Hamran-Torunn-2-.JPG

Flag icon Flag icon

Torunn Hamran

Professor emerita
Institutt for helse- og omsorgsfag

Stillingsbeskrivelse:

Forskning, veiledning, mentoroppgaver.

 
Forskningsinteresser

Helsepolitikk, kunnskapsformer, organisering av arbeid, etnisitet.

Kvalitative metoder, metodologi

Kunnskapsteori

Historie

Forskningsprosjekter

Prosjektleder: Offentlig demensomsorg - likhet er og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i fleretniske områder. Finansiering: NFR, 2015-2019, 1 Phd, 1 postdoc

Prosjektleder: Tjenestetilbudet til eldre med demnessykdom - forvaltningsområdet for samisk språk", 2013-2015, 1 Phd.

 

 

CV

Utdanning

Candidata rerum politicarum (cand.polit) UiT, 1986 .

Yrkespraksis

Professor, faggruppe for master og phd-studier, Institutt for helse- og omsorgsfag,  

Det helsevitenskapelige fakultet, UiT, (2007-), Faglig leder, Senter for omsorgsforskning, UiT, (2008 -)

Professor (kvalifiseringsvilkår) (2004-2007),

Førsteamanuensis, Avdeling for sykepleie- og helsefag (ASH), UiT, (1993-2004),

Førsteamanuensis/avdelingsleder, ASH, UiT (1999-2001),

Førsteamanuensis,Høgskolen i Tromsø, avdeling helsefag (1991-1993),

Forsker LOS/NORAS, Institutt for Samfunnsvitenskap,Universitetet i Tromsø (1988-1990),

Prosjektansatt Alternativ Framtid v/ prosjektleder Professor Yngvar Løchen (1987),

Stipendiat, UiT (1983-85)

Verv

Faglig leder, Senter for omsorgsforskning, Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT (2008 -).

Medlem ph.d. utvalg,, Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet, Nuuk (2012-)

Programsensor, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen (2008 – 2011, 2012-2015).

SANKS, Finnmark, FOU-utvalg. Styremedlem (2015-2016)

Fag- og samarbeidsråd, USHT Troms, medlem (2011-)

Medlem redaksjonsutvalg, Orkana Akademisk forlag

Medlem i Forskningsutvalget ved Senter for aldersforskning i Tromsø (2007-2009).

Nestleder i Nasjonalt fagråd for helsefagenes hovedfag og doktorgradsprogram, oppnevnt av Medfak, UiT 2004-2007. Gjenvalgt 2007.

Medlem av Programstyret for Master i Helsefag og Master i folkehelsevitenskap (2004-2007),

(2007 - ).

Styremedlem Høgskolen i Narvik i to perioder fra 2000 til 2007, oppnevnt av KUF/UFD.

Sakkyndig ved akkreditering av mastergradsstudium. Oppnevnt av NOKUT 22.05.2006.

Sakkyndig ved akkreditering av mastergradsstudium. Oppnevnt av NOKUT 09.11.2004.

Leder av studiestyret ved ASH, UiT, 1999-2001.

Styremedlem ved Institutt for klinisk medisin, UiT, 1999-2001.

Medlem av nasjonalt utvalg som leverte innstillingen ”Organisering av et permanent hovedfagstilbud for helsefagene” oppnevnt av universitetsdirektøren ved UiB etter oppdrag fra KUD, 1993.

Medlem av Nasjonal fagråd for helsefagenes hovedfag og doktorgradsprogram, oppnevnt av Medfak, UiT 1999-2001.

Medlem av Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning, universitetenes representant, 1999-2001.

Arbeider i CRIStin


 • Larsen, Anette Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. ”We own the illness”: a qualitative study of networks in two communities with mixed ethnicity in Northern Norway. International Journal of Circumpolar Health 2018; Volum 77 (1). ISSN 1239-9736.s doi: 10.1080/22423982.2018.1438572.

 • Larsen, Lill Sverresdatter; Normann, Hans Ketil; Hamran, Torunn. Processes of user participation among formal and Family caregivers in home-based care for persons with dementia. Dementia 2017; Volum 16 (2). ISSN 1471-3012.s 158 - 177.s doi: 10.1177/1471301215584702.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. "There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice: Interviews with conventional health personnel. International Journal of Circumpolar Health 2017; Volum 76. ISSN 1239-9736.s doi: 10.1080/22423982.2017.1398010.

