Flag icon Flag icon

Nina Yvonne Lid Adamsen

Rådgiver
Institutt for helse- og omsorgsfag

Stillingsbeskrivelse:

Rådgiver for instituttets masterprogram i helsefag (studieretningene: flerfaglig, klinisk nevrologisk fysioterapi og psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi), mastergradsprogram i sykepleie og for to av instituttets doktorgradsemner Hel-8010 Research Ethics and Theory of Science og Hel-8033 Health Care Service Research on and With Multiethnic Populations.
Opptak av nye studenter til mastergradsprogrammene.
Saksbehandling (bl.a. innpass av tidligere utdanning, reservering av studieplass og permisjoner)
Økonomi (Agresso)
Eksamener