Flag icon Flag icon

Cecilie Svendsen

Overingeniør innkjøp IT-utstyr, konferanseteamet
Ledelse og stab ved ITA

Stillingsbeskrivelse:
  • Teamleder og ansvarlig for IT/AV-støtte til arrangementer og konferanser ved UiT
  • Innkjøper IT-utstyr