Helen-brandstorp-12.JPG

Flag icon Flag icon

Helen Brandstorp

Leder
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM

Stillingsbeskrivelse:

Leder Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)/ Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš jođiheaddji

Spesialist i allmennmedisin, PhD

Spesialistkandidat i samfunnsmedisin

Webredaktør: www.nsdm.no
Biografiske data

Turnuslege Odda Fylkessjukehus og Dovre kommune 1997-08

Kommunelege 2/fastlege, Deanu gielda/Tana kommune, samarb. Unjárgga gielda/Nesseby kommune 1998-2006

Lege i spesialisering, anestesi, Universitetsykehuset Nord-Norge (UNN) 2002-3 

Overlege, Akuttmedisinsk avdeling, Finnmark Helseforetak 2005-6 

Overlege, Akuttmedisinsk avdeling, Ambulanse seksjonen, UNN 2006-7 

Prosjektutvikler og -leder, Teamtrening i lokale akuttmedisinske team 2003-8 

Medredaktør, Utposten 2002-7 

Turnusveileder, ansvar for halvårige akuttmedisinkurs, Fylkesmannen i Finnmark 2006-2013.

Turnusveileder, arrangør av halvårige akuttmedisinkurs, Fylkesmannen i Troms 2012 -> 

Rådgiver og webredaktør, Nasjonalt senter for distriktsmedisin 2008-2013

PhD-student i allmennmedisin mars 2010 -> januar 2017

Leder, Nasjonalt senter for distriktsmedisin 2013 ->

Verv

Leder, Norsk forening for allmennmedisin sin referansegruppe i legevaktmedisin 2005-13 

Medlem, Styret i Norsk forening for allmennmedisin 2006-9 

Medlem, referansegruppe, Nasjonalt kompetansesenter for akuttmedisin (NAKOS), Oslo universitetsykehus 2006-11 

Medlem, arbeidsgruppe om prehospitale tjenester, Helse- og omsorgsdepartementet 2008-9 

Medlem, arbeidsgruppe: Ny lokalsykehusstrategi, Helse Nord RHF 2009-10

Medlem, Redaksjonsutvalg, Helsebiblioteket 2007-13 

Faglig bidragsyter, Tidsskrift for Den norske legeforening 2011-14 

Medlem, Allmennmedisinsk utdanningsutvalg (AU), Norsk forening for allmennmedisin 2012-13 

Medlem, Utdanningsgruppa, Samisk legeforening 2012->13 

Medlem, Nasjonal rådgivende gruppe - medisinsk nødmeldetjeneste, Helsedirektoratet 2012 -> 2016

Medlem, Legeforeningens forskningsutvalg 2016 ->

Medlem, Nasjonalt fagnettverk for akuttmedisinske tjenester (NFA) , Helsedirektoratet 2018 ->

Medlem, Kokoms faglige referansegruppe 2018 ->

Hjemmesider / Sosiale medier

Blogg / Hjemmeside: http://www.nsdm.no
Facebook: https://www.facebook.com/NasjonaltSenterForDistriktsmedisin?ref=hl

Arbeider i CRIStin


 • Brandstorp, Helen. Akuttmedisinsk trening med mening. Utposten 2017; Volum 46 (3). ISSN 0800-5680.s 24 - 25.

 • Brandstorp, Helen; Halvorsen, Peder Andreas; Sterud, Birgitte; Haugland, Bjørgun; Kirkengen, Anna Luise. Primary care emergency team training in situ means learning in real context. (data) Scandinavian Journal of Primary Health Care 2016; Volum 34 (3). ISSN 0281-3432.s 295 - 303.s doi: 10.1080/02813432.2016.1207150.

 • Brandstorp, Helen; Kirkengen, Anna Luise; Sterud, Birgitte; Haugland, Bjørgun; Halvorsen, Peder Andreas. Leadership practice as interaction in primary care emergency team training. (data) Action Research 2015; Volum 13 (1). ISSN 1476-7503.s 84 - 101.s doi: 10.1177/1476750314566660.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen. Varighet av fastlegeavtaler. (data) (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2015; Volum 135. ISSN 0029-2001.s 2045 - 2049.s doi: 10.4045/tidsskr.15.0003.

