Arbeider i CRIStin


 • Sollie, Henrik; Mørch, Willy-Tore; Larsson, Bo Sture. Parent and family characteristics and their associates in a follow-up of outpatient children with ADHD. Journal of Child and Family Studies 2016; Volum 25 (8). ISSN 1062-1024.s 2571 - 2584.s doi: 10.1007/s10826-016-0411-z.

 • Fossum, Sturla; Kjøbli, John; Drugli, May Britt; Handegård, Bjørn Helge; Mørch, Willy-Tore; Ogden, Terje. Comparing two evidence-based parent training interventions for aggressive children. Journal of Children's Services 2014; Volum 9 (4). ISSN 1746-6660.s 319 - 329.s doi: 10.1108/JCS-04-2014-0021.

 • Kirkhaug, Bente; Drugli, May Britt; Kløckner, Christian; Mørch, Willy-Tore. Association between parental involvement in school and child conduct, social, and internalizing problems: teacher report. (fulltekst) Educational Research and Evaluation 2013; Volum 19 (4). ISSN 1380-3611.s 346 - 361.s doi: 10.1080/13803611.2013.771893.

 • Sollie, Henrik; Larsson, Bo Sture; Mørch, Willy-Tore. Comparison of Mother, Father, and Teacher Reports of ADHD Core Symptoms in a Sample of Child Psychiatric Outpatients. Journal of Attention Disorders 2013; Volum 17 (8). ISSN 1087-0547.s 699 - 710.s doi: 10.1177/1087054711436010.

 • Kirkhaug, Bente; Drugli, May Britt; Lydersen, Stian; Mørch, Willy-Tore. Associations between high levels of conduct problems and co-occurring problems among the youngest boys and girls in schools: A cross-sectional study. Nordic Journal of Psychiatry 2013; Volum 67 (4). ISSN 0803-9488.s 225 - 232.s doi: 10.3109/08039488.2012.731432.

 • Mørch, Willy-Tore. Implementering av evidensbaserte tiltak i barnevernet. (fulltekst) Norges Barnevern 2012; Volum 89 (3). ISSN 0800-1014.s 136 - 150.

 • Kirkhaug, Bente; Drugli, May Britt; Mørch, Willy-Tore; Handegård, Bjørn Helge. Teacher report of children's problem behavior on the Sutter-Eyberg Student Behavior Inventory-Revised (SESBI-R) in a Norwegian sample of preschool and school children. Scandinavian Journal of Educational Research 2012; Volum 56 (2). ISSN 0031-3831.s 139 - 153.s doi: 10.1080/00313831.2011.568672.

 • Reedtz, charlotte; Handegård, Bjørn Helge; Mørch, Willy-Tore. Promoting positive parenting practices in primary pare: Outcomes and mechanisms of change in a randomized controlled risk reduction trial. Scandinavian Journal of Psychology 2011; Volum 52 (2). ISSN 0036-5564.s 131 - 137.s doi: 10.1111/j.1467-9450.2010.00854.x.

 • Reedtz, charlotte; Martinussen, Monica; Jørgensen, Fredrik Wang; Handegård, Bjørn Helge; Mørch, Willy-Tore. Parents seeking help in child rearing: Who are they and how do their children behave?. Journal of Children's Services 2011; Volum 6. ISSN 1746-6660.s 264 - 274.s doi: 10.1108/17466661111190956.

 • Mørch, Willy-Tore. Implementering av Familiens hus i kommunen. 2011 ISBN 978-82-93031-14-7.s 35 - 41.

 • Mørch, Willy-Tore. Kognitiv atferdsterapi for barn med atferdsvansker. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2011; Volum 48. ISSN 0332-6470.s 40 - 45.

 • Fossum, Sturla; Drugli, May Britt; Handegård, Bjørn Helge; Mørch, Willy Tore. Barns aggressive atferd etter foreldretrening. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2010; Volum 47 (11). ISSN 0332-6470.s 1017 - 1019.

 • Mørch, Willy-Tore. Evaluering av tiltak. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-0888-3.s 199 - 224.

 • Mørch, Willy-Tore. Kvalitetsvurdering av psykososiale tiltak. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-0539693-7.s 198 - 215.

 • Drugli, May Britt; Larsson, Bo Sture; Fossum, Sturla; Mørch, Willy-Tore. Five- to six-year outcome and its prediction for children with ODD/CD treated with parent training. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines 2010; Volum 51 (5). ISSN 0021-9630.s 559 - 566.s doi: 10.1111/j.1469-7610.2009.02178.x.

 • Fossum, Sturla; Handegård, Bjørn Helge; Drugli, May Britt; Mørch, Willy-Tore. Utviklingen i barns utagerende atferd og mødres oppdragelsespraksis etter foreldretrening. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2010; Volum 47 (7). ISSN 0332-6470.s 601 - 607.

 • Drugli, May Britt; Fossum, Sturla; Larsson, Bo Sture; Mørch, Willy-Tore. Characteristics of young children with persistent conduct problems 1 year after treatment with the Incredible Years program. European Child and Adolescent Psychiatry 2010; Volum 19 (7). ISSN 1018-8827.s 559 - 565.s doi: 10.1007/s00787-009-0083-y.

 • Mørch, Willy-Tore; Neumer, Simon-Peter; Holth, Per; Martinussen, Monica. Ungsinn - en kunnskapsbase over virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse. (fulltekst) Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2009; Volum 46 (10). ISSN 0332-6470.s 959 - 964.

 • Drugli, May Britt; Fossum, Sturla; Larsson, Bo Sture; Mørch, Willy Tore. Characteristics of young children with persistent conduct problems 1 year after treatment with the Incredible Years program. European Child and Adolescent Psychiatry 2009. ISSN 1018-8827.s doi: 10.1007/s00787-009-0083-y.

 • Larsson, Bo; Fossum, Sturla; Clifford, Graham; Drugli, May Britt; Handegård, Bjørn Helge; Mørch, Willy-Tore; Mørch, WT. Treatment of oppositional defiant and conduct problems in young Norwegian children Results of a randomized controlled trial. European Child and Adolescent Psychiatry 2009; Volum 18 (1). ISSN 1018-8827.s 42 - 52.s doi: 10.1007/s00787-008-0702-z.

 • Fossum, Sturla; Mørch, WT; Mørch, Willy-Tore; Handegård, Bjørn Helge; Drugli, May Britt; Larsson, Bo. Parent training for young Norwegian children with ODD and CD problems: Predictors and mediators of treatment outcome. Scandinavian Journal of Psychology 2009; Volum 50 (2). ISSN 0036-5564.s 173 - 181.s doi: 10.1111/j.1467-9450.2008.00700.x.

 • Drugli, May Britt; Fossum, Sturla; Larsson, Bo; Mørch, Willy-Tore. Når barn har alvorlige atferdsvansker - foreldreinvolvering i barnehage og skole. Spesialpedagogikk 2009; Volum 74 (6). ISSN 0332-8457.s 44 - 52.

