Flag icon Flag icon

Mikkelsen, Britt Anita

Administrativ lederstøtte
Stab hos rektor og direktør

Stillingsbeskrivelse:

Administrativ lederstøtte for universitetsledelsen, med følgende faste oppgaver:

  • Utvalgssekretær for UiTs styremøter
  • Koordinere møter og besøk
  • Fører sakslister for ledermøte og utvidet ledermøte (ULM)
  • Saksbehandle søknader til rektors strategiske midler