undervisningsseksjonen ved (IMB). Som leder har jeg ansvar for å koordinere seksjonens arbeid på instituttets egne studieprogram og emner, i tillegg til fellesprogram som medisin-, odontologi- og ernæringsstudiet. Jeg er også medlem av instituttets ledergruppe.

 

Personal og organisasjon

I seksjon for personal og organisasjon arbeider jeg med å gi støtte til nye UiTs nyetablerte fellestjenester. Jeg vil være med å fasilitere arbeidet med å lage nye arbeidsprosesser, utvikle UiTs forbedringskonsept.

 

Fra 2013 har jeg vært involvert i Forbedringsprosessen ved UiT, og jeg er i dag med i den sentrale konseptgruppa for forbedringsarbeid ved UiT.
Arbeider i CRIStin


  • Eilertsen, Karin; Barrett, Robert T; Pedersen, Torstein. Diet, growth and early survival of Atlantic Puffin (Fratercula arctica) chicks in North Norway. Waterbirds (De Leon Springs, Fla.) 2008; Volum 31. ISSN 1524-4695.s 107 - 114.