 • Drugli, May Britt; Fossum, Sturla; Mørch, Willy-Tore. Characteristics of young children with persistent conduct problems 1 year after treatment with the Incredible Years Program. European Child and Adolescent Psychiatry 2009. ISSN 1018-8827.s doi: PMID 20012877.

 • Reedtz, charlotte; Bertelsen, Bård; Lurie, Jim; Handegård, Bjørn Helge; Clifford, Graham; Morch, WT; Mørch, Willy-Tore. Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI): Norwegian norms to identify conduct problems in children. Scandinavian Journal of Psychology 2008; Volum 49 (1). ISSN 0036-5564.s 31 - 38.s doi: 10.1111/j.1467-9450.2007.00621.x.

 • Fossum, Sturla; Handegård, Bjørn Helge; Martinussen, Monica; Mørch, Willy-Tore. Psychosocial interventions for disruptive and aggressive behaviour in children and adolescents: A meta-analysis. European Child and Adolescent Psychiatry 2008; Volum 17 (7). ISSN 1018-8827.s 438 - 451.s doi: 10.1007/s00787-008-0686-8.

 • Fossum, Sturla; Mørch, Willy Tore; Handegård, Bjørn Helge; Drugli, May Britt; Larsson, Bo Sture. Parent training for youngchildren with ODD and CD problems: Predictors and mediators of treatment outcome. Scandinavian Journal of Psychology 2008. ISSN 0036-5564.

 • Kolesnikov, Vadim N.; Mørch, Willy-Tore. Sheila Eyberg's Child behavior Inventory. Psychological Assessment 2008; Volum 1. ISSN 1040-3590.s 5 - 20.

 • Larsson, Bo Sture; Fossum, Sturla; Clifford, Graham; Drugli, May Britt; Handegård, Bjørn Helge; Mørch, Willy-Tore. Treatment of oppositional defiant and conduct problems in young Norwegian children: results from a randomized trial. European Child and Adolescent Psychiatry 2008; Volum June. ISSN 1018-8827.

 • Fossum, sturla; Morch, WT; Mørch, Willy-Tore; Handegård, Bjørn Helge; Drugli, May-Britt. Childhood disruptive behaviors and family functioning in clinically referred children: Are girls different from boys?. Scandinavian Journal of Psychology 2007; Volum 48. ISSN 0036-5564.s 375 - 382.s doi: 10.1111/j.1467-9450.2007.00617.x.

 • Fossum, Sturla; Mørch, Willy-Tore. "De utrolige årene" - empirisk dokumentert og manualisert behandling av atferdsforstyrrelser hos små barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2005 (Vol. 42, nr 3). ISSN 0332-6470.s 195 - 203.

 • Fossum, sturla; Mørch, Willy-Tore. "De utrolige årene": Webster-Strattons foreldre-, barn- og lærerbaserte metoder for behandling av små barn med atferdsforstyrrelser. Fagbokforlaget 2005 ISBN 82-7674-979-8.s 152 - 169.

 • Mørch, Willy-Tore. Burrhus Fredric Skinner: Å gjøre eller ikke gjøre. Universitetsforlaget 2004 ISBN 82-15-00344-3.s 511 - 526.

 • Rønning, John Andreas; Handegård, Bjørn Helge; Sourander, Andre; Mørch, Willy-Tore. The Strengths and Difficulties Self-Report Questionnaire as a screening instrument in Norwegian community samples. European Child and Adolescent Psychiatry 2004; Volum 13. ISSN 1018-8827.s 73 - 82.

 • Mørch, Willy-Tore. Behandling av barn med atferdsforstyrrelser. Gyldendal Akademisk 2003 ISBN 82-05-30181-6.s 273 - 291.

 • Mørch, Willy-Tore. Betraktninger om etikk. Gyldendal Akademisk 2003 ISBN 82-05-30181-6.s 179 - 206.

 • Skoe, Eva E.A.; Hansen, Kristine L.; Mørch, Willy-Tore; Bakke, Ingeborg; Hoffman, Tone; Larsen, Beate; Aasheim, Merete. Care-based moral reasoning in Norwegian and Canadian early adolescents: a cross-national comparison. Journal of Early Adolescence 1999; Volum 19 (2). ISSN 0272-4316.s 280 - 291.

 • Mørch, Willy-Tore; Rønning, John Andreas; Fossum, Sturla; Silviken, Anne. Evaluering av behandling av barn og unge. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 1999; Volum 36. ISSN 0332-6470.s 756 - 753.

 • Martinussen, Monica; Reedtz, Charlotte; Eng, Helene; Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Mørch, Willy-Tore. Ungsinn - Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. Kriterier og prosedyrer for vurdering og klassifisering av tiltak. 2016 ISBN 978-82-93031-43-7.

 • Karlsen, Pål Johan; Mørch, Willy-Tore. Psykologi. Inngangsporten. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01502-6.

 • Aasheim, Merete; Drugli, May Britt; Fossum, Sturla; Handegård, Bjørn Helge; Kirkhaug, Bente; Lydersen, Stian; Martinussen, Monica; Mørch, Willy-Tore; Reedtz, Charlotte. The Incredible Years Teacher Classroom Management Program in Norway: Effects of a universal preventive effort in regular school- and kindergarten settings. Society for Prevention Research (SPR) 25th Annual Meeting 2017-05-29 - 2017-06-02 2017.

 • Aasheim, Merete; Drugli, May Britt; Fossum, Sturla; Handegård, Bjørn Helge; Kirkhaug, Bente; Lydersen, Stian; Martinussen, Monica; Mørch, Willy-Tore; Reedtz, Charlotte. Evaluering av De Utrolige Årenes (DUÅ)Skole- og barnehageprogram i Norge: Endring i atferd hos elever 6-8 år i skolen og hos barn 3-6 år i barnehagen. Felles fagdag oppvekst Verdal kommune Tema: Barn og unges psykiske helse 2017-03-15 - 2017-03-15 2017.

 • Jørgensen, Ingrid Grimsmo; Mørch, Willy-Tore. Du lærer barna å mobbe hjemme. (fulltekst) Vårt land 2016. ISSN 0805-5424.

