Flag icon Flag icon

Neumer, Simon-Peter

Førsteamanuensis
RKBU Nord

Stillingsbeskrivelse:

Hovedstilling ved RBUP, mer informasjon her.
Arbeider i CRIStin


 • Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Wentzel-Larsen, Tore; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Løvaas, Mona Elisabeth S; Patras, Joshua; Kendall, Philip C; Waaktaar, Trine; Neumer, Simon-Peter. Prevention of anxiety and depression in school children: Effectiveness of the transdiagnostic EMOTION program. Journal of Consulting and Clinical Psychology 2019; Volum 87 (2). ISSN 0022-006X.s 212 - 219.s doi: 10.1037/ccp0000360.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Adolfsen, Frode; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Martinussen, Monica. Facilitators and Barriers to the Implementation of EMOTION: An Indicated Intervention for Young Schoolchildren. Scandinavian Journal of Educational Research 2019. ISSN 0031-3831.s 1 - 16.s doi: 10.1080/00313831.2019.1596976.

 • Løvaas, Mona Elisabeth S; Sund, Anne Mari; Lydersen, Stian; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Reinfjell, Trude. Does the transdiagnostic EMOTION intervention improve emotion regulation skills in children?. Journal of Child and Family Studies 2019; Volum 28 (3). ISSN 1062-1024.s 805 - 813.s doi: 10.1007/s10826-018-01324-1.

 • Neumer, Simon-Peter; Mathiassen, Børge; Bjørknes, Ragnhild. Zippys venner (2. utg.). (fulltekst) Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2018. ISSN 2464-2142.

 • Neumer, Simon-Peter; Margraf, Jürgen; Jacobi, Frank. Kosten-Effektivitäts- und Kosten-Nutzen-Analyse. Springer 2018 ISBN 9783662549100.s 986 - 994.

 • Villabø, Marianne Aalberg; Narayanan, Martina K.; Compton, Scott N.; Kendall, Phillip C.; Neumer, Simon-Peter. Cognitive-behavioral therapy for youth anxiety: An effectiveness evaluation in community practice. Journal of Consulting and Clinical Psychology 2018; Volum 86 (9). ISSN 0022-006X.s 751 - 764.s doi: 10.1037/ccp0000326.

 • Løvaas, Mona Elisabeth S; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Hjemdal, Odin; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Reinfjell, Trude. Emotion regulation and its relation to symptoms of anxiety and depression in children aged 8–12 years: does parental gender play a differentiating role?. BMC Psychology 2018; Volum 6:42. ISSN 2050-7283.s 1 - 11.s doi: 10.1186/s40359-018-0255-y.

 • Neumer, Simon-Peter; Costache, Alexandra-Maria; Hagen, Roger. Effekten av indikerte tiltak for forebygging av angst og depresjon hos barn og unge: en systematisk litteraturgjennomgang. (fulltekst) Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2017; Volum 54 (11). ISSN 0332-6470.s 1076 - 1087.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Waaktaar, Trine; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Kendall, Philip C; Patras, Joshua. The Factor Structure of MASC Youth Report in Norwegian School Children. Journal of Child and Family Studies 2017; Volum 26 (7). ISSN 1062-1024.s 1808 - 1816.s doi: 10.1007/s10826-017-0705-9.

 • Villabø, Marianne Aalberg; Neumer, Simon-Peter. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Multidimensional Anxiety scale for children (MASC). (fulltekst) PsykTestBARN 2017; Volum 7 (1). ISSN 1893-9910.s 1 - 9.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Kendall, Philip C.; Stark, Kevin; Neumer, Simon-Peter. Prevention of Anxiety and Depression in Children: Acceptability and Feasibility of the Transdiagnostic EMOTION Program. (fulltekst) Cognitive and Behavioral Practice 2016; Volum 23 (1). ISSN 1077-7229.s 1 - 13.s doi: 10.1016/j.cbpra.2014.06.005.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari; Kendall, Philip C.. Self-reported quality of life and self-esteem in sad and anxious school children. BMC Psychology 2016; Volum 4:45. ISSN 2050-7283.s 1 - 10.s doi: 10.1186/s40359-016-0153-0.

 • Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter. Study protocol of an RCT of EMOTION: An indicated intervention for children with symptoms of anxiety and depression. BMC Psychology 2016; Volum 4:48. ISSN 2050-7283.s 1 - 8.s doi: 10.1186/s40359-016-0155-y.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM IV: Barneversjonen (ADIS for DSM IV:C). (fulltekst) PsykTestBARN 2015 (2). ISSN 1893-9910.

 • Gere, Martina Kaja; Hagen, Kristine Amlund; Villabø, Marianne Aalberg; Arnberg, Kasper; Neumer, Simon-Peter; Torgersen, Svenn. Father's mental health as a protective factor in the relationship between maternal and child depressive symptoms. (sammendrag) Depression and Anxiety 2013; Volum 30 (1). ISSN 1091-4269.s 31 - 38.s doi: 10.1002/da.22010.

 • Mauseth, Tori; Kjøbli, John; Neumer, Simon-Peter; Laland, Hanne. MATCH-ADTC( Modular Approach to Therapy for Children With Anxiety, Depression, Trauma and Conduct problems) En transdiagnostisk tilnærming til barn og unges psykiske problemer. Tidsskrift for kognitiv terapi 2013 (4). ISSN 1504-3142.s 20 - 21.

 • Neumer, Simon-Peter; Gere, Martina Kaja. How smart parents become clever. 2013 ISBN 978-82-93031-28-4.s 54 - 59.