 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. “They take care of their own”: Healthcare professionals’ constructions of Sami persons with dementia and their families’ reluctance to seek and accept help through attributions to multiple contexts. (fulltekst) International Journal of Circumpolar Health 2017; Volum 76 (1). ISSN 1239-9736.s doi: 10.1080/22423982.2017.1328962.

 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. "When the saints go marching in": constructions of senior volunteering in Norwegian government white papers, and in Norwegian senior volunteers’ and health-care professionals’ stories. (fulltekst) Ageing & Society 2017; Volum 38 (7). ISSN 0144-686X.s 1399 - 1428.s doi: 10.1017/S0144686X17000046.

 • Larsen, Lill Sverresdatter; Normann, Hans Ketil; Hamran, Torunn. Collaboration between Sami and non-Sami formal and family caregivers in rural municipalities. (data) Ethnic and Racial Studies 2016; Volum 39 (5). ISSN 0141-9870.s 821 - 839.s doi: 10.1080/01419870.2015.1080382.

 • Larsen, Lill Sverresdatter; Normann, Hans Ketil; Hamran, Torunn. Continuity of home-based care for persons with dementia from formal and family caregivers’ perspective. (data) Dementia 2016. ISSN 1471-3012.s doi: 10.1177/1471301216682626.

 • Arntzen, Cathrine; Hamran, Torunn. Stroke survivors’ and relatives’ negotiation of relational and activity changes: A qualitative study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2016; Volum 23 (1). ISSN 1103-8128.s 39 - 49.s doi: 10.3109/11038128.2015.1080759.

 • Arntzen, Cathrine; Hamran, Torunn; Borg, Tove. Body, participation and self transformations during and after in-patient stroke rehabilitation. Scandinavian Journal of Disability Research 2015; Volum 17 (4). ISSN 1501-7419.s 300 - 320.s doi: 10.1080/15017419.2013.868823.

 • Arntzen, Cathrine; Hamran, Torunn. Rehabiliteringsforløp etter hjerneslag.. (fulltekst) Geriatrisk sykepleie 2015; Volum 7 (3). ISSN 1891-1889.s 24 - 34.

 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn; Normann, Hans Ketil. Roads not taken: A narrative positioning analysis of older adults' stories about missed opportunities. Journal of Aging Studies 2015; Volum 35. ISSN 0890-4065.s 169 - 177.s doi: 10.1016/j.jaging.2015.08.009.

 • Gramstad, Astrid; Storli, Sissel Lisa; Hamran, Torunn. Deciding to apply for, receiving and starting to use assistive technology devices - an enigmatic journey: - A qualitative study of the experiences of older individuals. Studies in Health Technology and Informatics 2015; Volum 217. ISSN 0926-9630.s 567 - 572.s doi: 10.3233/978-1-61499-566-1-567.

 • Arntzen, Cathrine; Borg, Tove; Hamran, Torunn. Long-term recovery trajectory after stroke: an ongoing negotiation between body, participation and self. Disability and Rehabilitation 2015; Volum 37 (18). ISSN 0963-8288.s 1626 - 1634.s doi: 10.3109/09638288.2014.972590.

 • Larsen, Anette Langås; Hamran, Torunn; Foss, Nina. Mellom profesjonell og folkelig kunnskap. En kvalitativ studie av helsepersonell sin kunnskap om håndtering av "læsing" i en norsk-samisk kommune. Vård i Norden 2014; Volum 34 (4). ISSN 0107-4083.s 53 - 57.

 • Moe, Siri; Hamran, Torunn. Samarbeidsutfordringer i kommunehelsetjenesten. Fysioterapeuten 2014; Volum 81 (9). ISSN 0016-3384.s 48 - 52.

 • Gramstad, Astrid; Storli, Sissel Lisa; Hamran, Torunn. Exploring the meaning of a new assistive technology device for older individuals. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology 2014; Volum 9 (6). ISSN 1748-3107.s 493 - 498.s doi: 10.3109/17483107.2014.921249.