 • Mørch, Willy-Tore. Utbrente små voksne. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. I en uke spurte vi 2-åringen hva hun ville finne på. Svaret var overraskende enkelt.. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Psykolog om Bieber-reaksjonene: Baksiden av sosiale medier. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Forskning: Tjukke babyer blir tillitsfulle voksne. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Eksperter slakter H&M skinny jeans for barn. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Arrangerer Halloween-fest for ensomme barn. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Slik snakker du med barna om skoleangrepet i Sverige. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Lærere ut mot kronprins. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Ber jenter stanse all selvmobbingen. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. 1 av 3 barneskoleelever er på sosiale medier. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. -Det er utrolig viktig at konsertarrangører vet hvilke krefter som settes i spill.. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Dette lærer barn av søskenkrangling. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Når foreldrene skiller lag. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Nakendate-deltaker: - Ville ikke anbefale noen å gjøre det samme. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. -Foreldre må prate med barna om syriaflyktningene. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Acne får kritikk for bruk av en 11-åring som modell. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Psykolog advarer foreldre mot å kysse barn på munnen. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. -Nye skoler må sikres mot terror. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Større risiko for at adoptivbarn sliter psykisk. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Kritisk til barn i talentshow. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Barnepsykolog Willy Tore Mørch: - De utsetter barn for risiko. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Bufdir mener foreldre må slutte å stole på ryggmargsrefleksen. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Nyheter på Snapchat kan være ødeleggende for demokratiet. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Barn som biter - Baby. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Willy-Tore Mørch og Magne Raundalen svarer på kritikken: Ja, barnevernet skal tåle dagslyset. Aftenposten.no 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Unngå det sykelige sunnhetspresset. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Krangling som rammer barna. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Åse (17) ble mobbet ut av skolen og inn på Nav. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Pedagog: La barna leke alene i ferien. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Småbarnsmor sier nei til kjøpshysteri: Lager alternativ julekalender til barna. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Den store overgangen til ungdomsskolen. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. -Er mye større press på barn og unge nå. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Fitness-Karoline ble kalt for stappet pølse etter å ha lagt ut dette bildet. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Jeg har kastet bort mye tid på å rakke ned på meg selv og skulle ønske ingen trengte å føle på de smertene. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Barnevernet må ikke bli jaget inn i et nytt skyggeland. Aftenposten.no 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Jansrud: - Terskelen for å mobbe når man er på nette er lav, det er et kjempeproblem.. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Ekspertene: - Derfor bør du irettesette andres barn. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Jeg ble veldig utagerende, ropte og hylte, ødela ting. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. -Fysisk tvang mot utagerende elever løser ingen problemer. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Lekser gir stress, krangling og uro, mener eksperter. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Læreren Chris hylles for sin morgenrutene med elevene. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Får ikke barnet delta i leken?. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Eksperter om barn som er redde for mørket:- Ingen god strategi å forklare at det ikke er farlig. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Professor: - Foreldre må ikke finne på å si til barna at julenissen ikke finnes. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Nå skal Olav (17 måneder) og andre småbarn læres opp i skjermvett. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Derfor trenger barn egentid med foreldrene sine. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Glem forsettene. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Elever fritatt fra juletregang. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Hinsides enhver fornuft. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Driller elevene i nasjonale prøver. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Gi dem en sjanse. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. Pakkekalenderen ble ukekalender. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Pappas jenter. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Forelskelse på avstand. Råd til foreldre. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Ekspertene advarer: Overgrep mot barn på nettet øker kraftig. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Slik avslører du mobbing. Fakta - Dette er mobbing. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Første reise. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Vi trenger ny kompetanse. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. -Stoler ikke på andre. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Føler sunnhets- Sunnhetspress Fakta - Undersøkelse. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Aksjonister mot barnevernet. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. Psykologiens virkelighetssjekk. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Leksefri skole. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. Lærere ut mot kronprinsen - Slakter "verdighetsdagen". 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Kunnskapsskolen trenger sosial kompetanse. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. Slutt med selvmobbingen!. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. -Bør følge gransene. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Premiere. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Styrker selvbildet. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. VG. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. -Dagens foreldre er tidenes beste. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Besteforeldre blander seg mest i oppdragelsen. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. "Det er ikke tilstrekkelig med mye kjærlighet, man kan faktisk elske barna sine i hjel".. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Flere tusen barn og foreldre gjør seg klare til ungdomsskolestar. Noen gruer seg. Barnepsykologens oppfordring: "Man må dytte dem fra seg og håpe på det beste.. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Oppskriften på et lykkelig barn. Eksperter med rådene som gir trygghet. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Fakta reality-TV. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Nå vil hun hjelpe andre. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Kranglingen som rammer barna. Halvparten av oss krangler foran barna. Les ekspertenes råd.. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Elsk meg i hjel, mamma. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. Inga Marte Thorkildsens varsko er på sin plass. Klassekampen 2015. ISSN 0805-3839.

 • Mørch, Willy-Tore; Raundalen, Magne. Barnevernet skal tåle dagslyset. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.

 • Mørch, Willy-Tore. -Det er en større utfordring enn vi tror. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. For sju måneder siden overtok barnevernet datteren hennes. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Vanskelig om barnevernet. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Norsk ungdom på Snapchat: Har sex og stripper åpent kamera. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore; Raundalen, Magne. Barnevernet må ikke bli jaget inn i et nytt skyggeland. Aftenposten 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Til kamp mot mobbing Norway cup. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. På de yngstes parti. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. -Jeg husker ikke et liv uten FIOLINEN. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Barnepsykolog:-Barnevernsbarn bor under uheldige og i verste fall skadelige betingelser. 1 av 3 må vente på hjelp. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Sosiale medier kan styrke selvbildet. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Barnevernet møtte far i en halvtime før han ble fratatt omsorgen. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Det er sunt å dyrke idoler. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Med et positivt blikk på seg selv. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Derfor er vi misfornøyd med utseendet. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. -Au, IKKE BIT!. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Ein rusfri 8. juni. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Foreldrenes dilemma: Tør vi slippe barna løs?. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Dette spillet lar deg mobbe medelever til de tar livet sitt. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. -Nesten ingen er fornøyd med egen kropp. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. -Barn kan huske overgrep resten av livet. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Du ser det ikke før du tror det. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. Sophie Elise sjokkert:-Hun ropte, skrek og kalte datteren ubrukelig. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. -Snakk med barna om overgrep. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Slik snakker du med barna om overgrep. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Barneprofessoren fortsetter kampen for de små. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. - Gir meg overhode ikke. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Hvis du som far sniker i køen, får du et barn som sniker i køen. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. -Hvis du som far sniker i køen, får du et barn som sniker i køen. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Barn langtidsbruker ikke-godkjent sovemedisin. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. 10 000 unge får resept på sovemedisin. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Musikalsk personalighet. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. -Ikke flink nok til å melde fra. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Metodefrihet - forførende men feil. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. IKKE SI DETTE TIL BARNA!. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Dette må du ikke si til barna. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. reality-tv raser mot "hjelpe-tv". 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Sara ble låst inne i en søppelcontainer fordi hun er lesbisk. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Respektløst om profesjonsutøvere. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. - Så uforskammet at jeg finner ikke ord. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. -Jeg hadde ikke forventet dette av en professor. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Respektløst om profesjonsutøvelse. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. -Tar ikke mobbing på alvor. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Det er dessverre ikke alle. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. reality.tv CV lærte selv av "Luksusfellen" - Cecilie Lynum. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Kunnskapsbasert profesjonsutøvelse i barnehagen. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.s 6 - 6.