 • Villabø, Marianne Aalberg; Gere, Martina Kaja; Torgersen, Svenn; Arnberg, Kasper; Neumer, Simon-Peter; Kendall, Philip C. Anxious Self-Statements in Clinic-Referred US and Norwegian Anxiety-Disordered Youth. Cognitive Therapy and Research 2013; Volum 37 (4). ISSN 0147-5916.s 840 - 850.s doi: 10.1007/s10608-013-9530-7.

 • Martinsen, Kristin; Neumer, Simon-Peter. Angst hos barn. Gyldendal Akademisk 2012 ISBN 9788205421547.s 48 - 86.

 • Bastian, Uta; Neumer, Simon-Peter; Diseth, Trond H. Mestringskatten - en kognitiv behandlingsmetode for barn med angst. Paidos: Tidsskrift for Norsk barnelegeforening 2012; Volum 30 (4). ISSN 1503-5360.s 194 - 197.

 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin D.; Gere, Martina Kaja; Villabø, Marianne A.. Kognitiv-atferdsterapeutiske programmer i klinikk: Utfordringer og muligheter. (fulltekst) Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2011; Volum 48 (1). ISSN 0332-6470.s 21 - 25.

 • Trumpf, Julia; Vriends, Noortje; Meyer, Andrea; Becker, Eni S.; Neumer, Simon-Peter; Margraf, Jürgen. The Dresden Predictor Study of anxiety and depression: objectives, design, and methods. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2010; Volum 45 (9). ISSN 0933-7954.s 853 - 864.s doi: 10.1007/s00127-009-0133-2.

 • Bjørk, Rune Flaaten; Neumer, Simon-Peter. Evidensbasert psykologisk praksis i praksis. (fulltekst) Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2010; Volum 47 (10). ISSN 0332-6470.s 937 - 941.

 • Martinsen, Kristin; Villabø, Marianne Aalberg; Gere, Martina Kaja; Neumer, Simon-Peter. Using a structured treatment, Friends for Life, in Norwegian outpatient clinics: results from a pilot study. The Cognitive Behaviour Therapist 2010; Volum 2 (1). ISSN 1754-470X.s 10 - 19.s doi: 10.1017/S1754470X08000160.

 • Mørch, Willy-Tore; Neumer, Simon-Peter; Holth, Per; Martinussen, Monica. Ungsinn - en kunnskapsbase over virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse. (fulltekst) Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2009; Volum 46 (10). ISSN 0332-6470.s 959 - 964.

 • Flood, Elsbeth; Neumer, Simon-Peter. Metoder for endringsfokusert arbeid. Kommuneforlaget AS 2009 ISBN 978-82-446-1311-8.s 193 - 211.

 • Neumer, Simon-Peter; Gere, Martina Kaja. Smarte foreldre - et gruppeprogram for foreldre med engstelige og triste barn. (fulltekst) Barn i Norge 2008. ISSN 1502-6604.s 63 - 73.

 • Becker, Eni S.; Rinck, Mike; Türke, Veneta; Krause, Petra; Goodwin, Renee D.; Neumer, Simon-Peter; Margraf, Jürgen. Epidemiology of specific phobia subtypes: Findings from the Dresden Mental Health Study. European psychiatry 2007; Volum 22 (2). ISSN 0924-9338.s 69 - 74.s doi: 10.1016/j.eurpsy.2006.09.006.

 • Neumer, Simon-Peter; Villabø, Marianne Aalberg. Forebygging av emosjonelle lidelser hos barn og unge. (fulltekst) 2005; Volum 1 (1) ISBN 82-92488-07-3.s 89 - 100.

 • Hoyer, Jürgen; Becker, Eni S.; Neumer, Simon-Peter; Margraf, Jürgen. Screening for anxiety in an epidemiological sample: predictive accuracy of questionnaires. Journal of Anxiety Disorders 2002; Volum 16 (2). ISSN 0887-6185.s 113 - 134.s doi: 10.1016/S0887-6185(01)00094-9.

 • Manz, Rolf; Junge, Juliane; Neumer, Simon-Peter; Margraf, Jürgen. Primary prevention of anxious and depressive symptoms in adolescents. Journal of Public Health 2001; Volum 9 (3). ISSN 0943-1853.s 229 - 241.s doi: 10.1007/BF02956496.

 • Rose, Uwe; Neumer, Simon-Peter. Berücksichtigung von Drop-Out-Raten und Katamnesedaten in Kosten-Effektivitäts-Analysen: Eine Einführung. (sammendrag) Praxis klinische Verhaltensmedizin und Rehabilitation 2001; Volum 14 (55). ISSN 0933-842X.s 241 - 247.

 • Becker, Eni S.; Margraf, Jürgen; Türke, Veneta; Soeder, Ulrich; Neumer, Simon-Peter. Obesity and mental illness in a representative sample of young women. (fulltekst) International Journal of Obesity 2001; Volum 25. ISSN 0307-0565.s S5 - S9.

 • Neumer, Simon-Peter; Lieb, Roselind; Margraf, Jürgen. Epidemiologie. Springer 1998 ISBN 978-3-540-64012-7.s 37 - 51.

 • Martinussen, Monica; Reedtz, Charlotte; Eng, Helene; Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Mørch, Willy-Tore. Ungsinn - Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. Kriterier og prosedyrer for vurdering og klassifisering av tiltak. 2016 ISBN 978-82-93031-43-7.