 • Brandstorp, Helen. Legers turnustjeneste: "Hvorfor skal leger ha en spesialordning?". Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0291-4.s 147 - 171.

 • Brandstorp, Helen; Kirkengen, Anna Luise; Halvorsen, Peder Andreas; Sterud, Birgitte; Haugland, Bjørgun. Training interaction in primary care emergency teams: the role of the patient. (sammendrag) The International Journal of Person Centered Medicine 2012; Volum 2 (4). ISSN 2043-7730.s 656 - 663.

 • Utsi, Risten Anne; Brandstorp, Helen; Johansen, Kenneth; Wisborg, Torben. Tverrfaglig akuttmedisinsk teamtrening i kommunehelsetjenesten. (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2008; Volum 128. ISSN 0029-2001.s 1057 - 1059.

 • Brandstorp, Helen. Du har lov til å bli sint. (data) (fulltekst) Dagens medisin 2018. ISSN 1501-4290.

 • Hjortdahl, Magnus; Halvorsen, Peder Andreas; Brandstorp, Helen. Kneler fastlegeordningen vil blålysmedisinen lammes. VG : Verdens gang 2018. ISSN 0805-5203.

 • Hjortdahl, Magnus; Halvorsen, Peder Andreas; Wisborg, Torben; Brandstorp, Helen. Tverrfaglig simuleringstrening: Ingen skal jobbe alene på legevakt. Dagens medisin 2018. ISSN 1501-4290.

 • Brandstorp, Helen. Rural medicine in Norway. Besøk fra Canada 2018-02-23 - 2018-02-23 2018.

 • Brandstorp, Helen; Nygaard, Jorunn. Pleie og omsorgspersonell på Senja om mestring av jobben. konferanse om distriktsmedisin 2018-02-05 - 2018-02-05 2018.

 • Brandstorp, Helen. Den norske granitten. (data) (fulltekst) Dagens medisin 2018. ISSN 1501-4290.s 62 - .

 • Brandstorp, Helen. Training interactions in local teams: Using critical participatory action research to explore context based learning. (data) (fulltekst) 2017 (175).

 • Halvorsen, Peder Andreas; Brandstorp, Helen; Hjortdahl, M; Hogg, D; Holte-Ambjørnsen, Ø; Rørtveit, S. When should GPs participate in emergencyteams, and what is their contribution?. Nordic Congress for General Practice 2017 2017-06-14 - 2017-06-16 2017.

 • Brandstorp, Helen. Hva ALIS-VEST er og kan være. (data) (fulltekst) Utposten 2017; Volum 46 (7). ISSN 0800-5680.s 28 - 29.

 • Brandstorp, Helen. Fastlegen er der for oss over tid. (data) (fulltekst) Dagens medisin 2017 (15). ISSN 1501-4290.

 • Brandstorp, Helen. Rekruttering til fastlegeordningen. (data) (fulltekst) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017; Volum 158 (148). ISSN 0804-3116.s 50 - .

 • Brandstorp, Helen. Når helsetjenesten er visjonær. (data) (fulltekst) Dagens medisin 2017 (9). ISSN 1501-4290.

 • Brandstorp, Helen. Et team bestående av to. (data) (fulltekst) Dagens medisin 2017 (3). ISSN 1501-4290.s 42 - .

 • Brandstorp, Helen. Vil sette legers verdier i spill. (data) (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2016; Volum 136 (3). ISSN 0029-2001.s 224 - 226.s doi: 10.4045/tidsskr.15.1314.

 • Brandstorp, Helen. En reise til selvstendighet. Sammen.. Utposten 2016; Volum 45 (8). ISSN 0800-5680.s 4 - 5.

 • Brandstorp, Helen. Relasjoner skaper god medisin. (data) (fulltekst) Dagens medisin 2016. ISSN 1501-4290.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen. Vikarbruk i fastlegeordningen. Utposten 2016; Volum 45 (6). ISSN 0800-5680.s 30 - 33.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen. Driftsformer i fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere. Utposten 2016; Volum 45 (5). ISSN 0800-5680.s 12 - 15.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen. Fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere. (data) (fulltekst) (sammendrag) 2016.

