Arbeider i CRIStin


 • Saus, Merete; Jenssen, Toril Synnøve; Strandbu, Astrid. Mellom entusiasme og anvendelse. Barnevernsarbeideres oppfatninger og erfaringer med Familieråd. Tidsskriftet Norges Barnevern 2017; Volum 94 (1). ISSN 0800-1014.s 54 - 70.s doi: 10.18261/issn.1891-1838-2017-01-05.

 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Holtan, Amy; Jenssen, Toril Synnøve. Family group conferences: from Maori culture to decision-making model in work with late modern families in Norway. European Journal of Social Work 2015. ISSN 1369-1457.s doi: 10.1080/13691457.2015.1086727.

 • Jenssen, Toril Synnøve; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Saksbehandleres dilemmaer - Utfordringer vedrørende barns deltakelse i familieråd om fosterhjem. (fulltekst) Fontene forskning 2014 (01). ISSN 1890-9868.s 69 - 81.

 • Jenssen, Toril Synnøve; Adolfsen, Frode; Lauritzen, Camilla. Mellom velferd og vern. Psykisk helsearbeid blant barn og unge - ei utfordring på kommunenivå. Tidsskrift for velferdsforskning 2011; Volum 14 (4). ISSN 0809-2052.s 261 - 273.

 • Jenssen, Toril Synnøve. A Cultural Approach to Social Work Studies. Journal of Comparative Social Work 2008 (1). ISSN 0809-9936.s 3 - 12.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Review of the 27th Annual Conference of Nordic Anthropological Film Association (NAFA): "Sound and Image". NAFA Network Newsletter 2007; Volum 14 (3). ISSN 0805-1046.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Street Children Discourses in Russia and Cuba - A comparative study aimed at developing preventative measures in public child care. Journal of Comparative Social Work 2007. ISSN 0809-9936.s 2 - 14.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Viten om vern av barn. Gyldendal Akademisk 2005 ISBN 82-05-32599-5.s 247 - 259.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Cool and Crazy: Anthropological Film at the Point of Convergence between Humanities ans SOcial Science. Visual Anthropology 2005; Volum 18. ISSN 0894-9468.s 291 - 308.s doi: 10.1080/08949460590958365.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Kulturanalytisk tilnærming i sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk 2005 ISBN 82-05-32599-5.s 136 - 153.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Brobygging. Antropologisk film i spenningsfeltet mellom humaniora og samfunnsvitenskap. Norsk Medietidsskrift 2001 (2). ISSN 0804-8452.s 119 - 137.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Å krysse faggrenser. Antropologisk film som redskap i kulturanalyser. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2001 (3). ISSN 0802-7285.s 203 - 216.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Når jenter slutter å skulke. Et skoletilbud studert med videokamera. 1992 ISBN 82-7419-012-2.s 151 - 174.

 • Jenssen, Toril Synnøve. De blodfulle. Miniprosjektet - en tekst om teksten. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt 1992 (1). ISSN 0801-3055.s 134 - 156.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Bildemediet - moralens dobbeltagent i forskning og formidling. Sosiologi i dag 1992 (1). ISSN 0332-6330.s 46 - 63.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Kjønnspedagogikk mot skulk. Et alternativt skoleprosjekt. Nordisk Pedagogik 1992 (1). ISSN 0901-8050.s 30 - 40.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Könspedagogik - ett medel mot skolk?. Utbilder - tidsskrift för pedagogisk debatt 1992 (1B). ISSN 1100-1216.s 17 - 23.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Gutter og kroppsøving. Hvordan begynner rusmisbruket?. Nytt om Kvinneforskning 1991 (4). ISSN 0333-0265.

 • Jenssen, Toril Synnøve; Paulgaard, Gry. Film in the Social Sciences of Tromsø, Northern Norway. The American sociologist 1986; Volum 1 (2). ISSN 0003-1232.

 • Bunting, Mette; Jenssen, Toril Synnøve. Nordlysfront hverdag og vitenskap 1898-1928. Orkana Forlag 2014 ISBN 9788281042438.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Behind the Eye. Reflexive methods in culture studies, ethnographic film and visual media. Intervention Press 2009; Volum 4 (1) ISBN 978-87-89825-93-9. ISSN 0907-2454.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Camera and Conflict in the Field. Some Reflections on Ethics based on Filmmaking Experiences in Paris. Intervention Press 1993 ISBN 87-89825-00-4.