 • Neumer, Simon-Peter; Gere, Martina Kaja; Junge-Hoffmeister, Juliane. Arbeidsbok Smarte Foreldre. Kommuneforlaget AS 2013 ISBN 978-82-446-2112-0.

 • Neumer, Simon-Peter; Gere, Martina Kaja; Junge-Hoffmeister, Juliane. Smarte foreldre : veileder : program for foreldre til engstelige eller triste barn. Kommuneforlaget AS 2013 ISBN 978-82-446-2111-3.

 • Kendall, Philip C; Arnberg, Kasper; Flaaten Bjørk, Rune; Neumer, Simon-Peter; Khanna, Muniya; Hudson, Jennifer; Webb, Alicia. Mestringskatten for ungdom: Kognitiv adferdsterapi for ungdom med angst-terapeutmanual. (omtale) Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01742-6.

 • Kendall, Phillip, C; Bjørk, Rune Flaaten; Arnberg, Kasper; Neumer, Simon-Peter; Khanna, Muniya; Hudson, Jennifer; Webb, Alicia. Mestringskatten for ungdom. Kognitiv atferdsterapi for ungdom med angst. Terapeutmanual. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01742-6.

 • Kendall, Phillip C.; Bjørk, Rune Flaaten; Arnberg, Kasper; Neumer, Simon-Peter; Khanna, Muniya; Hudson, Jennifer; Web, Alicia. Mestringskatten for ungdom. Kognitiv atferdsterapi for ungdom med angst. Arbeidsbok.. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01743-3.

 • Kendall, Philip C; Arnberg, Kasper; Flaaten Bjørk, Rune; Neumer, Simon-Peter; Khanna, Muniya; Hudson, Jennifer; Webb, Alicia. Mestringskatten for ungdom: Kognitiv adferdsterapi for ungdom med angst: Arbeidsbok. (omtale) Universitetsforlaget 2011 ISBN 9788215017433.

 • Neumer, Simon-Peter; Junge-Hoffmeister, Juliane. Smart: Arbeidsbok. Kommuneforlaget 2010 ISBN 978-82-446-2018-5.

 • Neumer, Simon-Peter; Junge-Hoffmeister, Juliane. Smart: forebygging av emosjonelle problemer hos ungdom: veileder. Kommuneforlaget 2010 ISBN 978-82-446-2017-8.

 • Junge, Juliane; Neumer, Simon-Peter; Manz, Rolf; Margraf, Jürgen. Gesundheit und Optimismus: GO: Trainingsprogramm für Jugendliche. Verlagsgruppe Beltz 2002 ISBN 978-3621274999.

 • Margraf, Jürgen; Neumer, Simon-Peter; Rief, Winfried. Somatoforme Störungen: Ätiologie, Diagnose und Therapie. (fulltekst) Springer 1998 ISBN 978-3-540-64012-7.s 37 - 51.

 • Margraf, Jürgen; Siegrist, Johannes; Neumer, Simon-Peter. Gesundheits- oder Krankenheitstheorie? Saluto- versus pathogenetische Ansätze im Gesundheitswesen. Springer 1998 ISBN 9783540644927.

 • Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-05-14 - 2019-05-14 2019.

 • Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-05-24 - 2019-05-24 2019.

 • Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-07-02 - 2019-07-02 2019.

 • Ingul, Jo Magne; Ytreland, Kristin; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-09-30 - 2019-09-30 2019.

 • Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Sund, Anne Mari. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-08-13 - 2019-08-13 2019.

 • Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-05-29 - 2019-05-29 2019.

 • Ingul, Jo Magne; Ytreland, Kristin; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-08-27 - 2019-08-27 2019.

 • Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Sund, Anne Mari. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-09-23 - 2019-09-23 2019.

 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Ingul, Jo Magne; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Sund, Anne Marie. ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Faglig foredrag 2019-08-13 - 2019-08-13 2019.

 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Sund, Anne Marie; Ingul, Jo Magne; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter. ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Faglig foredrag 2019-06-24 - 2019-06-24 2019.

 • Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Marie; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig. ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Faglig foredrag 2019-05-27 - 2019-05-27 2019.

 • Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Marie. ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Faglig foredrag 2019-05-22 - 2019-05-22 2019.

 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Marie; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig. ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. FAglig foredrag 2019-04-26 - 2019-04-26 2019.

 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Sund, Anne Marie; Ingul, Jo Magne. ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Faglig foredrag 2019-04-25 - 2019-04-25 2019.

 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Marie; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter. ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Staped 2019-03-08 - 2019-03-08 2019.

 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Martinsen, Kristin Dagmar; Sund, Anne Mari; Ingul, Jo Magne. ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Faglig foredrag 2019-08-16 - 2019-08-16 2019.

 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari. Optimizing Evidence Based Interventions (EBI) for children and adolescents in Norway. Pre-Symposium WCBCT 2019-07-14 - 2019-07-16 2019.

 • Tollefsen, Thomas Kristian; Neumer, Simon-Peter; Berg-Nielsen, Turid Suzanne. “What Matters to You?”: A Randomized Controlled Effectiveness Trial, Using Systematic Idiographic Assessment as an Intervention to Increase Adolescents’ Perceived Control of their Mental Health. Konferanse 2019-05-19 - 2019-05-21 2019.

 • Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Martinsen, Kristin Dagmar; Sund, Anne Mari; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua. Nyhetsbrev TIM studien 2019. 2019.

 • Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæther, Siri; Saus, Merete. Using Scientific Inquiry to Assess Experiences of Refugee Families Receiving Parent Training. Meeting of Regional Centers for Refugee Services - North 2019-05-15 - 2019-05-15 2019.

 • Patras, Joshua; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Neumer, Simon-Peter; Gammelsæther, Siri; Halvorsen, Therese. NOK 12.3 million to the research project “Parenting Intervention for Refugees and Ethnic Minorities”. 2019.

 • Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari. Presentasjon av ECHO for Levanger Kommune. foredrag for Levanger Kommune 2019-02-25 - 2019-02-25 2019.

 • Bania, Elisabeth Valmyr; Sandvik, Kristin; Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari. Presentasjon av ECHO for Stjørdal Kommune. foredrag for Stjørdal Kommune 2019-04-04 - 2019-04-04 2019.

 • Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari. Presentasjon av ECHO for Melhus Kommune. foredrag for Melhus Kommune 2019-03-22 - 2019-03-22 2019.

 • Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Presentasjon av ECHO for Trondheim Kommune. foredrag for Trondheim kommune 2019-02-11 - 2019-02-11 2019.

 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Koordinatormøte i Østfoldhelsa 2019-04-05 - 2019.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari. Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon 2019-04-09 - 2019.

 • Patras, Joshua; Saus, Merete; Gammelsæther, Siri; Neumer, Simon-Peter; Douglas, Marcela. Using parenting interventions to help refugee families in Norway: An introduction to immigration. National Meeting of Statped 2019-04-09 - 2019-04-09 2019.

 • Puggaard, Louise; Neumer, Simon-Peter; Rottbøll, A.; Wolf, R.T.; Thastum, Mikael; Cornell, C.U.; Silverman, W.; Plessen, Kerstin J.; Bilenberg, N.; Thomsen, Per Hove; Jeppesen, Pia. Development and evaluation of a video-observation-based fidelity measurement for a new transdiagnostic and modular cognitive and behavioral treatment for school-aged children with anxiety, depression, and/or behavioral disturbances.. Konferanse 2018-10-01 - 2018-10-02 2018.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Waaktaar, Trine. Prevention of anxiety and depression i school children. The development and testing of the new transdiagnostic EMOTION intervention. Universitetet i Oslo 2018.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari; Løvaas, Mona Elisabeth S; Patras, Joshua. Preliminary results from the effectiveness study of the preventive EMOTION intervention & Use of new technology to improve uptake of the intervention in the services. EUSPR 2018-10-24 - 2018-10-26 2018.

 • Neumer, Simon-Peter; Martinussen, Monica; Axelsdottir, Brynhildur; Jakobsen, Reidar; Jozefiak, Thomas; Paap, Muirne C. S.. PsychTestChild (PsykTestBarn.no): Bridging the gap between practice and research evidence. Ninth EUSPR Conference and Members’ Meeting: Prevention Technologies – improving the use of evidence in prevention practice (fulltekst) 2018-10-24 - 2018-10-26 2018.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Martinussen, Monica; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Pedersen, Marit Løtveit; Løvaas, Mona Elisabeth S; Neumer, Simon-Peter. Implementation of the EMOTION program. Ninth EUSPR Conference and Members’ Meeting 2018-10-24 - 2018-10-26 2018.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari; Løvaas, Mona Elisabeth S; Pedersen, Marit Løtveit; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Kendall, Philip C. Effectiveness evaluation of the EMOTION program. Barn og unge kongressen 2018 2018-04-23 - 2018-04-25 2018.

 • Puggaard, Louise; Neumer, Simon-Peter; Rottbøll, A.; Thastum, Mikael; Correll, Christoph U.; Silverman, W.; Wolf, R.; Plessen, Kerstin J.; Bilenberg, Niels; Thomsen, Per Hove; Jeppesen, Pia. The mind my mind study: Measurement of treatment fidelity of a new trans-diagnostic and modular cognitive and behavioral treatment for school-aged children. Konferanse 2018-09-05 - 2018-09-08 2018.

 • Jeppesen, Pia; Neumer, Simon-Peter; Thastum, Mikael; Puggaard, Louise; Rottbøll, A.; Wolf, R.; Plessen, K.; Bilenberg, N.; Thomsen, Per Hove; Correll, C.; Silverman, W.. The mind my mind study: Lessons learned from the feasibility study and the ongoing main study. Konferanse 2018-09-05 - 2018-09-08 2018.

 • Paap, Muirne C. S.; Martinussen, Monica; Jakobsen, Reidar; Jozefiak, Thomas; Axelsdottir, Brynhildur; Neumer, Simon-Peter. Tester for barn og unge i Norge bør kvalitets­sikres bedre. (fulltekst) Psykologisk.no – Scandinavian Psychologist 2018.

 • Lorentzen, Veronica; Fagermo, Kenneth; Bjørn- Helge, Handegård; Skre, Ingunn; Neumer, Simon-Peter. En SMART metode i BUP? Korttids behandling av emosjonelle lidelser hos ungdom med SMART programmet. En kontrollert randomisert studie. Nordlyskonferansen 2017-01-12 - 2017-01-13 2017.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode. Indicated prevention of anxiety and depression in school children: Preliminary results from a randomized controlled trial of a new transdiagnostic intervention. Society for Prevention Research 2017-05-30 - 2017-06-02 2017.