 • Mørch, Willy-Tore. Skyldes sosiale medier. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Skaper vi et samfunn av drittsekker?. Fredrikstad Blad 2015.s 8 - 9.

 • Mørch, Willy-Tore. Krever aldersgrense på sosiale medier. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Vil ha aldersgrense for unge på nett. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Tren skolestarteren på å være alene hjemme. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Aldersgrense på sosiale medier. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. -Kommer til å bruke mer tid på nettet. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Ung selv- utvikling. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Slik lærer du barnet å si nei. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore; Martinussen, Monica; Reedtz, Charlotte; Eng, Helene. Mobbing i Tromsøskolen. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. Har du en liten perfeksjonist i hus?. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. -Blir mer stresset av "likes". 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. -Bøter kan få skoler til å ta mobbing på alvor. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Endelig er det bevist! Dagens foreldre er tidenes beste. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. Dagens foreldre tidenes beste. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Har disse gutta den dyreste russefeiringen i Bodø noensinne?. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Dette er et tegn på perfeksjon. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Kjøpepresset skaper ulikhet. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Ber om aldersgrense på nettet. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Slik gir du barnet god selvfølelse. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Psykolog: - Derfor bør foreldre overvåke barnas nettbruk. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. -Foreldrene må lære barn om inkludering. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Gro (42) leide grendahuset til sønnens åtteårsdag, tre av 17 møtte opp.. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Bidrar til banebrytende senter. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. -De fleste barn kan være alene hjemme selv før de er nådd skolealder. 2015.

 • Mørch, Willy-Tore. Nedlegging og oppbygging av barnehager. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.s 4 - 5.

 • Mørch, Willy-Tore. Mener skolen må ta ansvar. 2015.

 • Eng, Helene; Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte; Mørch, Willy-Tore; Martinussen, Monica. Establishing evidence based practices within services for children: knowledge transfer challenges. Health Services Research: Evidence-based practice 2014-07-01 - 2014-07-03 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. KRAFTIG SKYTS mot russisk barnevernombud. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Presidentens barneombud. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. Økonom og psykolog advarer: Ikke forsyn barna med eksklusive varer. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Advarer mot ny trend. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Fikk 90.000 glad-SMS-er fra lærer'n. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. For høye forventninger til gaver. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. – Foreldrene har et ansvar for å lære barna takknemlighet i julen. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Voksenopplæring - Det viktigste er ikke å ha råd, men å gi råd.. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. - Jeg blir helt rørt nå. 2014.

 • Raundalen, Magne; Mørch, Willy-Tore. Et alvorsord til blodsromantikerne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014. ISSN 0804-3116.

 • Raundalen, Magne; Mørch, Willy-Tore. Barn elsker nettet, mobilen og app-ene sine. Det er dette vi burde snakke om når vi bekymrer oss for nasjonens muskler.. Aftenposten.no 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Kristina (9) blir kalt for sex-symbol. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Rekker ut en hjelpende hånd. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. - Foreldrerollen pulveriseres. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Eksperter: - «Farmen» er helt uegnet for barn og bør tas av plakaten. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. – Barn vokser av å presses litt på tur. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Norske foreldre vil at barna skal bli kreative, men er lite opptatt av hardt arbeid.. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Det som er trist og vondt, føles. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. - Blir bortskjemte av julekalender. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. – Drikk, men ikke bli full. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Jul i Skomakergata. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Trusler bør ikke være en del av oppdragelsen. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. – Skolen gjør ofte en dårlig jobb. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. God jul etter bruddet. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. - De fleste foreldre opplever at barnet oppfører seg dårlig i barnehagen. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. -barn blir påvirket av internett. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Snakk med barna om gaver. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Pålegg av hjelpetiltak i barnevernet. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. Tviler på at barn velger selvmord. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Generasjon Y-foreldrene spør heller Google enn bestemor. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Barnevernet henter to spedbarn i uken. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Barnevernet tok Amalie. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. En av tre ungdommer er mer hjemme og mer alene. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Én av tre unge er ikke ute med venner. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. 16-åringer ut mot egen generasjon: – Vi er kjedelige!. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Flink pike gjør syk. Dagens næringsliv 2014. ISSN 0803-9372.

 • Mørch, Willy-Tore. Viktig med kjønnsnøytral oppdragelse. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Barnepsykolog med brannfakkel: - Sjekk ungenes Facebook. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Psykologiprofessor angriper finanseliten. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. VERDENS GANG DOKUMENT Sykt bra?. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Slik takler du de store barna. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Lærere hetser motparten grovt på Facebook. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. – Jeg savner familien hele tiden. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. MOR OG FAR ER SYNDEBUKKER Norske foreldre: Mobilen gjør oss mer fraværende. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. - Ta barna på alvor. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Mange gruer seg til skolestart. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Barnepsykolog og språkprofessor skeptiske til Pippi-sensur. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. De flinke pikene. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. Unge kjøper flere «likes» på sosiale medier. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Psykolog: – Manglende ros gjør unge til tapere. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. -Umulig å si om Breivik kunne blitt en annen. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. 5.000 pendler hver uke til Tromsø. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Eliteforeldre er ikke gode foreldre. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014. ISSN 0804-3116.

 • Mørch, Willy-Tore. Norske jenter stresser seg syke: – Vi stiller så høye krav til oss selv Ungdomspsykolog: Atskillig større press på dagens ungdom. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. «Eliteforeldre» er ikke gode foreldre. Aftenposten.no 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Eliteforeldre. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. Sammenligner finansfedre med besteforeldre. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Her får femåringer starte på fotballkarrieren. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. - STRESS NED, superforeldre!. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Slik slår Wyatt tilbake etter at bildene av dattera Stella (2) ble kalt «perverse» og «syke». 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Barnepsykolog raser mot kjendisenes baby-styling. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. 34 000 bruker ADHD-medisiner. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Lærere hetser KS på Facebook. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. KS-lederne hetses av lærere på Facebook. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. - Det er for lite ros i norsk skole. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. - Det er for lite ros i norsk skole. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. - Mobilen må ha andre prioritet. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. En annerledes ferie. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Enkeltpersoner kan bli straffet. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Mener barn kan ta skade av at bilder legges på nett. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. I sjakk-OL deltar 79 spillere under 16 år. De yngste er bare 10.. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. – Bør ikke være tabu å feriere hjemme. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. - Ta affære hvis du ser at barn lider. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Slik blir barnet ditt en skolevinner. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. – Presset på unge jenter er så stort at de forstrekker seg. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. - Medaljen har en stor bakside. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. - Blir en høytidsdag. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Les dette før du legger ut Facebook-bilder av barna. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. - Mange vokser opp uten en eneste stabil relasjon. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. I sjakk-OL deltar 79 spillere under 16 år. De yngste er bare 10 år.. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Reagerer på disking. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Psykolog sammenligner OL med Idol: - Man plasserer barna i situasjoner de ikke er modne nok til å håndtere. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Gazas barn. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. Vær ærlige med barna. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. - Grensa går ved to glass. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Dobling av akuttvedtak i barnevernet. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Forbrukerøkonom og barnepsykologer er bekymret: Lommepenger er ut.. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. BUP-svikten: - Premierer rask, ikke riktig behandling. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Ny trend: Familier har for god råd - gidder ikke gi lommepenger. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. ANER IKKE PRISEN Forskningssjef:-En effekt av velstand Tenåringer aner ikke hvor mye ting koster - men det gjør ikke voksne heller.. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Statens innkrevingssentral - autorisert torpedo. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. -Min datter (12) har vært på én ferietur. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Barn som underholdning for voksne Kronikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014. ISSN 0804-3116.