 • Sarnes, Bjørnar; Broch-Utne, Birgit; Jenssen, Toril Synnøve. "Normale gutta dainnse ikkje!" Kapittel s. 55-75 i boka Når gutter blir menn. Universitetsforlaget 1987 ISBN 82-00-18364-5.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Nordlyset i folketro og forskning. Familier gjennom hverdag og vitenskap ved UiT sin første forskningsstasjon.. Regionalt seminar 2017-09-22 - 2017-09-24 2017.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Childrens' Futures, A Grandparent Issue. The 4th International Indigenous Voices in Social Work Conference 2017-06-11 - 2017-06-15 2017.

 • Jenssen, Toril Synnøve; Saus, Merete. Follow-up Family Group Conference. A Study Within a Larger Research Project on National Implementation of FGC in Foster Care. XIV International Conference EUSARF (European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents) 2016: Shaping the Future 2016-09-12 - 2016-09-18 2016.

 • Jenssen, Toril Synnøve; Douglas, Marcela. Workshop: Kunnskapsutvikling for et kultursensitivt barnevern. Antropologisk årskonferanse 2016 2016-05-08 - 2016-05-08 2016.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Etnografisk film som forskningsredskap. Årskonferanse 2016 i Norsk antropologisk forening 2016-05-07 - 2016-05-07 2016.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Foredrag: Familieliv og vitenskap på en fjelltopp for 100 år siden. Kulturnatt, Tromsø 2016-10-07 - 2016-10-07 2016.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Gjesteforelesning: Hverdag og vitenskap på fjelltoppen for hundre år siden. Semesteråpning campus Alta 2016-08-26 - 2016-08-26 2016.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Livet på fjelltoppen. Altaposten 2015.s 22 - 23.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Foredrag: Familieliv og nordlysforskning. Kvinners innsats.. Møte 2015-11-10 - 2015-11-10 2015.

 • Jenssen, Toril Synnøve. foredrag: Hverdag og vitenskap på en fjelltopp i nord. Møte 2015-11-24 - 2015-11-24 2015.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Familieråd, det beste for barnet. Dagbladet 2015. ISSN 0805-3766.s 35 - 35.

 • Jenssen, Toril Synnøve; Saus, Merete. Vi har alle en hverdag. Saksbehandlernes erfaringer med oppfølging av familieråd. Konferanse om familieråd og medvirking. Å møte mennesker der de er. 2015-11-02 - 2015-11-03 2015.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Bokstavmetoder eller fleksibilitet i familie- og nettverksarbeid. BUP-dager 2014 2014-04-02 - 2014-04-04 2014.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Foredrag/boklansering med fotoutstilling vedr, "Nordlysfront. Hverdag og vitenskap 1898-1928". Nasjonalbiblioteket 2014-11-26 - 2014-11-26 2014.

 • Jenssen, Toril Synnøve. VGTV AS, direktesending kl 21:00-23:00 om nordlyset. 2014.

 • Jenssen, Toril Synnøve; Strandbu, Astrid; Holtan, Amy; Thørnblad, Renee. Participation and protection. Dilemmas in Family Group Conference work. The 7th ESFR (European Society on Family Relations) Conference 2014-09-03 - 2014-09-06 2014.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Saksbehandleres dilemmaer. Foreløpige resultater Forskningsprosjektet Familieråd i fosterhjemsarbeid. Familieråd Fagsamling 2013-01-22 - 2013-01-23 2013.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Saksbehandleres dilemmaer - i spenningsfeltet mellom medvirkning og beskyttelse. Den Sjunde Nordiska familjerådslagskonferensen 2013-08-29 - 2013-08-30 2013.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Challenges in Mixing Methods within the Research Field of Health and Social Welfare. Eighth International Congress of Qualitative Inquiry 2012-05-16 - 2012-05-19 2012.

 • Boine, Else Målfrid; Jenssen, Toril Synnøve. Kurs 1: Undervisningsopplegg “Hva betyr kulturell kompetanse i praksis?”. Landsdelssamlinga for PP-tjenesten og Statped Nord 2012-09-18 - 2012-09-20 2012.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Kulturell kompetanse - en tredelt modell. Landsdelssamling for PP-tjenesten i Nord-Norge og Statped Nord 2012-09-19 - 2012-09-19 2012.

 • Jenssen, Toril Synnøve; Lauritzen, Camilla; Adolfsen, Frode. Fagutøvelse og byråkrati i psykisk helsearbeid blant barn og unge. Et kommuneprosjekt. NORPRO 2012. Konference i Nordisk Netværk for Professionsforskning 2012-10-25 - 2012-10-26 2012.

 • Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Jenssen, Toril Synnøve; Holtan, Amy. Family Group Conferencing in Foster Care Work - Decisions, communication and an Extended Family Concept. 6th ESFR congress 2012 2012-09-26 - 2012-09-29 2012.