 • Pedersen, Marit Løtveit; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Løvaas, Mona Elisabeth S; Sund, Anne Mari. Exploring the associations between school functioning and symptoms of anxiety and/or depression in young school children. The Society for Prevention Research (SPR) 2017-05-30 - 2017-06-02 2017.

 • Jeppesen, Pia; Plessen, Kerstin von; Bilenberg, Niels; Thomsen, Per Hove; Thastum, Mikael; Neumer, Simon-Peter; Correll, Christoph U.; Silverman, Wendy K. Mind My Mind! A Feasibility Randomized Clinical Trial of a New Modular Therapy for School-aged Children in Diverse Municipalities in Denmark. ABCT Konferanse 2017-11-16 - 2017-11-19 2017.

 • Jeppesen, Pia; Plessen, Kerstin von; Bielenberg, Niels; Thomsen, Per Hove; Thastum, Mikael; Neumer, Simon-Peter; Hjorthøj, Carsten; Correll, Christoph U.; Silverman, Wendy K. Mind My Mind! A multisite randomized controlled pilot trial of a new modular therapy versus treatment as usual for emotional and behavioural problems in school children. RHPs Forskningsdag 2017-09-19 - 2017-09-19 2017.

 • Løvaas, Mona Elisabeth S; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Reinfjell, Trude; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Pedersen, Marit Løtveit. Emotion regulation and its relation to symptoms of anxiety and depression in children. Does parental gender have a differentiating role?. Society of preventive research (SPR) 2017-05-30 - 2017-06-02 2017.

 • Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter. The EKKO Project:Web-based measurement feedback system for municipal services. Skolekonferanse 2017-03-28 - 2017-03-28 2017.

 • Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter. Ungsinn (Young Mind). An online journal to promote evidence based practice in Norway.. 2017 ANNUAL MEETING. Prevention and Public Systems of Care: Research, Policy and Practice 2017-05-30 - 2017-06-02 2017.

 • Neumer, Simon-Peter; Villabø, Marianne Aalberg; Martinsen, Kristin Dagmar. Mestringskatten. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891.

 • Neumer, Simon-Peter. ECKI. Sammendrag og veien videre. Møte om kartleggingsverktøy for primærhelsetjenesten og PPT 2017-01-20 - 2017.

 • Adolfsen, Frode; Neumer, Simon-Peter. Web-basert kartleggingssystem: introduksjon og bakgrunn. Møte om kartleggingsverktøy for primærhelsetjenesten og PPT 2017-01-20 - 2017.

 • Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter. Implementation of a Measurement and Feedback System (MFS) for primary mental health services. Møte om kartleggingsverktøy for primærhelsetjenesten og PPT 2017-01-20 - 2017.

 • Neumer, Simon-Peter. Kartleggingsverktøy for psykisk helse. Kartleggingsverktøy for primærhelsetjenesten og PPT 2017-01-20 - 2017.

 • Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Martinsen, Kristin Dagmar; Sund, Anne Mari; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua. Nyhetsbrev TIM vår 2016. 2016.

 • Jeppesen, Pia; Plessen, Kerstin von; Bielenberg, Niels; Thomsen, Per Hove; Thastum, Mikael; Neumer, Simon-Peter. A randomised feasibility study of a new trans-diagnostic, individualised cognitive and behavioural therapy for school-aged children with emotional and behavioural difficulties. EABCT Konferanse 2016-08-31 - 2016-09-03 2016.

 • Jeppesen, Pia; Plessen, KJ; Thastum, Mikael; Neumer, Simon-Peter; Forgatch, Marion S.; Silverman, Wendy K; Correll, Christoph U.; Bilenberg, Niels; Thomsen, Per Hove. A randomised feasibility study of a transdiagnostic and modular, cognitive and behavioural therapy for school-aged children with emotional and behavioural difficulties. Øresundsfonferencen 2016-11-10 - 2016-11-11 2016.

 • Neumer, Simon-Peter. Engstelige barn - internaliserende vansker. Seminar 2016-11-15 - 2016.

 • Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Pedersen, Marit Løtveit; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode. Early Intervention Coping Kids - a randomized controlled trial.. NordCAP 2016 2016-09-15 - 2016-09-16 2016.

 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Pedersen, Marit Løtveit; Sund, Anne Mari. Coping Kids: a randomized controlled study of a new transdiagnostic preventive intervention for children with symptoms of anxiety and depression. EUSPR 2016-10-31 - 2016-11-02 2016.

 • Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter. Implementing sustainable evidence based interventions within services for children in Norway: www.ungsinn.no. EUSPR 2016-10-31 - 2016-11-02 2016.

 • Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Pedersen, Marit; Kendall, Philip C. Early Intervention Coping Kids - A randomized controlled trial. Research Meeting Nord CAP 2016-09-15 - 2016-09-16 2016.

 • Neumer, Simon-Peter. Psykiske Tilstandsbilder hos barn og unge: Angst og Tvang. Utdanning 2016-09-20 - 2016-09-20 2016.

 • Neumer, Simon-Peter. SMART, DU og Coping Cat: fordeler og ulemper. Seminar 2016-09-13 - 2016-09-13 2016.

 • Neumer, Simon-Peter; Johansen, Jeanette. Erfaringer med SMART prosjektet. Fagkonferanse 2016-05-26 - 2016-06-27 2016.

 • Neumer, Simon-Peter; Richter, Jorg; Patras, Joshua; Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Holen, Solveig. Factor structure and psychometric properties of the Norwegian version of the Brief Problem Monitor (BPM) in a sample of children with internalizing problems. Konferanse 2016-08-31 - 2016-09-04 2016.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode. The EMOTION program - A transdiagnostic intervention targeting high levels of anxiety and depressive symptoms in children. Symposium 2016-08-31 - 2016-09-04 2016.