 • Gramstad, Astrid; Storli, Sissel Lisa; Hamran, Torunn. Older individuals’ experiences during the assistive technology device service delivery process. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2014; Volum 21 (4). ISSN 1103-8128.s 305 - 312.s doi: 10.3109/11038128.2013.877070.

 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn; Normann, Hans Ketil. "The Old Sami" - who is he and how should he be cared for? A discourse analysis of Norwegian policy documents regarding care services for elderly Sami. (fulltekst) Acta Borealia 2013; Volum 30 (1). ISSN 0800-3831.s 75 - 100.s doi: 10.1080/08003831.2013.769323.

 • Hamran, Torunn. Kvinner, kall og klasse - sykepleiere som dro nordover i misjonens tjeneste. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-40744-5.s 307 - 319.

 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn; Normann, Hans Ketil. Struggles of being and becoming: A dialogical narrative analysis of the life stories of Sami elderly. Journal of Aging Studies 2013; Volum 27 (3). ISSN 0890-4065.s 264 - 275.s doi: 10.1016/j.jaging.2013.05.002.

 • Gramstad, Astrid; Storli, Sissel Lisa; Hamran, Torunn. "Do I need it? Do I really need it?" Elderly peoples experience of unmet assistive technology device needs. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology 2012; Volum 8 (4). ISSN 1748-3107.s 1 - 7.

 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn; Normann, Hans Ketil. Indigenous Life Stories as Narratives of Health and Resistance: A dialogical narrative analysis. Canadian Journal of Nursing Research 2012; Volum 44 (2). ISSN 0844-5621.s 64 - 85.

 • Damsgård, Elin; Dewar, Anne; Røe, Cecilie; Hamran, Torunn. Staying active despite pain: Pain beliefs and experiences with activity-related pain in patients with chronic musculoskeletal pain. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2011; Volum 25 (1). ISSN 0283-9318.s 108 - 116.s doi: 10.1111/j.1471-6712.2010.00798.x.

 • Hamran, Torunn. Institusjon og samfunn - Norges samemisjon i Finnmark :. Tidsskrift for velferdsforskning 2011; Volum 14 (4). ISSN 0809-2052.s 235 - 247.

 • Haugdahl, Hege Selnes; Vikan, Astri; Bjerkeset, Ottar; Hamran, Torunn. Turnuslegers erfaringer med veiledning i turnustjenesten. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2011; Volum 7 (2). ISSN 1504-3614.s 29 - 38.

 • Sørbye, Liv Wergeland; Hamran, Torunn; Henriksen, Nils; Norberg, Astrid. Home care patients in four Nordic capitals - predictors of nursing home admission during one-year followup. (fulltekst) Journal of Multidisciplinary Healthcare 2010 (3). ISSN 1178-2390.s 11 - 18.s doi: 10.2147/JMDH.S8979.

 • Hamran, Torunn. Små institusjoner - de som skapte dem og stedet de ble skapt på. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-28374-2.s 49 - 69.

 • Hamran, Torunn. Kvinneforeningene, institusjonsbyggingen og den nasjonale velferdspolitikken. Nord-Norge før 1940. Historisk Tidsskrift 2007; Volum 86 (3). ISSN 0018-263X.s 411 - 430.

 • Hamran, Torunn. Women's associations, institutional buildings and the national welfare policies. Historisk Tidsskrift 2007; Volum 86. ISSN 0018-263X.s 411 - +.

 • Hamran, Torunn. Å skape et hjem - kvinners plass i den tidlige institusjonsbyggingen Nord-Norge før 1940. Sosiologi i dag 2007; Volum 37 (2). ISSN 0332-6330.s 71 - 89.

 • Hamran, Torunn. Kunnskap, kvalifikasjonskrav og oppsplitting av et kvinnelig fagfellesskap. 1997 ISBN 82-417-0790-8.s 185 - 215.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. Vanskeleg kvinnearbeid. Kvinneforskning 1997 (3-4). ISSN 0806-6256.

 • Hamran, Torunn. Effektivisering versus omsorgsansvar. Kvinneforskning 1996 (2). ISSN 0806-6256.

 • Hamran, Torunn. Kunnskap- og kunnskapsformer i pleie og omsorgsarbeid. 1995 ISBN 87-16-11739-5.s 165 - 176.

