HeidiHeggås.jpg
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Flag icon Flag icon

Heggås, Heidi

Seniorkonsulent
Seksjon for personal og organisasjon

Stillingsbeskrivelse:
  • Saksbehandling forlengelse stipendiat og postdoktor med bakgrunn i fravær/permisjoner den ansatte har krav på etter lov eller tariffavtale
  • Saksbehandling forlengelse av midlertidige stilling
  • Veiledning ferieavvikling
  • Veiledning i bruk av PAGA