 • Jeppesen, Pia; Plessen, Kerstin; Bielenberg, Niels; Thomson, Per Hove; Thastum, Mikael; Neumer, Simon-Peter. Mind my Mind. A randomised feasibility study of a new transdiagnostic, individualized cognitive and behavioural therapy for school-aged children with emotional and behavioural difficulties. Symposium 2016-08-31 - 2016-09-04 2016.

 • Neumer, Simon-Peter; Johnson, Sverre Urnes; Costache, Alexandra; Hagen, Roger. Transdiagnostic treatments: A promising strategy for indicated prevention?. Symposium 2016-08-31 - 2016-09-04 2016.

 • Neumer, Simon-Peter. Forbedringsmuligheter for manualbaserte intervensjoner i klinisk praksis.. Seminar 2016-08-16 - 2016-08-17 2016.

 • Neumer, Simon-Peter. Measures of therapist competences and fidelity in school-based programs for children with emotional problems.. Seminar 2016-06-06 - 2016-06-06 2016.

 • Neumer, Simon-Peter. Hvordan kan single case studier (SCS) bidra til å forbedre klinisk praksis?. Konferanse 2016-06-01 - 2016-06-03 2016.

 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Tollefsen, Thomas Kristian; Sagatun, Åse; Olavsen, Ellen; Hodne, Inger; Berg Nielsen, Turid Suzanne. RBUP`s bidrag til Psykisk Folkehelsearbeid. Seminar 2016-08-29 - 2016-08-29 2016.

 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Tollefsen, Thomas Kristian; Sagatun, Åse; Olavsen, Ellen; Hodne, Inger; Berg Nielsen, Turid Suzanne. RBUP`s bidrag til Psykisk Folkehelsearbeid. Regionsenterkonferanse Bergen 2016-05-30 - 2016-12-01 2016.

 • Lorentzen, Veronica; Fagermo, Kenneth; Bjørn- Helge, Handegård; Neumer, Simon-Peter; Skre, Ingunn. Being really SMART? An effectiveness study of a new treatment for adolescents with emotional disorders.. European Association of Behavioral and Cognitive Therapy (EABCT) 2016-09-01 - 2016-09-01 2016.

 • Lorentzen, Veronica; Fagermo, Kenneth; Handegård, Bjørn- Helge; Neumer, Simon-Peter; Skre, Ingunn. En SMART metode i BUP?. Landskonferansen for Barn og -unges psykiske Helse N-BUP 2016-06-17 - 2016-06-17 2016.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter. Implementering av Mestrende barn. Gjensidig prosjektpresentasjon 2016-01-22 - 2016-01-22 2016.

 • Neumer, Simon-Peter; Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Holen, Solveig; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode. TIM studien. Gjensidig prosjektpresentasjon 2016-01-22 - 2016.

 • Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Sund, Anne Mari. Coping Kids: a randomized controlled study of a new indicated preventive intervention for children with symptoms of anxiety and depression. Session 2015-02-02 - 2015-02-04 2015.

 • Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Martinsen, Kristin Dagmar; Sund, Anne Mari; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua. Nyhetsbrev TIM vår 2015. 2015.

 • Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Martinsen, Kristin Dagmar; Sund, Anne Mari; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua. Nyhetsbrev TIM høst 2015. 2015.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Kendall, Philip C. Transdiagnostic principles of change for anxiety and depression in youth: The EMOTION program. Konferanse 2015-11-12 - 2015-11-15 2015.

 • Lorentzen, Veronica; Fagermo, Kenneth; Bjørn- Helge, Handegård; Skre, Ingunn; Neumer, Simon-Peter. Korttidsbehandling av emosjonelle lidelser med SMART. Foreløpige resultater fra en kontrollert randomisert studie. Atferdskonferansen 2015-11-10 - 2015-11-10 2015.

 • Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. TIM studien. BUP Fagdag 2015-11-27 - 2015-11-27 2015.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Adolfsen, Frode; Martinussen, Monica; Martinsen, Kristin Dagmar; Sund, Anne Mari; Holen, Solveig. The Practitioners` Role in the Delivery and Implementation of a new Transdiagnostic CBT-based Program - The EMOTION Program. ABCT Annual Conference 2015 2015-11-12 - 2015-11-15 2015.

 • Neumer, Simon-Peter. Angst og tvangslidelser. Forelesning 2015-11-16 - 2015.

 • Lorentzen, Veronica; Neumer, Simon-Peter; Handegård, Bjørn Helge; Fagermo, Kenneth; Skre, Ingunn. Korttidsbehandling av emosjonelle lidelser med SMART. Foreløpige resultater fra en kontrollert randomisert studie.. Atferdskonferansen 2015-11-10 - 2015.

 • Johansen, Jeanette; Neumer, Simon-Peter. «SMART» i videregående skole – et tiltak for å forebygge emosjonelle problemer og frafall i videregående skole.. Atferdskonferanse 2015-11-10 - 2015.

 • Holen, Solveig; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode. Angst eller depresjon? Hvem nå man med indikert forebyggende tiltak for emosjonelle lidelser i skolen?. Atferdskonferanse 2015-11-10 - 2015.