 • Hamran, Torunn. Organisasjonsformen - et uttrykk for faglige verdier?. 1993 ISBN 82-417-0192-6.s 96 - 105.

 • Hamran, Torunn. Kan vi sette pris på omsorgsarbeid?. 1992 ISBN 82-7419-012-2.s 61 - 89.

 • Hamran, Torunn. Effektiviseringens grenser. 1991 ISBN 82-417-0049-0.s 55 - 85.

 • Hamran, Torunn. Mellom samfunnsansvar og profitt. 1990 ISBN 82-7480-005-2.s 213 - 253.

 • Hamran, Torunn; Normann, Hans Ketil. Akademisering av helsefagene. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-226-1.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. Sykdom. Nord-Norge før 1940. Fagbokforlaget 2006 ISBN 82-450-0355-7.

 • Hamran, torunn. i spissen for utviklingen. 2005 ISBN 82-7823-130-3.

 • Hamran, Torunn. Effektivisering versus omsorgsansvar. 1996 ISBN 82-518-3490-2.

 • Elstad, ingunn; Hamran, torunn. Et kvinnefag i moderniseringen. Sykehuspleien mellom fagtradisjon og målstyring. Gyldendal Akademisk 1995 ISBN 82-417-0462-3.

 • Hamran, Torunn. Plejekulturen. Omsorg og pleje med højteknologien som partner. 1994 ISBN 87-418-0163-6.

 • Hamran, Torunn. Pleiekulturen - en utfordring til den teknologiske tenkemåten. Gyldendal Norsk Forlag A/S 1992 ISBN 82-05-18956-0.

 • Hamran, Torunn. Den tause kunnskapen. Universitetsforlaget 1987 ISBN 82-00-43081-2.

 • Arntzen, Cathrine; Hamran, Torunn. Negotiation of relational and occupational changes in families’ everyday life after stroke. World Federation of Occupational Therapists (WFOT) Congress 2018-05-21 - 2018-05-25 2018.

 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. Å leve med demens. (fulltekst) 2018.

 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. Å leve med demens. (fulltekst) Dagavisen Nordlys 2018.

 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre (2. utgave). Aldring og helse 2018 ISBN 978-82-8061-242-7.

 • Hamran, Torunn. Yngre og eldre brukere av helsetjenester - ulike behov eller forskjellsbehandling?. Landskonferanse for fylkeskommunale eldreråd 2018-06-04 - 2018-06-06 2018.

 • Larsen, Anette Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. «Vi eier sykdommen» en kvalitativ studie om nettverket til pasienten. Faglig foredrag. Niejda, forening for samiske jenter og kvinner i hele Sábme 2018-03-03 - 2018.

 • Arntzen, Cathrine; Hamran, Torunn. Stroke survivors and relatives negotiations of relational and occupational changes. Fagkongress i ergoterapi 2017-11-06 - 2017-11-08 2017.

 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. Frivillige - et virkemiddel til å "takle eldrebølgen"?. (fulltekst) Bladet Nordlys 2017.s 33 - 33.

 • Larsen, Lill Sverresdatter; Normann, Hans Ketil; Hamran, Torunn. Speaking on behalf of the person with dementia in home-based care. A qualitative study of collaboration between formal and family caregivers in Sami and Norwegian municipalities.. 2017 ISBN 978-82-7589-552-1.

 • Hamran, Torunn. Overordnede rammer som styrer de kommunale helse- og omsorgstjenestene. The Municipal Health and Care Services as a research setting 2017-09-19 - 2017-09-21 2017.

 • Hamran, Torunn. Kvinnelige pionerer i fremveksten av helsestellet i Nord-Norge. 30års jubileum for jordmorutdanning og aldring- og eldreomsorg 2017-08-31 - 2017-09-01 2017.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. "There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice. Interviews with conventional health personnel.. International conference on patieng stories in context 2017-01-23 - 2017-01-24 2017.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. "There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice: Interviews with conventional health personnel. World Congress integrative Medicine & Health 2017, WCIMH 2017 2017-05-03 - 2017-05-05 2017.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Foss, Nina; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine. En kvalitativ studie av helsepersonell sin kunnskap om tradisjonell helbredelse (læsing). Forskningskonferansen 2016 2016-11-03 - 2016-11-03 2016.