 • Mørch, Willy-Tore. BARNAS FERIEMARERITT Ferie og alkohol. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Må ikke reise bort. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. DELER - DELER IKKE. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Barns utvikling -VIKTIG PAPPA-TID. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Eksperter om surfing på sex-sider: - UNGE TAR IKKE SKADE AV PORNO. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. ADVARER mot «Idol Junior». 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. - Poenget er habilitet, ikke kompetanse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2014. ISSN 0332-6470.

 • Mørch, Willy-Tore. Barn som underholdning for voksne. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. - «Idol Junior» er kynisk bruk av barn for underholdning av de voksne. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. - Har du ikke lært barna om økonomi? Når de blir tenåringer kan det være for sent. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. - Barna kan få et negativt syn på egen kropp og seksualitet. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Denne 4-åringen har nærmere 100 000 følgere på Instagram. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Voksne lærer barn å mobbe på nett. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Barnevernet henta det nyfødde barnet på fødeavdelinga - tok 18 mnd. før mora fekk att veslejenta. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Du er så flink, flink, flink! Ekspert: Barn kan bli avhengige av ros. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Det private fag. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. - Får fatale følger når de griper inn feil. 2014.

 • Raundalen, Magne; Mørch, Willy-Tore. NATO og barna - barn og Krig. Vårt land 2014. ISSN 0805-5424.

 • Mørch, Willy-Tore. PROGRAMLEDERBARN Kjendisbarna følger etter foreldrene. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore; Raundalen, Magne. Barnefattigdom - et svik. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. Bilder på nettet. 2014.

 • Raundalen, Magne; Mørch, Willy-Tore. NATO og barna. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. Slik påvirkes ungdoms selvbilde av sosiale medier. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Unge mer opptatt av klær - vil selv styre klesvalget. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. - Mobbing gir sår for livet. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Foreldre har aldri vært mer opplyst. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Stress kan få følger for barnets utvikling. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Etisk forsvarlighet i behandling av barn. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. De som legger ut bilder av barna må tenke nøye gjennom om det er til barnas beste. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Barn med adferdsproblemer mister støtte. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. - Tenk deg godt om før du legger ut bilder av barn. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Ikke press barna med på skitur. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Smådjevler eller englebarn?. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Mamma og pappapp. 2014.

 • Raundalen, Magne; Mørch, Willy-Tore. Jo, de første månedene er viktige. Dagbladet 2014. ISSN 0805-3766.

 • Mørch, Willy-Tore. Sir John Langdon Downs «mongolisme». Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. Berglund. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. - Sunt å blogge om mobbing. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. - Trodde ikke det ville eksplodere. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Gir barn munnkurv om overgrep. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Ny fagartikkel skaper debatt. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Barn kan få hjerneskade av stress og angst. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Deler problemer på nett for å få trøst. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Barnslig forelskelse, kyssing og sånn. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. - Er det barnas beste?. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Den nye barndommen Psykolog: Jenter har mistet fire år. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Farlige tendenser. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. Sjefdesigner tar Barbies umenneskelige kropp i forsvar. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Et rop om hjelp. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. NÅ MISTER FAMILIENE STØTTEN - NAV-ordning har hjulpet barn med adferdsproblemer. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. - Kynisk spill med barn. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. ... OG SLIK KAN DU UNNGÅ AT FRYKTEN BLIR OVERFØRT TIL DINE BARN. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Skadelig kompetansesvikt - ANSVARLIG: Atferdsproblemer i skolen er skolens ansvar.. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. Varsku om sosiale medier. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. -Utnytter barna. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Varsku om sosiale medier. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Kritisk til å la barn delta på "Norske Talenter". 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Psykologiprofessor: - Lærerne må lære å takle adferdsproblemer. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. – Nok et eksempel på uheldig virkning. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Ekspert advarer foreldre mot ekspertråd. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. - Tror ett av fem småbarn blir utestengt. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Psykolog advarer mammabloggere. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. - Ikke under-vurder lekenes betydning. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. - Medieeksponering er sunt for barn. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Beskyttelse av barn - også i Afrika. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. Stort foreldreansvar. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. - Barna er gisler for foreldrenes ambisjoner. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Professor: - Stiller spørsmål ved skolens evne til å håndtere Jeanettes situasjon. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. Advarer bloggere mot utlevering av barna. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. - To av ti barn kan oppleve å bli utestengt. 2014.

 • Mørch, Willy-Tore. - Antar at opp mot ett av fem barn kan oppleve utestengelse før de begynner på skolen. 2014.

 • Eng, helene; Martinussen, Monica; Mørch, Willy-Tore. Access to information on mental health interventions in Norway: the website “Ungsinn”. The 3rd Nordic Family Conference 2013-06-10 - 2013-06-12 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Generasjonsoverføring av barneverntjenester. Oppvekstkonferansen 2013 2013-10-24 - 2013-10-24 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Important principles in the decision making process in child protection services. The 3rd. Nordic Family Center Conference 2013-06-10 - 2013-06-12 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. RCT on the Incredible Years Teacher Classroom Management Program. Annual International Incredible Years mentor meeting 2013-09-10 - 2013-09-12 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Update of Incredible Years reserach in Norway. The 2113 Incredible Years Conference in Cardiff 2013-03-06 - 2013-03-07 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Forsker: Fasadebygging skader kvalitetstid med barna. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Om NOU nr 5: 2012. Bedre beskyttelse av barns utvikling. Konferamse om barnevern 2013-05-25 - 2013-05-25 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Bedre beskyttelse av barns utvikling. Barnevernloven 2013-03-15 - 2013-03-15 2013.

 • Mørch, Willy-Tore; Saus, Merete. Barn trenger voksne som vet hva de gjør. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-226-1.s 175 - 182.

 • Mørch, Willy-Tore; Raundalen, Magne. Generasjonsoverføring av barneverntjenester. 2013 ISBN 978-82-8286-200-4.