 • Costache, Alexandra; Neumer, Simon-Peter; Hagen, Roger. Effekt av indikerte tiltak for forebygging av angst og depresjon hos barn og unge: En systematisk litteraturgjennomgang.. Atferdskonferanse 2015-11-10 - 2015.

 • Neumer, Simon-Peter. Introduksjon: Angst + Depresjon = transdiagnostisk program?. Atferdskonferanse 2015-11-10 - 2015.

 • Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari. Implementation of the Coping Kids: An Indicated Preventive Intervention for Children with Symptoms of Anxiety and Depression. Child and Adolescent Meeting at the Danish Center for Social Research SFI 2015-10-29 - 2015-10-29 2015.

 • Neumer, Simon-Peter. Behandlingsforskning og manualer. Forelesning 2015-10-16 - 2015.

 • Neumer, Simon-Peter. Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge: Internaliserende vansker. Forelesning 2015-10-20 - 2015.

 • Lunde-Hanssen, Christian; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter. Foredrag for alle Bærum skoler i TIM prosjektet. Hvordan hjelpe barna med å mestre følelser?. Seminar 2015-09-08 - 2015.

 • Lunde-Hanssen, Christian; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter. Foredrag for Finstad skole i TIM prosjektet. Hvordan hjelpe barna med å mestre følelser?. Seminar 2015-09-02 - 2015.

 • Lunde-Hanssen, Christian; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter. Foredrag for Åsenhagen skole i TIM prosjektet. Hvordan hjelpe barna med å mestre følelser?. Seminar 2015-08-26 - 2015.

 • Lunde-Hanssen, Christian; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter. Foredrag for Gjelleråsen skole i TIM prosjektet. Hvordan hjelpe barna med å mestre følelser?. Seminar 2015-08-24 - 2015.

 • Lunde-Hanssen, Christian; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter. Foredrag for Kråkstad skole i TIM prosjektet. Hvordan hjelpe barna med å mestre sine følelser?. Seminar 2015-08-19 - 2015.

 • Lunde-Hanssen, Christian; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter. Foredrag for Hebekk og Vevelstadåsen skole i TIM prosjektet. Hvordan hjelpe barna med å mestre følelser?. Seminar 2015-08-14 - 2015.

 • Lunde-Hanssen, Christian; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter. Hvordan hjelpe barn med å mestre følelser?. Seminar 2015-08-11 - 2015.

 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar. Opplæring i Mestrende barn programmet for TIM-studien. Opplæring 2015-09-10 - 2015-09-11 2015.

 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar. Opplæring i Mestrende barn programmet for TIM-studien. Opplæring 2015-09-03 - 2015-09-04 2015.

 • Neumer, Simon-Peter. "Threats for internal and external validity" eller hvorfor må vi følge studieprotokollen?. SMART Seminar 2015-08-27 - 2015.

 • Neumer, Simon-Peter. TIM-studien. En studie for engstelige og triste barn. Foreldrekveld 2015-09-08 - 2015.

 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar. TIM - samarbeid mellom sentrene og praksisfeltet. Møte med enhetslederne 2015-03-11 - 2015.

 • Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Sund, Anne Mari. A randomized controlled study of the Coping Kids: A new indicated preventive intervention for children with symptoms of anxiety and depression. Research meeting for youth anxiety disorders 2015-03-09 - 2015-03-09 2015.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Kendall, Philip C; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waktaar, Trine. Betydningen av angst- og depresjons symptomer på barns selvfølelse og livskvalitet. Resultater fra TIM-studien - en indikert forebyggende studie i skolen. Tema gruppe: Barn og unge 2015-02-02 - 2015-02-04 2015.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Adolfsen, Frode; Martinussen, Monica. Characteristics of group leaders for Coping Kids intervention for children with symptoms of anxiety and depression. Temagruppe 2015-02-02 - 2015-02-04 2015.

 • Neumer, Simon-Peter; Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua. Tidlig intervensjon - Mestrende barn. Samarbeid mellom sentrene i praksis. Foredrag 2015-01-29 - 2015-01-30 2015.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter. Hvordan kan vi hjelpe barn med emosjonelle problemer?. Møte Fagsjef PHBU, Psyksik helsetjeneste for barn og unge 2015-01-05 - 2015.

 • Neumer, Simon-Peter. How can we make smart parents clever?. Studiebesøk A PAR association 2014-10-15 - 2014.

 • Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Martinsen, Kristin Dagmar; Sund, Anne Mari; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua. Nyhetsbrev TIM våren 2014. 2014.

 • Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Martinsen, Kristin Dagmar; Sund, Anne Mari; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua. Nyhetsbrev TIM høst 2014. 2014.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig. Early intervention for children at risk for anxiety and depression; do we Reach children in need? First results of the Applied recruitment strategy in a Norwegian RCT. EABCT 2014-09-10 - 2014-09-12 2014.

 • Neumer, Simon-Peter; Villabø, Marianne Aalberg; Martinsen, Kristin Dagmar. Kognitiv atferdsterapi for barn og ungdom. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 9788205458536.s 317 - 335.

 • Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Tim: Tidlig Intervensjon Mestrende barn - en studie for engstelige og triste barn. Fagmøte BUP klinikk Saupstad, St. Olav's Hospital 2014-11-11 - 2014-11-11 2014.

 • Neumer, Simon-Peter; Glad, Ingunn. Tidlig intervensjon hos barn med internaliserende vansker - hva kan skolen gjøre?. Forskningsprosjekt TIM 2014-11-21 - 2014.

