Portrett-Trond-Nylund
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Flag icon Flag icon

Trond Nylund

Assisterende fakultetsdirektør
Fakultetsledelsen ved Helsefak

Stillingsbeskrivelse:

Stedfortreder for fakultetsdirektør

Budsjett og økonomistyring

Planarbeid og organisatorisk utvikling

Personal og tilsettinger

Arealsaker

Saker innenfor stabsområdet