Lauritzen.JPG

Flag icon Flag icon

Camilla Lauritzen

Førsteamanuensis
RKBU Nord

Stillingsbeskrivelse:

Har tidligere vært engasjert som rådgiver i Forebyggingsenheten ved RKBU Nord og jobbet i ulike forskningsprosjekter; både med utforming av prosjekter, gjennomføring og formidling. Var stipendiat i barn og unges psykiske helse ved RKBU Nord. Jobber nå som førsteamanuensis ved instituttet. 
Forskningsinteresser

Barn og unges psykiske helse

Barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre

Barn som pårørende

Psykisk helse i skolen

Skoledrop-out

Unge flyktninger/asylsøkeres psykiske helse

Barnevernfaglig veiledning

Forskningsprosjekter

Barn i Mottak - Et pilotprosjekt om barns psykiske helse i nordnorske asylmottak. 2006-2007

Modelldistrikt (avsluttet 2008)

Unge Asylsøkere

Barn av psykisk syke og/eller rusmisbrukende foreldre

Norsk normering av temperamentsskala for spedbarn

Barn som pårørende i UNN

Barnevernfaglig veiledning

Biografiske data

PhD i helsevitenskap ved det Helsevitenskapelige Fakultet, UiT. Pedagog, utdannet ved Høgskolen i Tromsø (allmennlærerutdanning) og Universitet i Tromsø (mastergrad). Skrev masteroppgave om ungdom og identitetsutvikling. Har tidligere jobbet som lærer og som spesialpedagog ved Tvibit med å forebygge dropout fra ungdomsskolen for tenåringsjenter. Ble engasjert som prosjektleder for pilotprosjektet Barn i Mottak i 2006 ved RKBU Nord. Var phd-student i temaet barn som pårørende til psykisk syke foreldre. Jobber også med barnevernfaglig veiledning. 

Verv

Programstyret for PhD-utdanninga på Helsefak, studentrepresentant.

Instituttstyret ved RKBU Nord 

Priser og utmerkelser

Formidlingspris innen psykisk helse for PhD-studenter i 2012

Forskerprofil i Cristin

Klikk her

Undervisning

HEL-6315: Forebyggende psykisk helsearbeid for barn og unge

Master i barnevern

HEL-6309: Veiledningspedagogikk og egen rolle som veileder

HEL-6310: Profesjonell veiledning for nyutdannede og nytilsatte i barneverntjenesten

 

Underviser også på master i barnevern ved RKBU

Arbeider i CRIStin


 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, charlotte. The challenges of successful implementation. Developing strength and resilience in children 2010-11-01 - 2010-11-03 2010.
 • Vis, Svein Arild; Lauritzen, Camilla; Fossum, Sturla; Holtan, Amy. Parenting stress among Norwegian kinship and non-kinship foster parents. Nordic Social Work Research 2017; Volum 7 (3). ISSN 2156-857X.s 249 - 259.s doi: http://dx.doi.org/10.1080/2156857X.2017.1326977.

 • Lauritzen, Camilla; Vis, Svein Arild; Fossum, Sturla. Samhandling mellom barnevern og psykisk helsevern for barn og unge – utfordringer og muligheter. Scandinavian Psychologist 2017. ISSN 1894-5570.s doi: https://doi.org/10.15714/scandpsychol.4.e14.

 • Lauritzen, Camilla; Strandbu, Astrid; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode. Omorganisering og flere elever i klassen - Pedagogiske konsekvenser.. Nordic Studies in Education 2016; Volum 35 (1). ISSN 1891-5914.s 57 - 69.s doi: 10.18261/issn.1891-5949-2016-01-05.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte. Adult mental health services and the collaboration with child protection services.. (fulltekst) Journal of Hospital Administration 2016; Volum 5 (5). ISSN 1927-6990.s 72 - 78.s doi: 10.5430/jha.v5n5p72.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte. Child responsible personnel in adult mental health services. International Journal of Mental Health Systems 2016; Volum 10 (1). ISSN 1752-4458.s doi: 10.1186/s13033-016-0098-y.

