Flag icon Flag icon

Karin Eilertsen

Seniorrådgiver
Institutt for medisinsk biologi

Stillingsbeskrivelse:

 

Høsten 2019 er jeg frikjøpt og arbeider 100% i Seksjon for personal og organisasjon. Sammen med Svein Are Tjeldnes og Frank Lindrupsen utgjør vi forbedringsteamet ved UiT.

 

Stillingsbeskrivelse:

  • Fasilitator for forbedringsarbeidet ved UiT
  • Utdanning av og støtte til prosessveiledere
  • Utvikling av UiTs forbedringskonsept
  • Arrangere og undervise på kurs i forbedringsarbeid
  • Gi råd til enheter, ledere og ansatte i arbeidet med hvordan man kommer i gang med systematisk forbedringsarbeid

 

 
Arbeider i CRIStin


  • Eilertsen, Karin; Barrett, Robert T; Pedersen, Torstein. Diet, growth and early survival of Atlantic Puffin (Fratercula arctica) chicks in North Norway. Waterbirds (De Leon Springs, Fla.) 2008; Volum 31. ISSN 1524-4695.s 107 - 114.