 • Neumer, Simon-Peter; Glad, Ingunn. Tidlig intervensjon hos barn med internaliserende vansker - hva kan skolen gjøre?. TIM Forskningsstudie 2014-03-19 - 2014.

 • Neumer, Simon-Peter; Glad, Ingunn. Tidlig intervensjon hos barn med internaliserende vansker - hva kan skolen gjøre?. Forskningsprosjekt TIM 2014-03-13 - 2014.

 • Neumer, Simon-Peter. Resiliens og internaliserende vansker. Kurs 2014-11-25 - 2014.

 • Neumer, Simon-Peter. Kognitiv terapi for barn og ungdom: manualisert behandling. Kognitiv terapi 2014-10-25 - 2014.

 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar. Gjennomgang av mestrende barn programmet. Forskningsprosjekt TIM 2014-09-04 - 2014-09-05 2014.

 • Neumer, Simon-Peter. Forebygging av emosjonelle lidelser. Fagdag 2014-08-29 - 2014.

 • Neumer, Simon-Peter. Kognitiv terapi for barn og ungdom med emosjonelle lidelser: manualisert behandling. Fordypning i kognitiv atferdsterapi 2014-06-12 - 2014-06-13 2014.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter. Opplæring i Mestrende barn programmet for TIM-studien. Opplæring i mestrende barn programmet for TIM-studien 2014-09-01 - 2014-09-02 2014.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter. Opplæring i Mestrende barn programmet for TIM-studien. Innføring i Mestrende barn programmet for TIM-studien 2014-08-25 - 2014-08-26 2014.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter. Innføring i kognitiv atferdsterapi. Innføring i kognitiv atferdsterapi for TIM-studien 2014-08-22 - 2014-08-22 2014.

 • Neumer, Simon-Peter. Opplæring i C-GAS. Forskningsprosjekt: Psykisk helse i videregående skole 2014-04-06 - 2014.

 • Neumer, Simon-Peter. Forebygging av angst og depresjon. Helsesøsterutdanning 2014-08-27 - 2014.

 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar. Introduksjon i kognitiv atferdsteori og gjennomgang av mestrende barn programmet. Forskningsprosjekt TIM 2014-05-03 - 2014-05-05 2014.

 • Neumer, Simon-Peter. Angst og tvang. Forelesning 2014-10-07 - 2014.

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig. Early intervention for children at risk for anxiety and depression; do we reach children in need? First results on the feasibility of the applied recruitment strategies in an Norwegian RCT. EABCT 2014-09-10 - 2014.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Martinussen, Monica. Coping kids. Are organizational support, fidelity and program delivery contributing to a better outcome?. EUSPR 2014-10-15 - 2014.

 • Neumer, Simon-Peter; Richter, Jörg; Villabø, Marianne Aalberg. Factor structure and psychometric properties of the Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC) with a sample of anxious children. EABCT 2014-09-10 - 2014.

 • Aalberg, Marianne; Torgersen, Svenn; Neumer, Simon-Peter. Evidence-based assessment of anxiety-disordered children: From research to community clinics. Universitetet i Oslo 2013.

 • Gere, Martina Kaja; Torgersen, Svenn; Neumer, Simon-Peter. Parent factors in child psychopathology. Overprotective parenting behaviors and parental symptoms of depression and stress.. Universitetet i Oslo 2013.

 • Neumer, Simon-Peter; Raknes, Solfrid; Martinsen, Kristin; Haugland, Bente Storm Mowatt; Matre, Per Jostein; Dahl, Kitty. Tre KAT-baserte forskningsprosjekter for barn og unge. Tidsskrift for kognitiv terapi 2013 (4). ISSN 1504-3142.s 6 - 19.

 • Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Mestrende barn - en randomisert kontrollert studie. Forskning & Utvikling, Helseregion IV 2013-11-14 - 2013-11-14 2013.

 • Neumer, Simon-Peter; Eng, helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Psykologisk førstehjelp (oppdatering). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.

 • Villabø, Marianne Aalberg; Arnberg, Kasper; Neumer, Simon-Peter. Improvement in self-concept following CBT for child anxiety. EABCT 43rd Annual Congress 2013-09-25 - 2013-09-28 2013.

 • Neumer, Simon-Peter. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: VIP (Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom). (fulltekst) 2012 (Nr.30). ISSN 2464-2142.

 • Mørch, Willy-Tore; Neumer, Simon-Peter; Holth, Per; Eng, helene. Youngmind - A Norwegian database for evidence-based interventions in prevention and health promotion. Prevention and Health promotion in child and adolescent mental health 2008-09-09 - 2008-09-12 2008.

 • Mørch, Willy-Tore; Neumer, Simon-Peter; Holth, Per; Eng, helene. Ungsinn. Virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse. (fulltekst) 2008.

 • Eng, Helene; Neumer, Simon-Peter; Bjørn, Aud Karin; Adolfsen, Frode; Braarud, Hanne Cecilie; Devold, Morten; Jenssen, Toril; Mørch, Willy-Tore; Reedz, Charlotte; Talseth, Randi; Utseth, Sverre. An overwiev of preventive efforts in Norway: the website "Forebyggingsbasen.no". The 4th World Conference 2006-10-11 - 2006-10-13 2006.

 • Nærde, Ane; Neumer, Simon-Peter. Psykiske lidelser blant barn 0-12 år. (fulltekst) 2003 (2003:10) ISBN 82-8082-043-4. ISSN 1503-1403.

 • Medlem i forskergruppe