 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. "When the saints go marching in": Frivillige seniorer og helse- og omsorgstjenestene. Seminarrekke Senter for omsorgsforskning 2016-12-05 - 2016-12-05 2016.

 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. Kommunen skal tilby "rett hjelp". (fulltekst) Kommunal rapport 2016. ISSN 0801-6410.

 • Hamran, Torunn. Overordnete rammer som styrer de kommunale helse- og omsorgstjenestene ( mellom skjønn, rettigheter og standarder). Den nasjonale forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE 2016-10-10 - 2016-10-12 2016.

 • Hamran, Torunn; Blix, Bodil Hansen. Det haster å reise denne debatten. (fulltekst) Bladet Nordlys 2016.

 • Hamran, Torunn. HelseOmsorg21-strategien. Kompetanseløftet 2020, fagnettverket 2016-03-31 - 2016-03-31 2016.

 • Hamran, Torunn. Å studere erfaringene til profesjonelle omsorgsgivere, pårørende og eldre omsorgsmottakere i utkantstrøk. Ageing at home 2016-04-05 - 2016-04-06 2016.

 • Sangvik, Morten; Hamran, Torunn. Demens hos innvandrere. 2016.

 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. Demens hos personer med samisk bakgrunn. 2016 ISBN 978-82-8061-260-1.s 117 - 127.

 • Kvaal, Bjørn; Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. Hva vet du egentlig om eldre samer?. 2016.

 • Larsen, Lill Sverresdatter; Hamran, Torunn; Normann, Ketil. Samhandling og brukermedvirkning i multi-etniske kommuner i Nord-Norge, knyttet til hjemmeboende eldre som har demenssykdom.. Nettverksformum for demenskontakter 2016-05-31 - 2016-06-01 2016.

 • Olsen, Torill; Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. Omsorg for samiske eldre. (fulltekst) 2015.

 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. Temahefte Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre. Fagnytt i Nord - fagtidsskrift for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms 2015 (3).s 7 - 7.

 • Eira, Berit Marie Lise; Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. Sierra gihppaga bokte galget dearvvašvuođabargit oahppat eanet das mo sámi vuorrasiiguin galgá bargat. http://avvir.no/oddasat/2015/08/na-galget-sapmelaccaid-boarasmanbeaivvit-saddat-buorebun#.VfhpHNJJJik.. 2015.

 • Gramstad, Astrid; Storli, Sissel Lisa; Hamran, Torunn. Deciding to apply for, receiving and starting to use assistive technology devices - an enigmatic journey. A qualitative study of the experiences of older individuals. AAATE 2015 2015-09-09 - 2015-09-12 2015.

 • Greiner, Robert; Hamran, Torunn; Blix, Bodil Hansen. Slik skal samer få en bedre alderdom. 2015.

 • Greiner, Robert; Hamran, Torunn; Blix, Bodil Hansen. Et eget hefte skal gi helsearbeidere mer kunnskap om å jobbe med samiske eldre. 2015.

 • Greiner, Robert; Hamran, Torunn; Blix, Bodil Hansen. Samiska nyheter, augusti 5, 2015. 2015.

 • Greiner, Robert; Hamran, Torunn; Blix, Bodil Hansen. Eget hefte til helsearbeider. Skal gi samer bedre alderdom. 2015.

 • Greiner, Robert; Hamran, Torunn; Blix, Bodil Hansen. Skal gi samer en bedre alderdom. 2015.

 • Kalstad, Anders Kristian; Hamran, Torunn; Blix, Bodil Hansen. Vil heve kompetansen til de som jobber med samiske eldre. 2015.

 • Greiner, Robert; Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. Slik skal samer få en bedre alderdom. (fulltekst) 2015.

 • Hamran, Torunn; Kalstad, Anders Kristian; Blix, Bodil Hansen. http://radio.nrk.no/serie/buorre-idit-sapmi/SAPP01011715/12-06-2015#t=1h45s - radioklipp. 2015.

 • Hamran, Torunn. Presentasjon HelseOmsorg21. Nettverksmøte, USHT - Senter for omsorgsforskning 2015-06-21 - 2015-06-21 2015.

 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. Temahefte: Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre. 2015.