 • Doesum, Karin van; Riebschleger, Joanne; Carroll, Jessica; Grove, Christine; Lauritzen, Camilla; Mordoch, Elaine; Skerfving, Annemi. Successful recruitment strategies for prevention programs targeting children of parents with mental health challenges: An international study. Child & Youth Services 2016; Volum 37 (2). ISSN 0145-935X.s 156 - 174.s doi: 10.1080/0145935X.2016.1104075.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte. Knowledge transfer in the field of parental mental illness: objectives, effective strategies, indicators of success, and sustainability. International Journal of Mental Health Systems 2015; Volum 9 (1). ISSN 1752-4458.s doi: 10.1186/1752-4458-9-6.

 • Lauritzen, Camilla; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Strandbu, Astrid. Fra 15 til 22 elever i klassen: Hvordan påvirker større klasse elevenes læringsmiljø og trivsel?. (fulltekst) Scandinavian Psychologist 2015; Volum 2 (e16). ISSN 1894-5570.s doi: 10.15714/scandpsychol.2.e16.

 • Fossum, Sturla; Lauritzen, Camilla; Vis, Svein Arild; Ottosen, Agnetha; Rustad, Kirsten Buck. Samhandling mellom barnevern og psykisk helsevern for barn og unge – en litteraturgjennomgang. (fulltekst) Norges Barnevern 2015; Volum 92 (4). ISSN 0800-1014.s 282 - 297.

 • Lauritzen, Camilla; Aas, Benedikte. Veiledning for nyansatte i barnevernet. (fulltekst) Norges Barnevern 2015; Volum 92 (4). ISSN 0800-1014.s 268 - 281.

 • Reedtz, Charlotte; Lauritzen, Camilla. Å se og ivareta barn av psykisk syke foreldre. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1651-2.s 229 - 239.

 • Reedtz, Charlotte; Lauritzen, Camilla. Barn med psykisk syke foreldre: Behov for nye rutiner og bedre implemen­terings­strategier. (fulltekst) Scandinavian Psychologist 2015. ISSN 1894-5570.

 • Reedtz, Charlotte; Mørch, Lisbeth; Lauritzen, Camilla. Registreres psykiatriske pasienters barn i elektronisk pasientjournal?. (fulltekst) Nordisk sygeplejeforskning 2015. ISSN 1892-2678.s 36 - 45.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, charlotte; van Doesum, Karin; Martinussen, Monica. Factors that may Facilitate or Hinder a Family-focus in the Treatment of Parents With a Mental Illness. Journal of Child and Family Studies 2014. ISSN 1062-1024.s doi: 10.1007/s10826-013-9895-y.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte; van Doesum, Karin; Martinussen, Monica. Implementing new routines in adult mental health care to identify and support children of mentally ill parents. BMC Health Services Research 2014; Volum 14. ISSN 1472-6963.s doi: 10.1186/1472-6963-14-58.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte. Translating knowledge about parental mental illness to the field of practice. Journal of General Practice 2014; Volum 2 (5). ISSN 2329-9126.s doi: 10.4172/2329-9126.1000176.

 • Lauritzen, Camilla. The importance of intervening in adult mental health services when patients are parents. Journal of Hospital Administration 2014; Volum 3 (6). ISSN 1927-6990.s doi: 10.5430/jha.v3n6p56.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte. Support for service users in Norway. Mental Health Practice 2013; Volum 16 (10). ISSN 1465-8720.s doi: 10.7748/mhp2013.07.16.10.12.e875.

 • Martinussen, Monica; Adolfsen, Frode; Lauritzen, Camilla; Richardsen, Astrid Marie. Improving interprofessional collaboration in a community setting: Relationships with burnout, engagement and service quality. Journal of Interprofessional Care 2012; Volum 26 (3). ISSN 1356-1820.s 219 - 225.s doi: 10.3109/13561820.2011.647125.

 • Lauritzen, Camilla; Sivertsen, Hilde. Children and Families Seeking Asylum in Northern Norway: Living Conditions and Mental Health. International migration (Geneva. Print) 2012; Volum 50 (6). ISSN 0020-7985.s 195 - 210.s doi: 10.1111/j.1468-2435.2012.00774.x.