 • Mørch, Willy-Tore. Ekspert: - Forstår behovet. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. NRK1 Dagsrevyen 19. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Finn veien ut av søskensjalusi. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Lørdag|intervjuet. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. - Mange bør fjernes fra foreldre. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Slik takler du klespresset. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Eksperter til besteforeldre om barneoppdragelsen: - HOLD DERE UNNA. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Neglisjerte barn må fanges opp tidligere. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. - Lekebutikker har seksualiserte leker. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Ble du også løyet til som barn?. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Skolestart. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Et opprop for Inga Marte. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Ekspert: Må akseptere at barn tar på tissen sin. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Trude Mostue ble hetset da hun fortalte at hun skulle være hjemme med barna. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. - Nettbrett dårlig for barnas språk. 2013.

 • Raundalen, Magne; Mørch, Willy-Tore. For et bedre barnevern. Dagbladet 2013. ISSN 0805-3766.

 • Mørch, Willy-Tore; Raundalen, Magne. Medienes farlige sommersport. Bergens Tidende 2013. ISSN 0804-8983.

 • Mørch, Willy-Tore. KREFT-GEN. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Stenger for besøk. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. TV gjør barn flinkere. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Bli en god rollemodell. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. - Barn blir påvirket av film. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Én av tre kvinner tar ekstra fri etter barselperm. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Nytt nettfenomen: Unge filmer at de eter penger. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. - Dårlige forbilder. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. - Motefokus i barnehagen. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Shhh, det er hemmelig. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Siw Ulvehøj (46) sitter i stua. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Skilsmisse tøffere enn du tror. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore; Martinussen, Monica. Vil gripe tidlig inn i barns liv. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Slik bygger du opp ditt barns selvtillit. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Sju ting du aldri bør si til barnet. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Så lite kan du være sammen med barna. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Troverdighet som våpen. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. - Tenk over hvordan du beskriver barnet ditt!. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Kommentarer ønskes. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Leker med livet. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. 7 myter om oppdragelse. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Ti tips som får barnet til å sove uten gråt. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Flere barn og tenåringer på antidepressiva. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Oppfordret til tettere samarbeid mot mobbing. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Forstår ikke fascinasjonen. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Hver dag publiserer Benita. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Beliebers. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. Mer ros enn ris til ny barnevernslov. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Slik har barna det. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Små barn lærer fordommer fra foreldrene. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore; Raundalen, Magne. Vold mot barn - forbrytelse mot fremtiden. Vårt land 2013. ISSN 0805-5424.

 • Mørch, Willy-Tore. - De er betalt av barnevernet. Det kan oppfattes som bestilling. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore; Raundalen, Magne. Barnehage, språk og tapere. Dagens næringsliv 2013. ISSN 0803-9372.

 • Mørch, Willy-Tore. - Ikke push barnet for mye!. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. ADHD-diagnoser kan skjule overgrep. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. - Et ukontrollert nettverk. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore; Raundalen, Magne. Olav Lukkøye og barnevernet. Dagbladet 2013. ISSN 0805-3766.

 • Mørch, Willy-Tore. Baby med bling bling. 2013.

 • Kirkhaug, Bente; Drugli, May Britt; Kløckner, Christian; Mørch, Willy-Tore. Association between parental involvement in school and child conduct, social, and internalizing problems: teacher report. World Congress of Social Psychiatry 2013-06-29 - 2013-07-03 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Sakkyndige i barnevernsaker. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. 10 tips til god oppdragelse. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Unge mobbere føler lite empati. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Har det på tunga. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Barnepsykolog advarer mot Kids Fashion Week: Barn har ikke noe på catwalken å gjøre. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Slik tolker du tårene. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Politisk mot. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. - Ikke ha dårlig samvittighet for å bruke et byrå. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Det frie valg. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.

 • Mørch, Willy-Tore. ADHD kan skjule overgrep. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Barna må få svar. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. -Du kan lyve til barna. 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Det sivile barnevernet. Bladet Nordlys 2013.

 • Mørch, Willy-Tore; Raundalen, Magne. Den beste investeringen i 2013. Dagbladet.no 2013.

 • Mørch, Willy-Tore. Sør-Koreansk treningsleir: Slik lærer vi studentene disiplin. 2013.

 • Martinussen, Monica; Reedtz, charlotte; Eng, helene; Mørch, Willy-Tore. Easy access to information on evidence based mental health interventions for children in Norway: The website "Ungsinn" (http://ungsinn.no). 21st Cochrane Colloquium 2013-09-19 - 2013-09-23 2013.

 • Raundalen, Magne; Vetlesen, Arne Johan; Bakken, Erna; Berg, Iben Schier van der; Kvaran, Inge; Mo, Inger; Selvik, Sabreen; Johnsen, Stig Åkenes; Bunkholdt, Vigdis; Mørch, Willy-Tore; Kvello, Øyvind. Bedre beskyttelse av barns utvikling. 2012; Volum 2012 (5) ISBN 9788258311291. ISSN 0333-2306.

 • Mørch, Willy-Tore. - Greit med hysteri. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Professor i barnepsykologi: - Denne saken kan ikke overdramatiseres. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Streg eller naiv? Sjekk hva slags forelder du er. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Kjøpepresset øker. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Å tenke fritt eller å tenke rett. Gyldendal Akademisk 2012 ISBN 978-82-0542389-3.s 161 - 176.

 • Mørch, Willy-Tore. Implementering av evidensbaserte metoder i barnevernet. Tidsskriftet norges barnevern 2012; Volum 89 (3).s 136 - 151.

 • Jennerwein, Andrea; Mørch, Willy-Tore; Jensen, Marita. De utrolige årene. (prosjekt) 2012.

 • Reedtz, charlotte; Mørch, Willy-Tore. - Ingen vil være autoritære. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Dette bør du ha i julekalenderen...men det er lov å tenke annerledes. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Hang ut navngitte ungdommers angivelige sexliv på Twitter. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Annonserte demonstrasjon som familiebegivenhet. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Valeria Lukyanova ser ut som en levende barbiedukke. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Ta hensyn til gråten. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Lekepeniser på barnebutikk. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Motepresset øker i barnehagen. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Mødre bruker mer tid på jobb. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Forby TV for barn under tre år. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Ønsker endring for barnevernet. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. "Jeg var veldig redd". 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Ekspertråd: Hva er passende tidsbruk foran skjermen?. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Er du blitt en kjeftsmelle?. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. MOBBER I SKJUL. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Så mye er det greit å la fireåringen få sminket seg. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Slik stopper du mobbing. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Èn av tre har mobbet. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Dårlig leke-samvittighet. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Barns TV-vaner kan forutsi fremtidshelsa. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. - Lov å kose seg. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Push-up bikini for småbarn sjokkerer. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Skandale. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Angrer på at vi valgte jobben foran barna. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Henning (16) ble slått i bakken under opptaksprøve: Det var helt greit. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. "Vi har sovet i samme seng, bysset og vugget, og angrer ikke et sekund". 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Vær på vakt når barnet ditt gjør dette. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Mener de har rett til å mobbe. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. 1 av 10 mobbes i barnehagen. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Rettssikkerhet i barnevernet?. Voksne for barn 2012 ISBN 978-82-92488-17-1.s 68 - 83.