 • Hamran, Torunn. Teoretiske perspektiv på kulturbegrepet - med utgangspunkt i forskningsprosjekter som involverer kulturmøter. Forskellige teoretiske perspektiver på kulturbegrebet - implikationer for sundhedsfaglig forskning 2015-04-22 - 2015-04-23 2015.

 • Larsen, Lill Sverresdatter; Normann, Hans Ketil; Hamran, Torunn. Hvem har rett til brukermedvirkning i demensomsorg?. Stein på stein - forskning og fagutvikling i kommunal helse- og omsorgstjeneste 2015-03-17 - 2015-03-17 2015.

 • Larsen, Lill Sverresdatter; Normann, Hans Ketil; Hamran, Torunn. Processes of user participation among formal and family caregivers in home-based care for persons with dementia. Senterseminar 2015-03-10 - 2015-03-12 2015.

 • Hamran, Torunn. Presentasjon av HelseOmsorg21. Tromsø kommune - forskning og fagutvikling 2015-03-11 - 2015-03-11 2015.

 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn; Normann, Hans Ketil. Struggles of being and becoming: Sami elderly's life stories and contrasting public narratives about the Sami. 22 Nordic Congress on Gerontology 2014-05-25 - 2014-05-28 2014.

 • Arntzen, Cathrine; Hamran, Torunn; Borg, Tove. A critical passage in the stroke survivors recovery trajectory appears after homecoming. Nasjonal konferanse for lærings- og mestringsfeltet 2014-11-30 - 2014-11-30 2014.

 • Hamran, Torunn. Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenesteer. Fagnytt i nord 2014 (2).s 6 - 6.

 • Larsen, Lill Sverresdatter; Normann, Hans Ketil; Hamran, Torunn. Ethnocultural Diversity in Home-based Dementia Care. Life With Dementia 2014: Relations 2014-10-15 - 2014-10-17 2014.

 • Gramstad, Astrid; Hamran, Torunn; Storli, Sissel Lisa. Å få og å ta i bruk eit teknisk hjelpemiddel - ei gåtefull reise. Ei kvalitativ undersøking av heimebuande eldre sine erfaringar. 2014 ISBN 978-82-7589-440-1.

 • Arntzen, Cathrine; Borg, Tove; Hamran, Torunn. Long-term rehabilitation trajectory after stroke: An ongoing negotiation between body, participation and self. 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists 2014-06-18 - 2014-06-21 2014.

 • Hamran, Torunn. Public dementia care in terms of Equal services - Family, local an multiehnic perspectives - presentasjon. Oppstartseminar 2014-09-03 - 2014-09-03 2014.

 • Hamran, Torunn. Erfaringer fra praksisnær forskning i kommunesektoren. Forskning for et bedre helsevesen 2014-09-03 - 2014-09-03 2014.

 • Larsen, Lill Sverresdatter; Normann, Hans Ketil; Hamran, Torunn. Ethnocultural Diversity in Care of People with Dementia Disease. Medical Sociology 46. Annual Conference 2014-09-10 - 2014-09-12 2014.

 • Moe, Siri; Hamran, Torunn. Tildeling og utøvelse i hjemmetjenesten, del 2: Oppfølging av fysisk funksjon - samarbeidsutfordringer. 22nd Nordic Congress of Gerontology 2014-05-25 - 2014-05-28 2014.

 • Hamran, Torunn. Forskellige perspektiver på kulturbegrebet i sygeplejeforskning - konsekvenser for forskning og praksis. Tikiusaaq 2013.s 46 - 51.

 • Hamran, Torunn. Samiske satsinger, utvalgte samiske fagtema. 2013.

 • Hamran, Torunn. Helse og redningsskøyter før stemmerett i Nord-Norge. 2013.

 • Hamran, Torunn. Yngre og eldre brukere i hjemmetjenesten - ulike behov eller forskjellsbehandling. Forskningskonferanse - helse- og omsorgstjenesten i kommunene 2013-03-12 - 2013-03-12 2013.

 • Hamran, Torunn. Helse og redningsskøyter før stemmerett. 2013.

 • Hamran, Torunn; Normann, Hans Ketil; Fottland, Anne Serine. Demenssykdom og omsorgsforskning Kronikk. Dagavisen Nordlys 2013.s 3 - 3.