 • Brandstorp, Helen. Underliggende engstelse. (data) (fulltekst) Dagens medisin 2016 (7). ISSN 1501-4290.s 54 - .

 • Brandstorp, Helen. Verdiløse oppsummeringer av kunnskap koster samfunnet millioner. (fulltekst) Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2016.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen. Retention and recruitment challenges in the Norwegian patient list system. 19th Nordic Congress of General Practice 2015-06-16 - 2015-06-18 2015.

 • Stensland, Per Steinar; Brandstorp, Helen; Abelsen, Birgit. Desentraliser legeutdanninga. (data) (fulltekst) Bergens Tidende 2015. ISSN 0804-8983.

 • Brandstorp, Helen. RE: Valg av spesialitet - et valg for livet.. (data) (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2015; Volum 135 (18). ISSN 0029-2001.

 • Brandstorp, Helen. Being a GP in the Nordic Countries: Stolt og sårbar.. (data) Utposten 2015; Volum 44 (5). ISSN 0800-5680.s 40 - 41.

 • Brandstorp, Helen. Hvordan vende nye turnustrender til egen fordel?. (data) Utposten 2015; Volum 44 (5). ISSN 0800-5680.s 20 - 22.

 • Brandstorp, Helen. Hvor mye er Primærhelsetjenestemeldingen verdt? Den koster jo ikke noe.. (data) Doktor i Nord 2015 (1).s 8 - 9.

 • Brandstorp, Helen. RE: Ambulansepersonell i Norge - alene utenfor sykehuset?. (data) (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2015. ISSN 0029-2001.

 • Brandstorp, Helen. Glesbygdmedicin i Norge: NSDM - det lille senteret med de store oppgavene. (data) (fulltekst) Allmännmedicin 2015; Volum 36 (2). ISSN 0281-3513.s 18 - 19.

 • Brandstorp, Helen. Kvalitet når legevakta er integrert. Utposten 2015; Volum 44 (3). ISSN 0800-5680.s 12 - 14.

 • Brandstorp, Helen. Ambulansetjenesten må lyttes til på høyeste nivå. (fulltekst) Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.

 • Brandstorp, Helen. Særlig nærværende: Hjelpekunst. (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2014; Volum 134 (2). ISSN 0029-2001.s 160 - 162.s doi: 10.4045/tidsskr.13.1546.

 • Brandstorp, Helen. Status presens: Det meste er utkant. Saltstraumen seminaret 2014-06-12 - 2014-06-13 2014.

 • Brandstorp, Helen. Akuttmedisin og legevakt I distriktene. Innspill til Akuttutvalget. (data) 2014.

 • Brandstorp, Helen. Særlig nærværende: Hjelpekunst. (data) (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2014; Volum 134. ISSN 0029-2001.s 160 - 162.s doi: 10.4045/tidsskr.13.1546.

 • Brandstorp, Helen. Saltstraumen magaisnet Når byen blir avsides. (data) 2014.

 • Brandstorp, Helen. NSDM sin webside www.nsdm.no. (data) 2014.

 • Bakke, Håkon Kvåle; Brandstorp, Helen. Truer pasientens sikkerhet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013. ISSN 0804-3116.

 • Brandstorp, Helen. Skal kommunene tape turnuslegekonkurransen?. Dagens medisin 2013 (17). ISSN 1501-4290.s 36 - .

 • Brandstorp, Helen. Interprofessional team training in local emergency settings: exploring the dynamics of interactions during days of theory, acting, reflecting, and repeating in an action research project. Nordic Congress of General Practice 2013-08-21 - 2013-08-24 2013.

 • Brandstorp, Helen. Et veiskille for legevakt: Hvilke tjenester skal befolkningen få av allmennleger – og hvordan?. Workshop om samhandligsreformen 2013-03-05 - 2013-03-05 2013.