 • Reedtz, charlotte; Lauritzen, Camilla; Doesum, Karin van. Evaluating workforce developments to support children of mentally ill parents: implementing new interventions in the adult mental healthcare in Northern Norway. BMJ Open 2012; Volum 2 (3). ISSN 2044-6055.s doi: 10.1136/bmjopen-2011-000709.

 • Lauritzen, Camilla. Barns psykiske helse i nordnorske asylmottak. PAIDOS 2012; Volum 30 (2). ISSN 1503-5360.

 • Jenssen, Toril Synnøve; Adolfsen, Frode; Lauritzen, Camilla. Mellom velferd og vern. Psykisk helsearbeid blant barn og unge - ei utfordring på kommunenivå. Tidsskrift for velferdsforskning 2011; Volum 14 (4). ISSN 0809-2052.s 261 - 273.

 • Reedtz, charlotte; Lauritzen, Camilla; Steneby, Jan; Mørch, Lisbeth. Barn som Pårørende. Manual for internopplæring. 2012 ISBN 978-82-93031-20-8.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, charlotte. Håndbok, prosjekt barn som pårørende. 2011 ISBN 978-82-93031-09-3.

 • Lauritzen, Camilla; Vis, Svein Arild. Hjelperne må samarbeide. (fulltekst) BarnsBeste fagblogg 2017.

 • Lauritzen, Camilla; Vis, Svein Arild; Havnen, Karen J Skaale; Fossum, Sturla. Evaluering av Kvellomalen. 2017 ISBN 978-82-93031-47-5.

 • Lauritzen, Camilla; Nordstoga, Sigrid; Østby, Lene Gunhild; Broman, Åse; Haugs, Tone. Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning – hvorfor, hvordan og hva videre?. Norges Barnevern 2016; Volum 93 (3-4). ISSN 0800-1014.s 226 - 238.s doi: 10.18261/issn.1891-1838-2016-03-04-07.

 • Vis, Svein Arild; Lauritzen, Camilla; Fossum, Sturla. Barnevernets undersøkelsesarbeid- oppsummering av hovedtrekkene i forskningslitteraturen. Delrapport 1. 2016 ISBN 9788293031468.

 • Lauritzen, Camilla. Husk barna når livet endrer seg.. Bladet Nordlys 2016.

 • Lauritzen, Camilla. A new approach: Establishing child responsible personnel in adult mental health services. %th international conference on families and parental mental health 2016-08-17 - 2016-08-19 2016.

 • Lauritzen, Camilla. Adult mental health services as a key to early detection of families in need of support from the child protection services. 5th international conference on Families an Children with Parental Mental Illness 2016-08-17 - 2016-08-19 2016.

 • Lauritzen, Camilla. Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning og nasjonal koordinering av videreutdanning i barnevernfaglig veiledning.. 2016.

 • Lauritzen, Camilla. Paralellsesjon om: Nasjonal veilederutdanning - et felles RKBU prosjekt. Barn- og ungekongressen i Bergen 2016-05-30 - 2016-05-31 2016.

 • Lauritzen, Camilla. BAP-prosjektet - Barn som pårørende. Barn- og ungekongressen i Bergen 2016-05-30 - 2016-05-31 2016.

 • Lauritzen, Camilla. Skuggeheimen. 2016.

 • Lauritzen, Camilla. En ubehagelig sannhet. Bergens Tidende 2016. ISSN 0804-8983.

 • Lauritzen, Camilla. En ubehagelig sannhet. BarnsBeste fagblogg 2016.

 • Reedtz, Charlotte; Lauritzen, Camilla. Risikoutsatte barn får enda ikke lovpålagt oppfølging. Scandinavian Psychologist 2015. ISSN 1894-5570.

 • Reedtz, Charlotte; Lauritzen, Camilla. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Edinburgh-metoden (EPDS med støttesamtaler). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2015. ISSN 2464-2142.

 • Lauritzen, Camilla. Verdens farligste yrke.. UiT helseblogg 2015.

 • Lauritzen, Camilla. Verdens farligste yrke (og hvordan vi kan redusere risikoen). Dagavisen Nordlys 2015.

 • Lauritzen, Camilla. Barn som pårørende i psykisk helsevern for voksne. Nettverkssamling for pårørendeforskning 2015-06-11 - 2015-06-12 2015.