 • Mørch, Willy-Tore. 4 av 10 har vært mobbeofre. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Advarer mot kåring av barn. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Derfor bør ikke barn ha leker i senga. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Viktig med pappakontakt. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. TIPS Når minsten begynner på skolen. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Utholdenhet lærer av far Ny studie: Slik lykkes barna bedre i livet. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. - Straff virker mot sin hensikt. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Ikke snakk dritt om andre foran barnet ditt. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Venus (15) forteller millioner hvordan de kan bli dukker. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. - Bør skjerme barna. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Skolene vil prate. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Streng oppdragelse gir utagerende barn. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Ingen fastleger vil delta på konferanse mot barnevold. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Det biologiske prinsipp i barnevernet. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Er barnet ditt lykkelig?. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. - Har en ruseffekt. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. - Lær opp foreldrene. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Er barnet ditt sjalu?. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Nye farene. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore; Reedtz, charlotte. Leke får barna gjøre selv Krimdronning får refs av barnepsykologer. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Strenge foreldre opprørske barn. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Barnevernets nye prinsipp. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Motepress i barnehagen. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Slår alarm om hastevedtak i barnevernet. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Anbefaler flere tiltak i hjemmet. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Foreldre som flytter mye setter barnas helse i fare. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Halvparten fødes utenfor ekteskap. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Ny rapport om barn: Mye stress gir mindre hjerne. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. I enkelte tilfeller kan vi se i barnehagen hvem som blir NAV-klienter. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Foreldre og barn: Stress ned - få glade barn. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Tok èn time solarium hver dag. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Suri Cruise (6) omtales som moteikon: Svært uheldig, mener barnepsykolog. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Slik "lurer" du barnet til å gjøre som du sier. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore; Reedtz, charlotte. Slik leker du med barna. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore. Svært sjelden. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore; Reedtz, charlotte. Slik leker du med barnet ditt. 2011.

 • Mørch, Willy-Tore. De utrolige årene i Russland. PAIDOS 2011; Volum 29 (1). ISSN 1503-5360.s 12 - 13.

 • Mørch, Willy-Tore. Miljøterapi videreutdanning i Nord-Norge. 10 års jubileum. 10 års jubileum for miljøterapi videreutdanning i Nord-Norge 2011-03-15 - 2011-03-16 2011.

 • Mørch, Willy-Tore. Universal prevention of behavior problems in young children in Norway & update on developments in Russia. Supporting Parents, Children and Teachers: Research and Practice 2011-03-09 - 2011-03-09 2011.

 • Mørch, Willy-Tore; Johnsen, Anne-Kari; Martinussen, Monica; Reedtz, charlotte; Eng, helene; Vedeler, gØrill warvik. "Youngmind" database www.ungsinn.uit.no. A Norwegian database for evidence based interventions in treatment, prevention and health promotion. DataPrev Conference 2011-02-14 - 2011-02-15 2011.

 • Mørch, Willy-Tore. Feil å forhandle. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Lær barna spillvett. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Godt av å gråte?. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Når barn stjeler. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Kan barna være alene?. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Skygger fra fortiden. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Barn som banner. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Redd for farens påvirkning. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. For mange får ADHD diagnose. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Hater faren. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Aldri fred å få. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Dobbelt så mange får ADHD medisin. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Dette gjør de fleste foreldre feil. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Slik snakker du til barn om tragiske nyheter. VG-Nett om foreldrevold. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Dobling i antall barn som får ADHD medisin. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Kan skje hvem som helst. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Tre barn funnet forlatt i kaldt hjem. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Barn rømmer hjemmeffra. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Mobbing. Faktaspalte. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. ADHD diagnoser. Sender for mange til utredning. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Skuffet over julegavene. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Tenåringen vil ikke flytte. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Vil ikke være hos pappa. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Problemelev i klassen. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Stemplet som problembarn. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. "Mislykket" datter. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Når barn lyver. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Liker ikke egne barn. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Curlingforeldre får ikke taperbarn. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Tør ikke være alene hjemme. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Over hodet på barna. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Be læreren på besøk. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Far vil flytte utenlands. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Heftig temperament. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Opptatt av tissen. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Leker best med voksne. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Kameraten bestemmer alt II. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Datteren avviser mor. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Dårlig pappajobb. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Ut av transeskapet. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Storebror røyker marihuana. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. På barnas side. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Arv, miljø og livet i familien. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Håndvaskforviklinger. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Unngå kjeftesmella. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Ut på ski, dermed basta?. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Fortell sannheten. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Bør far og datter bade sammen?. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Stresset gneldremor. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Organisert barndom. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Treåring i vranglås. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Leggetidskrise. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Når skolen blir motpart. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Vil ikke sove alene. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Dagdrivergjengen. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Vennene forsvant. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Leke med skillsmissebarn. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Hva er det med lillebror?. 2010.

 • Mørch, Willy-Tore. Skal mor fortelle alt?. 2010.

 • Drugli, May Britt; Mørch, Willy Tore. When children have conduct problems - who are the non responders after parent training. 17th European Congress of Psychiatry 2009-01-24 - 2009-01-28 2009.

 • Eng, Helene; Mørch, Willy-Tore. Ungsinn. Virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse. Møte i samordningsgruppa for barn og unge 2009-04-30 - 2009-04-30 2009.

 • Mørch, Willy-Tore. Et helt umulig barn. 2009.

 • Mørch, Willy-Tore. Ekstramor på banen. 2009.

 • Mørch, Willy-Tore. Banner så det lyser. 2009.

 • Mørch, Willy-Tore. Slår og plager andre. 2009.

 • Mørch, Willy-Tore. Vil ikke være hos far. 2009.

 • Mørch, Willy-Tore. Sint og trassig. 2009.

 • Mørch, Willy-Tore. Fars partner sårer datteren. 2009.

 • Mørch, Willy-Tore. Tør ikke prøve noen nytt. 2009.

 • Mørch, Willy-Tore. Måtte passe mor og far. 2009.

 • Mørch, Willy-Tore. Alkohol hos pappa. 2009.

 • Mørch, Willy-Tore. Utakknemlig barn. 2009.

 • Mørch, Willy-Tore. Ikke unnskyld mobberen. 2009.

 • Mørch, Willy-Tore. Egosentrisk far. 2009.

 • Mørch, Willy-Tore. Hett i kjellerstuen. 2009.

 • Mørch, Willy-Tore. Farfar tok sitt eget liv. 2009.

 • Mørch, Willy-Tore; Neumer, Simon-Peter; Holth, Per; Eng, helene. Youngmind - A Norwegian database for evidence-based interventions in prevention and health promotion. Prevention and Health promotion in child and adolescent mental health 2008-09-09 - 2008-09-12 2008.