 • Brandstorp, Helen. Trening i lokale akuttmedisinske team, virker det?. Møte i Nasjonal rådgivende gruppe medisinsk nødmeldetjeneste 2013-06-10 - 2013-06-11 2013.

 • Brandstorp, Helen. Forskning i allmennpraksis. Grunnkurs allmennleger i spesialisering 2013-04-24 - 2013-04-24 2013.

 • Brandstorp, Helen. Fastleger er også mennesker. Morgenbladet 2013. ISSN 0805-3847.

 • Brandstorp, Helen. Sprikende kvalitet - utrygt for flere. Dagens medisin 2013. ISSN 1501-4290.

 • Brandstorp, Helen. Klar strek og klar handling. Intervju med Sigrun Winterfeldt. (data) (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2012; Volum 132. ISSN 0029-2001.s 108 - 110.s doi: 10.4045/tidsskr.11.1267.

 • Brandstorp, Helen; Sterud, Birgitte; Haugland, Bjørgun. Forsømmer lokal beredskap. Dagens næringsliv 2012. ISSN 0803-9372.s 51 - .

 • Brandstorp, Helen. Du ville gjort det samme!. (data) (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2012; Volum 132. ISSN 0029-2001.s 2486 - 2488.s doi: 10.4045/tidsskr.12.1273.

 • Brandstorp, Helen. Revidert følgende kapitler: Hardt skadet person, Masseskader og katastrofer, Hode/nakke/rygg, Toraks, Abdomen. Gyldendal Akademisk 2012 ISBN 9788205304826.

 • Brandstorp, Helen. Hva sier forskingen om hvilke faktorer som bidrar til rekruttering og stabilisering av helsearbeidere i utkantstrøk?. legekurs om distriktsmedisin i en samisk kontekst 2012-04-12 - 2012-12-14 2012.

 • Brandstorp, Helen. Training primary care emergency teams in rural Norway. EURIPA congress 2012-05-10 - 2012-05-13 2012.

 • Brandstorp, Helen. Training primary care emergency teams. Sharing - caring - daring. Rendez-Vous 2012 2012-10-09 - 2012-10-14 2012.

 • Brandstorp, Helen. Webside for Nasjonalt senter for distriktsmedisin. (data) 2012.

 • Blinkenberg, Jesper; Brandstorp, Helen; Flingtorp, LD; Linnerud, EL; Nielsen, BK; Thesen, Janecke. Akuttmedisin for allmennleger på nett. Utposten 2011 (7). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. e-læringskurs i akuttmedisin for allmennleger og turnusleger. 2011.

 • Brandstorp, Helen. Akuttmedisin i distrikt: Trening i samhandling ilokale akuttmedisinske team. Stipendiat samling 2011-11-24 - 2011-11-24 2011.

 • Stensland, Per Steinar; Lea, Jan-Petter; Olsborg, Caroline; Straume, Karin; Brandstorp, Helen. Gode leger i distriktene. (omtale) Dagbladet 2011. ISSN 0805-3766.

 • Brandstorp, Helen; Sterud, Birgitte. Kampen om legers utdanning. Dagens medisin 2011; Volum 4. ISSN 1501-4290.s 22 - 23.

 • Brandstorp, Helen. Caring for people where they are. Doktor i Nord 2011 (1).s 14 - 15.

 • Brandstorp, Helen. Mestring i grenseland. Intervju med Aino Maria Snellmann. (data) (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2011; Volum 131. ISSN 0029-2001.s 1392 - 1394.s doi: 10.4045/tidsskr.11.0435.

 • Brandstorp, Helen. Akuttmedisin på tynn is. HMT - Helsetjenesten Medisinsk Teknikk : helse, medisin, teknikk 2011 (6). ISSN 1501-7729.s 5 - 7.

 • Blinkenberg, Jesper; Brandstorp, Helen; Linnerud, Eva; Nielsen, Boas Krøgh; Thesen, Janecke; Flingtorp, LD. E-læringsressurser i akuttmedisin for allmennleger og turnusleger. 2011 ISBN 978-82-92970-46-1.