 • Jenssen, Toril Synnøve. From the child's point of view. How can ethnographic film contribute in child protection research?. IVSA (International Visual Sociology Association) 2011 2011-07-06 - 2011-07-08 2011.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Tverrfaglig psykisk helseforebygging blant barn og unge. 2009 ISBN 978-82-93031-04-8.

 • Jenssen, Toril Synnøve; Lauritzen, Camilla. Young Asylum Seekers. A Grounded theory study of teenager's identity development and mental health while living as refugee centre inhabitants. Pre-Conference Symposium 2009-11-03 - 2009-11-05 2009.

 • Jenssen, Toril Synnøve; Vagli, Åse Elisabeth. Kjønnsdiskurser i praksisfeltet. Empiriske evidenser. Seminar 2008-04-14 - 2008-04-14 2008.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Qualitative Research - Contextual Meetings. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2008; Volum 3 (2). ISSN 1748-2623.

 • Jenssen, Toril Synnøve; Bunting, Mette. Halddehistorier. Prosjektpresentasjon. 2008.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Kvinnene på fjelltoppen Haldde. Åpent arrangement Alta Museum 2007-08-25 - 2007-08-25 2007.

 • Jenssen, Toril Synnøve; Mørch, Willy-Tore. Arktisk by for lek og uteliv. Dagavisen Nordlys 2007.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Street children discourses in Russia and Cuba. Discourse analysis as strategy in a comparative study aimed at reflecting on preventive measures. International co-operation in Social work. The Pomor III Project closing conference (data) 2006-06-12 - 2006-06-14 2006.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Film as a dissemination medium. The 4th World Conference: The Promotion of Mental Health and Prevention of Mental Health and Behavioral Disorders. DEVELOPING RESILIENCE AND STRENGTH ACROSS THE LIFE SPAN 2006-10-10 - 2006-10-13 2006.

 • Jenssen, Toril Synnøve; Mørch, Willy-Tore. Byen for de unge brukerne. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Coping with everyday life in Cuba. Crossing borders by studying narratives and social political issues. 2005-12-05 - 2005-12-09 2005.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Det grenseløse bedrag. Norsk Medietidsskrift 2004 (3). ISSN 0804-8452.

 • Jenssen, Toril Synnøve. 1. Visual mediation - a potential in netsupported studies. 2. The ethics and the visualised other. IX edition de los encuentros de filósoficos y cientificos sociales cubanos y norteamericanos 2003-06-17 - 2003-07-01 2003.

 • Jenssen, Toril Synnøve; Oltedal, Siv. Utdanningsrevolusjon på Cuba. Embla 2003 (9). ISSN 0807-0628.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Flermedierte studier i sosialt arbeid - Erfaringer og visjoner. 2003 ISBN 82-7314-407-0.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Formidling i fokus. Visuell antropologi som redskap for en analyse av refleksive prosesser i det moderne mediesamfunnet. 2001.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Praktisk sosialt arbeid og analytisk kompetanse. Milepælen 1996. ISSN 0803-5598.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Nordlysets kvinner og menn - en refleksiv fortelling fra utkanten. 1995 (5). ISSN 0805-1852.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Polarpedagogene. Nordisk Pedagogik 1995 (3). ISSN 0901-8050.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Onde øyne. Nytt om Kvinneforskning 1993. ISSN 0333-0265.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Maskulinitetens irrganger. En kvalitativ studie av et alternativt skoleprosjekt der gutter viser relasonsorientering og idrettsforakt. 1991.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Hva forebygger?. EBERGI Folkeaksjonen mot hasj 1990 (2-3). ISSN 0801-6445.s 10 - 12.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Bymiljøet - ei utfordring for guttekulturen. Sosionomen 1990 (15). ISSN 0332-7191.s 6 - 15.

 • Jenssen, Toril Synnøve. A Semiotic Perspective on Fieldwork with Camera. Eyes across the Water 1989-06-21 - 1989-06-24 1989.

 • Jenssen, Toril Synnøve; Skotnes, Gøril bergliot. Miniprosjektet - et skoletilbud. 1988.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Guttekultur - verdier i endring. EBERGI Folkeaksjonen mot hasj 1988 (1). ISSN 0801-6445.

 • Jenssen, Toril Synnøve. Des boules sous bois. 1984.

 • Grønbech, Dagrunn; Jenssen, Toril Synnøve; Uberg, Anne Marie; Presthus, Lisbeth. Lofotensgruppens rapport. 1983.

 • Jenssen, Toril Synnøve. LIv, fille au pair. 1982.