Portrett-Eilif-Nilssen
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Flag icon Flag icon

Nilssen, Eilif J.

Seniorrådgiver
Det helsevitenskapelige fakultet

Stillingsbeskrivelse:

Prosjektkoordinator for implementering av ny studieplan i medisin, 2012-planen
Arbeider i CRIStin


 • Vorren, Karl-Dag; Jensen, Christin AH; Nilssen, Eilif J.. Climate changes during the last c. 7500 years as recorded by the degree of peat humification in the Lofoten region, Norway. Boreas 2012; Volum 41 (1). ISSN 0300-9483.s 13 - 30.s doi: 10.1111/j.1502-3885.2011.00220.x.

 • Nilssen, Eilif Jakob. Klima- og vegetasjonshistoriske undersøkelser i Lofoten. 1983.

 • Johansen, Bernt; Nilssen, Eilif Jakob. Gråoreskog i Finnmark - vegetasjon, flora og verneverdige områder. 1983.

 • Publikasjoner utenfor Cristin

  Vorren, K.-D., Jensen, C. E. & Nilssen, E. 2012: Climate changes during the last c. 7500 years as recorded by the degree of peat humification in the Lofoten region, Norway. Boreas, Vol. 41, pp. 13–30. 10.1111/j.1502-3885.2011.00220.x. ISSN 0300-9483.

  Nilssen, E.J. 2004. Petter Laurits Nilsen og hans søsken, noen tilleggsopplysninger. Årbok for Vågan, Skolp 29, 179-182. (ISBN 82-92239-04-9) 

  Vorren, K.-D., Alm, T., Fimreite, S., Mørkved, B. et Nilssen, E. 1996. Type regions N-u, N-v, N-w, N-x and N-z Lofoten, Vesterålen and Southern Troms. S. 195-213. I B.E. Berglund, H.J.B. Birks, M. Ralska-Jasiewiczowa, and H.E. Wright (red.): Palaeoecological Events During the Last 15.000 Years. Regional Syntheses of Palaeoecological Studies of Lakes and Mires in Europe. John Wiley &  Sons, Ltd..Sussex. 764 s. (ISBN 0-471-95840-9) 

  Nilssen, E.J. 1996. -staðir-gårder. En pollenanalytisk undersøkelse av syv gårder med endelsen -stad (-staðir) i Vesterålen, Lofoten og Nord-Trøndelag. MUNIN open research archive 

  Nilssen, E. & Vorren, K.-D. 1991. Peat humification and climate history. Norsk Geologisk Tidsskrift, 71. 215-217. (ISSN 0029-196X) 

  Nilssen, E. 1991. Slettnes - pollenanalytisk del. S. 229-238 iC. Damm  et. al, Arkeologiske undersøkelser på Slettnes, Sørøy. TROMURA, kulturhistorie 23, 257 s. 

  Vorren, K.-D., Nilssen, E. & Mørkved, B. 1990. Age and agricultural history of the '-stadir' farms of North and Central Norway. Norsk geogr. Tidsskr. 44. 79-102. (ISSN 0029-1951) 

  Nilssen, E.J. 1988. Development of the cultural landscape in the Lofoten area, North Norway. p. 369 - 380 In Birks et al (ed.) The cultural landscape Past, Present and Future. Cambridge University press, 521 s.  (ISBN 0 521 34435 2) 

  Nilssen, E. og Vorren, K.-D. 1987. Skogens innvandringshistorie. Skogstrærs og noen buskveksters innvandring i Nord-Norge. s. 11 - 23. i A. Sveli (red.) Skogbruk i Nord-Norge. Streiftog gjennom historien. Nord-Norges Skogmannsforbund, 504 s. (ISBN 9034911-4) 

  Nilssen, E. 1986. En elementær innføring, praktiske råd og erfaringer med bruk av EDB til analyse av pollendata og tegning av pollendiagram. Stensil 38 s. 

  Nilssen, E. 1985. Botanisk fagrapport i forbindelse med Samlet Plan 1983. Troms og Langfjord, Finnmark. Rapport, Fylkes­mannen i Troms. Miljøvernavdelingen 1985. 1-65.

  Nilssen, E. 1985. Med pollenanalyse på jakt etter den gamle jordbrukskulturen i Vestvågøy. Lofotr 8. 5-12.

  Edvardsen, H. Nilssen, E. & Skifte,O. 1983. Tidlig sommerbesøk på Javreoaivit i Nordreisa med gjennfunn av "fjellvalmue". Polarflokken 7. 112-116. (ISSN 0332-9119) 

  Johansen, B.E. & Nilssen, E. 1983. Gråoreskog i Finnmark - vegetasjon, flora og verneverdige områder. Miljøverndept. Rapport T-553, 1-66. (ISBN-82-7243-033-9)

  Nilssen, E. 1983. Klima- og vegetasjonshistoriske undersøkelser i Lofoten. Hovedfagsoppgave i spesiell botanikk, Univ. i Tromsø. 167 s  

  Vorren, K.-D. & Nilssen, E. 1982. Det eldste jordbruk i Nord-Norge, en palaeoøkologisk oversikt. 173-193 i: T.Sjøvold (red.) Introduk­sjonen av jordbruk i Norden. Universitetsforlaget. 282 s.