 • Hamran, Torunn. Forskjellsbehandling mellom yngre og eldre hjemmetjenestemottakere?. Dialogseminar for omsorgsforskningskommuner 2013-09-17 - 2013-09-18 2013.

 • Hamran, Torunn. Mellom nasjonale planer og lokale interesser. Et historisk blikk på samhandling mellom offentlige og frivillige aktører i Nord-Norge. Samarbeid mellom kommunal og frivillig sektor i Tromsø 2013-09-04 - 2013-09-04 2013.

 • Hamran, Torunn. Kvinners foreningsvirksomhet i Nord-Norge; rekruttering og politisk engasjement. Nasjonal kvinnekonferanse 2013: 100 år med rett til å stemme. 2013-08-28 - 3013-08-30 2013.

 • Hamran, Torunn. Ulike perspektiv på kulturbegrepet i sykepleieforskning - konsekvenser for forskning og praksis. NunaMed, Nuuk 2013 2013-09-07 - 2013-09-10 2013.

 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn; Normann, Hans Ketil. Life stories of elderly Sami: narratives of health and resistance. International congress of qualitative inquiry 2013-05-15 - 2013-05-18 2013.

 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn; Normann, Hans Ketil. Indigenous life stories as narratives of health and resistance: A dialogical narrative analysis. International congress of qualitative inquiry 2013-05-15 - 2013-05-18 2013.

 • Hamran, Torunn. Sykepleie, institusjonsbygging og veldedighet i nord. Stiftelsen Nasjonalt Medisinsk Museum 2012-03-07 - 2012-03-07 2012.

 • Hamran, Torunn. Fersk forskningsrapport om hjemmetjenesten. Fagnytt i Nord - fagtidsskrift for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms 2012 (3).s 6 - 6.

 • Hamran, Torun. Yngre og eldre brukere i hjemmetjenesten - ulike behov eller forskjellsbehandling. Et nordisk blikk på samhandling 2012-10-24 - 2012-10-25 2012.

 • Hamran, Torunn; Moe, Siri. Yngre og eldre brukere av hjemmetjenesten - ulike behov eller forskjellsbehandling. Flerfaglig praksis i et interaksjonsteoretisk perspektiv. 2012 ISBN 978-82-91313-87-0.

 • Hamran, Torunn. Kunnskapsgrunnlag, praksis og praksis(nær) forskning. Kunnskapsbanken: Utdanning og forskning for helse- og omsorgstjenestene 2012-06-21 - 2012-06-21 2012.

 • Hamran, Torunn. Interessante perspektiv på forskning og kunnskapsutvikling. Fagnytt i nord 2011 (3).s 7 - 7.

 • Hamran, Torunn. Hva er praksisnær forskning?. Den mangfoldige kommunehelsetjenesten 2011-03-30 - 2011-03-30 2011.

 • Hamran, Torunn. Frelse og helse. Norges samemisjon i Finnmark. Ottar 2011; Volum 284 (1). ISSN 0030-6703.s 28 - 34.

 • Hamran, Torunn. Omsorgsforskning. Seniorkonferansen i Harstad 2010-05-27 - 2010-05-27 2010.

 • Hamran, Torunn. Praksisnær forskning - perspektiv og metode. Lederkonferanse 2010-11-22 - 2010-11-22 2010.

 • Hamran, Torunn. Praksisnær forskning - perspektiv og metoder. Utdanningskonferanse: Fremtidens helsepersonell hvilken kompetanse vil de trenge? 2010-03-01 - 2010-03-01 2010.

 • Hamran, Torunn. Samhandling i et historisk perspektiv. Fremveksten av helsestellet i Nord-Norge med spesiell fokus på Finnmark. Fagutvikling og forskning i pleie- og omsorgssektoren 2010-05-05 - 2010-05-06 2010.

 • Hamran, Torunn. Lokal kontroll og selvstendige kvinner. Frivillig helsearbeid i Finnmark frem til 1940. Jubileum og utstilling 2010-09-02 - 2010-09-02 2010.

 • Hamran, Torunn. Bokanmeldelse. Historisk Tidsskrift 2008; Volum 91 (4). ISSN 0018-263X.s 687 - 692.