 • Lauritzen, Camilla. "Ensomheten står som en usynlig mur mellom meg og de jeg møter" - om ensomme barn i sommerferien. 2015.

 • Lauritzen, Camilla. Can supervision have an impact on social workers intention to quit?. International Academic Forum 2015-03-26 - 2015-03-29 2015.

 • Lauritzen, Camilla. Er det viktig at hjelpen virker?. BarnsBeste fagblogg 2015.

 • Lauritzen, Camilla. Barns psykiske helse i asylmottak. Forskningsdagene 2014-09-18 - 2014-09-18 2014.

 • Lauritzen, Camilla. Vær en venn. Forskningsdagene 2014-09-19 - 2014-09-19 2014.

 • Fossum, Sturla; Lauritzen, Camilla; Vis, Svein Arild. Samhandling og samarbeid mellom barnevern og psykisk helsevern – en kunnskapsoversikt. 2014 ISBN 978-82-93031-35-2.

 • Lauritzen, Camilla. Implementing interventions in adult mental health services to identify and support children of mentally ill parents. 2014 ISBN 978-82-7589-430-2.

 • Eng, Helene; Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte; Mørch, Willy-Tore; Martinussen, Monica. Establishing evidence based practices within services for children: knowledge transfer challenges. Health Services Research: Evidence-based practice 2014-07-01 - 2014-07-03 2014.

 • Lauritzen, Camilla. Barnevernet. 2014.

 • Reedtz, Charlotte; Lauritzen, Camilla. Bryter loven, glemmer barna. 2014.

 • Reedtz, Charlotte; Lauritzen, Camilla. Barn får ikke oppfølgingen de har krav på. 2014.

 • Lauritzen, Camilla. Slik snakker du med barn som er pårørende. 2014.

 • Lauritzen, Camilla; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Strandbu, Astrid. Rapport fra prosjekt “Trivsel i skolen” 2013-2014. 2014 ISBN 978-82-93031-33-8.

 • Reedtz, Charlotte; Lauritzen, Camilla. Er psykiatriske pasienters barn fremdeles usynlige?. Endring og Undring 2014-06-04 - 2014-06-05 2014.

 • Gramstad, Astrid; Jensen, Thomas Clemens; Lauritzen, Camilla; Sørensen, Karen Kristine; Pedersen, Ellen Birgitte. Workshop i casebasert læring, ved IFA, RKBU, Medisinutdanninga og ergoterapeututdanninga ved UiT. Utdanningskonferanse ved Helsefak 2014-04-03 - 2014.

 • Lauritzen, Camilla. Det vi helst ikke snakker om. 2014.

 • Lauritzen, Camilla. Bryter loven, glemmer barna. 2014.

 • Lauritzen, Camilla. Tar ikke barna på alvor. 2014.

 • Lauritzen, Camilla. Barn som pårørende blir ikke sett. 2014.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte. Barn som pårørende får ikke hjelp. 2014.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, charlotte; Martinussen, Monica; van Doesum, Karin. Interventions to Prevent the Trans-Generational Transmission of Mental Health Problems for Children of Mentally Ill Parents. Society for Prevention Research annual meeting 2013-05-28 - 2013-05-31 2013.

 • Lauritzen, Camilla. Intervening in adult mental health services to support children of mentally ill parents. Internasjonal konferanse 2013-06-10 - 2013-06-12 2013.

 • Lauritzen, Camilla. Barn som pårørende til psykisk syke foreldre. Nasjonal samling for avdelingsledere i Aleris psykisk helse 2013-09-18 - 2013-09-18 2013.

 • Lauritzen, Camilla. Presentasjon av resultater i BAP-studien. Arbeidsseminar UNN 2013-09-03 - 2013-09-03 2013.

 • Lauritzen, Camilla. Tiltaksbeskrivelse: Alle har en psykisk helse. 2012.

 • Lauritzen, Camilla. Hvordan kan vi hjelpe barn som pårørende i voksenpsykiatrien?. Foredrag 2012-04-13 - 2012-04-13 2012.

 • Lauritzen, Camilla. Foreldre som sliter; mulige konsekvenser for barna. Foredrag 2012-03-06 - 2012-03-06 2012.

