Flag icon Flag icon

Nina Yvonne Lid Adamsen

Rådgiver
Institutt for helse- og omsorgsfag

Stillingsbeskrivelse:

Rådgiver for instituttets masterprogram i helsefag (studieretningene: flerfaglig, klinisk nevrologisk fysioterapi og psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi), mastergradsprogram i sykepleie og for to av instituttets doktorgradsemner Hel-8010 Research Ethics and Theory of Science og Hel-8033 Health Care Service Research on and With Multiethnic Populations.
Opptak av nye studenter til mastergradsprogrammene.
Saksbehandling (bl.a. innpass av tidligere utdanning, reservering av studieplass og permisjoner)
Økonomi (Agresso)
Eksamener


Studieveileder for:

Nevrologisk fysioterapi - Fysioterapi - master
Psykomotorisk fysioterapi - Fysioterapi - master
Fysioterapi - master