 • Brandstorp, Helen. Ambulansetjenesten og primærhelsetjenesten. (data) (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2009; Volum 129 (19). ISSN 0029-2001.s 2019 - .

 • Brandstorp, Helen; Hansen, Anne Helen. Å bestige fjell - samhandling i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39332-5.s 132 - 145.

 • Brandstorp, Helen. Utpostens dobbeltime: Geir Sverre Braut. Utposten 2007 (1). ISSN 0800-5680.s 3 - 7.

 • Brandstorp, Helen. Allmennmedisinske kompromisser møter Tro, Håp og Kjærlighet. Utposten 2007 (8). ISSN 0800-5680.s 1 - .

 • Brandstorp, Helen. Tverrfaglig trening i team = trygghet og trivsel. Utposten 2007 (7). ISSN 0800-5680.s 44 - 46.

 • Brandstorp, Helen. Utpostens dobbeltime: Frode Forland. Utposten 2007 (5). ISSN 0800-5680.s 2 - 5.

 • Brandstorp, Helen. Gi og ta. Utposten 2006 (3). ISSN 0800-5680.s 1 - .

 • Brandstorp, Helen. Fattigdom i sør har med vår helse i nord å gjøre. Utposten 2006 (7). ISSN 0800-5680.s 34 - 37.

 • Brandstorp, Helen; Brelin, Petter. Intervju med Pernille Bruusgaard. Utposten 2006 (7). ISSN 0800-5680.s 2 - 5.

 • Brandstorp, Helen; Brelin, Petter. Hva skjer a'?. Utposten 2006 (7). ISSN 0800-5680.s 1 - .

 • Brandstorp, Helen. Allmennlegen som akuttmedisinsk teamleder med oversikt og innsikt. Utposten 2006 (5). ISSN 0800-5680.s 6 - 11.

 • Brandstorp, Helen. Trent team for det tristeste. Utposten 2006 (3). ISSN 0800-5680.s 21 - 24.

 • Brandstorp, Helen; Brelin, Petter. Intervju med John-Arne Røttingen. Utposten 2006 (3). ISSN 0800-5680.s 2 - 6.

 • Brandstorp, Helen. Dialog på dansk. Utposten 2005 (3). ISSN 0800-5680.s 24 - 26.

 • Brandstorp, Helen. Fastlegene tar kommandoen: Dette er ikke en anmodning, det er en ordre!. Utposten 2005 (7). ISSN 0800-5680.s 30 - 35.

 • Brandstorp, Helen. Her er våre felles ledere. Leve fellesskapet!. Utposten 2005 (7). ISSN 0800-5680.s 10 - 13.

 • Brandstorp, Helen. Send pasienten rett på bordet – med direkte henvisning. Utposten 2005 (3). ISSN 0800-5680.s 34 - .

 • Brandstorp, Helen. Utpostens dobbeltime: Marie Barlindhaug. Utposten 2004 (1). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen; Nordviste, Ola. Kasuistikk: En voksen med AD(H)D – en sjelden bever!. Utposten 2004 (5). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Utpostens dobbelttime: Daniel Haga. Utposten 2003 (1). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Redd for å stikke på halsen???. Utposten 2003 (7). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Hypotermi. Utposten 2003 (7). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Utpostens dobbeltime: Nichole Reese. Utposten 2003 (7). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Northern Medical Unit. Utposten 2003 (6). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Utpostens dobbeltime: Hasse Melbye. Utposten 2003 (6). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Godt hjelpemiddel for AHLR treningen. Utposten 2003 (5). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Utpostens dobbeltime: Ester Fjellheim. Utposten 2003 (5). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Dobbeltime med Per Einar Jahr. Utposten 2003 (3). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Det sanne eventyret om når kroppen går til angrep på seg selv. Utposten 2003 (2). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Fra Alma Mater til Tana. Utposten 2002. ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Kapitlene: , Masseskader og katastrofer, Hode/nakke/rygg, Toraks, Abdomen. Universitetsforlaget 1997 ISBN 82-00-41574-0.

 • Medlem i forskergruppe