 • Hamran, Torunn. Svært viktig om profesjoner. Tidsskriftet sykepleien 2008 (15). ISSN 0806-7511.s 51 - 51.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. "Vi har fått vår egen utdannede søster"- en kvinnebevegelse i den nordnorske tuberkulosetida. Sygepleje & historie 2008; Volum 10 (33). ISSN 1603-9599.s 4 - 12.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. "Vi har fått vår egen utdannede søster" - en kvinnebevegelse i den nordnorske tuberkulosetida. Sygepleje & historie 2008; Volum 10 (33). ISSN 1603-9599.s 4 - .

 • Hamran, Torunn. http://www.nrk.no/kanal/nrk_sami_radio/1.6191111-26.08.2008. 2008.

 • Hamran, Torunn. http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/402884. 2008.

 • Gramstad, Astrid; Hamran, Torunn. Formidling av hjelpemiddel i kommunen. Korleis resonnerer ergoterapeuten i kartleggingsprosessen?. (omtale) 2007.

 • Hamran, Torunn. Bokmelding. Tidsskrift for kulturforskning 2007; Volum 6 (4). ISSN 1502-7473.s 73 - 75.

 • Hamran, torunn. Foreningenes plass i velferdspolitikken Sykepleien nr.3. 2006. Tidsskriftet sykepleien 2006 (3). ISSN 0806-7511.s 54 - 54.

 • Steenstrup, Erling; Hamran, torunn; Elstad, ingunn. Intervju i forbindelse med boken Sykdom. Nord-Norge før 1940. 2006.

 • Olsen, Torill; Hamran, torunn; Elstad, ingunn. Presentasjon av boken Sykdom. Nord-Norge før 1940. 2006.

 • Hamran, torunn. Kvinneforeningene:undervurderte sladrekjerringer.Intervju og presentasjon i Dagbladet i forbindelse med boken Sykdom. Nord-Norge før 1940. 2006.

 • Førde, Kristin Engh; Hamran, Torunn; Elstad, Ingunn. Samfunsbyggerne. 2006.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. Små kvinneforeninger eller folkebevegelse for velferd? - Frivillige organisasjoners bidrag til bygging av vårt sosial- og helsevesen. Små kvinneforeninger eller folkebevegelse for velferd? - Frivillige organisasjoners bidrag til bygging av vårt sosial- og helsevesen. 2006-11-22 - 2006-11-22 2006.

 • Hamran, torunn. Kvinneforeningene, institusjonsbyggingen og den nasjonale velferdspolitikken. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. Nabohjelp i nye former. Historisk Årbok for Sortland 2004; Volum 19 og 20 (16). ISSN 0803-0677.s 82 - 87.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. Offentleg sjukestell i Nord-Norge - sett frå Vesterålen. Historisk Årbok for Sortland 2004; Volum 19 og20 (16). ISSN 0803-0677.s 77 - 81.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, torunn. Frivillig helsestell i Nord-Norge - heimeproduksjon eller importvare?. Lørdagsuniversitetet 2003-02-15 - 2003-02-15 2003.

 • Hamran, Torunn. Kampen for et lokalt sykehus. Dagavisen Nordlys 2003.

 • Hamran, Torunn. Kampen for et lokalt sykehus. Fremover 2003.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. No e det foreiningsdag - no ska ho Bergitta av gårde. Ottar 2003 (245). ISSN 0030-6703.s 26 - 37.

 • Hamran, Torunn. Byen, kvinnene og helsestellet. Fremover 2002.

 • Hamran, Torunn; Elstad, Ingunn. De små tuberkuloseforeningene. Dagbladet 1999. ISSN 0805-3766.

 • Hamran, Torunn. RST - Norges mest effektive sykehus?. Dagavisen Nordlys 1991.

 • Hamran, Torunn. Oppvurder kvinneyrkene. Ottar 1991; Volum 187. ISSN 0030-6703.s 56 - 60.

 • Hamran, Torunn. Regionsykehuset i Tromsø - et mønstersykehus?. Bladet Tromsø 1989.

 • Hamran, Torunn. Regionsykehuset i tromsø - et mønstersykehus?. Dagavisen Nordlys 1989.

 • Vedlegg:
  bilder (rtf)