 • Lauritzen, Camilla. Children of Mentally Ill Parents: Interventions to change clinical practice. Foredrag 2012-11-15 - 2012-11-15 2012.

 • Jenssen, Toril Synnøve; Lauritzen, Camilla; Adolfsen, Frode. Fagutøvelse og byråkrati i psykisk helsearbeid blant barn og unge. Et kommuneprosjekt. NORPRO 2012. Konference i Nordisk Netværk for Professionsforskning 2012-10-25 - 2012-10-26 2012.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, charlotte. Vi kan ikke hjelpe usynlige barn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012. ISSN 0804-3116.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, charlotte; Martinussen, Monica; vanDoesum, Karin. Predictors of Workforce Attitudes to Including a Child Perspective in the Treatment of Mentally Ill Parents. Child and Youth Mental Health Matters 2012-05-06 - 2012-05-08 2012.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, charlotte; vanDoesum, Karin. Barn som pårørende; Implementering og evaluering av tiltaket Barneperspektivsamtalen for barn som har psykisk syke foreldre. Øyerkonferansen 2011-02-07 - 2011-02-09 2011.

 • Reedtz, charlotte; Lauritzen, Camilla. Ny hjelp til psykisk syke. 2011.

 • Lauritzen, Camilla. Barn og ungdom som pårørende. Fagseminar for barneansvarlige 2011-10-27 - 2011-10-27 2011.

 • Lauritzen, Camilla. Kan vi hjelpe usynlige barn?. Forsker Grand Prix 2011-09-28 - 2011-09-28 2011.

 • Martinussen, Monica; Lauritzen, Camilla; Eng, helene; Høiseth, Bente. Evaluering av Tromsø kommunes innsats i forhold til barn av psykisk syke og rusavhengige foreldre. 2011 ISBN 978-82-93031-11-6.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, charlotte. for å få identifisert, informert og kartlagt behov hos barn som pårørende. Fra Bekymring til handling 2010-10-06 - 2010-10-07 2010.

 • Lauritzen, Camilla; Vedeler, gØrill warvik. Samhandlingskonferanse i Tromsø 24.- 26. november 2009. 2010.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, charlotte. The challenges of successful implementation. Developing strength and resilience in children 2010-11-01 - 2010-11-03 2010.

 • Lauritzen, Camilla. De usynlige barna - når mor eller far er psykisk syk. Markering av verdensdagen for psykisk helse 2009-10-10 - 2009-10-10 2009.

 • Lauritzen, Camilla; Reedtz, charlotte. Barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre - behov for tiltak. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid 2009 (9). ISSN 0800-143X.

 • Adolfsen, Frode; Martinussen, Monica; Lauritzen, Camilla. Modelldistrikt Nord-TromsEvaluering av samhandling og faglig innhold i tjenester for barn og unges psykiske helse. Forskningskonferansen i medisin og helse 25.-26 mars, Tromsø 2009-03-25 - 2009-03-26 2009.

 • Adolfsen, Frode; Martinussen, Monica; Lauritzen, Camilla. ”Modelldistrikt Nord-Troms”Evaluering av samhandling og faglig innhold i tjenester for barn og unges psykiske helse. Psykisk helse 2009 2009-01-19 - 2009-01-21 2009.

 • Lauritzen, Camilla. Det flerkulturelle Tromsø. Avisa Tromsø 2008.

 • Lauritzen, Camilla. Asylsøkere i NorgeHvordan skal Norge opptre i møtet med mennesker som flykter hit og søker om beskyttelse?. Avisa Tromsø 2008.

 • Lauritzen, Camilla. Barn i Mottak. Barn i Eksil 2007-11-12 - 2007-11-13 2007.

 • Lauritzen, Camilla. Barn i Mottak. Et pilotprosjekt om barns psykiske helse i nordnorske asylmottak. 2007.

 • Lauritzen, Camilla. Presentasjon av prosjekt Barn i Mottak. Konferanse for mottaksarbeidere i region nord 2007-03-15 - 2007-03-15 2007.

 • Lauritzen, Camilla. Barn i Eksil. 2007.

 • Lauritzen, Camilla. Oppvekst i en stigmatisert bydel; om hjemsted og identitet i en global verden. 2005.

 • Medlem i forskergruppe
  Skip to main content