 • Drugli, May Britt; Mørch, Willy Tore. Behandling som virker. Dagbladet 2008. ISSN 0805-3766.

 • Mørch, Willy-Tore. Slik takler du skrikerungen. 2008.

 • Mørch, Willy-Tore. De utrolige årene; Fra oppbygging til drift. 2008.

 • Mørch, Willy-Tore. Får støtte av eksperter. 2008.

 • Mørch, Willy-Tore. Opplegget er ganske spekulativt. 2008.

 • Mørch, Willy-Tore. Åndelig manipulasjon av små individer. 2008.

 • Mørch, Willy-Tore. Barnepsykologer kritiske til talentprogram. 2008.

 • Mørch, Willy-Tore. Godt grep. 2008.

 • Mørch, Willy-Tore. Nordafør. 2008.

 • Drugli, May Britt; Mørch, Willy Tore. Behandling som virker. Dagbladet 2008. ISSN 0805-3766.

 • Mørch, Willy-Tore; Neumer, Simon-Peter; Holth, Per; Eng, helene. Ungsinn. Virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse. (fulltekst) 2008.

 • Mørch, Willy-Tore. Vil styrke barneombudet. 2008.

 • Drugli, May Britt; Mørch, Willy-Tore. Behandling som virker. 2008.

 • Mørch, Willy-Tore. The Norwegian Government's active involvement in strategic planning and implementation of the Incredible Years program in Norway. Archways National Conference 2008 2008-05-19 - 2008-05-20 2008.

 • Mørch, Willy-Tore. Importen av "De utrolige årene" i Norge, den kliniske RCT studien og den norske implementeringspolitikken. Årskonferansen om evidensbaserte metoder, 2008 2008-05-21 - 2008-05-22 2008.

 • Mørch, Willy-Tore. Grensesetting i barneoppdragelse. Grenser for hvem?. Senioruniversitetet 2007-11-10 - 2007-11-10 2007.

 • Jenssen, Toril Synnøve; Mørch, Willy-Tore. Arktisk by for lek og uteliv. Dagavisen Nordlys 2007.

 • Mørch, Willy-Tore. De utrolige årene. Kvalifiserende work-shop. Kvalifiserende work-shop 2007-04-18 - 2007-04-20 2007.

 • Mørch, Willy-Tore. De utrolige årene. Foreldreprogrammet. Mastergrad 2007-03-26 - 2007.

 • Mørch, Willy-Tore. God hjelp til foreldre som sliter. Jubileumskonferanse Graham Cliffords 60 års dag 2007-01-05 - 2007-01-05 2007.

 • Mørch, Willy-Tore. De utrolige årene, Kvalifiserende work-shop. Kvalifiserende work-shop i DE utrolige årene 2007-02-14 - 2007-02-16 2007.

 • Mørch, Willy-Tore. Etikk i klinikk og forskning. Forelesning 2007-01-18 - 2007-01-18 2007.

 • Mørch, Willy-Tore. Increasing Expertise in Mental Health Prevention and Promotion for Children and Adolescents. Joining Forces across Europe for Prevention and Promotion in Mental Health 2007-09-13 - 2007.

 • Mørch, Willy-Tore. DE utrolige årene. Behandling av små barn med atferdsforstyrrelser. Interkommunal konferanse 2007-03-22 - 2007-03-22 2007.

 • Mørch, Willy-Tore. Norwegian National Implementation 2004-2008. Carolyn Webster-Stratton's The Incredible Years. Bangor Implementation Conference 2006-01-23 - 2006-01-24 2006.

 • Mørch, Willy-Tore; Arnesen, Anne; Sørlie, Mari-Anne. Underlig Kritikk av Djupedal. 2006.

 • Mørch, Willy-Tore; Arnesen, Anne; Sørlie, Mari-Anne. Upålitelige påstander. Utdanning 2006 (23). ISSN 1502-9778.s 54 - 54.

 • Mørch, Willy-Tore. Omsorg, etikk og rettssikkerhet. Forskningsserie (Høgskolen i Akershus) 2006 (12). ISSN 1501-6064.s 51 - 58.

 • Bogsnes Larsen, Torill; Lamer, Kari; Mørch, Willy-Tore; Olweus, Dan; Helland, Sturla. Prinsipper og strategier for implementering. 2006 ISBN 82-486-0398-9.

 • Arnesen, Anne; Mørch, Willy-Tore; Sørlie, Mari-Anne. Feil om pedagogikk. 2006.

 • Mørch, Willy-Tore. Forord til den norske utgaven. Gyldendal Akademisk 2005 ISBN 82-05-32982-6.s 11 - 13.

 • Mørch, Willy-Tore; Reedtz, charlotte. Først med foreldrekurs. 2005.

 • Mørch, Willy-Tore; Moe, Kjersti. Opplæring av foreldre med barn med ADHD. 2005.

 • Mørch, Willy-Tore. Barna gråter for sine Idoler. 2005.

 • Jenssen, Toril Synnøve; Mørch, Willy-Tore. Byen for de unge brukerne. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Mørch, Willy-Tore. Behandling av ungdom i institusjon. Hva sier forskningen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2005 (11). ISSN 0332-6470.s 1037 - 1038.

 • Mørch, Willy-Tore. Tromsøforeldre får kurs i barneoppdragelse. 2005.

 • Mørch, Willy-Tore. Sett av 10 min. til lek med barna. 2005.

 • Mørch, Willy-Tore. Overse uønsket oppførsel hos barn. 2005.

 • Mørch, Willy-Tore. Jenter bør sterilisere seg. Psykisk utviklingshemmede kan stort sett ikke ta være på barn. 2005.

 • Mørch, Willy-Tore. Tenåringsjenter og fedre kan bety bråk. 2005.

 • Mørch, Willy-Tore. Fedre og døtre på rett kurs. Lærer å snakke bedre sammen. 2005.

 • Mørch, Willy-Tore. Søk hjelp dersom barnet er aggressivt. 2005.

 • Mørch, Willy-Tore. Et undertrykt behov. 2005.

 • Mørch, Willy-Tore. Nå kommer kurset som skal gi harmoniske barn. 2005.

 • Mørch, Willy-Tore. Milde ødelegger noe i deltagerne. 2005.

 • Mørch, Willy-Tore. Foreldre må lære å lese barnas uttrykksformer. 2005.

 • Mørch, Willy-Tore. Barneoppdragelse. 2005.

 • Mørch, Willy-Tore. Trassige unger 2/3. 2004.

 • Mørch, Willy-Tore; Clifford, Graham; Larsson, Bo Sture; Rypdal, Per; Tjelflaat, Torill; Lurie, James M; Drugli, May Britt; Fossum, Sturla; Reedtz, charlotte. The Incredible Years. The Norwegian Webster-Stratton Programme 1998-2004. 2004.

 • Medlem i forskergruppe
  Skip to main content