hanne2.jpg

Flag icon Flag icon

Hanne Berg Lorentsen

prosjektkoordinator
RKBU Nord

Stillingsbeskrivelse:

 Medarbeider i det nasjonale prosjektet Kompetanseprogrammet. Her har jeg ansvar for å koordinere innsatsen fra region nord i forhold til de nasjonale målsetningene. 
CV

Hovedfag i pedagogikk, UiT, 1998

Tidligere arbeidserfaring:

  • undervisnings-og formidlingsleder i perioden 2005-2016 ved RKBU Nord
  • lærer i grunnskolen, Tromsø kommune
  • miljøterapeut, Berglund barnepsykiatriske behandlingshjem

Arbeider i CRIStin


  • Lorentsen, Hanne lise berg; Igland, Oddny; Karlsen, Mariann Schjølberg. Til deg som møter flyktninger og/eller asylsøkere i din arbeidshverdag: En oversikt over tilgjengelige ressurser.. 2015.